Маркетинг – Гаркавенко С. С. – Стратегії послідовника

Челенджери – фірми, мета яких збільшити частку ринку і зайняти місце лідера. Че-ленджером McDONALD’s є Burger King, KODAK – Fuji. У чому сутність стратегії фірми-челенджера? Це – різні варіанти стратегії наступу (атаки): O стратегія

Маркетинг – Гаркавенко С. С. – Стратегії нішера

Челенджери – фірми, мета яких збільшити частку ринку і зайняти місце лідера. Че-ленджером McDONALD’s є Burger King, KODAK – Fuji. У чому сутність стратегії фірми-челенджера? Це – різні варіанти стратегії наступу (атаки): O стратегія

Маркетинг – Гаркавенко С. С. – Розділ 4.ТОВАРНА ПОЛІТИКА

4.1. Цілі та суть товарної політики 4.2. Конкурентоспроможність товару 4.3. Процес розробки нових товарів 4.4. Життєвий цикл товару 4.5. Розробка та маркетинг конкурентоспроможних послуг 4.6. Управління товаром Вивчивши цей розділ, ви маєте знати: ◊

Маркетинг – Гаркавенко С. С. – 4.1. Цілі та суть товарної політики

4.1. Цілі та суть товарної політики 4.2. Конкурентоспроможність товару 4.3. Процес розробки нових товарів 4.4. Життєвий цикл товару 4.5. Розробка та маркетинг конкурентоспроможних послуг 4.6. Управління товаром Вивчивши цей розділ, ви маєте знати: ◊

Маркетинг – Гаркавенко С. С. – Товари широкого вжитку

4.1. Цілі та суть товарної політики 4.2. Конкурентоспроможність товару 4.3. Процес розробки нових товарів 4.4. Життєвий цикл товару 4.5. Розробка та маркетинг конкурентоспроможних послуг 4.6. Управління товаром Вивчивши цей розділ, ви маєте знати: ◊

Маркетинг – Гаркавенко С. С. – Товари виробничого призначення

(промислові товари) – це товари, призначені для використання у виробничому процесі, для перепродажу або здавання в оренду. Товари промислового призначення поділяють: / залежно від призначення і особливостей використання – На товари, що витрачаються при

Маркетинг – Гаркавенко С. С. – 4.2. Конкурентоспроможність товару

Чому покупець надає перевагу певному товарові? Узагальнена відповідь на це запитання така: бо порівняно з іншими цей товар краще задовольняє потребу, має важливі для споживача характеристики, тобто є конкурентоспроможним. Конкурентоспроможність товару – Сукупність якісних

Маркетинг – Гаркавенко С. С. – 4.3. Процес розробки нових товарів

Чому покупець надає перевагу певному товарові? Узагальнена відповідь на це запитання така: бо порівняно з іншими цей товар краще задовольняє потребу, має важливі для споживача характеристики, тобто є конкурентоспроможним. Конкурентоспроможність товару – Сукупність якісних

Маркетинг – Гаркавенко С. С. – ЕТАП 1. Генерація ідей

Для Генерації (пошуку) ідей Нових товарів можуть бути використані різні джерела (рис. 4. 7): / зовнішні (покупці, конкуренти, посередники); / внутрішні, тобто сама фірма – її керівництво, фахівці з маркетингу, інженери, торговий персонал. Варто

Маркетинг – Гаркавенко С. С. – ЕТАП 2. Відбір ідей

Мета цього етапу – профільтрувати ідеї для того, аби вже на початковому етапі розробки нового товару відсіяти невдалі ідеї товарів, які не відповідають цілям фірми, для реалізації яких у фірми немає потрібних ресурсів тощо.

Маркетинг – Гаркавенко С. С. – ЕТАП 3. Розробка та перевірка концепції товару

Мета цього етапу – профільтрувати ідеї для того, аби вже на початковому етапі розробки нового товару відсіяти невдалі ідеї товарів, які не відповідають цілям фірми, для реалізації яких у фірми немає потрібних ресурсів тощо.

Маркетинг – Гаркавенко С. С. – ЕТАП 4. Розробка стратегії маркетингу

Мета цього етапу – профільтрувати ідеї для того, аби вже на початковому етапі розробки нового товару відсіяти невдалі ідеї товарів, які не відповідають цілям фірми, для реалізації яких у фірми немає потрібних ресурсів тощо.

