Маркетинг туризму – Правик Ю. М. – Тести до модуля 2

1.”Образ” послуги, що формується в потенційного клієнта {гарантія якості послуги), – це:

А) продукт;

Б) ціна;

В) спосіб доведення туристичного продукту до споживача;

Г) просування продукту.

2. Ступінь довіри потенційного споживача до “образу” послуги (звернення клієнта саме в цю компанію) комплексу зовнішнього маркетингу туристичної компанії – це:

А) продукт;

Б) ціна;

В) спосіб доведення туристичного продукту до споживача;

Г) просування продукту.

3. Сукупність можливих способів доведення до споживача позитивної інформації про “образ” послуги комплексу зовнішнього маркетингу туристичної компанії – це:

А) продукт;

Б) ціна;

В) спосіб доведення туристичного продукту до споживача;

Г) просування продукту.

4. Маркетинг організацій сфери послуг, який припускає, що сприйняття споживачем якості послуг значною мірою залежить від якості взаємодії покупця і продавця – це:

А) двосторонній маркетинг;

Б) внутрішній маркетинг;

В) “4Р”;

Г) “7Р”.

5. Недоліком у стратегії конкурентного розвитку (за М. Портером) – лідерства в мінімізації витрат є:

А) зниження вартості послуг;

Б) встановлення тісних контактів зі споживачами;

В) прибуток навіть за наявності сильної конкурентної боротьби;

Г) достовірність ще більшого здешевлення послуг конкурентами.

6. Недоліком у стратегії конкурентного розвитку (за М. Портером) – диференціації послуг є:

А) зниження чутливості споживача до ціни;

Б) високі вхідні бар’єри на ринок завдяки лояльності споживачів;

В) можливість забезпечення довготривалих конкурентних переваг;

Г) формування позитивного іміджу туристичної фірми – новатора;

Д) значний ціновий розрив порівняно з лідером у витратах.

7. Недоліком у стратегії конкурентного розвитку (за М. Портером) – фокусування ринкового сегмента є:

А) можливість реалізації в межах такого стратегічного напряму стратегії зниження витрат або диференціації;

Б) комплексне обслуговування споживачів;

В) необхідність в обслуговуванні великого сегмента для відшкодування витрат.

8. Стратегія проникнення на туристичний ринок передбачає встановлення:

А) невисоких цін на туристичні пакети;

Б) середньоринкових цін на туристичні пакети;

В) цін на туристичні пакети на рівні, адекватному цінності туристичного пакета.

9. Стратегія підтримки присутності на туристичному ринку передбачає встановлення:

А) невисоких цін на туристичні пакети;

Б) середньоринкових цін на туристичні пакети;

В) цін на туристичні пакети на рівні, адекватному цінності туристичного пакета.

10. Стратегія розвитку на туристичному ринку передбачає встановлення:

А) невисоких цін на туристичні пакети;

Б) середньоринкових цін на туристичні пакети;

В) цін на туристичні пакети на рівні, адекватному цінності туристичного пакета.

11. Важливий стратегічний напрям, який закріплює позиції туристичної фірми за рахунок встановлення високих вхідних бар’єрів на ринок, – це:

А) диференціація туристичних послуг;

Б) підтримка присутності (позиціювання) на туристичному ринку;

В) розвиток і прогнозування стратегічної спрямованості на туристичному ринку.

12. Одним з основоположних чинників розвитку туризму є:

А) комплексне вивчення ринку;

Б) проведення маркетингових досліджень;

В) комплексне вивчення ринку і проведення маркетингових досліджень;

Г) інноваційність у розробці рекламних турів та їх просуванні.

13. Для стратегічної бізнес-одиниці, коли старий ринок не насичений та є можливість збільшити його обсяг, туристична компанія відкриває “цільовий люк”, шукає нові шляхи розвитку на старому ринку, застосовує стратегію:

А) глибокого проникнення на ринок;

Б) розвитку ринку та розширення меж;

В) стратегію диверсифікації або активної експансії.

14. Коли туристична фірма виходить зі старими послугами на нові ринки, застосовують стратегію:

А) глибокого проникнення на ринок;

Б) розвитку ринку та розширення меж;

В) стратегію диверсифікації або активної експансії.

15. Під час впровадження нових послуг для нових ринків застосовують стратегію:

А) глибокого проникнення на ринок;

Б) розвитку ринку та розширення меж;

В) стратегію диверсифікації або активної експансії.

16. Наповнення номенклатури послугами, які з технічними або маркетинговими позиціями схожі на наявні продукти компанії, – це:

А) горизонтальна диверсифікація;

Б) вертикальна диверсифікація;

В) конгломератна диверсифікація.

