Міжнародні фінанси – Д’яконова І. І. – 12.2. Сутність, класифікація та особливості функціонування ринку золота

Ринки золота – це спеціальний центр торгівлі, де здійснюється регулярна купівля-продаж золота за ринковими цінами з метою промислово – побутового споживання, приватної тезаврації, інвестицій, страхування ризику, спекуляції, придбання необхідної валюти для міжнародних розрахунків.

За організаційною ознакою ринок золота – це консорціум кількох банків, уповноважених проводити операції з золотом: готівкові угоди з золотом (строк виконання через 48 годин після укладення), операції з акціями золотодобувних компаній, строкові (форвардні, ф’ючерсні, свопи) операції з золотом. На ринку форвардних операцій з золотом проводять хеджування, спекулятивні строкові угоди, арбітражні операції.

Сучасний світовий ринок дорогоцінних металів (сукупність міжнародних та внутрішніх) – це розгалужена структура глобальної цілодобової торгівлі фізичним металом і похідними інструментами, значною мірою звільнено від державного регулювання.

У сучасній світовій практиці застосовують різні форми організації ринку дорогоцінних металів:

O жорстко регульований державою ринок – єдиним (головним) покупцем та продавцем дорогоцінного металу є центральні банки, а інші суб’єкти ринку продають чи купують метал у нього (Китай, Південно-Африканська Республіка);

O торгівля дорогоцінними металами зосереджена на спеціалізованих біржах або у спеціалізованих секціях товарних чи валютних бірж правила здійснення операцій, доступ операторів (насамперед, нерезидентів) регулюється центральними банками (Франція, Туреччина);

O система вільної біржової торгівлі дорогоцінними металами (США, Люксембург, Гонконг);

O система міжбанківської торгівлі дорогоцінними металами, фактично монополізованої кількома великими банками або їх об’єднаннями (Німеччина, Швейцарія, Великобританія);

O система конкурентної міжбанківської торгівлі з фактичним домінуванням кількох банків – “маркет-мейкерів” (США, Японія, Голландія).

У деяких країнах співіснують різні форми організації торгівлі дорогоцінними металами (наприклад, біржова та міжбанківська), але це стосується тільки країн із досить ліберальним законодавством, яке дає змогу конкурентно розвиватись усім формам організації торгівлі [8].

Класифікація ринків золота:

1. За формою торгівлі:

O гуртовий – включає просування металу від постачальників до споживачів на внутрішньому ринку;

O міжбанківський – включає поставки металу посередникам, які займаються його перепродажем кінцевим споживачам;

O роздрібний ринок – включає постачання металу безпосереднім споживачам та дрібним інвесторам, які знаходяться на внутрішньому ринку [1].

2. За типом інвестора (торговельна інфраструктура ринку золота: інфраструктура внутрішнього ринку золота та інфраструктура світового (перш за все, лондонського) ринку золота. Основною “торговельною інфраструктурою” по внутрішніх операціях із фізичним золотом між уповноваженими банками та фізичними особами є каси банків. Для юридичних осіб – інвесторів, які мають право працювати лише з “безготівковим металом”, при здійсненні інвестицій на внутрішньому ринку основною торговельною інфраструктурою є біржі (на даний момент в Україні це Українська міжбанківська валютна біржа) або міжбанківський валютний ринок.

3. За типом організації (біржовий і небіржовий ринки).

4. За формами товару, що обертається на них (злитки різної ваги і проб, монети різних випусків).

5. За ступенем легальності (легальні, чорні ринки).

6. Залежно від режиму, який надає держава:

O світові ринки (Лондон, Цюріх, Нью-Йорк, Гонконг та ін.);

O внутрішні вільні (Париж, Гамбург, Франкфурт-на-Майні, Амстердам, Відень, Стамбул, Ріо-де-Жанейро);

O місцеві контрольовані (Афіни, Каїр);

O чорні ринки (Бомбей та ін.) [5].

7. Відповідно до географічного розташування:

O західноєвропейські (11 – Цюріх, Париж, Лондон, Женева та ін.);

O американські (14 – в Америці, 5-у США);

O азіатські (19 – в Азії);

O африканські (8 – в Африці).

