Маркетинг – Липчук В. В

Маркетинг – Липчук В. В. – Передмова

З часу першої публікації нашого посібника з маркетингу пройшло майже десять років. За цей час багато що змінилося як в економічному житті країни, суб’єктів господарювання, так і у вищій школі. Маркетинг став ключовим видом

Маркетинг – Липчук В. В. – Тема 1. Маркетинг – досконалий спосіб управління ринком у 21 столітті

З часу першої публікації нашого посібника з маркетингу пройшло майже десять років. За цей час багато що змінилося як в економічному житті країни, суб’єктів господарювання, так і у вищій школі. Маркетинг став ключовим видом

Маркетинг – Липчук В. В. – 1.1. Значення та функції маркетингу

З часу першої публікації нашого посібника з маркетингу пройшло майже десять років. За цей час багато що змінилося як в економічному житті країни, суб’єктів господарювання, так і у вищій школі. Маркетинг став ключовим видом

Маркетинг – Липчук В. В. – 1.2. Загальні основи новітньої маркетингової філософії управління ринками

Отже, формування сучасного фахівця з маркетингу потребує освоєння найновіших досягнень цієї науки. Це означає, що класичний маркетинг має бути лише базовою частиною підготовки. Після, а ще краще одночасно з нею повинна здійснюватися багатостороння робота

Маркетинг – Липчук В. В. – 1.3. Концепції та основні елементи поняття “маркетинг”

Наведені принципи, цілі і функції є своєрідним джерелом розуміння суті і внутрішнього змісту маркетингу, а концепція і основні поняття “маркетингу” виходять за рамки розгляду внутрішніх сторін цієї науки. Світова практика маркетингової діяльності засвідчила п’ять

Маркетинг – Липчук В. В. – 1.4. Види маркетингу та їх застосування

Розвиток ринкових відносин стосовно відмічених концепцій маркетингу спричинив до появи і розвитку різноманітних його видів. Різні підприємства, країни, регіони в історичному розвитку пройшли різноманітні моделі маркетингових підходів у розвитку ринкових відносин у середині своєї

Маркетинг – Липчук В. В. – 1.5. Маркетингове середовище

Кожна фірма діє в сукупності системи, яка визначається багатьма параметрами, і здійснює безпосередній як передбачуваний, так і непередбачуваний вплив на його функціонування, стан та перспективи. Це середовище, за висловом Ф. Котлера, настільки мінливе і

Маркетинг – Липчук В. В. – Тема 2. Товар як елемент маркетингу

2.1. Товар, його суть і класифікація Використовуючи маркетинг стосовно певного виробу чи послуги завжди приймається рішення щодо: O створення товару чи пристосування вже існуючого товару відповідно до побажань і очікувань споживачів; O вибору найкращого

Маркетинг – Липчук В. В. – 2.1. Товар, його суть і класифікація

2.1. Товар, його суть і класифікація Використовуючи маркетинг стосовно певного виробу чи послуги завжди приймається рішення щодо: O створення товару чи пристосування вже існуючого товару відповідно до побажань і очікувань споживачів; O вибору найкращого

Маркетинг – Липчук В. В. – 2.2. Ринкова атрибутика товарів

Виготовляючи будь-який товар, фірма повинна, насамперед, потурбуватись про те, щоб він був впізнаваний споживачами, покупцями чи користувачами. Отже, фірма займається формуванням та представленням індивідуального ринкового “обличчя” товару, наданої послуги. Це досягається шляхом використання товарно-знакової

Маркетинг – Липчук В. В. – Упаковка товару

Упаковка повинна забезпечувати відповідну користь споживачеві, відповідати вимогам виробників і посередників, а також різних суб’єктів з оточення підприємства. Упаковка має суттєве соціальне значення, оскільки нею зацікавлені як місцеві органи, які контролюють стан навколишнього середовища,

Маркетинг – Липчук В. В. – Штрихове кодування

Упаковка повинна забезпечувати відповідну користь споживачеві, відповідати вимогам виробників і посередників, а також різних суб’єктів з оточення підприємства. Упаковка має суттєве соціальне значення, оскільки нею зацікавлені як місцеві органи, які контролюють стан навколишнього середовища,

Маркетинг – Липчук В. В. – 2.3. Асортимент та номенклатура товарів

Всі підприємства намагаються завчасно потурбуватись про визначення різноманітності товарного виробництва та його асортименту. Товарну політику всіх фірм визначає сформований асортимент товарів. Отже, Товарний асортимент – це група товарів, які тісно пов’язані між собою за

