Міжнародні фінанси – Д’яконова І. І. – 9.3. Організаційні засади функціонування ринку “форекс”

Форекс (forex, foreign exchange market) – це глобальний ринок обміну провідних валют, який об’єднує світові валютні ринки, функціонує цілодобово, а операції на ньому здійснюються децентралізовано.

У сучасному вигляді ринок “форекс” склався у 1970-х роках XX ст., коли зі вступом у дію принципів Ямайської валютної системи було введено систему плаваючих валютних курсів, при цьому ціна однієї валюти щодо іншої визначається виключно самими учасниками ринку, виходячи з попиту та пропозиції. У плані свободи від зовнішнього контролю і наявності вільної конкуренції “форекс” – це найдосконаліший ринок. Він є найбільшим і найбільш ліквідним фінансовим ринком.

З технічного погляду, валютний ринок “форекс” – це сукупність комунікаційних систем, що поєднують між собою банки різних країн, які здійснюють міжнародні розрахунки та інші валютні операції. Системи Рейтерс-дилінг, Блумберг, Телерейт, СВІФТ є тими засобами, які дають змогу учасникам валютного ринку постійно підтримувати зв’язок та робити пропозиції щодо купівлі-продажу валюти й укладати відповідні угоди. Інтенсивний розвиток систем електронного зв’язку зробив цей ринок глобальним, тобто таким, що функціонує 24 години на добу й охоплює практично всі регіони світу.

Світова торгівля валютою розпочинається вранці у Веллінгтоні та Сіднеї, переміщуючись поступово на захід – у Токіо, Гонконг, Сінгапур, Бахрейн, Катар, Абу-Дабі, далі – до Європи – у Цюріх, Франкфурт-на-Майні, Брюссель, Париж, Лондон, потім через Атлантичний океан – до Нью-Йорка і завершується у Лос-Анджелесі та Сан-Франциско.

На наведеній нижче схемі показано цілодобове функціонування ринку “форекс” шляхом переміщення від одного національного валютного ринку до іншого (рис. 9.2).

Міжнародні фінанси   Дяконова І. І.   9.3. Організаційні засади функціонування ринку форекс

Рисунок 9.2. Режим роботи ринку “форекс”

Торговельні операції ведуться по всьому світу через телекомунікаційні системи цілодобово з 00:00 (за Гринвічем) понеділка до 22:00 (за Гринвічем) п’ятниці.

Цілодобовий режим роботи валютного ринку “форекс” означає, що обмінні курси й умови валютних операцій можуть змінитися у будь-який момент у відповідь на зміни економічної ситуації. Водночас це означає, що учасники ринку мають бути готовими до можливості різкої зміни курсів у будь-який час і на будь-якому ринку.

Щоденний обсяг операцій на ринку “форекс” у 2007 році складав понад 3 трлн дол. США, що більше ніж втричі перевищує сумарний оборот американського ринку акцій та державних цінних паперів (рис. 9.3).

При цьому його структура була наступною:

O поточні операції (угоди “спот”) – 36 %;

O валютні операції “форвард” – 11 %;

O валютні свопи – 53 %.

Крім того, понад 2 трлн дол. США складав обсяг операцій з валютними деривативами.

Міжнародні фінанси   Дяконова І. І.   9.3. Організаційні засади функціонування ринку форекс

Рисунок 9.3. Динаміка обсягів світового валютного ринку “форекс”, млрд дол. США

Обсяги угод на міжнародних валютних ринках відчутно коливаються: від 100 тис. до 100 млн дол. США (переважно за рахунок строкових валютних операцій), але найбільш типовими є угоди на 5-10 млн дол. США. Таким чином, вплив на ринок одиничних учасників майже виключено.

Масштаби операцій на валютному ринку “форекс” значно перевищують реальні комерційні потреби, пов’язані з рухом товарів, послуг та капіталів. Це зумовлено тим, що функціонування валютних ринків значною мірою пов’язане зі здійсненням спекулятивних та арбітражних операцій з валютою.

