Маркетинг туризму – Правик Ю. М

Маркетинг туризму – Правик Ю. М. – ПЕРЕДМОВА

Туризм відіграє одну з головних ролей у світовій економіці, забезпечуючи десяту частину світового валового національного продукту. Ця галузь економіки розвивається швидкими темпами і найближчими роками стане найбільш важливим її сектором. Вплив міжнародного туризму на

Маркетинг туризму – Правик Ю. М. – Модуль 1 ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ КОМПАНІЙ

Тема 1 ОРГАНІЗАЦІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ ТУРИСТИЧНИХ ФІРМ 1.1. Види туристичної діяльності. 1.2. Туристичні послуги та їх правове забезпечення. 1.3. Процес укладення туристичного договору. 1.4. Розробка туристичного продукту. 1.5. Формування туристичного продукту. 1.6. Міжнародні

Маркетинг туризму – Правик Ю. М. – Тема 1 ОРГАНІЗАЦІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ ТУРИСТИЧНИХ ФІРМ

Тема 1 ОРГАНІЗАЦІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ ТУРИСТИЧНИХ ФІРМ 1.1. Види туристичної діяльності. 1.2. Туристичні послуги та їх правове забезпечення. 1.3. Процес укладення туристичного договору. 1.4. Розробка туристичного продукту. 1.5. Формування туристичного продукту. 1.6. Міжнародні

Маркетинг туризму – Правик Ю. М. – 1.1. Види туристичної діяльності

Тема 1 ОРГАНІЗАЦІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ ТУРИСТИЧНИХ ФІРМ 1.1. Види туристичної діяльності. 1.2. Туристичні послуги та їх правове забезпечення. 1.3. Процес укладення туристичного договору. 1.4. Розробка туристичного продукту. 1.5. Формування туристичного продукту. 1.6. Міжнародні

Маркетинг туризму – Правик Ю. М. – 1.2. Туристичні послуги та їх правове забезпечення

Комплекс послуг, що надаються туристичною фірмою, передбачає виокремлення основних (профільних) послуг з туристичного обслуговування і допоміжних послуг, що забезпечують власне проведення туру (див., наприклад, табл. 1.4). До основних (профільних) послуг турагентства належать: – вибір

Маркетинг туризму – Правик Ю. М. – 1.3. Процес укладення туристичного договору

Між туристом і туристичною фірмою мас бути укладений договір про надання послуг (договір на туристичне обслуговування), який оформляється відповідно до цивільного законодавства країни проживання туриста і містить такі основні розділи: – сторони; – предмет

Маркетинг туризму – Правик Ю. М. – 1.4. Розробка туристичного продукту

Між туристом і туристичною фірмою мас бути укладений договір про надання послуг (договір на туристичне обслуговування), який оформляється відповідно до цивільного законодавства країни проживання туриста і містить такі основні розділи: – сторони; – предмет

Маркетинг туризму – Правик Ю. М. – 1.5. Формування туристичного продукту

При формуванні туристичного продукту важливо враховувати вимоги потенційних клієнтів, тому фірмі необхідно визначити цільову групу споживачів, на яку спрямований її продукт, тобто вибрати іноземного партнера. Реалізувати знов розроблені тури фірма може за допомогою наявних

Маркетинг туризму – Правик Ю. М. – 1.6. Міжнародні принципи розрахунків у туристичному бізнесі

При формуванні туристичного продукту важливо враховувати вимоги потенційних клієнтів, тому фірмі необхідно визначити цільову групу споживачів, на яку спрямований її продукт, тобто вибрати іноземного партнера. Реалізувати знов розроблені тури фірма може за допомогою наявних

Маркетинг туризму – Правик Ю. М. – 1.7. Канали збуту туристичних послуг

Усе різноманіття засобів реалізації туристичних послуг можна поділити на два типи каналів збуту: прямий і непрямий. Прямі канали збуту забезпечують безпосередній зв’язок туристичної організації-виробника зі споживачем. У зв’язку з розвитком інформаційних технологій організації здійснюють

Маркетинг туризму – Правик Ю. М. – Тема 2 МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

2.1. Загальна сутність маркетингових досліджень на підприємстві. 2.2. Сутність і функції маркетингового дослідження у туристичній галузі. 2.3. Доцільність проведення та нормативна база маркетингових досліджень. 2.4. Стандарти якості маркетингових досліджень у маркетингу послуг. 2.5. Особливості

