Маркетинг – Гаркавенко С. С. – Товари виробничого призначення

(промислові товари) – це товари, призначені для використання у виробничому процесі, для перепродажу або здавання в оренду.

Товари промислового призначення поділяють:

/ залежно від призначення і особливостей використання – На товари, що витрачаються при використанні (сировина, природне паливо), та товари, що втрачають при використанні свій ресурс (машини, обладнання);

/ залежно від характеру і терміну використання та ролі в технологічному процесі виділяють такі групи товарів промислового призначення:

– капітальне устаткування – будівлі, споруди, стаціонарні установки;

-допоміжне устаткування- Рухоме виробниче обладнання та інструмент;

— сировина – продукти природи, призначені для подальшого використання, які, в свою чергу, можуть бути мінерального (нафта, природний газ) та натурального походження (бавовна, риба, пшениця, деревина);

-напівфабрикати та деталі – товари, які стають частиною готової продукції;

– матеріали – товари, які є результатом переробки сировини, / послуги виробничого призначення Включають:

– виробничі послуги (послуги з технічного обслуговування та ремонту обладнання, інжиніринг, лізинг);

– розподільчі послуги (комерційні, транспортні);

– професійні послуги (фінансові, інформаційні, консалтингові, банківські, реклами, страхування);

– громадські послуги (наприклад, освітні послуги).

Зазначимо особливості маркетингових стратегій різних груп товарів виробничого призначення.

Капітальне та допоміжне устаткування. Можливість отримати замовлення на будівництво стаціонарних споруд або на поставку устаткування передусім пов’язана із готовністю виробника виготовити устаткування за специфікацією замовника. Щодо реклами як складової комплексу маркетингу, то вона набуває тут значно меншого значення.

Сировина. Природні матеріали (вугілля, газ), враховуючи їхню однорідність, обмежують можливості фірми щодо застосування певного спектра маркетингових заходів. Найважливішими факторами при виборі постачальника залишаються ціна і надійність поставок.

Напівфабрикати та комплектуючі деталі. Ціна на товари цієї групи – найважливіший фактор впливу на покупця. Але не лише ціна. Слід додати ще один, на перший погляд, абсолютно не економічний фактор – довіра до партнера. Щодо комплектуючих деталей, до ціни слід зазначити важливість послуг, які постачальник пропонує покупцеві.

Матеріали. Основними факторами, що впливають на вибір постачальників матеріалів, є ціна.

Послуги, Як споживчі, так і виробничого призначення, враховуючи їхній нематеріальний характер, вимагають постійного контролю якості, більшість складових якої стосується саме роботи персоналу, п’ятого “Р” маркетингу (компетентність, ввічливість тощо). Докладніше про складові якості послуги йтиметься в Підрозділі 4.5.

Кожний товар має певну споживчу цінність для покупця, адже саме для задоволення певних потреб він і створюється.

Основна вигода чи послуга – це серцевина товару, навколо якої виробники мають створити дві системи захисту (рис. 4.2). Від кого Захист? Від конкурента.

Що досконаліший, з погляду покупця, товар, то сильніші позиції фірми-виробника у конкурентній боротьбі.

Маркетинг   Гаркавенко С. С.   Товари виробничого призначення

При цьому йдеться про Три рівні товару, Або фактори, за якими споживач оцінює товар, обираючи його серед подібних, і які мають бути Передбачені фірмою.

Перший рівень – товар за задумом виробника (потреба, задля задоволення якої він створюється). Це рівень, на якому конкурують товари-замінники, що задовольняють певну потребу.

Другий рівень – товар у реальному виконанні. Кожен товар має п’ять ознак: / якість; / властивості; / дизайн; / марочна назва; / упаковка.

Так, фірми-оператори мобільного зв’язку пропонують своїм клієнтам не тільки базову послугу – голосовий зв’язок, а й широкий спектр супутніх послуг: переадресацію, маскування тощо. Наприклад, абонент може набрати відповідну команду і переадресувати усі виклики на стаціонарний домашній апарат. Він також може тимчасово заблокувати міжнародний чи міжміський вихід з мобільного телефону. Існують також команди, за допомогою яких блокуються небажані дзвінки тощо.

Упаковка, що також є складовою продукції, включає тару, етикетку та вкладки. Важливістю упаковки пояснюються суттєві витрати на неї – у середньому 10% від роздрібної ціни, а для косметичних виробів – до 40%. Крім того, упаковка сприяє створенню товарів, які задовольняють потреби не Тільки Кінцевих споживачів, а й учасників каналів збуту.

Третій рівень – товар із підсиленням Передбачає надання споживачеві додаткових послуг або отримання додаткової вигоди від придбання товару і вимагає:

/ монтажу;

/ гарантії;

/ доставки;

/ надання кредиту.

Перші три елементи товару із підсиленням є складовими сервісу.

Сервіс – це надання покупцям комплексу послуг для забезпечення ефективного використання купленого товару протягом усього періоду експлуатації. Він е одним із способів, що дають можливість фірмі виділитися серед конкурентів. Виділяють такі види сервісу:

/ передпродажний сервіс Передбачає розробку каталогів і прейскурантів, переклад технічної документації та інструкцій іноземною мовою, надання готовій продукції товарного вигляду після транспортування, розпакування, розконсервації, зняття антикорозійного або іншого покриття, монтаж, заправку паливом, змащування, налагодження та регулювання, доведення показників до паспортного рівня, демонстрацію виробу в дії, навчання поводженню з виробом.

/ після-продажний сервіс Розподіляється на:

– гарантійний сервіс – Роботи, виконувані фірмою-виробником, від яких залежить стабільна робота устаткування, контроль за правильністю експлуатації, огляд проданої техніки працівниками служби сервісу, проведення профілактичних робіт, заміна зношених деталей;

– післягарантійний сервіс Передбачає проведення планового капітального ремонту, постачання запасних частин за додаткову оплату.

Важливим елементом сервісу є забезпечення запасними частинами. Якщо від моменту отримання заявки до доставки необхідної деталі минає від 24 годин (термінове замовлення) до 7-10 днів – такі терміни вважаються оптимальними. Для виконання подібних замовлень багато фірм мають своїх представників у районах з великим обсягом продажу.

Американська компанія DELL CORPORATION, що здійснює поставки високоякісних персональних комп’ютерів, створила в Україні авторизований центр з ремонту та обслуговування устаткування, має свої склади запасних частин і комплектуючих, а також навчальні центри. Для організації сервісної підтримки устаткування створено вісім регіональних сервісних центрів: Захід, Поділля, Південь, Центр, Київ, Донбас, Слобожанщина, Крим.

Фірма гарантує постачання запчастин, різних комплектуючих та елементів для модернізації протягом десяти років від моменту придбання. Кожний комп’ютер збирається на заводі з урахуванням побажань клієнта щодо усіх його параметрів. Велика увага приділяється спрощенню обслуговування комп’ютерів. Наприклад, особливості

Конструкції машини є такими, що заміна будь-якого з блоків або встановлення додаткових пристроїв займає не більше однієї хвилини.

Важливий коментар: на розвинених ринках, де конкуренція є досить жорсткою, полем битви між фірмами за споживача стає саме третій рівень товару-терміни гарантійного сервісу, вигідні умови поставки, інші складники товару з підсиленням фірми пропонують для того, аби втримати своїх клієнтів і привернути увагу нових покупців.

Розглянемо на прикладі сутність поняття “рівні товару”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Маркетинг – Гаркавенко С. С. – Товари виробничого призначення