Міжнародні фінанси – Д’яконова І. І. – Характеристики Лондонського та Паризького клубів кредиторів

У Паризькому клубі реструктуруються борги урядів і гарантовані ними борги, а у Лондонському клубі – заборгованості перед комерційними банками.

У рамках Паризького клубу країни, що відчувають труднощі у сплаті боргів іншим державам і приватним закладам, проводять переговори зі своїми кредиторами про перегляд умов і графіків платежів.

Особливість структурної організації Паризького клубу полягає в тому, що він являє собою зібрання представників суверенних держав-кредиторів, на якому головує високопосадовець Державного Казначейства Франції.

Умови переоформлення заборгованості Паризьким клубом, як правило, залежать від рівня доходів країни-боржника, від категорії позики (комерційна позика, надана за ринковими ставками, або позика, надана на пільгових умовах у порядку офіційної допомоги на цілі розвитку тощо).

Різновиди умов реструктуризації державного боргу: І. Торонтські умови включають рекомендації про підвищення ефективності перегляду зовнішніх боргів найбідніших країн із найвищими рівнями зовнішньої заборгованості і можуть застосовуватися лише до країн, дохід на особу в яких не перевищує встановленого Всесвітнім банком рівня, що дає право отримувати кредити від Міжнародної асоціації розвитку. Кредиторам запропоновано кілька варіантів умов, які вони можуть використовувати при реструктуризації боргу:

O варіант А: зменшення суми боргу. Списання третини боргу, перегляд умов погашення згідно з ринковими ставками процента для іншої частини боргу та встановлення строку погашення 14 років, у тому числі пільговий восьмирічний період;

O варіант В: довгострокові борги. Нарахування процентів згідно з ринковими ставками та встановлення строку погашення 25 років, утому числі пільговий період 14 років;

O варіант С: зменшення платежів з обслуговування боргу. Надання пільгових процентних ставок (3,5 % чи половина ринкової ставки, з яких потрібно вибрати більшу величину), встановлення строку погашення 14 років, у тому числі пільговий восьмирічний період.

2. Х’юстонські умови – призначені для реструктуризації боргу найбідніших країн з середнім рівнем доходу, що мали значну зовнішню заборгованість. Згідно з Х’юстонськими умовами:

O строк погашення комерційних кредитів збільшувався до 15 років, у тому числі пільговий період 8 років;

O строк погашення кредитів, наданих у межах програм офіційного розвитку, збільшувався до 20 років з пільговим періодом 10 років;

O кредитори отримували право продавати чи обмінювати зобов’язання з погашення всієї суми кредитів, наданих у рамках офіційного сприяння розвитку, або 10 % непогашеної суми комерційних кредитів (чи зобов’язання з погашення комерційних кредитів на суму 10 млн дол. США, якщо величина буде більшою за вказані 10%).

Для того щоб отримати право на реструктуризацію боргу Х’юстонськими умовами, країна-боржник має відповідати принаймні двом із трьох критеріїв:

O річний дохід на особу не має перевищувати встановлену Всесвітнім банком верхню межу для даної групи країн;

O співвідношення суми боргу кредиторам Паризького клубу і суми боргу комерційним кредиторам має дорівнювати 1,5;

O обсяг заборгованості має характеризуватися такими показниками: сума боргу не менша за 50 % ВВП; співвідношення боргу до вартості експорту не менше від 275 %, коефіцієнт запланованого обслуговування боргу не менший за 30.

3. Тринідатські умови – передбачають списання 2/3 боргу найбідніших країн та країн із найбільшими сумами зовнішнього боргу.

4. Лондонські умови – передбачають чотири варіанти 50-відсот-кового скорочення чистої приведеної вартості сум, що підлягали консолідації та належали до непогашених комерційних кредитів (тобто сум, що не належали до залишку боргу). Варіанти Лондонських умов:

O анулювання 50% боргу і реструктуризація залишкової суми на 23 роки з шестирічним пільговим періодом і нарахуванням процентів за ринковою ставкою;

O реструктуризація боргу за пільговими процентними ставками на 23 роки без пільгового періоду;

O реструктуризація боргу за ринковими процентними ставками на 25 років з 16-річним пільговим періодом;

O реструктуризація зобов’язань з обслуговування кредитів, наданих як офіційне сприяння розвитку, на 30 років з 20-річним пільговим періодом.