Маркетинг – Липчук В. В. – 2.4. Життєвий цикл товару

Для ефективної реалізації товарної стратегії організації маркетингової діяльності велике значення для кожного підприємства мають характер та тривалість життєвого циклу товарів (ЖЦТ), специфіка його стадій, особливості переходу від однієї стадії до іншої, що суттєво впливають

Маркетинг – Липчук В. В. – Тема 3. Маркетинг послуг

3.1. Маркетинг послуг і некомерційної діяльності Маркетинг послуг з’явився у 60-их р. XX ст. Саме у цей час відомими підприємцями були систематизовані успіхи провідних обслуговуючих фірм, виділені чотири особливості послуги як товару: O нематеріальність;

Маркетинг – Липчук В. В. – 3.1. Маркетинг послуг і некомерційної діяльності

3.1. Маркетинг послуг і некомерційної діяльності Маркетинг послуг з’явився у 60-их р. XX ст. Саме у цей час відомими підприємцями були систематизовані успіхи провідних обслуговуючих фірм, виділені чотири особливості послуги як товару: O нематеріальність;

Маркетинг – Липчук В. В. – 3.2. Маркетинг знань та освітніх послуг

Здійснюючи маркетинг знань, необхідно відзначити наступне: виникнення нової економіки пов’язане значною мірою з поширенням Інтернету та інформаційно-комп’ютерних технологій. Оскільки інформаційний потік наростає, а світ стає складнішим, істотно зростає значення освіти і науки як чинника,

Маркетинг – Липчук В. В. – Продуктова політика маркетингу знань

Здійснюючи маркетинг знань, необхідно відзначити наступне: виникнення нової економіки пов’язане значною мірою з поширенням Інтернету та інформаційно-комп’ютерних технологій. Оскільки інформаційний потік наростає, а світ стає складнішим, істотно зростає значення освіти і науки як чинника,

Маркетинг – Липчук В. В. – 3.3. Маркетинг у туризмі

Світові тенденції щодо прискореного розвитку сфери послуг, де створюються більше половини валового внутрішнього продукту і зайнято понад 70 відсотків занятого населення, очевидно, що будуть властиві і для вітчизняного господарства. Туристичний попит в 2007 р.

Маркетинг – Липчук В. В. – Тема 4. Впровадження на ринок нових товарів

4.1. Поняття нового товару та значення товарних інновацій В умовах насиченості ринку товарами і загострення конкуренції головним завданням товарної стратегії є створення нових товарів. Логіка сучасного ринку така: здатність створювати нові товари відрізняє передове

Маркетинг – Липчук В. В. – 4.1. Поняття нового товару та значення товарних інновацій

4.1. Поняття нового товару та значення товарних інновацій В умовах насиченості ринку товарами і загострення конкуренції головним завданням товарної стратегії є створення нових товарів. Логіка сучасного ринку така: здатність створювати нові товари відрізняє передове

Маркетинг – Липчук В. В. – 4.2. Стадії впровадження на ринок нових товарів

У маркетингу створення нових товарів набуває інноваційного процесу з визначеними етапами: O Пошук ідей про нові товари, джерелами яких є фундаментальні наукові дослідження, звіти і пропозиції торговельних агентів, дилерів, продавців, інформація постачальників, думка експертів,

Маркетинг – Липчук В. В. – 4.3. Конкурентоспроможність товарів на ринку

У маркетингу створення нових товарів набуває інноваційного процесу з визначеними етапами: O Пошук ідей про нові товари, джерелами яких є фундаментальні наукові дослідження, звіти і пропозиції торговельних агентів, дилерів, продавців, інформація постачальників, думка експертів,

Маркетинг – Липчук В. В. – 4.4. Оцінка ризику при впровадженні нового товару

Комерційна діяльність на ринку безпосередньо пов’язана з ризиком. Характерним він є і при розробці певного товару та реалізації певних маркетингових проектів. Суть ризику полягає у можливості зазнати певних втрат, або не досягнути намічених цілей.