Спекулятивні валютні операції – це діяльність учасників валютного ринку, спрямована на отримання прибутку завдяки зміні курсів валют. Ідеться про формування активів переважно у валюті, що має тенденцію до ревальвації (довга позиція), і пасивів – у валюті, що має тенденцію до девальвації (коротка позиція). Результати операцій залежать від правильності оцінки їх учасниками ймовірної динаміки валютних курсів. Негативним моментом спекулятивних валютних операцій є можливість цілеспрямованих дій учасників ринку з придбання або купівлі валюти з метою викликати масовий ажіотаж, атмосферу невпевненості та панічні настрої на ринку для впливу на динаміку курсових коливань.

Арбітражні валютні операції – це операції, що передбачають купівлю-продаж іноземної валюти з подальшим здійсненням зворотної конверсійної угоди з метою отримання прибутку від різниці валютних курсів на різних валютних ринках (географічний арбітраж) або за рахунок курсових коливань протягом певного періоду (часовий арбітраж). Арбітражні валютні операції здійснюються з двома або більшою кількістю валют і так само як і спекулятивні операції грунтуються на принципі дешевшого придбання і дорожчого продажу валюти.

Спекулятивні та арбітражні операції з валютою попри своє важливе значення для підвищення рівня ліквідності ринку “форекс” водночас є істотним фактором посилення його нестабільності [8].

Велика кількість спекулятивних операцій на міжнародних фінансових ринках, у тому числі і на ринку “форекс”, проводиться за принципами маржинальної торгівлі (margin trading).

Маржинальна торгівля – це торгівля з використанням позикового капіталу. Маржинальна торгівля на валютному ринку “форекс” ведеться лотами. Один лот орієнтовно дорівнює 100 тис. дол. США, але для його відкриття необхідно мати від 0,5 до 4 % цієї суми. Ідея маржинальної торгівлі полягає в тому, що спекулятивні інтереси на ринку можна задовольнити, не здійснюючи реального постачання валюти, що скорочує накладні витрати з переміщення останньої, і надає можливість, маючи невеликий рахунок, відкривати позиції як з купівлі, так і з продажу великої кількості іншої валюти. Валютні операції можна здійснювати дуже швидко, отримуючи значний прибуток як при підвищенні, так і при зниженні валютних курсів. Щоденні коливання валют, як правило, становлять близько 100-150 пунктів, що дає можливість трейдерам заробляти на цьому.

При маржинальної торгівлі кожна операція обов’язково повинна мати два етапи (які можуть бути розділені проміжком часу будь-якої тривалості): купівля (продаж) валюти за одним курсом обміну з наступним її продажем (купівлею) за іншим (або ж тим самим) курсом. Перша дія називається відкриттям позиції, а друга-її закриттям.

На ринку “форекс” можна одночасно відкривати позиції як на купівлю, так і на продаж будь-якої валюти, не маючи її. Як правило, дилінгові центри встановлюють мінімальний депозит, необхідний для роботи на ринку “форекс” у розмірі 2 тис. дол. США і надають кредитне плече 1:100. Відкриваючи позицію на 100 тис. американських доларів, трейдер вкладає 1 тис. дол. США і отримує кредит у 99 тис. доларів. Чим більше кредитне плече, тим вищим є прибуток або збиток учасника ринку. Після закриття валютної позиції заставна сума повертається, і відбувається розрахунок прибутку або втрат, при цьому весь прибуток або збитки, що виникли від зміни валютних курсів, записуються на рахунок дилера.

Основні валюти, якими торгують на “форекс”: долар США (USD), євро (EUR), японська єна (JPY), англійський фунт стерлінгів (GBP), швейцарський франк (CHF) австралійський і канадський долар (AUD і CAD) та інш. (табл. 9.2). При цьому найчастіше використовуються наступні валютні котирування:

O USD/CHF – вартість І долара США у швейцарських франках;

O USD/JPY – вартість 1 американського долара у японських снах;

O EUR/USD – вартість 1 євро в доларах США;

O GBP/USD – вартість 1 англійського фунта стерлінгів у доларах США.