5. Неапольські умови – спрямовані на подолання проблеми заборгованості країн із низьким рівнем доходу і передбачають такі варіанти:

O 67-відсоткове списання за чистою приведеною вартістю чи реструктурування боргу з метою його скорочення на 67 % за ставками, меншими за ринкові (для країн із ВВП на душу населення менш ніж 500 дол. США), або з коефіцієнтом борг/експорт більшим за 350 %;

O 50-відсоткове списання для інших категорій країн;

O капіталізація процентів (50 %) і їх виплата протягом 33 років із восьмирічним пільговим періодом, залишок сплачується протягом 23 років з шестирічним пільговим періодом з прогресивною шкалою амортизації;

O реструктуризація на 40 років з 16-річним або 20-річним пільговим періодом, ставка процентів є незмінною (за кредитами в рамках офіційної допомоги розвитку).

6. Ліонські умови – розраховані на країни з низьким рівнем доходу і передбачають 80-відсоткове зниження боргових зобов’язань і приведення співвідношень “зовнішній борг/експорт” до рівня 200-250 % та “платежі/експорт” – до 20-25 %. Дія Ліонських умов доповнюється програмою МВФ і Всесвітнього банку щодо зниження платежів у МВФ, запровадженою в 1997 р.

7. Ініціатива HI PC (Highly Indebted Poor Countries Initiative). З метою подолання кризи заборгованості найбідніших країн із найбільшою зовнішньою заборгованістю МВФ та Всесвітній банк уперше погодилися списати частину боргів цих країн, виступивши в 1996 р. із спільною Ініціативою НІРС. У 1999 р. дану ініціативу було переглянуто, і тепер вона мас назву “Посилена Ініціатива НІРС”.

Ініціатива НІРС має наступні особливості:

O розширює список боргів, що підпадають під скорочення, включаючи в нього заборгованість перед багатосторонніми кредиторами (міжнародними фінансовими організаціями);

O встановлює чіткий індикатор сталого зовнішнього боргу, якого має досягнути країна Сталий зовнішній борг – це такий обсяг зовнішнього боргу країни, за якого очікується, що вона здатна виконувати поточні та майбутні зобов’язання з обслуговування боргу в повному обсязі без потреби у скороченні чи відстроченні боргу, без акумулювання несплачених сум боргу та без загрози зростанню економіки країни. У рамках Ініціативи НІРС індикатор сталого зовнішнього боргу встановлено у вигляді двох співвідношень: приведеної вартості боргу до експорту (не більш ніж 150 %) та до державних доходів (не більше 250%);

O визначає нові джерела та механізми фінансування скорочення боргу. Вони охоплюють продаж частини золотих запасів МВФ і надання можливості Світовому банку та іншим міжнародним організаціям використовувати частину власних ресурсів. Було також створено Довірчий фонд НІРС (НІРС Trust Fund), у який можуть робити внески офіційні донори для того, щоб допомогти міжнародним організаціям скорочувати борг;

O передбачає умови реалізації програми:

– щоб здобути право на скорочення боргу за цими умовами, краї-на-боржник має не тільки показати хороші результати проведення економічних реформ, як передбачалося першим варіантом, а й розробити та впровадити в життя Стратегію подолання бідності;

– було знято жорсткі часові обмеження щодо початку завершальної стадії програми, тобто стадії, коли кредитори надають 90-відсоткове списання чистої приведеної вартості боргу. У першому варіанті Ініціативи ця стадія розпочиналася після трьох років успішного виконання запланованих заходів, а в “посиленому” варіанті вона може розпочатися раніше за умови успішного виконання взятих зобов’язань та, відповідно, пізніше ніж через три роки, якщо країна не зможе досягти необхідного результату.

8. Стандартні класичні умови – реорганізація зовнішнього боргу для країн із середнім рівнем доходу: реструктуризація до 100 % боргу (у деяких випадках тільки основної суми боргу) зі строком погашення 10 років з п’ятирічним пільговим періодом та на основі ринкових ставок процента.