8. Залежно від обсягу здійснюваних операцій та їх різновидів існують такі види ринків дорогоцінних металів:

O міжнародний ринок – реалізуються угоди з великими партіями металів. Правила здійснення операцій не контролюються державними органами або правила регулювання дуже ліберальні. Дозволяється вільно здійснювати операції як резидентам, так і нерезидентам (Лондон, Цюріх, Гонконг, Нью-Йорк, Сінгапур тощо). На міжнародних ринках здійснюється:

– первісна пропозиція дорогоцінних металів найбільшими видобувачами для найбільших споживачів та постачальників металу на місцеві чи регіональні ринки;

– встановлення базової ціни дорогоцінних металів для операцій на регіональних та внутрішніх ринках;

– інтервенції Центральних банків для підтримання ціни металу.

O регіональні ринки – належать до світових і також мають міжнародний характер. У своїй основі вони орієнтовані на місцевих клієнтів, більш дрібних (Париж, Мілан, Тель-Авів тощо).

O внутрішні або місцеві ринки – ринки однієї або декількох держав. На них здійснюється державний контроль. Вони поділяються на:

– вільні ринки, на яких держава не обмежує ввіз та вивіз металу і не дуже суворо здійснює регулювання. Внутрішні вільні ринки золота орієнтуються на місцевих інвесторів і тезавраторів, що визначає переважання угод з монетами, медалями, малими злитками. Особливість функціонування внутрішніх вільних ринків – наявність гострої конкуренції між Канадою та СНІ А; – контрольовані ринки, на яких для резидентів встановлені досить суворі правила державного регулювання, а права нерезидентів можуть обмежуватись, аж до заборони здійснення операцій з дорогоцінними металами (Афіни, Каїр) [8]. До міжнародних ринків золота, з яких і складається світовий ринок золота, належать ринки Лондона, Цюріха, Франкфурта-на-Майні, Брюсселя, Гонконгу, Сінгапуру, Токіо, Макао, Дубаю, Бейрута, Нью-Йорка, Торонто, Монтевідео, Буенос-Айреса, Каракаса, Сантьяго.

Лондонський ринок золота започатковано у 1919 році. Основним учасником є клуб фірм – це золоті брокери Лондона (London Bullion Brokers): N. M. Rotshild and Sons, Samuel Montague, Republic Mays London, Standart Chartered Bank, Mocatta Group, Deutsche Sharps Picksley. Особливість функціонування Лондонського ринку золота – формування на даному ринку процедури фіксингу, що проводиться двічі на день. Золотий фіксинг – щоденна функція ринкової ціни золота на основі співвідношення попиту і пропозиції на нього на Лондонській золотій біржі. Ціни Лондонського ринку використовуються як довідкова база для розрахунків при укладенні довгострокових контрактів.

Ринок золота в м Цюріх у Швейцарії вважається значним центром торгівлі золотом з 70-х років. Особливість даного ринку золота полягає у його значній перерозподільчій ролі, ринок перерозподіляє майже половину світового промислового попиту на золото. Основними учасниками ринку золота в м. Цюріх є “велика трійка” банків: UBS+SBC, Credit Swiss, що належать до інноваційних банків світу і здійснюють найбільш сучасні операції з золотом. Наприклад, банк Credit Swiss здійснює наступні операції:

O продаж “спот” на металеві рахунки;

O покупка “спот”, фізична поставка золота;

O строкові операції (форвард, опціон), угоди “своп”;

O надання позик під заставу золота;

O структуровані за замовленням угоди на короткі та довгі строки виконання;

O угоди “своп” за місцезнаходженням металу;

O афінаж, плавка, кінцева обробка золота із напівфабрикатів.

Перевагою швейцарських банків є розгалужена мережа представництв у різних регіонах світу, що дозволяє безперервно бути присутнім на міжнародному ринку золота, укладаючи операції з фізичним золотом і “паперовим” металом, пропонувати клієнтам різні за розміром золоті злитки, широкий спектр операцій з використанням похідних фінансових інструментів.

Ринок золота США є лідером у ф’ючерсній торгівлі золотом. Основні центри торгівлі ф’ючерсними контрактами на золото є Нью-Йоркська товарна біржа (Commodity Exchange – СОМЕХ), Міжнародний валютний ринок (International Money Market – ІММ), Чиказька товарна біржа (Chicago Mercantile Exchange – СМЕ) Характерною рисою даного ринку є наявність сегмента торгівлі золотом у злитковій формі. Основними учасниками даного ринку є оптові дилери, що здійснюють поставку виробничим та комерційним споживачам. Основними американськими банками, що є провідними маркет-мейкерами на міжнародному ринку золота, є Дж. Р. Морган, Дж. Арон &; Ко. Особливість даних ринків – широке розповсюдження угод венчурного характеру: строкових угод на 1,3,6 місяців з чітко зафіксованою сумою контракту обсягом 100 унцій.