Маркетинг туризму – Правик Ю. М. – 2.1. Загальна сутність маркетингових досліджень на підприємстві

2.1. Загальна сутність маркетингових досліджень на підприємстві. 2.2. Сутність і функції маркетингового дослідження у туристичній галузі. 2.3. Доцільність проведення та нормативна база маркетингових досліджень. 2.4. Стандарти якості маркетингових досліджень у маркетингу послуг. 2.5. Особливості

Маркетинг туризму – Правик Ю. М. – 2.2. Сутність і функції маркетингового дослідження у туристичній галузі

В умовах ринку, що швидко змінюються, найважливішою маркетинговою функцією будь-якого туристичного підприємства є проведення маркетингових досліджень. Без них компанія не зможе орієнтуватися в бізнес-середовищі, аналізувати інформацію щодо характеристик ринків, які її цікавлять, вивчати дії

Маркетинг туризму – Правик Ю. М. – 2.3. Доцільність проведення та нормативна база маркетингових досліджень

Сьогодні підприємства функціонують у досить жорсткому конкурентному середовищі, і це вимагає від них значно більшої уваги до питань вивчення кон’юнктури ринку, дослідження переваг покупців, прогнозування обсягу продажу, дослідження ефективності рекламної діяльності. Проте, за статистичними

Маркетинг туризму – Правик Ю. М. – 2.4. Стандарти якості маркетингових досліджень у маркетингу послуг

Сьогодні підприємства функціонують у досить жорсткому конкурентному середовищі, і це вимагає від них значно більшої уваги до питань вивчення кон’юнктури ринку, дослідження переваг покупців, прогнозування обсягу продажу, дослідження ефективності рекламної діяльності. Проте, за статистичними

Маркетинг туризму – Правик Ю. М. – 2.5. Особливості складових маркетингу туризму та основні принципи маркетингової інформації у процесі проведення маркетингових досліджень

Особливості маркетингу туризму значною мірою зумовлені специфікою ринку, яка має складну структуру. Він є відкритою системою, елементи якої взаємодіють із зовнішнім середовищем. Туристичні пакети – це товар, що пропонується туристичними компаніями на ринку. Поряд

Маркетинг туризму – Правик Ю. М. – 2.6. Сутність маркетингової інформаційної системи

На підприємствах, що успішно функціонують, маркетингова інформація збирається, аналізується і розподіляється в межах маркетингової інформаційної системи (МІС), що є частиною інформаційної системи управління підприємством. МІС – це сукупність персоналу, устаткування, процедур і методів, призначених

Маркетинг туризму – Правик Ю. М. – 2.7. Основні дослідницькі прийоми

На підприємствах, що успішно функціонують, маркетингова інформація збирається, аналізується і розподіляється в межах маркетингової інформаційної системи (МІС), що є частиною інформаційної системи управління підприємством. МІС – це сукупність персоналу, устаткування, процедур і методів, призначених

Маркетинг туризму – Правик Ю. М. – 2.8. Основні напрями здійснення маркетингових досліджень у туристичних компаніях

Для успішного проведення маркетингових досліджень й отримання достовірних і коректних результатів необхідно звернути увагу на низку обов’язкових умов, серед яких можна виокремити такі. Постановка проблеми багато в чому є визначальною для початку проведення будь-якого

Маркетинг туризму – Правик Ю. М. – 2.9. Способи маркетингових досліджень, що використовуються в туристичній галузі

Є різні способи дослідження. При зборі первинних даних можна використовувати анкети або механічні пристрої. Анкета – найпоширеніший спосіб дослідження під час збору первинних даних. У широкому розумінні анкета – це низка питань, на які

Маркетинг туризму – Правик Ю. М. – 2.10. Аналіз сегментації споживачів готельних послуг. Приклад розрахунків

За сучасних умов торговим компаніям вкрай складно, а часто і неможливо, адресувати свій товар, зокрема послуги з розміщення, всім покупцям, які роз’єднані і дуже розрізняються за своїми потребами. У зв’язку з цим кількість компаній,

Маркетинг туризму – Правик Ю. М. – Тема 3 ДОСЛІДЖЕННЯ СПОЖИВЧИХ ПЕРЕВАГ ПОТЕНЦІЙНИХ ТУРИСТІВ