Маркетинг – Липчук В. В. – Тема 5. Цінова політика

5.1. Роль і значення ціни. Теорія еластичності попиту і ціни Ціна як один зі складових елементів маркетингу-mіх виконує важливі функції, які полягають не лише в отриманні виторгу від реалізації, але й у інформуванні виробника

Маркетинг – Липчук В. В. – 5.1. Роль і значення ціни. Теорія еластичності попиту і ціни

5.1. Роль і значення ціни. Теорія еластичності попиту і ціни Ціна як один зі складових елементів маркетингу-mіх виконує важливі функції, які полягають не лише в отриманні виторгу від реалізації, але й у інформуванні виробника

Маркетинг – Липчук В. В. – 5.2. Класифікація цін

У процесі встановлення цін на нові товари підприємства, крім названих методів, використовують такі підходи до формування ціни залежно від попиту та ЖЦТ: O стандартна ціна; O змінна ціна; O неокруглена ціна. Стандартні ціни встановлюються

Маркетинг – Липчук В. В. – 5.3. Основні стратегії ціноутворення

Для розробки відповідної цінової стратегії фірма повинна чітко визначити цілі ціноутворення. Цілі визначаються з проведеного аналізу її становища на ринку та загальних цілей функціонування на ринку. Цілі сприяють здійсненню маркетингової стратегії підприємства. При цьому

Маркетинг – Липчук В. В. – 5.4. Методи ціноутворення

Метою встановлення ціни на товар є максимальне задоволення запитів та бажань споживачів при оптимальному використанні цінового механізму ринкової торгівлі. З одного боку, ціна повинна створити прибуток, з іншого боку, занадто висока ціна може негативно

Маркетинг – Липчук В. В. – Тема 6. Товаропросування у комплексі маркетингу

6.1. Товаропросування, його суть і значення Кожен вироблений товар повинен бути доставлений до місця продажу і запропонований покупцеві. Реалізація цього завдання передбачає систему певних дій із застосуванням відповідних інструментів, що одержало назву дистрибуції товарів

Маркетинг – Липчук В. В. – 6.1. Товаропросування, його суть і значення

6.1. Товаропросування, його суть і значення Кожен вироблений товар повинен бути доставлений до місця продажу і запропонований покупцеві. Реалізація цього завдання передбачає систему певних дій із застосуванням відповідних інструментів, що одержало назву дистрибуції товарів

Маркетинг – Липчук В. В. – 6.2. Канали дистрибуції та їхні функції

У сукупності інструментів і дій, пов’язаних з товаропросуванням, важлива роль належить каналам дистрибуції. Залежно від відібраних критеріїв розрізняють різні канали дистрибуції. Залежно від участі посередників у товаропросуванні розрізняють посередній (якщо виробник сам реалізує вироблений

Маркетинг – Липчук В. В. – 6.3. Посередницька діяльність, її роль та класифікація

Посередництво в товарному обігу – це виконання спеціалізованими підприємствами, організаціями чи окремими особами спеціальних функцій для сприяння налагодженню і реалізації комерційних взаємовідносин виробників і споживачів на товарному ринку. В умовах ринкових відносин посередники –

Маркетинг – Липчук В. В. – 6.4. Франчайзинг у системі товаропросування

Основою сучасних міжнародних економічних відносин є зовнішньоекономічна діяльність суб’єктів основної господарсько-підприємницької ланки – фірм, підприємств, корпорацій, об’єднань. Це пов’язано з функціональною роллю господарських організацій на світових ринках, де вони, створюючи попит і пропозицію, виступають

Маркетинг – Липчук В. В. – 6.5. Формування стратегії збуту товарів у системі товаропросування

Для забезпечення ефективної реалізації вироблених товарів підприємства здійснюють комплекс заходів, який забезпечує фізичне переміщення та розподіл товарної маси у ринковому просторі, доведення товарів до споживачів і організацію їх ефективного споживання або використання. Все це

Маркетинг – Липчук В. В. – Тема 7. Маркетинг торговельної інфраструктури

7.1. Суть, роль та значення торгівлі Виробник, поставляючи свою продукцію на ринок, намагається продати її відповідній групі покупців (конкретному сегменту ринку), задовольняючи при цьому всі його вимоги щодо якості товару, його раціонального використання, терміну

Маркетинг – Липчук В. В. – 7.1. Суть, роль та значення торгівлі

7.1. Суть, роль та значення торгівлі Виробник, поставляючи свою продукцію на ринок, намагається продати її відповідній групі покупців (конкретному сегменту ринку), задовольняючи при цьому всі його вимоги щодо якості товару, його раціонального використання, терміну

Маркетинг – Липчук В. В. – 7.2. Класифікація основних видів торгівлі та її функцій

