Маркетинг туризму – Правик Ю. М. – Розгорнута програма дисципліни “маркетинг туризму”

Тема 1. Організація і технологія роботи туристичних фірм Види туристичної діяльності. Туристичні послуги та їх правове забезпечення. Процес укладення туристичного договору. Розробка туристичного продукту. Формування туристичного продукту. Міжнародні принципи розрахунків у туристичному бізнесі. Канали збуту туристичних послуг.

Тема 2. Маркетингові дослідження туристичної галузі Загальна сутність маркетингових досліджень на підприємстві. Сутність та функції маркетингового дослідження в туристичній галузі. Доцільність проведення маркетингових досліджень та нормативні права маркетингових досліджень. Стандарти якості маркетингових досліджень у маркетингу послуг. Особливості складових маркетингу туризму та основні принципи маркетингової інформації в процесі проведення маркетингових досліджень. Сутність маркетингової інформаційної системи. Основні дослідницькі прийоми під час проведення маркетингових досліджень у туристичній компанії. Основні напрями здійснення маркетингових досліджень у туристичних компаніях. Способи маркетингових досліджень, що використовуються в туристичній галузі. Аналіз сегментації споживачів готельних послуг.

Тема 3. Дослідження споживчих переваг потенційних туристів

Вивчення споживчих переваг потенційних туристів. Принципи вибору туристичного агентства серед потенційних туристів. Сутність та функції маркетингового дослідження в туристичній галузі. План маркетингового дослідження туристичних послуг.

Тема 4. Основні тенденції маркетингу послуг Визначення маркетингу послуг у сучасному бізнес-середовищі. Класифікація послуг. Моделі маркетингу послуг. Диференційований підхід до маркетингу послуг. Типи послуг. Визначення споживчих вигод процесу обслуговування в маркетингу послуг.

Тема 5. Характеристика вивчення внутрішніх і зовнішніх ринків у маркетингу послуг

Методи дослідження внутрішніх і зовнішніх ринків. Визначення сильних та слабких сторін конкурентів. Особливості комплексу зовнішнього маркетингу туристичних компаній.

Тема 6. Стратегічний маркетинг послуг. Основні маркетингові стратегії, що застосовуються в туристичній галузі. Комплекси маркетингу, що застосовуються в сучасному бізнес-середовищі. Маркетингові комплекси компаній, що працюють у сфері туризму. Диференціація стратегій туристичних послуг. Розробка конкурентних стратегій туристичних послуг.

Тема 7. Конкурентне середовище на міжнародному туристичному ринку.

Загальна характеристика конкурентоспроможності підприємства. Визначальні чинники конкурентоспроможності туристичної фірми. Кількісна оцінка визначення конкурентоспроможності туристичної фірми.

Тема 8. Конкурентне середовище на внутрішньому туристичному ринку та управління каналами збуту.

Оцінка конкурентного середовища в туристичній галузі. Визначення обсягів реалізації туристичних послуг. Напрямки підвищення конкурентоспроможності туристичної фірми. Управління каналами збуту туристичної фірми. Дослідження конкурентного середовища на туристичному ринку в м. Києві.

Тема 9. Розрахунки інтегральної конкурентоспроможності туристичної компанії.

Інтегральний показник конкурентоспроможності туристичної компанії. Розрахунок показника конкурентоспроможності туристичної компанії у зовнішньому середовищі. Визначення конкурентоспроможності туристичних компаній на національному ринку.

Тема 10. Аналіз методів ціноутворення па туристичні послуги.

Поняття ціноутворення в туристичній галузі. Особливості методів ціноутворення. Види методів ціноутворення в діяльності туристичних компаній. Розрахунок ціни туристичного пакета. Рівноважний ціновий оптимум між пропозиціями туристичних компаній і потенційними туристами.

Тема 11. Основи методології міжнародного маркетингу в туристичному бізнесі.

Функції та принципи міжнародного маркетингу. Специфіка функціонування зовнішніх ринків та умов маркетингової діяльності. Складові розвитку міжнародного маркетингу туризму. Стратегії туристичних компаній при виході на міжнародний ринок.

Тема 12. Управління ефективністю реклами в туристичному бізнесі.

Основні принципи реклами в туристичному бізнесі. Аналіз проблеми і вибір методу вирішення завдання на етапах розробки рекламної кампанії. Розробка рекламної кампанії просування туристичних послуг. Дослідження ефективності реклами.

Закономірності розрахунку ефективності реклами в туристичному бізнесі. Критеріальне рівняння ефективності реклами туристичної компанії. Зміна ефективності доходів і витрат підприємства залежно від зміни параметрів рекламоносія. Розрахунок рейтингових витрат під час проведення рекламної кампанії в туристичному бізнесі.

Тема 13. Розрахунок ефективності розробки нового туру

Визначення поняття “туристичний пакет” та основні чинники його формування. Розрахунок бюджету туристичної компанії. Особливості калькуляції різних видів турів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Маркетинг туризму – Правик Ю. М. – Розгорнута програма дисципліни “маркетинг туризму”