Канадська золота біржа є центром опціонної торгівлі.

Гонконгський ринок представлений представництвами крупних золотих дилерів із Цюріха, Лондона, Нью-Йорка та Франкфурте. Основний інструмент торгівлі – ф’ючерсні контракти.

Серед місцевих ринків, що контролюються, найбільш вагомим є ринок золота в Саудівській Аравії, який забезпечує сировиною ювелірну промисловість за рахунок імпорту.

9. Залежно від наявності металів у кожній операції ринок дорогоцінних металів умовно можна поділити на:

O ринок фізичного наявного металу;

O ринок безготівкового (паперового) металу.

“Чорні ринки золота виникають як реакція на державні валютні обмеження, що розповсюджуються на операції з золотом.

Основні елементи пропозиції золота: новий видобуток золота, державні резерви золота, приватні резерви золота, продаж золота інвесторів, продаж золота тезавраторів, продаж золота спекулянтами, контрабанда.

Золото на ринки поставляється у вигляді стандартних злитків: злитки, золоті монети старого карбування, сувенірні монети, листи, пластини, дроти, золоті сертифікати.

Основними елементами попиту на золото з економічного погляду є: промислово-побутове споживання, ювелірна промисловість, радіоелектроніка, атомно-ракетна техніка, зубопротезна галузь; приватна тезаврація, інвестиції, спекулятивні угоди, купівля золота центральними банками для поповнення своїх золотовалютних запасів.

Об’єктами операцій на ринках золота виступають: золото у вигляді стандартних злитків: злитки міжнародного зразка в 400 тройських унцій (12,5 кг) з пробою, не менше 995; великі злитки з пробами від 900 до 916,6 і вагою в декілька кілограмів; малі злитки від 1 005 до 990 г; золоті монети як старого карбування, так і сучасні ювілейні та сувенірні монети, золоті листи, пластики, дроти, золоті сертифікати (документ, що засвідчує право їх власника отримати за його пред’явлення визначену кількість даного металу).

Основними суб’єктами ринку золота є:

1) постачальники металу (видобувні компанії, асоціації виробників, афінажні підприємства тощо). Видобувні компанії є учасниками первинного ринку золота. Представлені як малими фірмами, так і великими корпораціями. Промислові, ювелірні та афінажні підприємства належать до промислового сектора ринку золота, основне призначення – чистка та облагороджування золота;

2) спеціалізовані посередники (комерційні та інвестиційні банки, дилерські компанії, біржі). Біржі представлені секціями, що займаються торгівлею дорогоцінними металами. Банківський сектор представлений центральними банками, що є найбільшими операторами на ринку золота, які встановлюють правила торгівлі золотом та комерційними банками, що здійснюють посередницькі операції між покупцями і продавцями золота. Брокерські компанії – діють за дорученням і за рахунок своїх клієнтів, виступають посередником між продавцем і покупцем. Даний учасник не надає своїх котирувань і не тримає відкритих позицій. Прибуток компанії складають комісійні від укладених угод. Дилери – в основному великі банки, що регулярно проводять оптові операції у міжнародних центрах торгівлі;

3) фінансові і промислові споживачі (центральні банки, інвестори, афінажні заводи, ювелірні підприємства, електронне виробництво, дантисти тощо).

Основні учасники ринку фізичного металу:

O маркетмейкери – учасники, що формують ринок, постійно підтримують двосторонні котирування на купівлю чи продаж, інформують зацікавлених осіб (клієнтів, інших маркетмейкерів);

O звичайні учасники – не формують ринкової ціни, орієнтуються у своїй діяльності на котирування маркетмейкерів.

До особливостей функціонування ринків золота належить вплив подвійного статусу даного металу, що одночасно виступає як цінний стратегічний сировинний товар і реальний резервний та фінансовий актив, на діяльність світових ринків золота.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Міжнародні фінанси – Д’яконова І. І. – 12.2. Сутність, класифікація та особливості функціонування ринку золота