Маркетинг – Гаркавенко С. С

Маркетинг – Гаркавенко С. С. – Передмова

Що є запорукою успіху будь-якої фірми на ринку? – Вміння знайти і задовольнити потреби споживачів. Такий підхід до діяльності фірми відображує сутність маркетингу як філософії бізнесу і передбачає орієнтацію її діяльності на задоволення потреб

Маркетинг – Гаркавенко С. С. – >Частина 1.Теоретичні основи та практичні аспекти маркетингу

Розділ 1. СУТЬ І ЗМІСТ МАРКЕТИНГУ 1.1. Суть маркетингу 1.2. Основні елементи та комплекс маркетингу 1.3. Зовнішнє середовище маркетингу 1.4. Концепції та види маркетингу 1.5. Функції маркетингу Вивчивши цей розділ, ви маєте: Знати Суть

Маркетинг – Гаркавенко С. С. – Розділ 1. СУТЬ І ЗМІСТ МАРКЕТИНГУ

Розділ 1. СУТЬ І ЗМІСТ МАРКЕТИНГУ 1.1. Суть маркетингу 1.2. Основні елементи та комплекс маркетингу 1.3. Зовнішнє середовище маркетингу 1.4. Концепції та види маркетингу 1.5. Функції маркетингу Вивчивши цей розділ, ви маєте: Знати Суть

Маркетинг – Гаркавенко С. С. – 1.1. Суть маркетингу

Розділ 1. СУТЬ І ЗМІСТ МАРКЕТИНГУ 1.1. Суть маркетингу 1.2. Основні елементи та комплекс маркетингу 1.3. Зовнішнє середовище маркетингу 1.4. Концепції та види маркетингу 1.5. Функції маркетингу Вивчивши цей розділ, ви маєте: Знати Суть

Маркетинг – Гаркавенко С. С. – 1.2. Основні елементи та комплекс маркетингу

Маркетинг як вид діяльності повинен мати в арсеналі конкретні інструменти. Ними е найважливіші елементи маркетингу, так звані “4P” (рис.1.3): product (продукт, товар), рr Ісе [ціна), Place (місце, збут, розподіл), promotion (просування). Ці чотири елементи

Маркетинг – Гаркавенко С. С. – 1.3. Зовнішнє середовище маркетингу

Кожна фірма існує на ринку не ізольовано. На її діяльність впливають законодавчі акти, митні тарифи, лояльність місцевих та державних органів влади, взаємини із засобами масової інформації, політична ситуація в країні та за її межами.

Маркетинг – Гаркавенко С. С. – 1.4. Концепції та види маркетингу

Які Підходи до організації маркетингової діяльності може обрати фірма? За Ф. Котлером існує п’ять концепцій управління маркетингом – концепція вдосконалення виробництва, концепція вдосконалення товару, концепція інтенсифікації комерційних зусиль, концепція маркетингу та концепція соціально-етичного маркетингу.

Маркетинг – Гаркавенко С. С. – 1.5. Функції маркетингу

Маркетингова діяльність може бути представлена як послідовність певних етапів, кроків на ринку, що їх має зробити виробник на шляху до споживача. Цих кроків є сім. їхня кількість зумовлена кількістю узагальнених функцій маркетингу (рис. 1.23).

Маркетинг – Гаркавенко С. С. – Розділ 2. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

2.1. Напрями комплексного дослідження ринку 2.2. Процес маркетингового дослідження 2.3. Прогнозування розвитку ринку 2.4. Сегментування ринку та позиціювання товару ВИВЧИВШИ ЦЕЙ РОЗДІЛ, ВИ МАЄТЕ: Знати Основні напрями маркетингового дослідження Етапи процесу маркетингового дослідження Методи

Маркетинг – Гаркавенко С. С. – 2.1. Напрями комплексного дослідження ринку

2.1. Напрями комплексного дослідження ринку 2.2. Процес маркетингового дослідження 2.3. Прогнозування розвитку ринку 2.4. Сегментування ринку та позиціювання товару ВИВЧИВШИ ЦЕЙ РОЗДІЛ, ВИ МАЄТЕ: Знати Основні напрями маркетингового дослідження Етапи процесу маркетингового дослідження Методи

Маркетинг – Гаркавенко С. С. – Дослідження ринку

2.1. Напрями комплексного дослідження ринку 2.2. Процес маркетингового дослідження 2.3. Прогнозування розвитку ринку 2.4. Сегментування ринку та позиціювання товару ВИВЧИВШИ ЦЕЙ РОЗДІЛ, ВИ МАЄТЕ: Знати Основні напрями маркетингового дослідження Етапи процесу маркетингового дослідження Методи