3.1. Виявлення споживчих переваг потенційних туристів. 3.2. Принципи вибору туристичного агентства серед потенційних туристів. 3.3. План маркетингового дослідження туристичних послуг. 3.1. Виявлення споживчих переваг потенційних туристів Асоціація Світової ради з туризму та подорожі (WTTC)

Маркетинг туризму – Правик Ю. М. – 3.1. Виявлення споживчих переваг потенційних туристів

3.1. Виявлення споживчих переваг потенційних туристів. 3.2. Принципи вибору туристичного агентства серед потенційних туристів. 3.3. План маркетингового дослідження туристичних послуг. 3.1. Виявлення споживчих переваг потенційних туристів Асоціація Світової ради з туризму та подорожі (WTTC)

Маркетинг туризму – Правик Ю. М. – 3.2. Принципи вибору туристичного агентства серед потенційних туристів

Згідно зі статистичними даними компаній ” Alta tur” (м. Москва) і “Сага” (м. Київ), вибираючи те або інше турагентство для придбання туристських путівок, українці та росіяни довіряють перш за все неформальним джерелам інформації: більше

Маркетинг туризму – Правик Ю. М. – 3.3. План маркетингового дослідження туристичних послуг

Вивчення туристичних послуг Київського регіону проводилося відповідно до плану маркетингового дослідження туристичною компанією “Сага” (м. Київ) (дата проведення: січень 2008 р.) (табл. 3.2). Таблиця 3.2. План маркетингового дослідження туристичних послуг Найменування етан дослідження Зміст

Маркетинг туризму – Правик Ю. М. – Тема 4 ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГУ ПОСЛУГ

4.1. Визначення маркетингу послуг у сучасному бізнес-середовищі. 4.2. Класифікація послуг. 4.3. Наявні моделі маркетингу послуг. 4.4. Диференційований підхід до маркетингу послуг. 4.5. Типи наявних послуг. 4.6. Визначення споживчих вигід процесу обслуговування в маркетингу послуг.

Маркетинг туризму – Правик Ю. М. – 4.1. Визначення маркетингу послуг у сучасному бізнес-середовищі

4.1. Визначення маркетингу послуг у сучасному бізнес-середовищі. 4.2. Класифікація послуг. 4.3. Наявні моделі маркетингу послуг. 4.4. Диференційований підхід до маркетингу послуг. 4.5. Типи наявних послуг. 4.6. Визначення споживчих вигід процесу обслуговування в маркетингу послуг.

Маркетинг туризму – Правик Ю. М. – 4.2. Класифікація послуг

4.1. Визначення маркетингу послуг у сучасному бізнес-середовищі. 4.2. Класифікація послуг. 4.3. Наявні моделі маркетингу послуг. 4.4. Диференційований підхід до маркетингу послуг. 4.5. Типи наявних послуг. 4.6. Визначення споживчих вигід процесу обслуговування в маркетингу послуг.

Маркетинг туризму – Правик Ю. М. – 4.3. Наявні моделі маркетингу послуг

На сьогодні є декілька визнаних теоретичних моделей маркетингу послуг, творцями яких можна назвати таких відомих учених, як Л. Беррі, А. Парасураман, Д. Ратмел, Л. Ейгліє, Е. Лангеард, В. Зейтхамл, М. Бітнер, Ф. Котлер, Е.

Маркетинг туризму – Правик Ю. М. – 4.4. Диференційований підхід до маркетингу послуг

На сьогодні є декілька визнаних теоретичних моделей маркетингу послуг, творцями яких можна назвати таких відомих учених, як Л. Беррі, А. Парасураман, Д. Ратмел, Л. Ейгліє, Е. Лангеард, В. Зейтхамл, М. Бітнер, Ф. Котлер, Е.