Таблиця 9.2. Частка операцій з різними валютами на ринку “форекс” (за станом на січень 2010 р.)

Міжнародні фінанси   Дяконова І. І.   9.3. Організаційні засади функціонування ринку форекс

У ході торгівлі надається можливість фіксації прибутку або відсікання втрат по заздалегідь встановлених наказах – limit та stop.

O limit – виставляється вище від поточного значення валютного курсу;

O stop – виставляється нижче від поточного значення обмінного курсу.

При цих наказах позиція закривається без додаткових вказівок стосовно досягнення курсом обумовленого рівня.

У процесі торгівлі можна створювати так звані відкладені позиції, що будуть активізовані після досягнення валютним курсом заявленого рівня (open price). При створенні і закритті ордерів існує тимчасова затримка, що становить приблизно 30-40 секунд. При реагуванні на запит надається реальний ринковий курс, що відповідає моменту пропозиції, а не запиту.

Для правильного визначення ринкової кон’юнктури трейдери використовують фундаментальний і технічний аналіз. Крім того, вони повинні уміти діяти в постійно мінливому інформаційному потоці політичного й економічного характеру.

Переважна більшість дрібних і середніх трейдерів на фінансових ринках спирається на технічний аналіз. Технічний аналіз здійснюється, виходячи з того, що вся інформація про стан ринку і подальші його зміни утримуються у певному ціновому ряду. Будь-який фактор, що впливає на ціну – економічний, політичний або психологічний – уже враховано ринком і включено в ціну. Вихідними даними для технічного аналізу є ціни (валютні курси) – вища й нижча ціна, ціна відкриття та закриття за певний період часу, а також обсяг операцій.

Технічний аналіз грунтується на трьох припущеннях:

O кон’юнктура ринку враховує всі чинники;

O ціни рухаються закономірно, спрямовано;

O цінові коливання повторюються.

Отже, технічний аналіз – це статистично-математичний аналіз попередніх котирувань із прогнозуванням наступних цін.

Наприклад, у торговельну систему “PRO-CHARTS” вбудовано низку технічних індикаторів, на підставі аналізу яких можна зробити висновки про подальшу курсову динаміку, докладний опис індикаторів, що використовуються в аналізі цінових графіків, обсягів торгівлі.

Фундаментальний аналіз – це аналіз економічного стану країни-емітента валюти, її законодавчої бази, грошово-кредитної та валютної політики центральних банків, політичних подій, психологічних факторів тощо. Але фундаментальний аналіз не можна зводити лише до економічного аналізу країни. Значно більшу роль на ринку “форекс” відіграють очікування та прогнози його учасників. Проте глибокий і повноцінний фундаментальний аналіз доступний лише великим банкам, які мають штат професійних аналітиків і постійний доступ до широкого поля інформації.

Незважаючи на різницю підходів і методів дослідження ринку, фундаментальний і технічний аналізи доповнюють один одного [10].

Отже, основні переваги валютного ринку “форекс” полягають в наступному:

O найбільша у світі кількість учасників і найбільші обсяги валютних операцій;

O відсутність зовнішніх органів регулювання: валютні курси визначаються виключно попитом і пропозицією;

O абсолютна ліквідність і динамічність ринку: угоди укладаються за лічені секунди за “on-line” котируваннями;

O цілодобовий режим роботи протягом усього робочого тижня;

O можливість відкриття позиції на будь-який період та закриття у будь-який момент за бажанням трейдера;

O відсутність комісійних витрат, окрім сплати різниці між ціною купівлі та продажу валют;

O торгівля проводиться за принципами маржинальної торгівлі, що дає можливість одержання прибутку, який перевищує вкладену в операції суму;

O доступність як для професійних, так і для непрофесійних учасників валютного ринку;

O можливість укладання угод у будь-який зручний для трейдера час.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Міжнародні фінанси – Д’яконова І. І. – 9.3. Організаційні засади функціонування ринку “форекс”