Маркетинг туризму – Правик Ю. М. – 11.3. Складові розвитку міжнародного маркетингу туризму

На сьогодні в туристичній галузі України пропонується використовувати такі заходи щодо розвитку міжнародного маркетингу в туристичному бізнесі.

– По-перше, слід розвивати такий міжнародний маркетинг, який би мав сучасні технології, що забезпечують високу конкурентоспроможність відповідно до вимог інформаційного суспільства, а також прорив до лідерства в управлінні, який би давав змогу компаніям країни не тільки виживати, а й успішно діяти на міжнародному ринку.

– По-друге, необхідна орієнтація на технології інноваційного маркетингу, яка б давала можливість пов’язувати не тільки виробництво і збут, а й інші функції та системи внутрішньо-фірмового управління:

Маркетинг туризму   Правик Ю. М.   11.3. Складові розвитку міжнародного маркетингу туризму

– дослідження і конструкторські розробки;

– матеріально-технічне забезпечення;

– фінанси та інвестиційне планування;

– управління персоналом;

– організаційні структури управління і система ухвалення рішень.

– По-третє, необхідний маркетинг, який би давав можливість отримувати конкретний кінцевий результат, перетворювати підприємства на маркетингово орієнтовані компанії що можуть досягати високих рівнів конкурентоспроможності на міжнародному ринку.

Таким чином, головна функція й основний аспект міжнародного маркетингу сьогодні є комплексним дослідженням ринку.

11.4. Стратегії туристичної компанії під час виходу на міжнародний ринок

Перед усіма комерційними і некомерційними організаціями постає завдання щодо встановлення ціни на свої товари і послуги. Багато в чому рішення зі встановлення тієї або іншої ціни визначає певна туристична фірма, що зважає на низку чинників. В одних випадках ці чинники значно зменшують свободу підприємства в установленні ціни, в інших випадках – не дуже впливають на свободу ціноутворення. Отже, кінцевим результатом першого етапу розробки цінової стратеги повинне бути встановлення меж свободи підприємства в установленні цін на пропоновані ним послуги.

До найважливіших чинників, які необхідно враховувати під час розробки цінової стратегії туристичної компанії, належать:

– співвідношення попиту і пропозиції;

– рівень і динаміка конкуруючих цін;

– державне регулювання;

– споживачі.

У туристичній сфері за умов високої насиченості ринку туристичними послугами може виникнути ситуація, коли туристична компанія буде зацікавлена у збуті своїх туристичних продуктів за будь-якої ціни, аби утримати позиції на ринку.

Максимізація поточного прибутку. Багато фірм прагнуть максимізувати поточний прибуток. Вони проводять оцінку попиту і витрат стосовно різних рівнів цін і вибирають таку ціну,

Яка забезпечить максимальне надходження поточного прибутку і готівки та максимальне відшкодування витрат. У туристичній сфері мета максимізації поточного прибутку досить поширена за умов, коли:

– підприємство пропонує унікальні послуги, яких немає в конкурентів;

– попит на ті або інші види туристичних послуг значно перевершує пропозицію.

Однак постановка цілей максимізації поточного прибутку без урахування вірогідної реакції ринку може негативно позначитися на діяльності підприємства в майбутньому.

Завоювання лідерства за показниками частки ринку. В туристичній сфері цілі нової стратегії реалізуються на ранніх стадіях життєвого циклу “продуктів-новинок”. На основі точного визначення структури витрат розраховуються такі ціни, що дають можливість досить тривалий час працювати з достатнім прибутком та є доступними для споживачів і не викликають бажання в конкурентів поборотися за лідируюче становище на ринку.

Завоювання лідерства за показниками якості товару. Фірма може поставити собі за мету добитися, щоб її товар був найвисокоякіснішим з тих, що пропонуються на ринку. Звичайно, це вимагає встановлення на нього високої ціни для покриття витрат на досягнення високої якості.

У туристичній сфері фірми прагнуть перевершити конкурентів шляхом максимального підвищення якості якісних характеристик своєї діяльності. Якщо таке підвищення розглядається споживачами як цілком допустиме, то підприємство може з успіхом відмовитись від конкурентної боротьби.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Маркетинг туризму – Правик Ю. М. – 11.3. Складові розвитку міжнародного маркетингу туризму