Маркетинг туризму – Правик Ю. М. – 4.5. Типи наявних послуг

Розглянемо процес поділу послуг на типи (рис. 4.1 на с. 105). Взаємозв’язок матеріально-речового продукту і послуги може бути різним. З одного боку, послуга може полягати лише в якісній або кількісній зміні тих активів, що

Маркетинг туризму – Правик Ю. М. – 4.6. Визначення споживчих вигід процесу обслуговування в маркетингу послуг

Розглянемо процес поділу послуг на типи (рис. 4.1 на с. 105). Взаємозв’язок матеріально-речового продукту і послуги може бути різним. З одного боку, послуга може полягати лише в якісній або кількісній зміні тих активів, що

Маркетинг туризму – Правик Ю. М. – Тема 5 ХАРАКТЕРИСТИКА ВИВЧЕННЯ ВНУТРІШНІХ І ЗОВНІШНІХ РИНКІВ У МАРКЕТИНГУ ПОСЛУГ

5.1. Методи дослідження внутрішнього і зовнішнього ринків. 5.2. Визначення сильних та слабких сторін фірми-конкурента. 5.3. Особливості комплексу зовнішнього маркетингу туристичних компаній. 5.1. Методи дослідження внутрішнього і зовнішнього ринків Під час вивчення ринку і збору

Маркетинг туризму – Правик Ю. М. – 5.1. Методи дослідження внутрішнього і зовнішнього ринків

5.1. Методи дослідження внутрішнього і зовнішнього ринків. 5.2. Визначення сильних та слабких сторін фірми-конкурента. 5.3. Особливості комплексу зовнішнього маркетингу туристичних компаній. 5.1. Методи дослідження внутрішнього і зовнішнього ринків Під час вивчення ринку і збору

Маркетинг туризму – Правик Ю. М. – 5.2. Визначення сильних та слабких сторін фірми-конкурента

Визначимо напрями та чинники, до яких потрібно докласти максимум зусиль з боку маркетологів туристичної компанії з виявлення слабких сторін фірм-конкурентів. Аналіз результатів табл. 5.3 дає можливість оцінити тенденції ринку, які набувають форми об’єктивних можливостей

Маркетинг туризму – Правик Ю. М. – 5.3. Особливості комплексу зовнішнього маркетингу туристичних компаній

Визначимо напрями та чинники, до яких потрібно докласти максимум зусиль з боку маркетологів туристичної компанії з виявлення слабких сторін фірм-конкурентів. Аналіз результатів табл. 5.3 дає можливість оцінити тенденції ринку, які набувають форми об’єктивних можливостей

Маркетинг туризму – Правик Ю. М. – Тема 6 СТРАТЕГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ ПОСЛУГ

6.1. Основні маркетингові стратеги, що застосовуються в туристичній галузі. 6.2. Комплекси маркетингу, що застосовуються в сучасному бізнес-середовищі. 6.3. Маркетингові комплекси компаній, що працюють у сфері туризму. 6.4. Диференціація стратегій туристичних послуг. 6.5. Розроблення конкурентних

Маркетинг туризму – Правик Ю. М. – 6.1. Основні маркетингові стратегії, що застосовуються в туристичній галузі

6.1. Основні маркетингові стратеги, що застосовуються в туристичній галузі. 6.2. Комплекси маркетингу, що застосовуються в сучасному бізнес-середовищі. 6.3. Маркетингові комплекси компаній, що працюють у сфері туризму. 6.4. Диференціація стратегій туристичних послуг. 6.5. Розроблення конкурентних

Маркетинг туризму – Правик Ю. М. – 6.2. Комплекси маркетингу, що застосовуються в сучасному бізнес-середовищі

До традиційного опису комплексу зовнішнього маркетингу, що містить перелік наданих послуг, цін, каналів розподілу і способів просування, слід додати специфічну частину такого комплексу, характерну для компаній, що працюють у сфері послуг. У цьому випадку

Маркетинг туризму – Правик Ю. М. – 6.3. Маркетингові комплекси компаній, що працюють у сфері туризму

У табл. 6.1 поєднані визначення складових маркетингових комплексів компанії, яка працює у сфері туризму. Зміст кожного з цих визначень, імовірно, вимагає не тільки окремого і докладнішого розгляду, а й уточнення. Проте, незважаючи на можливо

Маркетинг туризму – Правик Ю. М. – 6.4. Диференціація стратегій туристичних послуг

Одним з найважливіших внутрішніх чинників впливу на ринкові перспективи туристичної фірми варто вважати розробку нею стратегії створення конкурентних переваг на окремих ринкових сегментах – базі оптимального поєднання її цілей, можливостей і вимог туристичного ринку.