17. Наповнення номенклатури послугами, які не пов’язані безпосередньо зі старим асортиментом, але можуть зацікавити клієнтів туристичної компанії, – це:

А) горизонтальна диверсифікація;

Б) вертикальна диверсифікація;

В) конгломератна диверсифікація.

18. Поповнення асортименту послугами, які не належать до застосованих туристичною компанією технологій, її послуг, що нині надаються, або наявних цільових ринків, – це:

А) горизонтальна диверсифікація;

Б) вертикальна диверсифікація;

В) конгломератна диверсифікація.

19. Під час відкриття організації в країні з високим рівнем конкурентоспроможності або підвищенні конкурентоспроможності своєї країни, розвитку міжнародної співпраці та інтеграції застосовують такий зовнішній чинник конкурентоспроможності, як:

А) національна система стандартизації та сертифікації;

Б) рівень конкурентоспроможності країни;

В) рівень конкурентоспроможності регіону;

Г) відкритість суспільства і ринків;

Д) науковий рівень управління економікою країни, області, регіону тощо.

20. Для розвитку міжнародної співпраці й інтеграції, міжнародної вільної конкуренції застосовують такий зовнішній чинник конкурентоспроможності, як:

А) національна система стандартизації та сертифікації;

Б) рівень конкурентоспроможності країни;

В) рівень конкурентоспроможності регіону;

Г) відкритість суспільства і ринків;

Д) науковий рівень управління економікою країни, області, регіону тощо.

21. Під час активізації роботи у сфері міжнародного туризму, посилення контролю дотримання міжнародних стандартів та угод, правового забезпечення гармонізації за міжнародною системою застосовують такий зовнішній чинник конкуренто спроможності:

А) національна система стандартизації та сертифікації;

Б) рівень конкурентоспроможності країни;

В) рівень конкурентоспроможності регіону;

Г) відкритість суспільства і ринків;

Д) науковий рівень управління економікою країни, області, регіону тощо.

22. Під час розробки заходів щодо підвищення конкурентоспроможності регіону або виходу з нього в інший, більш конкурентоспроможний, застосовують такий зовнішній чинник конкурентоспроможності:

А) національна система стандартизації та сертифікації;

Б) рівень конкурентоспроможності країни;

В) рівень конкурентоспроможності регіону;

Г) відвертість суспільства і ринків;

Д) науковий рівень управління економікою країни, області, регіону тощо.

23. Під час застосування економічних законів функціонування ринкових відносин, законів організації у статистиці, підходів до управління різноманітними об’єктами, методів управління на всіх рівнях ієрархії застосовують такий зовнішній чинник конкурентоспроможності:

А) національна система стандартизації та сертифікації;

Б) рівень конкурентоспроможності країни;

В) рівень конкурентоспроможності регіону;

Г) відвертість суспільства і ринків;

Д) науковий рівень управління економікою країни, області, регіону тощо.

24. Під час створення єдиних національних інформаційних центрів за галузями народного господарства, які відповідають новітнім вимогам науки і техніки, застосовують такий зовнішній чинник конкурентоспроможності:

А) національна система стандартизації та сертифікації;

Б) рівень конкурентоспроможності країни;

В) рівень конкурентоспроможності регіону;

Г) відвертість суспільства і ринків;

Д) науковий рівень управління економікою країни, області, регіону тощо.

25. Для збереження навколишнього природного середовища, підвищення якості середовища проживання застосовують такий зовнішній чинник конкурентоспроможності:

А) національна система стандартизації та сертифікації;

Б) рівень конкурентоспроможності країни;

В) рівень конкурентоспроможності регіону;

Г) відкритість суспільства і ринків;

Д) науковий рівень управління економікою країни, області, регіону тощо.

26. Для здійснення проектування організації на основі принципів раціоналізації структур і процесів, використовуючи методи моделювання, застосовують такий зовнішній чинник конкурентоспроможності:

А) національна система стандартизації та сертифікації;

Б) рівень конкурентоспроможності країни;

В) рівень конкурентоспроможності регіону;

Г) відвертість суспільства і ринків;

Д) науковий рівень управління економікою країни, області, регіону тощо.

27. Віддача об’єкта, інтегральний показник, який розраховується на підставі окремих об’єктивних показників якості об’єкта, що задовольняють ту або іншу конкретну потребу, – це:

А) корисний ефект;

Б) сукупні витрати впродовж життєвого циклу;

В) постійні витрати.

28. Витрати, які обов’язково потрібно зробити, щоб одержати від об’єкта відповідний корисний ефект, – це:

А) корисний ефект;

Б) сукупні витрати впродовж життєвого циклу;

В) постійні витрати.