Маркетинг – Гаркавенко С. С. – ЕТАП 5. Проведення економічного аналізу

Цей етап процесу розробки нового товару, інша назва якого – бізнес-аналіз, грунтується на обраній концепції і стратегії маркетингу і передбачає оцінку щодо: / потенційного обсягу продажу товару (обороту, виручки); / витрат; / прибутку; /

Маркетинг – Гаркавенко С. С. – ЕТАП 6. Розробка прототипу товару

Цей етап процесу розробки нового товару, інша назва якого – бізнес-аналіз, грунтується на обраній концепції і стратегії маркетингу і передбачає оцінку щодо: / потенційного обсягу продажу товару (обороту, виручки); / витрат; / прибутку; /

Маркетинг – Гаркавенко С. С. – ЕТАП 7. Випробування товару в ринкових умовах

Цей етап процесу розробки нового товару, інша назва якого – бізнес-аналіз, грунтується на обраній концепції і стратегії маркетингу і передбачає оцінку щодо: / потенційного обсягу продажу товару (обороту, виручки); / витрат; / прибутку; /

Маркетинг – Гаркавенко С. С. – ЕТАП 8. Виробництво та реалізація продукції

Цей етап процесу розробки нового товару, інша назва якого – бізнес-аналіз, грунтується на обраній концепції і стратегії маркетингу і передбачає оцінку щодо: / потенційного обсягу продажу товару (обороту, виручки); / витрат; / прибутку; /

Маркетинг – Гаркавенко С. С. – 4.4. Життєвий цикл товару

Кожному товару, який з’являється на ринку, як і людині протягом життя, судилося пройти кілька етапів життєвого циклу від “народження” до “смерті” – з моменту виведення товару на ринок до зняття з виробництва. Тривалість ринкового

Маркетинг – Гаркавенко С. С. – 4.5. Розробка та маркетинг конкурентоспроможних послуг

Одним із специфічних видів товару є Послуга – Нематеріальні блага, які одна сторона (продавець) передає іншій (клієнту) без передачі права власності на них. Останні десятиріччя позначені зростанням сфери послуг у валовому внутрішньому продукті, що,

Маркетинг – Гаркавенко С. С. – 4.6. Управління товаром

Управління товаром здійснюється на трьох рівнях – на рівні марки, на рівні товарного асортименту, на рівні товарно? номенклатури. Рис. 4.21 Презентує рішення, які приймаються на кожному рівні. Зазначимо, що залежно від того, виробник чи

Маркетинг – Гаркавенко С. С. – Розділ 5.ЦІНОВА ПОЛІТИКА

5.1. Цілі ціноутворення 5.2. Фактори ціноутворення 5.3. Етапи процесу ціноутворення 5.4. Зміна поточних цін ВИВЧИВШИ ЦЕЙ РОЗДІЛ, ВИ МАЄТЕ: ◊ Цілі і типові ситуації ціноутворення ◊ Фактори, які впливають на встановлення цін у конкретних

Маркетинг – Гаркавенко С. С. – 5.1. Цілі ціноутворення

5.1. Цілі ціноутворення 5.2. Фактори ціноутворення 5.3. Етапи процесу ціноутворення 5.4. Зміна поточних цін ВИВЧИВШИ ЦЕЙ РОЗДІЛ, ВИ МАЄТЕ: ◊ Цілі і типові ситуації ціноутворення ◊ Фактори, які впливають на встановлення цін у конкретних

Маркетинг – Гаркавенко С. С. – 5.2 Фактори ціноутворення

Рішення щодо того, яка цінова стратегія і тактика будуть обрані, яка ціна на товар буде встановлена, залежить від багатьох внутрішніх і зовнішніх факторів (рис. 5.4). До груп Факторів мікросередовища, Які впливають на ціни, входять:

Маркетинг – Гаркавенко С. С. – Попит

Рішення щодо того, яка цінова стратегія і тактика будуть обрані, яка ціна на товар буде встановлена, залежить від багатьох внутрішніх і зовнішніх факторів (рис. 5.4). До груп Факторів мікросередовища, Які впливають на ціни, входять:

Маркетинг – Гаркавенко С. С. – Конкуренція

Рішення щодо того, яка цінова стратегія і тактика будуть обрані, яка ціна на товар буде встановлена, залежить від багатьох внутрішніх і зовнішніх факторів (рис. 5.4). До груп Факторів мікросередовища, Які впливають на ціни, входять:

Маркетинг – Гаркавенко С. С. – Державне регулювання цін

Цей фактор, як і інші зовнішні фактори, фірма “вимушена” взяти до уваги (в разі застосування жорсткого регулювання цін) і знайти в межах закону шляхи пристосування до цих факторів (за умови непрямого регулювання цін державою).