Маркетинг – Гаркавенко С. С. – Вивчення споживачів

Споживачі е об’єктом особливого інтересу фірми, оскільки, зрештою, саме від їхнього вибору залежить успіх діяльності фірми. Вивчення споживачів проводиться з таких Напрямів (див. рис. 2.3). / вивчення ставлення споживачів до компанії; / вивчення ставлення

Маркетинг – Гаркавенко С. С. – Вивчення конкурентів

Конкуренція як змагання між суб’єктами господарювання є об’єктом постійної уваги і самих фірм, і державних органів, завдання яких – створення умов для вільної конкуренції в інтересах споживачів і всього суспільства. Автор сучасної теорії конкуренції

Маркетинг – Гаркавенко С. С. – Вивчення посередників

Конкуренція як змагання між суб’єктами господарювання є об’єктом постійної уваги і самих фірм, і державних органів, завдання яких – створення умов для вільної конкуренції в інтересах споживачів і всього суспільства. Автор сучасної теорії конкуренції

Маркетинг – Гаркавенко С. С. – Вивчення постачальників

Конкуренція як змагання між суб’єктами господарювання є об’єктом постійної уваги і самих фірм, і державних органів, завдання яких – створення умов для вільної конкуренції в інтересах споживачів і всього суспільства. Автор сучасної теорії конкуренції

Маркетинг – Гаркавенко С. С. – Аналіз можливостей підприємства

Конкуренція як змагання між суб’єктами господарювання є об’єктом постійної уваги і самих фірм, і державних органів, завдання яких – створення умов для вільної конкуренції в інтересах споживачів і всього суспільства. Автор сучасної теорії конкуренції

Маркетинг – Гаркавенко С. С. – 2.2. Процес маркетингового дослідження

У попередньому параграфі ми з’ясували напрями маркетингових досліджень. Тепер розглянемо послідовно зміст кожного з п’яти етапів цього процесу (рис. 2.9). ЕТАП 1. Визначення проблеми та цілей дослідження Початковий етап маркетингового дослідження передбачає: O визначення

Маркетинг – Гаркавенко С. С. – ЕТАП 1. Визначення проблеми та цілей дослідження

У попередньому параграфі ми з’ясували напрями маркетингових досліджень. Тепер розглянемо послідовно зміст кожного з п’яти етапів цього процесу (рис. 2.9). ЕТАП 1. Визначення проблеми та цілей дослідження Початковий етап маркетингового дослідження передбачає: O визначення

Маркетинг – Гаркавенко С. С. – ЕТАП 2. Розробка плану дослідження

У попередньому параграфі ми з’ясували напрями маркетингових досліджень. Тепер розглянемо послідовно зміст кожного з п’яти етапів цього процесу (рис. 2.9). ЕТАП 1. Визначення проблеми та цілей дослідження Початковий етап маркетингового дослідження передбачає: O визначення

Маркетинг – Гаркавенко С. С. – ЕТАП 3. Реалізація плану дослідження

Цей етап дослідження передбачає збирання інформації, стисло його зміст може бути описано так: O організація дослідження; O проведення дослідження: O контроль збирання даних; O документування отриманих даних. ЕТАП 4. Обробка та аналіз даних Цей

Маркетинг – Гаркавенко С. С. – ЕТАП 4. Обробка та аналіз даних

Цей етап дослідження передбачає збирання інформації, стисло його зміст може бути описано так: O організація дослідження; O проведення дослідження: O контроль збирання даних; O документування отриманих даних. ЕТАП 4. Обробка та аналіз даних Цей

Маркетинг – Гаркавенко С. С. – ЕТАП 5. Підготовка звіту та розробка рекомендацій

Цей етап дослідження передбачає збирання інформації, стисло його зміст може бути описано так: O організація дослідження; O проведення дослідження: O контроль збирання даних; O документування отриманих даних. ЕТАП 4. Обробка та аналіз даних Цей

Маркетинг – Гаркавенко С. С. – 2.3 ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ РИНКУ

Комплексне дослідження ринку не обмежується констатацією ситуації, що склалася, та причин, що її зумовлюють, і безпосередньо пов’язано з прогнозуванням розвитку ринку. Які основні напрями прогнозування? Передусім – це аналіз еволюції ринкової ситуації, можливостей і

Маркетинг – Гаркавенко С. С. – 2.4. СЕГМЕНТУВАННЯ РИНКУ ТА ПОЗИЦІЮВАННЯ ТОВАРУ

Ідеальним підходом до планування маркетингової діяльності з погляду задоволення потреб споживачів без перебільшення можна вважати пристосування виробів і послуг до вимог кожного окремого споживача (причому незалежно від того, про споживача яких товарів ідеться –

Маркетинг – Гаркавенко С. С. – ЕТАП 1. Визначення факторів сегментування

Ідеальним підходом до планування маркетингової діяльності з погляду задоволення потреб споживачів без перебільшення можна вважати пристосування виробів і послуг до вимог кожного окремого споживача (причому незалежно від того, про споживача яких товарів ідеться –

