Міжнародні фінанси – Рогач О. І – СИСТЕМА TARGET ЯК НЕВІД’ЄМНА ЧАСТИНА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО ТА ВАЛЮТНОГО СОЮЗУ

У травні 1995 р. Рада Європейського валютного інституту ухвалила рішення про початок розробки трансєвропейської єдиної автоматизованої системи валових розрахунків у режимі реального часу (TARGET) з метою полегшення запровадження єдиної валютної політики та ефективного механізму одноденних транскордонних розрахунків за будь-яких умов. На той час країни ЄС ще не прийняли рішення про початок третього етапу формування Європейського економічного та валютного союзу (ЄЕВС), а також не були визначені країни-члени Європейської валютної системи, які мають прийняти єдину європейську валюту – євро. Попри це домовленість про об’єднання 15 національних систем валових розрахунків у режимі реального часу (RTGS) країн ЄС була досягнута.

Взаємопроникнення системи базувалося на єдиному механізмі передачі повідомлень – SWIFT та низці двосторонніх кореспондентських рахунків, що перебувають у національних центральних банках. У зв’язку з труднощами, що виникали в різних ланках RTGS, було вирішено обмежити гармонізацію у трьох основних сферах: 1) забезпечення одноденної ліквідності; 2) терміну проведення операцій; 3) цінових політик для транскордонних розрахунків.

TARGET є одним з найважливіших елементів ЕВС. Одне з головних завдань Європейського центрального банку (ЄЦБ) полягає в підтримці швидкого та безперешкодного платіжного обігу між країнами-учасницями ЕВС. Ця платіжна система призначена для платежів, деномінованих у євро, і забезпечує обробку платежів у реальному часі та виконання платіжних доручень в один і той самий робочий день. Учасниками TARGET стали майже 35 000 банківських установ, що дає підстави вважати її найпоширенішою системою валових розрахунків у Європі. Система є досить простою в користуванні. Це брутто-система, тобто клірингу платежів між фінансовими інституціями не відбувається, так само як і не можна відізвати платіж, якщо сума була кредитована на рахунок бенефіціара. За допомогою системи TARGET ліквідність може бути швидко і безпечно переведена від одного учасника системи до іншого. Завдяки єдиній платіжній одиниці відпала необхідність регулювання ліквідності за різними європейськими валютами, оскільки необхідно мати лише один рахунок у євро, щоб виконувати платежі у 12 валютах ЄВС без валютного ризику. Національні центральні банки та ЄЦБ провели велику підготовчу роботу для забезпечення належного функціонування цієї системи, яка з січня 1999 р. бездоганно виконує свої функції та створює для ЕВС надійну основу платіжного обігу в новій грошовій одиниці – євро.

Система TARGET розпочала проведення операцій 4 січня 1999 р. і з цього часу значно сприяла запровадженню єдиної валютної політики, інтеграції європейських грошових ринків, ефективному виконанню валових розрахунків у межах єврозони. Незабаром банки де-факто визнали євро як головну розрахункову одиницю Загалом запровадження євро та системи TARGET стимулювало до встановлення спільних бізнес-правил для здійснення внутрішніх та міжнародних розрахунків у зоні євро, а також до інтеграції інфраструктури фінансового ринку.

Функціонування системи TARGET спрямоване на досягнення, трьох основних цілей:

– забезпечення потреб грошово-кредитної політики європейської економічної спільноти;

– підвищення ефективності внутрішньоєвропейських транскордонних розрахунків;

– запровадження надійного та безпечного механізму транскордонних розрахунків.

Невдовзі після заснування цієї системи у 1999 р. процентні спреди грошового ринку в межах єврозони почали швидко скорочуватися, що створювало основу для проведення більш ефективної єдиної грошової політики. На систему TARGET припадає майже 70% загального обсягу валових європейських розрахунків у зоні євро, що сприяє зменшенню ризикованості розрахункових операцій у євро.

У 2000 р. через систему TARGET щоденно здійснювалося приблизно 188 000 розрахунків на суму 1,033 млрд євро, тобто за менш ніж 6 днів система опрацьовувала суму, еквівалентну всьому ВНП єврозони. Порівняно з 1999 p. у 2000 р. середній показник обсягу щоденних операцій зріс на 12%. Такий процес був зумовлений головним чином постійним зростанням (20%) використання системи TARGET для транскордонних операцій. Для внутрішніх операцій цей показник був не таким значним (6 %). Це можна пояснити великою кількістю ліквідних трансферів, виконаних у межах системи, зокрема найбільшими кредитними інституціями. Після введення євро більшість європейських банків централізували управління ліквідністю. Таке нововведення привело до розподілу ліквідності між банківськими філіями вранці та повернення надлишкових фондів увечері.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – СИСТЕМА TARGET ЯК НЕВІД’ЄМНА ЧАСТИНА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО ТА ВАЛЮТНОГО СОЮЗУ