Міжнародні фінанси – Рогач О. І – Розвиток вторинного ринку єврооблігацій

Вторинний ринок єврооблігацій виник наприкінці 60-х років, коли банки розпочали торгівлю єврооблігаціями в Люксембурзі, Лондоні, Франкфурті і т. д. Розвиткові вторинного ринку сприяло формування його інфраструктури і системи регулювання. У 1969 р. була створена Асоціація дилерів міжнародних облігацій (Association of International Bond Dealers – AI BD), діяльність якої спрямована на розв’язання організаційно-технічних проблем вторинного ринку єврооблігацій. Пізніше, у 1992 p., AIBD була перейменована на Асоціацію учасників міжнародних фондових ринків (ISMA). Діяльність ІS M А зосереджена в Лондоні, хоча розташована вона в Цюріху і діє у відповідності до швейцарського законодавства. За британським законодавством ІS MA має статус спеціальної біржі, але водночас визнається міжнародною саморе-гулятивною організацією, яка упорядковує функціонування ринку єврооблігацій. Вона здійснює стандартизацію умов обігу єврооблігацій, визначає правила укладання та оплати угод з єврооблігаціями, нею запроваджено стандарти розрахунку купонів і купонних періодів, оцінки дохідності облігацій, а також норми поведінки учасників ринку. Крім того, у функції ISMA входять збір, обробка та надання інформації учасникам ринку цінних паперів.

Майже одночасно зі створенням ISMA були засновані дві міжнародні системи взаємних розрахунків за єврооблігаціями, покликані мінімізувати ризики здійснення розрахунків у міжнародній торгівлі цінними паперами. Перша з них – Євроклір (Euroclear) – була створена у 1968 p. у Брюсселі американським банком Morgan Guaranty Trust Company і нині є найбільшою у світі депозитарно-кліринговою системою для міжнародних цінних паперів. З 1986 р. дана система належить компанії Euroclear Clearance System Sociйtй Cooperative, y власності якої беруть участь усі користувачі цієї депозитарно-клірингової системи. Друга клірингова система – Центр поставки єврооблігацій СЕДЕЛ (Centrale de Livraison de valeurs mobiliиres – CEDEL) – була заснована в 1970 p. європейськими банками в Люксембурзі. З 1995 р. розрахунково-клірингові, депозитарні та інші функції СЕДЕЛ виконує Cedelbank, який є структурним елементом холдингу СЕ DEL International. У 1971 p. було створено механізм взаємних розрахунків між системами – так званий Бридж (Bridge). Пізніше, разом з Асоціацією учасників міжнародних фондових ринків (ISMA), були розроблені і спільно використовуються системи підтвердження і звірки (метчингу) угод – АСЕ.

Політика клірингових систем значно спростила та оптимізува-ла угоди з єврооблігаціями, дала змогу швидко убезпечити укладання угод для учасників цих систем, скоротила трансакційні витрати. Так, якщо до їхньої появи розрахунки за угодами здійснювалися через банки-кореспонденти, а пересилання єврооблігацій відбувалося у формі паперових сертифікатів і тривало до 9 місяців, то впровадження розрахунково-клірингових систем уможливило випуск єврооблігацій у електронному вигляді і, відповідно, реєстрацію і перереєстрацію прав власності шляхом електронних записів на рахунках корпорацій-учасників цих систем. Це не лише спростило реальний рух і прискорило процес передачі облігацій, а Й істотно зменшило витрати на проведення операцій. Але цим переваги впровадження даних систем не вичерпуються. Основні характеристики сучасної діяльності розрахунково-клірингових систем євроринку такі. Вони:

– проводять звірку параметрів угоди – щодо кількості, виду, вартості цінних паперів – безпосередньо в день виконання угоди;

– усувають ризик непоставки для учасників ринку, оскільки беруть на себе зобов’язання з поставки та оплати цінних паперів;

– розрахунки за угодами з цінними паперами здійснюються в режимі реального часу і базуються на системі взаємозаліків – лише 5 % угод вимагають реального руху цінних паперів або грошових коштів;

– ведуть облік єврооблігацій і надають депозитарні послуги зі зберігання цінних паперів через мережу банків-депозитаріїв, більшість яких є платіжними агентами з облігацій;

– надають кастодіальні послуги щодо збору доходів і сум для погашення боргів за цінними паперами, конверсійних операцій, виконання варантів та опціонів, портфельного і податкового управління, голосування за дорученням і т. п.;

– фінансують угоди – за рахунок учасників системи надають покриття під проведення конкретної угоди, а саме: за згоди клієнтів надають кредитування грошами чи цінними паперами до 6 місяців;

– здійснюють багатовалютний кліринг майже у 40 валютах світу: Євроклір – у 30 валютах, СЕДЕЛ – у 38.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – Розвиток вторинного ринку єврооблігацій