Маркетинг туризму – Правик Ю. М. – 6.5. Розроблення конкурентних стратегій туристичної компанії

Одним з найважливіших внутрішніх чинників впливу на ринкові перспективи туристичної фірми варто вважати розробку нею стратегії створення конкурентних переваг на окремих ринкових сегментах – базі оптимального поєднання її цілей, можливостей і вимог туристичного ринку.

Маркетинг туризму – Правик Ю. М. – Тести до модуля 1

1. Систематизована і цілеспрямована діяльність підприємства сфери туризму, пов’язана із наданням туристичних послуг і туристичного продукту іноземним туристам на території своєї країни і наданням туристичних послуг туристичного продукту за кордоном, – це туризм: А)

Маркетинг туризму – Правик Ю. М. – Модуль 2 ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ПРОВЕДЕННЯ МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛІЗУ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

Тема 7 КОНКУРЕНТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ НА МІЖНАРОДНОМУ ТУРИСТИЧНОМУ РИНКУ 7.1. Загальна характеристика конкурентоспроможного підприємства. 7.2. Визначальні чинники конкурентоспроможності туристичної фірми. 7.3. Кількісна оцінка визначення конкурентоспроможності туристичної фірми. 7.1. Загальна характеристика конкурентоспроможного підприємства Конкурентоспроможність – це

Маркетинг туризму – Правик Ю. М. – Тема 7 КОНКУРЕНТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ НА МІЖНАРОДНОМУ ТУРИСТИЧНОМУ РИНКУ

Тема 7 КОНКУРЕНТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ НА МІЖНАРОДНОМУ ТУРИСТИЧНОМУ РИНКУ 7.1. Загальна характеристика конкурентоспроможного підприємства. 7.2. Визначальні чинники конкурентоспроможності туристичної фірми. 7.3. Кількісна оцінка визначення конкурентоспроможності туристичної фірми. 7.1. Загальна характеристика конкурентоспроможного підприємства Конкурентоспроможність – це

Маркетинг туризму – Правик Ю. М. – 7.1. Загальна характеристика конкурентоспроможного підприємства

Тема 7 КОНКУРЕНТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ НА МІЖНАРОДНОМУ ТУРИСТИЧНОМУ РИНКУ 7.1. Загальна характеристика конкурентоспроможного підприємства. 7.2. Визначальні чинники конкурентоспроможності туристичної фірми. 7.3. Кількісна оцінка визначення конкурентоспроможності туристичної фірми. 7.1. Загальна характеристика конкурентоспроможного підприємства Конкурентоспроможність – це

Маркетинг туризму – Правик Ю. М. – 7.2. Визначальні чинники конкурентоспроможності туристичної фірми

Основні чинники, які впливають на рівень конкурентоспроможності фірми, представлені на рис. 7.1: – рівень технології виробництва, використання новітніх винаходів, упровадження сучасних засобів механізації й автоматизації виробництва; – комерційні умови продажу, які використовує фірма: можливість

Маркетинг туризму – Правик Ю. М. – 7.3. Кількісна оцінка визначення конкурентоспроможності туристичної фірми

Основні чинники, які впливають на рівень конкурентоспроможності фірми, представлені на рис. 7.1: – рівень технології виробництва, використання новітніх винаходів, упровадження сучасних засобів механізації й автоматизації виробництва; – комерційні умови продажу, які використовує фірма: можливість

Маркетинг туризму – Правик Ю. М. – Тема 8 КОНКУРЕНТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ НА ВНУТРІШНЬОМУ ТУРИСТИЧНОМУ РИНКУ ТА УПРАВЛІННЯ КАНАЛАМИ ЗБУТУ

8.1. Оцінювання конкурентного середовища у туристичній галузі. 8.2. Визначення обсягів реалізації туристичних послуг. 8.3. Напрями підвищення конкурентоспроможності туристичної фірми. 8.4. Управління каналами збуту туристичної фірми. 8.5. Дослідження конкурентного середовища на туристичному ринку в м.

Маркетинг туризму – Правик Ю. М. – 8.1. Оцінювання конкурентного середовища у туристичній галузі

8.1. Оцінювання конкурентного середовища у туристичній галузі. 8.2. Визначення обсягів реалізації туристичних послуг. 8.3. Напрями підвищення конкурентоспроможності туристичної фірми. 8.4. Управління каналами збуту туристичної фірми. 8.5. Дослідження конкурентного середовища на туристичному ринку в м.