Міжнародні фінанси – Рогач О. І – СИСТЕМА TARGET ЯК НЕВІД’ЄМНА ЧАСТИНА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО ТА ВАЛЮТНОГО СОЮЗУ

У травні 1995 р. Рада Європейського валютного інституту ухвалила рішення про початок розробки трансєвропейської єдиної автоматизованої системи валових розрахунків у режимі реального часу (TARGET) з метою полегшення запровадження єдиної валютної політики та ефективного механізму одноденних транскордонних розрахунків за будь-яких умов. На той час країни ЄС ще не прийняли рішення про початок третього етапу формування Європейського економічного та валютного союзу (ЄЕВС), а також не були визначені країни-члени Європейської валютної системи, які мають прийняти єдину європейську валюту – євро. Попри це домовленість про об’єднання 15 національних систем валових розрахунків у режимі реального часу (RTGS) країн ЄС була досягнута.

Взаємопроникнення системи базувалося на єдиному механізмі передачі повідомлень – SWIFT та низці двосторонніх кореспондентських рахунків, що перебувають у національних центральних банках. У зв’язку з труднощами, що виникали в різних ланках RTGS, було вирішено обмежити гармонізацію у трьох основних сферах: 1) забезпечення одноденної ліквідності; 2) терміну проведення операцій; 3) цінових політик для транскордонних розрахунків.

TARGET є одним з найважливіших елементів ЕВС. Одне з головних завдань Європейського центрального банку (ЄЦБ) полягає в підтримці швидкого та безперешкодного платіжного обігу між країнами-учасницями ЕВС. Ця платіжна система призначена для платежів, деномінованих у євро, і забезпечує обробку платежів у реальному часі та виконання платіжних доручень в один і той самий робочий день. Учасниками TARGET стали майже 35 000 банківських установ, що дає підстави вважати її найпоширенішою системою валових розрахунків у Європі. Система є досить простою в користуванні. Це брутто-система, тобто клірингу платежів між фінансовими інституціями не відбувається, так само як і не можна відізвати платіж, якщо сума була кредитована на рахунок бенефіціара. За допомогою системи TARGET ліквідність може бути швидко і безпечно переведена від одного учасника системи до іншого. Завдяки єдиній платіжній одиниці відпала необхідність регулювання ліквідності за різними європейськими валютами, оскільки необхідно мати лише один рахунок у євро, щоб виконувати платежі у 12 валютах ЄВС без валютного ризику. Національні центральні банки та ЄЦБ провели велику підготовчу роботу для забезпечення належного функціонування цієї системи, яка з січня 1999 р. бездоганно виконує свої функції та створює для ЕВС надійну основу платіжного обігу в новій грошовій одиниці – євро.

Система TARGET розпочала проведення операцій 4 січня 1999 р. і з цього часу значно сприяла запровадженню єдиної валютної політики, інтеграції європейських грошових ринків, ефективному виконанню валових розрахунків у межах єврозони. Незабаром банки де-факто визнали євро як головну розрахункову одиницю Загалом запровадження євро та системи TARGET стимулювало до встановлення спільних бізнес-правил для здійснення внутрішніх та міжнародних розрахунків у зоні євро, а також до інтеграції інфраструктури фінансового ринку.

Функціонування системи TARGET спрямоване на досягнення, трьох основних цілей:

– забезпечення потреб грошово-кредитної політики європейської економічної спільноти;

– підвищення ефективності внутрішньоєвропейських транскордонних розрахунків;

– запровадження надійного та безпечного механізму транскордонних розрахунків.

Невдовзі після заснування цієї системи у 1999 р. процентні спреди грошового ринку в межах єврозони почали швидко скорочуватися, що створювало основу для проведення більш ефективної єдиної грошової політики. На систему TARGET припадає майже 70% загального обсягу валових європейських розрахунків у зоні євро, що сприяє зменшенню ризикованості розрахункових операцій у євро.

У 2000 р. через систему TARGET щоденно здійснювалося приблизно 188 000 розрахунків на суму 1,033 млрд євро, тобто за менш ніж 6 днів система опрацьовувала суму, еквівалентну всьому ВНП єврозони. Порівняно з 1999 p. у 2000 р. середній показник обсягу щоденних операцій зріс на 12%. Такий процес був зумовлений головним чином постійним зростанням (20%) використання системи TARGET для транскордонних операцій. Для внутрішніх операцій цей показник був не таким значним (6 %). Це можна пояснити великою кількістю ліквідних трансферів, виконаних у межах системи, зокрема найбільшими кредитними інституціями. Після введення євро більшість європейських банків централізували управління ліквідністю. Таке нововведення привело до розподілу ліквідності між банківськими філіями вранці та повернення надлишкових фондів увечері.Міжнародні фінанси – Рогач О. І – СИСТЕМА TARGET ЯК НЕВІД’ЄМНА ЧАСТИНА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО ТА ВАЛЮТНОГО СОЮЗУ