Недоліки роботи Паризького клубу кредиторів:

O “гра” відбувається за правилами, установленими кредиторами. Через слабкість своєї позиції боржники, хоча вони і не згодні з цими правилами, змушені погоджуватися на умови, що їм диктуються. У Паризькому клубі боржники беруть участь у переговорах по одному, а кредитори – всі разом, отже боржникові доводиться виступати проти цілого картелю кредиторів;

O процес ведення переговорів і прийняття рішень не регулюється ніякими положеннями. При прийнятті рішень кредитори відкриті до різноманітних політичних впливів, і боржники жодним чином не захищені від упередженості на основі політичних міркувань.

Лондонський клуб кредиторів, офіційно відомий під назвою “Консультативний комітет комерційних банків”, являє собою форум, на якому відбувається реструктуризація боргів, наданих комерційними банками (без гарантій з боку урядів країн-кредиторів). Як у Паризького клубу, у нього немає статуту, а склад членів змінюється у міру необхідності. Спільні та відмінні характеристики Лондонського і Паризького клубів можна простежити за допомогою табл. 3.2 і 3.3.

Таблиця 3.2. Відмінні характеристики Лондонського та Паризького клубів кредиторів

Функціональна ознака

Лондонський клуб

Паризький клуб

Сфера діяльності

Реструктуризація заборгованості комерційним структурам

Реструктуризація заборгованості офіційним (державним) кредиторам

Початок програми реструктуризації

Визначається дебітором (дата, вказана в інформаційному повідомленні боржника про відмову від сплати боргів)

Визначається кредитором (дата, з якої країни-кредитори відмовляються надавати боржникові нові кредити)

Представництво інтересів кредиторів

Інтереси кредиторів представляє Банківський консультативний комітет (БКК) з числа найбільш заінтересованих банків

Інтереси кредиторів представляють найвпливовіші банки, незалежно від їх частки у борговому фінансуванні

Можливість перегляду процентних платежів і основної суми боргу

Умови “старих” боргів не переглядаються. Клуб погоджує пакет заходів щодо реструктуризації заборгованості і банки стають власниками нових євробондів

Домовленості минулих періодів можуть бути переглянуті

Необхідність підтримання дебіторів МВФ та іншими фінансовими інституціями

Не є обов’язковою

Реструктуризація заборгованості поєднується з вимогою підписання угоди на виділення траншів МВФ і альтернативного кредитування з інших джерел

Таблиця 3.3. Спільні характеристики Лондонського та Паризького клубу кредиторів

Функціональна ознака

Лондонський та Паризький клуб кредиторів

Мета діяльності

Розв’язання фінансових проблем країн, які розвиваються, щодо обслуговування та погашення зовнішнього боргу

Статус і організаційна структура

Неформальні організації без офіційного мандату з непостійним складом учасників

Процедурна організація діяльності

Основні підходи до оцінки фінансової поведінки дебіторів і умов кредитування ідентичні

Періодичність скликань засідань

Жорстко не регламентується; засідання проводяться в разі поточної потреби

Угоди про реструктуризацію боргів комерційними банками під егідою Лондонського клубу засновані на трьох головних положеннях:

O положення про спільний доступ. При виплаті заборгованості не допускається дискримінація жодного з кредиторів;

O положення про рівноправ’я. Усі позики розглядаються на рівноправній основі, що передбачає однакові права на платежі і заставу, які залежать від фактичного обсягу ризику банку;

O положення про обов’язкову передплату. У випадку дострокових платежів у рахунок погашення боргу їх розподіл між кредиторами проводиться на рівній основі. Етапи реструктуризації боргу Лондонським клубом:

1. Боржник оголошує мораторій на платежі та складає Інформаційний меморандум.

2. Кредитори формують Банківський консультативний комітет.

3. Вибір посередників з обслуговування, адвокатів та юридичних консультантів.

4. Збори з вивчення стану заборгованості, боржника.

5. Узгодження основних умов.

6. Документальне оформлення угоди про перегляд боргу.

7. Підписання юридичних документів усіма сторонами.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Міжнародні фінанси – Д’яконова І. І. – Характеристики Лондонського та Паризького клубів кредиторів