Роздрібна торгівля виконує такі основні функції: 1) здійснює набір товарів і послуг та розміщення у торговельних приміщеннях; 2) здійснює сортування товару за призначенням та способом застосування; 3) здійснює інформування споживачів через рекламу, вітрини та

Маркетинг – Липчук В. В. – 7.3. Гуртова торгівля, її види та ознаки

Гуртова торгівля – це комерційна діяльність з купівлі-продажу великих партій товарів і послуг для професійного використання або кінцевого споживання через мережу підприємств з перепродажу кінцевим споживачам. З розвитком ринкових відносин почала виникати необхідність у

Маркетинг – Липчук В. В. – 7.4. Роздрібна торгівля, її суть, функції та види

На відміну від гуртової, роздрібна торгівля включає підприємницьку діяльність, пов’язану з продажем товарів і послуг кінцевим споживачам для особистого, сімейного і домашнього користування. Роздрібна торгівля є кінцевою стадією каналів товаропросування. Вона постійно намагається розширити

Маркетинг – Липчук В. В. – 7.5. Супермаркет в торговельній діяльності

Супермаркети – це відносно великі магазини самообслуговування з переважно продовольчим асортиментом, які частково нагадують колишні вітчизняні традиційні універсами. Інститут маркетингу продуктів харчування США (Food Marketing Institute) визначає супермаркет як продовольчий магазин самообслуговування з відділами

Маркетинг – Липчук В. В. – Традиційні супермаркети

Супермаркети – це відносно великі магазини самообслуговування з переважно продовольчим асортиментом, які частково нагадують колишні вітчизняні традиційні універсами. Інститут маркетингу продуктів харчування США (Food Marketing Institute) визначає супермаркет як продовольчий магазин самообслуговування з відділами

Маркетинг – Липчук В. В. – Супермагазини і суперцентри

Супермаркети – це відносно великі магазини самообслуговування з переважно продовольчим асортиментом, які частково нагадують колишні вітчизняні традиційні універсами. Інститут маркетингу продуктів харчування США (Food Marketing Institute) визначає супермаркет як продовольчий магазин самообслуговування з відділами

Маркетинг – Липчук В. В. – Гуртові супермаркети

Супермаркети – це відносно великі магазини самообслуговування з переважно продовольчим асортиментом, які частково нагадують колишні вітчизняні традиційні універсами. Інститут маркетингу продуктів харчування США (Food Marketing Institute) визначає супермаркет як продовольчий магазин самообслуговування з відділами

Маркетинг – Липчук В. В. – 7.6. “Мистецтво продажу” товарів

“Мистецтво продажу” товарів – це комплекс різноманітних стимулюючих заходів та засобів, який беруть на озброєння торговельні продавці для народження ідеї купівлі, здійснення її та отримання післяпродажного задоволення, втіхи і радості від придбання. Основами “мистецтва

Маркетинг – Липчук В. В. – 7.7. Мерчандайзинг торговельної діяльності

Одним з найстаріших занять у світі є торгівля. З моменту її зародження і донині відбуваються постійні зміни в методах і технологіях продажу та здійснюється пошук оптимальних варіантів представлення товару. Велика революція в торгівлі, пов’язана

Маркетинг – Липчук В. В. – Тема 8. Маркетинг комунікацій

8.1. Суть, роль та значення реклами Привабливість товару не дає достатніх гарантій щодо його продажу. Для цього потрібно поінформувати споживачів про його існування, переконати про його добру якість і схилити їх до закупівлі товару.

Маркетинг – Липчук В. В. – 8.1. Суть, роль та значення реклами

8.1. Суть, роль та значення реклами Привабливість товару не дає достатніх гарантій щодо його продажу. Для цього потрібно поінформувати споживачів про його існування, переконати про його добру якість і схилити їх до закупівлі товару.

Маркетинг – Липчук В. В. – 8.2. Основні види реклами та їх характеристика

Мета рекламної діяльності визначається загальною стратегією маркетингу і комунікації, взятих на озброєння підприємством у ринковому середовищі. Загальна мета підприємства поділяється на окремі цільові спрямування (цілі): цілі у сфері збуту (отримання приросту обсягів продажу) та

Маркетинг – Липчук В. В. – 8.3. Формування рекламних звернень

Процес прийняття рішення щодо рекламних звернень проходить ряд етапів: O дослідження (вивчення споживачів, товарів, аналіз ринкової ситуації); O стратегічне планування (відбір цілей, бюджетні розрахунки, розробка програми рекламування тощо); O тактика (кошторис витрат, вибір засобів