Міжнародні фінанси – Рогач О. І – Розділ 33. МІЖНАРОДНІ ПЛАТІЖНІ СИСТЕМИ

– Еволюція грошей як основа розвитку платіжних систем

– Необхідні умови ефективного функціонування платіжних систем

– Система TARGET як невід’ємна частина європейського Економічного та валютного союзу

– Основні принципи функціонування бельгійської платіжної системи ELLIPS

– Перспективи приєднання українських банків до міжнародних платіжних систем

ЕВОЛЮЦІЯ ГРОШЕЙ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ

Розглянувши еволюцію платіжної системи (ПС) і методи і проведення обмінних операцій в економіці, ми краще зрозуміємо функції грошей та розвиток їхніх форм. Платіжна система розвивається вже протягом багатьох століть, а з нею – і форми грошей.

Аби певний об’єкт функціонував як гроші, він має бути загальновизнаним у цій функції, тобто кожний повинен бути згодним прийняти його в оплату за товари та послуги. У процесі природного добору грішми стали дорогоцінні метали, такі як золото і срібло. Проблема системи платежів, що грунтувалася тільки на дорогоцінних металах, полягала в тому, що така форма грошей є дуже витратною і незручною.

Наступний етап у розвитку платіжних систем позначився появою паперової готівки як засобу обміну. Спочатку паперові гроші мали гарантію обміну на монети, тобто на певну кількість дорогоцінного металу. Проте в більшості країн ці паперові гроші еволюціонували у фідуціарні паперові гроші, які уряд робить законним платіжним засобом і які не обмінюють на монети або дорогоцінні метали. Паперові гроші мають істотну перевагу порівняно з дорогоцінними металами, але водночас вони можуть стати повноцінним засобом обміну тільки за умови довіри до влади (звичайно уряду), яка здійснює їх емісію. Основним недоліком паперових грошей є те, що їх легко викрадають, а також значні транспортні витрати, якщо йдеться про великі суми.

Щоб уникнути цих проблем, було зроблено ще один крок в еволюції платіжної системи, а саме – поширення в обігу чеків, що мають оплачуватися на вимогу. Це дає змогу здійснювати обмінні операції без транспортування чималої кількості готівки. Запровадження чеків значно підвищило ефективність системи платежів. Але система платежів, яка базується на чеках, не позбавлена певних вад, а саме: по-перше, необхідний певний час для доставляння чеків з одного місця в інше, а якщо потреба в готівці термінова, то вид платежів за допомогою чеків є дуже ненадійним; по-друге, надто великі кошти витрачаються на забезпечення чекового процесу (наприкінці 90-х років витрати, пов’язані з випискою та обробкою чеків, становили у США понад 5 млрд дол. щорічно).

З розвитком комп’ютерної та високої телекомунікаційної технології з’явився більш ефективний спосіб організації системи платежів – електронна система платежів (EFTS – Electronic Funds Transfer System). EFTS безпосередньо увійшла в життя широких верств населення – оплата комунальних послуг і платежі за заставними можуть здійснюватися автоматично кожного місяця з поточного рахунку, службовці отримують платню безпосередньо на свої банківські рахунки і т. п. EFTS безумовно ефективніша, ніж система платежів, що грунтується на паперових документах, але в деяких аспектах поступається своїй попередниці. Так, паперовий документ забезпечує квитанції й унеможливлює шахрайство. Останнім часом збільшилася кількість комп’ютерних злочинів, спрямованих на викрадення коштів шляхом переміщення їх з чужого рахунку на свій власний. Для попередження цього виду злочинної діяльності постійно розробляються нові методи захисту комп’ютерних систем. Тому сьогодні нові форми електронних розрахунків співіснують із традиційними паперовими платіжними документами.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – Розділ 33. МІЖНАРОДНІ ПЛАТІЖНІ СИСТЕМИ