Маркетинг – Гаркавенко С. С. – ЕТАП 2. Вибір методу та здійснення сегментування ринку

Залежно від цілей і завдань дослідження використовують різні методи сегментування: O метод побудови сітки сегментування; O метод групувань; O метод багатомірного статистичного аналізу. Метод побудови сітки сегментування Застосовується для виділення базових ринків і використовується

Маркетинг – Гаркавенко С. С. – ЕТАП 3. Інтерпретація отриманих сегментів (розробка профілів споживачів)

Залежно від цілей і завдань дослідження використовують різні методи сегментування: O метод побудови сітки сегментування; O метод групувань; O метод багатомірного статистичного аналізу. Метод побудови сітки сегментування Застосовується для виділення базових ринків і використовується

Маркетинг – Гаркавенко С. С. – ЕТАП 4. Оцінювання сегментів ринку

Вибору цільових сегментів передує їх оцінювання, яке здійснюється у двох Напрямах: / оцінювання привабливості сегмента; / оцінювання можливостей фірми конкурувати в цьому сегменті. Для оцінювання Привабливості сегмента Використовують такі критерії: / ринкові фактори (розмір

Маркетинг – Гаркавенко С. С. – ЕТАП 5. Вибір сегментів ринку (вибір цільового ринку)

Вибору цільових сегментів передує їх оцінювання, яке здійснюється у двох Напрямах: / оцінювання привабливості сегмента; / оцінювання можливостей фірми конкурувати в цьому сегменті. Для оцінювання Привабливості сегмента Використовують такі критерії: / ринкові фактори (розмір

Маркетинг – Гаркавенко С. С. – ЕТАП 6. Позиціювання товару

Попередні етапи сегментування ринку мали на меті вибір цільового ринку. Враховуючи те, що даний сегмент конкуренти також можуть обрати за цільовий ринок, наступне важливе питання, яке має бути вирішене, – чим саме відрізнятиметься товар

Маркетинг – Гаркавенко С. С. – Розділ 3. РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ МАРКЕТИНГУ

3.1. Процес стратегічного маркетингового планування 3.2. Моделі прийняття стратегічних рішень 3.3. Види маркетингових стратегій ВИВЧИВШИ ЦЕЙ РОЗДІЛ, ВИ МАЄТЕ: ЗНАТИ ◊ Сутність та основні етапи процесу стратегічного маркетингового планування ◊ Моделі прийняття стратегічних рішень

Маркетинг – Гаркавенко С. С. – 3.1. Процес стратегічного маркетингового планування

3.1. Процес стратегічного маркетингового планування 3.2. Моделі прийняття стратегічних рішень 3.3. Види маркетингових стратегій ВИВЧИВШИ ЦЕЙ РОЗДІЛ, ВИ МАЄТЕ: ЗНАТИ ◊ Сутність та основні етапи процесу стратегічного маркетингового планування ◊ Моделі прийняття стратегічних рішень

Маркетинг – Гаркавенко С. С. – ЕТАП 1. Формулювання місії фірми

Процес стратегічного маркетингового планування починається з визначення місії фірми (корпоративної місії, місії бізнесу) – основної узагальненої довгострокової мети фірми, в якій задекларовано її призначення. Можна виділити два підходи до формулювання місії фірми: місія як

Маркетинг – Гаркавенко С. С. – ЕТАП 2. Визначення цілей фірми

Процес стратегічного маркетингового планування починається з визначення місії фірми (корпоративної місії, місії бізнесу) – основної узагальненої довгострокової мети фірми, в якій задекларовано її призначення. Можна виділити два підходи до формулювання місії фірми: місія як

Маркетинг – Гаркавенко С. С. – ЕТАП 3. Маркетинговий аудит

Процес стратегічного маркетингового планування починається з визначення місії фірми (корпоративної місії, місії бізнесу) – основної узагальненої довгострокової мети фірми, в якій задекларовано її призначення. Можна виділити два підходи до формулювання місії фірми: місія як

Маркетинг – Гаркавенко С. С. – ЕТАП 4. SWOT – аналіз

Результати стратегічного аудиту є інформаційною базою для проведення SWOT –Аналізу – Методу стратегічного аналізу, який дозволяє визначити сильні ( Strength) І Слабкі ( Weakness) сторони фірми, а також її можливості (Opportunities ) та загрози

Маркетинг – Гаркавенко С. С. – ЕТАП 5. Визначення маркетингових цілей

Результати стратегічного аудиту є інформаційною базою для проведення SWOT –Аналізу – Методу стратегічного аналізу, який дозволяє визначити сильні ( Strength) І Слабкі ( Weakness) сторони фірми, а також її можливості (Opportunities ) та загрози