28. Функціональна конкуренція в туризмі:

А) є конкуренцією між організованими і неорганізованими формами проведення дозвілля;

Б) виявляється в конкуренції між туристичними продуктами, призначеними для задоволення певної мети;

В) є конкуренцією між туристичними фірмами, які реалізують на ринку подібний за властивостями товар або послугу;

Г) є наслідком зростання кількості туристичних підприємств, які до того ж мають схожі можливості і недостатньо диференційований туристичний продукт, що ускладнює споживчу поведінку.

30. Видова конкуренція:

А) є конкуренцією між організованими і неорганізованими формами проведення дозвілля;

Б) виявляється в конкуренції між туристичними продуктами, призначеними для задоволення певної мети;

В) є конкуренцією між туристичними фірмами, які реалізують на ринку подібний за властивостями товар або послугу;

Г)є наслідком зростання кількості туристичних підприємств, які до того ж мають схожі можливості і недостатньо диференційований туристичний продукт, що ускладнює споживчу поведінку.

31. Наочна конкуренція в туризмі:

А) є конкуренцією між організованими і неорганізованими формами проведення дозвілля;

Б) виявляється в конкуренції між туристичними продуктами, призначеними для задоволення певної мети;

В) є конкуренцією між туристичними фірмами, які реалізують на ринку подібний за властивостями товар або послугу;

Г) є наслідком зростання кількості туристичних підприємств, які до того ж мають схожі можливості і недостатньо диференційований туристичний продукт, що ускладнює, споживчу поведінку.

32. Посилена конкуренція на туристичному ринку:

А) є конкуренцією між організованими і неорганізованими формами проведення дозвілля;

Б) виявляється в конкуренції між туристичними продуктами, призначеними для задоволення певної мети;

В) є конкуренцією між туристичними фірмами, які реалізують на ринку подібний за властивостями товар або послугу;

Г) є наслідком зростання кількості туристичних підприємств, які до того ж мають схожі можливості і недостатньо диференційований туристичний продукт, що ускладнює споживчу поведінку.

33. Під час оцінки внутрішнього середовища туристичної діяльності країни-партнера застосовують такий етап маркетингового дослідження:

А) загальна характеристика стану внутрішнього ринку вибраної для аналізу країни (економічні, соціальні, політико – правові, екологічні аспекти);

Б) ступінь інтегрованості ринку цієї країни у світову економіку;

В) туристично-рекреаційні ресурси;

Г) сфера гостинності;

Д) територіальна організація ринку пропозиції країни-партнера.

34. Під час оцінки зовнішнього середовища туристичної діяльності країни-партнера застосовують такий етап маркетингового дослідження:

А) загальна характеристика стану внутрішнього ринку вибраної для аналізу країни (економічні, соціальні, політико – правові, екологічні аспекти);

Б) ступінь інтегрованості ринку цієї країни у світову економіку;

В) туристично-рекреаційні ресурси;

Г) сфера гостинності;

Д) територіальна організація ринку пропозиції країни-партнера.

35. Під час оцінки туристичної привабливості країни-партнера за наявністю абсолютних переваг на світовому, макро – регіональному і субрегіональному ринках застосовують такий етап маркетингового дослідження:

А) загальна характеристика стану внутрішнього ринку вибраної для аналізу країни (економічні, соціальні, політико – правові, екологічні аспекти);

Б) ступінь інтегрованості ринку цієї країни у світову економіку;

В) туристично-рекреаційні ресурси;

Г) сфера гостинності;

Д) територіальна організація ринку пропозиції країни-партнера.

36. Під час оцінки стану і рівня розвитку індустрії туризму країни застосовують такий етап маркетингового дослідження:

А) загальна характеристика стану внутрішнього ринку вибраної для аналізу країни (економічні, соціальні, політико – правові, екологічні аспекти);

Б) ступінь інтегрованості ринку цієї країни у світову економіку;

В) туристично-рекреаційні ресурси;

Г) сфера гостинності;

Д) територіальна організація ринку пропозиції країни-партнера.

37. Під час визначення територій пріоритетного розвитку туризму та їх спеціалізації на видових і територіальних ринках країни застосовують такий етап маркетингового дослідження:

А) загальна характеристика стану внутрішнього ринку вибраної для аналізу країни (економічні, соціальні, політико – правові, екологічні аспекти);

Б) ступінь інтегрованості ринку цієї країни у світову економіку;

В) туристично-рекреаційні ресурси;

Г) сфера гостинності;

Висновки

Д) територіальна організація ринку пропозиції країни-партнера.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Маркетинг туризму – Правик Ю. М. – Тести до модуля 2