Міжнародні фінанси – Рогач О. І – Торгівля єврооблігаціями

Вторинному ринкові єврооблігацій притаманна децентралізація здійснення операцій – угоди з облігаціями укладаються майже винятково на позабіржовому ринку без використання правил тієї біржі, де вони зареєстровані. Торгівля ведеться через євро-облігаційних дилерів на основі процедур ІБМА щодо укладання та оплати угод. На операторів вторинного ринку єврооблігацій практично не поширюються будь-які національні форми регулювання. Однак їхня діяльність досить жорстко урегульована правилами і рекомендаціями Асоціації учасників міжнародних фондових ринків (ІБМА).

Основною фігурою вторинного ринку єврооблігацій є маркет-мейкер, яким за правилами ринку виступає лід-менеджер відповідного випуску облігацій. Призначення маркет-мейкера – стабілізація ринку шляхом підтримки активного вторинного ринку даного випуску. Купуючи облігації за надлишку їх пропозиції та продаючи цінні папери за підвищення попиту, маркет-мейкер урівноважує попит і пропозицію цінних паперів і таким чином стабілізує їхній курс і забезпечує необхідний рівень ліквідності цінних паперів.

Оскільки торгівля єврооблігаціями відбувається на позабіржовому ринку, фіксованого часу функціонування вторинного ринку немає. Проте, за правилами ІБМА, дилери зобов’язані здійснювати операції в установлені години. Мінімальний лот (обсяг угоди) при купівлі чи продажу єврооблігацій між членами ІБМА встановлюється диференційовано, залежно від різновиду зобов’язань.

Наприклад, найпоширеніший лот – 100 облігацій, або 100 тис. дол. США за номіналом. Ціни купівлі/продажу єврооблігацій установлюються для стандартного лоту в процентах від їхньої номінальної вартості, а мінімальний спред з єврооблігацій з фіксованою процентною ставкою становить 0,5 %. Так, для купонної єврооблігації з номінальною вартістю в 1000 дол. США котирування “попит/пропозиція” (bid/ask) у 93-93,5 означатиме, що курс на купівлю дорівнює 930 дол., а курс на продаж ~ 935 дол. США. Якщо угода укладається з неповним лотом (менш ніж 100 облігацій), то, відповідно, спред зростає, і витрати інвесторів теж зростають. Котирування єврооблігацій відбувається на чистій основі (нетто), тобто без урахування нагромаджених процентів, але їх купівля/продаж здійснюється на купонній основі (брутто). Покупець єврооблігацій має сплатити їх продавцеві не лише ринкову ціну облігації, але й процентні нарахування, нагромаджені після останньої виплати процентного доходу.

Базовий принцип здійснення угод з єврооблігаціями – “поставко проти платежу”. Це означає, що після укладання угоди (день Т) обмін єврооблігацій на гроші – виконання угоди – здійснюється у день зарахування грошей на банківський рахунок. Раніше це відбувалося приблизно через 7 днів, але з середини 1995 р. угоди виконуються на третій календарний день після їхнього укладання (день Т+3).

Методи підтвердження угод, укладених з єврооблігаціями, можуть бути різними. Протягом тривалого часу система підтвердження угод базувалася на паперовій документації. Але з 1989 p., коли почала діяти введена ISMA комп’ютеризована система укладання і підтвердження угод з цінними паперами TRAX, значна кількість учасників ринку користується саме нею. Ця система працює цілодобово, а її користувачі надають інформацію щодо угоди протягом 30 хвилин після її укладання. Завдяки здійсненню операцій у режимі реального часу TRAX забезпечує також систему повідомлення цін щодо єврооблігацій.

Важливим аспектом ефективності операцій з цінними паперами на вторинному ринку є наявність інформації про цінову динаміку укладених угод. Основні джерела цінової інформації щодо ринку єврооблігацій – ISMA і компанія EurobroJcers. JSMA є оператором TRAX і одночасно отримує інформацію від дилерів – членів ISMA, завдяки чому вона здатна забезпечувати учасників ринку найновішою інформацією про ціни. У цілому ISMA надає найповнішу щоденну цінову інформацію та історичну інформацію щодо динаміки цін приблизно відносно 12500 фінансових інструментів. Eurobrokers є найбільшим брокером облігацій з ринків, що формуються (60 % глобального обсягу торгівлі), а відтак його цінова інформація стосується насамперед облігацій Бреді (Brady Bonds) та інших боргових інструментів цих ринків.

Основний центр операцій з євробондами – Лондон, де зосереджена переважна кількість маркет-мейкерів ринку єврооблігацій.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – Торгівля єврооблігаціями