Маркетинг – Гаркавенко С. С. – Маркетингова стратегія

Цей фактор, як і інші зовнішні фактори, фірма “вимушена” взяти до уваги (в разі застосування жорсткого регулювання цін) і знайти в межах закону шляхи пристосування до цих факторів (за умови непрямого регулювання цін державою).

Маркетинг – Гаркавенко С. С. – Витрати

Цей фактор, як і інші зовнішні фактори, фірма “вимушена” взяти до уваги (в разі застосування жорсткого регулювання цін) і знайти в межах закону шляхи пристосування до цих факторів (за умови непрямого регулювання цін державою).

Маркетинг – Гаркавенко С. С. – 5.3 Етапи процесу ціноутворення

Процес ціноутворення перебуває під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів і складається із семи послідовних етапів (рис. 5.6). ЕТАП 1. Визначення цілей ціноутворення Як зазначалося у Підрозділі 5.1, Метою ціноутворення можуть бути цілі, пов’язані з

Маркетинг – Гаркавенко С. С. – ЕТАП 1. Визначення цілей ціноутворення

Процес ціноутворення перебуває під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів і складається із семи послідовних етапів (рис. 5.6). ЕТАП 1. Визначення цілей ціноутворення Як зазначалося у Підрозділі 5.1, Метою ціноутворення можуть бути цілі, пов’язані з

Маркетинг – Гаркавенко С. С. – ЕТАП 2. Аналіз попиту на товар

Процес ціноутворення перебуває під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів і складається із семи послідовних етапів (рис. 5.6). ЕТАП 1. Визначення цілей ціноутворення Як зазначалося у Підрозділі 5.1, Метою ціноутворення можуть бути цілі, пов’язані з

Маркетинг – Гаркавенко С. С. – ЕТАП 3 . Аналіз витрат

Попит визначає верхній рівень ціни, а ЇЇ мінімальну величину – витрати. Передусім визначимося з термінологією витрат, яка зустрічатиметься в тексті (рис. 5.9). Залежно від функціональних видів діяльності, з якими пов ‘я за ні витрати,

Маркетинг – Гаркавенко С. С. – ЕТАП 4. Аналіз цін конкурентів

Якщо витрати дають змогу визначити мінімальний рівень цін, попит – максимальний, аналіз цін конкурентів дає змогу визначитися щодо цін у цих межах з огляду на ціни конкурентів. При цьому важливим видається не тільки аналіз

Маркетинг – Гаркавенко С. С. – ЕТАП 5. Вибір методу ціноутворення

Якщо витрати дають змогу визначити мінімальний рівень цін, попит – максимальний, аналіз цін конкурентів дає змогу визначитися щодо цін у цих межах з огляду на ціни конкурентів. При цьому важливим видається не тільки аналіз

Маркетинг – Гаркавенко С. С. – Методи ціноутворення, орієнтовані на попит

Визначати ціни з огляду лише на витрати щонайменше було б недалекоглядним рішенням. Адже споживач опікується не тим, скільки коштів було витрачено фірмою, щоб виготовити товар або на його зберігання чи на рекламу. Споживача цікавить

Маркетинг – Гаркавенко С. С. – Параметричні методи ціноутворення

Визначати ціни з огляду лише на витрати щонайменше було б недалекоглядним рішенням. Адже споживач опікується не тим, скільки коштів було витрачено фірмою, щоб виготовити товар або на його зберігання чи на рекламу. Споживача цікавить

Маркетинг – Гаркавенко С. С. – Метод питомої ціни

Визначати ціни з огляду лише на витрати щонайменше було б недалекоглядним рішенням. Адже споживач опікується не тим, скільки коштів було витрачено фірмою, щоб виготовити товар або на його зберігання чи на рекламу. Споживача цікавить

Маркетинг – Гаркавенко С. С. – Метод кореляційно-регресивного аналізу

Визначати ціни з огляду лише на витрати щонайменше було б недалекоглядним рішенням. Адже споживач опікується не тим, скільки коштів було витрачено фірмою, щоб виготовити товар або на його зберігання чи на рекламу. Споживача цікавить

Маркетинг – Гаркавенко С. С. – Метод визначення ціни на основі коефіцієнта технічного рівня товару