Маркетинг – Гаркавенко С. С. – ЕТАП 6. Формування маркетингової стратегії

Визначеність щодо маркетингових цілей дає можливість перейти до Відповів) на Запитання, як досягти поставлених цілей, і пов’язана з розробкою маркетингової стратегії. Маркетингова стратегія – програма маркетингової діяльності фірми на цільових ринках, яка визначає принципові

Маркетинг – Гаркавенко С. С. – ЕТАП 7. Розробка програми маркетингу

Визначеність щодо маркетингових цілей дає можливість перейти до Відповів) на Запитання, як досягти поставлених цілей, і пов’язана з розробкою маркетингової стратегії. Маркетингова стратегія – програма маркетингової діяльності фірми на цільових ринках, яка визначає принципові

Маркетинг – Гаркавенко С. С. – ЕТАП 8. Організація і реалізація маркетингу

Визначеність щодо маркетингових цілей дає можливість перейти до Відповів) на Запитання, як досягти поставлених цілей, і пов’язана з розробкою маркетингової стратегії. Маркетингова стратегія – програма маркетингової діяльності фірми на цільових ринках, яка визначає принципові

Маркетинг – Гаркавенко С. С. – ЕТАП 9. Контроль маркетингу

Визначеність щодо маркетингових цілей дає можливість перейти до Відповів) на Запитання, як досягти поставлених цілей, і пов’язана з розробкою маркетингової стратегії. Маркетингова стратегія – програма маркетингової діяльності фірми на цільових ринках, яка визначає принципові

Маркетинг – Гаркавенко С. С. – 3.2. Моделі прийняття стратегічних рішень

Теорія маркетингу накопичила, а на практиці використовуються моделі прийняття стратегічних рішень, основними з яких є (рис. 3.7): O матриця розвитку товару/ринку (І. Ансоффа); O матриця конкуренції (М. Портера); O матриця росту/частка ринку (матриця Бостонської

Маркетинг – Гаркавенко С. С. – Матриця розвитку товару/ринку

Теорія маркетингу накопичила, а на практиці використовуються моделі прийняття стратегічних рішень, основними з яких є (рис. 3.7): O матриця розвитку товару/ринку (І. Ансоффа); O матриця конкуренції (М. Портера); O матриця росту/частка ринку (матриця Бостонської

Маркетинг – Гаркавенко С. С. – Матриця конкуренції

М. Портер у 1975-1980 рр., у період уповільнення зростання та стагнації в багатьох галузях промисловості, розробив концепцію конкуретної стратегії [79]. Основна ідея стратегічної моделі Портера: для досягнення необхідного рівня рентабельності підприємство повинне мати сильну

Маркетинг – Гаркавенко С. С. – Матриця зростання/частка ринку

Яка теоретична база використовується в аналізі за методом БКГ? Це – ефект кривої досвіду та концепція життєвого циклу товару. Ефект кривої досвіду може бути описаний так: при подвоєнні обсягів виробництва питомі витрати знижуються на

Маркетинг – Гаркавенко С. С. – Модель “привабливість – конкурентоспроможність”

Ця матриця, запропонована консультаційною фірмою “МАК КІНСІ”, і може вважатися розвитком моделі БКГ. У побудові цієї матриці використовують два фактори – привабливість ринку і конкурентоспроможність СБО. Кожен з цих факторів характеризується не одним (як

Маркетинг – Гаркавенко С. С. – 3.3. Види маркетингових стратегій

Теоретичні моделі, розглянуті в попередньому підрозділі, використовуються для прийняття рішення про вибір маркетингової стратегії. Можна виділити кілька різновидів стратегій: залежно від терміну реалізації, конкурентних переваг, конкурентного становища фірми та її конкурентів, конкурентоспроможності фірми та

Маркетинг – Гаркавенко С. С. – Глобальні маркетингові стратегії

Теоретичні моделі, розглянуті в попередньому підрозділі, використовуються для прийняття рішення про вибір маркетингової стратегії. Можна виділити кілька різновидів стратегій: залежно від терміну реалізації, конкурентних переваг, конкурентного становища фірми та її конкурентів, конкурентоспроможності фірми та

Маркетинг – Гаркавенко С. С. – Стратегії росту

Можна виділити три стратегії розвитку фірми і, відповідно, три маркетингові стратегії, залежно від загальноекономічного стану фірми: стратегії виживання, стабілізації і росту. Останні становлять найбільший інтерес, оскільки саме зростання, тобто розширення масштабів діяльності фірми, дозволяв

Маркетинг – Гаркавенко С. С. – Стратегії челенджера

Челенджери – фірми, мета яких збільшити частку ринку і зайняти місце лідера. Че-ленджером McDONALD’s є Burger King, KODAK – Fuji. У чому сутність стратегії фірми-челенджера? Це – різні варіанти стратегії наступу (атаки): O стратегія