Маркетинг – Липчук В. В. – 5.2. Класифікація цін

У процесі встановлення цін на нові товари підприємства, крім названих методів, використовують такі підходи до формування ціни залежно від попиту та ЖЦТ:

O стандартна ціна;

O змінна ціна;

O неокруглена ціна.

Стандартні ціни встановлюються на товари, які надходять на ринок за стабільними домовленостями в часі, кількості та якості.

Змінну ціну використовують при зміні ситуації на ринку товарної конкуренції, сезоні використання та при якісних змінах у технології та експлуатації.

O Неокруглені ціни є психологічним впливом на покупця з точки зору приваблення і піднесення іміджу, який полягає в обмеженні інтересів виробника до покупця.

Такий підхід підказує покупцеві, що виробники знижують спеціально ціну на 1 цент чи долар в його інтересах, а також, що виробники дуже скрупульозно вираховують витрати на виробництво та споживання, тобто здійснюють на високому рівні аналіз маркетингового середовища та внутріринкової ситуації.

У практиці класифікацію цін здійснюють, як правило, за наступними принципами внутрішньої структури ціни та призначення:

O Ціна виробника: прейскурантна, контрактна, розрахунково-договірна, виробнича.

O Ціна для покупців: оптова, роздрібна, споживча, фермерська, відпускна, довідкова.

O Ринкова ціна: світова, монопольна, картельна, корпоративна, пропозиції, попиту, купівлі-продажу (тверда, змінна).

O Статистична ціна: середньостатистична, експортна, імпортна, поточна, базова, довідкова.

У процесі ціноутворення на нові та вдосконалені існуючі товари можуть застосовуватись додаткові надбавки та знижки до основної “питомої” ціни.

Надбавки використовують для підвищення роздрібних цін через високий попит, “зняття вершків”, підвищення собівартості.

Зниження ціни здійснюється у випадках:

O необхідність функціональних знижок;

O сезонних особливостей;

O за гуртовий розпродаж;

O за своєчасний розрахунок.

Функціональні знижки виробники надають каналам і службам товаропросування (транспортування, зберігання, ведення обліку).

Сезонні знижки надаються у періоди масового попиту та спаду підприємницької діяльності фірми.

Знижки за гуртовий розпродаж надаються гуртовим покупцям за скорочення витрат на одиницю товарної “маси” у процесі товаропросування.

Знижки за своєчасний розрахунок надають потенційним покупцям, які вчасно сплачують рахунки. Це дає можливість продавцеві поліпшувати стан ліквідності, скорочувати витрати на отримання додаткових кредитів.

В результаті підвищення цін у покупців народжуються такі асоціації: попит зростає, підвищується ціннісна значущість, отримання виробником надприбутку, продаж товару супроводжується додатковими послугами.

Отже, на зміну ціни, крім вищеназваних впливають наступні чинники: собівартість, рівень конкуренції, величина попиту, транспортні витрати, надбавки та знижки, мито та збори імпортно-експортних операцій, реклама та додаткові заходи стимулювання збуту.

У практиці:

O Прейскурантні ціни використовуються як стабільні ціни, встановлені державою на відповідні товари, як правило, у виробництві засобів виробництва та засобів виробничо-технічного обслуговування.

O Контрактна ціна встановлюється у контракті між двома сторонами на виконання робіт, послуг чи продажу у загальних цифрах.

O Розрахунково-договірна ціна встановлюється на основі попередніх економічних розрахунків, основні елементи якої включені у договорі.

O Виробнича ціна – це ціна, яка вміщує основні витрати, що пов’язані з виробництвом, без надбавок плюс середній прибуток.

O Гуртова ціна – це ціна, з допомогою якої фірма здійснює продаж товарів великими партіями для реалізації торговельним організаціям.

O Роздрібна ціна це ціна, з допомогою якої здійснюється продаж одиницями товарів конкретним покупцям.

O Споживча ціна включає, крім виробничої ціни і надбавок, витрати з додаткових затратних елементів щодо використання та споживання.

O Відпускна ціна – це ціна, за якою здійснюється продаж окремих товарів та їх партій на основі врахування собівартості товарів.

O Світова ціна – це ціна, яка визначається на базі врахування цін країн-експортерів, встановлених на аукціонах, біржах.

O Монопольна ціна – це ціна, яку встановлюють великі підприємства-монополісти окремих видів товарів.

O Картельна, корпоративна ціна – це ціна, встановлена на основі договору між учасниками картелів, директоратом міжнародних корпорацій.

O Пропозиції – це ціна, яка пропонується продавцем, як правило, без надбавок.

O Попиту – це ціна, яка склалась на ринку серед покупців на окремий товар і визначений ринок.

O Купівлі-продажу – це ціна, що визначається у договорі на доставку товарів, її різновидності: сіф, фоб, фар та франка.

O Середньостатистична – це середня ціна за відповідний термін на окремий товар.

O Експортна – це ціна на товари, які реалізуються за кордон.

O Імпортна – це ціна на товари, які ввозяться на внутрішній ринок з-за кордону.

O Поточна – це ціна на товар на дату маркетингового дослідження.

O Базова – це ціна, якою користуються для порівняння якості товарів, виходячи із сорту, поживної та конструктивної властивостей.

O Довідкова – це ціна, що вміщує рівень фактичних витрат за минулий період і використовується для порівняння або як вихідна ціна.

O Адміністративна – встановлена на рівні урядових структур.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Маркетинг – Липчук В. В. – 5.2. Класифікація цін