Метод встановлення ціни на основі коефіцієнта технічного рівня товару передбачає визначення ціни, що базується на суб’єктивному сприйнятті товару споживачем, яке формується його якістю, корисністю та значущістю для споживача. Коротко суть цього методу можна визначити

Маркетинг – Гаркавенко С. С. – Метод встановлення ціни на основі економічної цінності товару для споживана

Визначення ціни на основі економічної цінності товару базується на тому, що існує максимально прийнятна для споживача ціна, яку він згоден заплатити за товар. Ця ціна повністю компенсує витрати, пов’язані з його придбанням, але не

Маркетинг – Гаркавенко С. С. – Метод визначення точок ціни (цінових порогів)

Визначення ціни на основі економічної цінності товару базується на тому, що існує максимально прийнятна для споживача ціна, яку він згоден заплатити за товар. Ця ціна повністю компенсує витрати, пов’язані з його придбанням, але не

Маркетинг – Гаркавенко С. С. – Сумісний (компромісний) аналіз

Завдяки цьому методу можна визначити взаємозв’язок між ціною та іншими характеристикам товару, а також оцінити їхній вплив на вибір товару споживачами. У чому сутність сумісного аналізу? На відміну від попереднього методу покупців не запитують

Маркетинг – Гаркавенко С. С. – Метод “кидання стріл”

Завдяки цьому методу можна визначити взаємозв’язок між ціною та іншими характеристикам товару, а також оцінити їхній вплив на вибір товару споживачами. У чому сутність сумісного аналізу? На відміну від попереднього методу покупців не запитують

Маркетинг – Гаркавенко С. С. – Методи ціноутворення, орієнтовані на конкурентів

Завдяки цьому методу можна визначити взаємозв’язок між ціною та іншими характеристикам товару, а також оцінити їхній вплив на вибір товару споживачами. У чому сутність сумісного аналізу? На відміну від попереднього методу покупців не запитують

Маркетинг – Гаркавенко С. С. – Метод “запечатаного конверта”

Завдяки цьому методу можна визначити взаємозв’язок між ціною та іншими характеристикам товару, а також оцінити їхній вплив на вибір товару споживачами. У чому сутність сумісного аналізу? На відміну від попереднього методу покупців не запитують

Маркетинг – Гаркавенко С. С. – ЕТАП 6. Вибір цінової стратегії

Досягнення цілей ціноутворення – проникнення на новий ринок, збільшення частки ринку, виведення на ринок Нового Товару тощо – можливе лише завдяки вмілому використанню цінових стратегій (рис. 5.20). Розглянемо послідовно кожну з наведених стратегій, ілюструючи

Маркетинг – Гаркавенко С. С. – ЕТАП 7. Встановлення остаточних цін

Досягнення цілей ціноутворення – проникнення на новий ринок, збільшення частки ринку, виведення на ринок Нового Товару тощо – можливе лише завдяки вмілому використанню цінових стратегій (рис. 5.20). Розглянемо послідовно кожну з наведених стратегій, ілюструючи

Маркетинг – Гаркавенко С. С. – 5.4. Зміна поточних цін

На жаль, ніщо у світі не вічне. Ціни в тому числі. Зміна цін може бути ініційована самою фірмою – в цьому випадку кажуть про ініціативне зниження (підвищення) цін. Ініціатором зміни цін можуть бути також

Маркетинг – Гаркавенко С. С. – Ініціативна зміна цін

На жаль, ніщо у світі не вічне. Ціни в тому числі. Зміна цін може бути ініційована самою фірмою – в цьому випадку кажуть про ініціативне зниження (підвищення) цін. Ініціатором зміни цін можуть бути також

Маркетинг – Гаркавенко С. С. – Реакція на зміну цін конкурентами

На жаль, ніщо у світі не вічне. Ціни в тому числі. Зміна цін може бути ініційована самою фірмою – в цьому випадку кажуть про ініціативне зниження (підвищення) цін. Ініціатором зміни цін можуть бути також

Маркетинг – Гаркавенко С. С. – Розділ 6. Політика розподілу

6.1. Цілі політики розподілу 6.2. Вибір каналів розподілу 6.3. Процес товароруху ВИВЧИВШИ ЦЕЙ РОЗДІЛ, ВИ МАЄТЕ: ЗНАТИ Цілі, сутність та основні елементи політики розподілу Функції каналів розподілу Типи посередників і критерії вибору посередників Альтернативні