Маркетинг – Гаркавенко С. С. – Аудит макросередовища

Економічні фактори O Яким є очікуваний темп зростання ВНП або промислової продукції? O Яке очікуване зростання цін? O Які зміни в економіці здатні негативно вплинути на розвиток ринку та попиту? O Якими повинні бути

Маркетинг – Гаркавенко С. С. – Аудит цілей і стратегії маркетингу

Економічні фактори O Яким є очікуваний темп зростання ВНП або промислової продукції? O Яке очікуване зростання цін? O Які зміни в економіці здатні негативно вплинути на розвиток ринку та попиту? O Якими повинні бути

Маркетинг – Гаркавенко С. С. – Аудит комплексу маркетингу

Товари O Які тенденції зміни продажу товарів, їхньої прибутковості? O На якому етапі життєвого циклу перебуває товар? O Як переваги споживачів можуть вплинути на нас? O Чи є наша фірма лідером у розробці нових

Маркетинг – Гаркавенко С. С. – Аудит мікросередовища

Товари O Які тенденції зміни продажу товарів, їхньої прибутковості? O На якому етапі життєвого циклу перебуває товар? O Як переваги споживачів можуть вплинути на нас? O Чи є наша фірма лідером у розробці нових

Маркетинг – Гаркавенко С. С. – Аудит організаційної структури маркетингу

O Чи оптимальною є структура організації маркетингу з огляду на особливості товарів, що виготовляються, особливості різних сегментів споживачів і територій, на яких діє фірма? O Чи достатніми є повноваження керівника служби маркетингу, щоб впливати