Маркетинг туризму – Правик Ю. М. – 2.1. Загальна сутність маркетингових досліджень на підприємстві

2.1. Загальна сутність маркетингових досліджень на підприємстві.

2.2. Сутність і функції маркетингового дослідження у туристичній галузі.

2.3. Доцільність проведення та нормативна база маркетингових досліджень.

2.4. Стандарти якості маркетингових досліджень у маркетингу послуг.

2.5. Особливості складових маркетингу туризму та основні принципи маркетингової інформації у процесі проведення маркетингових досліджень.

2.6. Сутність маркетингової інформаційної системи.

2.7. Основні дослідницькі прийоми під час проведення маркетингових досліджень у туристичній компанії.

2.8.Основні напрями здійснення маркетингових досліджень у туристичних компаніях.

2.9. Способи маркетингових досліджень, що використовуються в туристичній галузі.

2.10. Аналіз сегментації споживачів готельних послуг. Приклад розрахунків.

2.1. Загальна сутність маркетингових досліджень на підприємстві

Маркетингові дослідження, які здійснюють фірми, умовно поділяють на три групи:

1) лише для власних потреб, які здійснюються виробничими підприємствами, оптовими компаніями зі збуту;

2) для власних потреб і одночасно для потреб клієнта (наприклад, рекламні агентства, які проводять маркетингові дослідження для особистих потреб, і одночасно як експерти – для клієнтів з метою розробки ефективних рекламних текстів);

3) під час замовлення, які здійснюють спеціалізовані консалтингові фірми.

Велика частина маркетингових досліджень проводиться рекламними агентствами, державними службами, комунальними господарствами, транспортними компаніями і торговими організаціями. Є і такі фірми, що спеціалізуються на маркетингових дослідженнях і консалтингу. Одні фірми проводять синдикативні (загальні) дослідження, тобто регулярно збирають певну інформацію, яку з часом продають зацікавленим клієнтам. Інші – навпаки, спеціалізуються на дослідженнях за конкретними замовленнями. При цьому перші – лише збирають інформацію; другі – збирають і аналізують; треті – спільно з клієнтом розробляють програму дослідження, збирають інформацію й аналізують її.

Урядові установи надають маркетингову інформацію у формі опублікованих статистичних даних. Університети (кафедри маркетингу) публікують результати в журналах, а дослідницькі бюро – монографії.

Найбільші витрати в Європі на маркетингові дослідження припадають на Німеччину, Англію, Францію – 2/3 загального обсягу витрат на цілі. Найбільшим замовником є промисловість, часто укладаються угоди із зарубіжними субпідрядниками. У країнах СНД популярні дослідження споживчих мотивацій. Однак проведення маркетингових досліджень супроводжується низкою проблем.

Головними проблемами, які постали перед іноземними фірмами, що проводять маркетингові дослідження, є:

– небажання споживачів, щоб під час маркетингових досліджень втручалися в їхнє особисте життя, що часто зумовлює їх відмову від участі в маркетингових дослідженнях;

– етичні проблеми: об’єктивність проведення дослідження, відсутність фальсифікації дослідниками отриманих даних, ненадання всієї інформації, неправильна інтерпретація одержаних результатів, конфіденційність інформації, загроза суспільній безпеці від просування недоброякісних і небезпечних товарів.

Маркетингові дослідження ринку товарів є важливим заходом щодо підвищення ефективності діяльності підприємств. У розвинених країнах світу такі дослідження досить давно набули популярності, а їх результати успішно використовуються фірмами в практичній діяльності.

У СНД професійні маркетингові дослідження, за даними фахівців, почали проводити з 1998 р. їх використання пов’язане перш за все з появою на ринку великої кількості виробників продукції, які діють незалежно.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Маркетинг туризму – Правик Ю. М. – 2.1. Загальна сутність маркетингових досліджень на підприємстві