Маркетинг – Гаркавенко С. С. – ЕТАП 1. Визначення цілей товароруху

Перелічені на Рис. 6.2 Функції розподілу включають логістичні функції. Йдеться про маркетинг-логістику, або логістику фізичного розподілу, яка є складовою логістики розподілу.

Товарорух, Або маркетинг-логістика, – діяльність щодо планування, виконання та контролю фізичного переміщення всіх видів потоків (матеріалів, готових виробів, інформації), які супроводжують переміщення товару за обраним каналом від виробника до споживача з метою задоволення потреб споживачів та отримання прибутку.

Основне завдання маркетинг-логістики полягає в тому, щоб товар опинився там, де треба, і тоді, коли треба. Має бути вирішена важлива дилема щодо поставок – що важливіше для споживача: швидше чи дешевше? Вищий рівень обслуговування – вищі витрати, нижчі витрати – нижчий і рівень обслуговування. Отже, йдеться про необхідність досягти оптимального балансу між витратами і рівнем сервісу, який відповідає вимогам певного сегмента споживачів. Таким чином, ціль маркетинг-логістики – одночасно максимізувати рівень обслуговування і мінімізувати витрати на розподіл товарів.

Як можна знизити витрати на розподіл товарів?

Цього можна досягти завдяки:

/ зменшенню рівня товарних запасів;

/ використанню менш дорогих засобів транспортування;

/ відвантаженню товарів великими партіями.

Як досягти підвищення рівня обслуговування?

Цьому сприяє:

/ швидка та надійна поставка, в тому числі своєчасне відвантаження товару відповідного обсягу та якості;

/ підтримання більшого товарного запасу, що дозволяє уникнути дефіциту товару; / швидке виконання замовлень.

Відповідно до зазначених шляхів оптимізації товароруху мають бути прийняті такі рішення щодо фізичного розподілу:

/ Якого терміну поставки слід дотримуватися з урахуванням витрат і доходів?

/ Скільки пунктів поставки потрібно, якого розміру вони мають бути і в яких місцях розміщені?

/ Які транспортні засоби є найбільш вигідними і як їх краще використати?

/ Чи слід залучати до вирішення завдань розподілу сторонні організації (експедиторів тощо)?

/ Якою має бути упаковка товару з урахуванням вимог розподілу?

На рис. 6. 12 Наведено Етапи процесу товароруху, Які становлять основні функції маркетинг-логістики. Розглянемо їх.

Маркетинг   Гаркавенко С. С.   ЕТАП 1. Визначення цілей товароруху

Рис. 6.12. Етапи процесу товароруху

ЕТАП 1. Визначення цілей товароруху

Серед основних цілей процесу товароруху можна назвати:

/ мінімізацію поставки ушкоджених вантажів шляхом застосування сучасних методів оброблення вантажів (наприклад, довести частину вантажів, які надходять у неушкодженому вигляді до Х%);

/ мінімізацію випадків відсутності товарів шляхом ефективнішого контролю над запасами (наприклад, довести обороти запасів до двох тижнів – кожен виріб не повинен затримуватися на складі більше двох тижнів);

/ своєчасне виконання замовлень споживачів шляхом ефективнішого контролю запасів (наприклад, забезпечити доставку товару протягом 48 годин з моменту отримання замовлень; забезпечити своєчасне виконання 100% замовлень);

/ мінімізацію витрат (наприклад, витрати товароруху не мають перевищувати 18% від вартості замовлень) тощо.

Перші три групи цілей спрямовані на підвищення рівня задоволеності споживачів завдяки дотримуванню певних стандартів обслуговування, а остання – на зниження витрат товароруху. Відповідно до наведених показників здійснюється оцінювання ефективності системи товароруху (етап 6 Процесу товароруху).

ЕТАП 2. Розробка системи оброблення замовлень

Цей етап, пов’язаний з підготовкою до відправки споживачеві необхідної продукції, потребує:

/ перевірки платоспроможності замовника; / прийняття рішення щодо продажу товару; / отримання інформації про наявний запас товару; / видачі замовлення для складу;

/ оформлення рахунків замовникові та транспортування документів; / обліку змін запасів товару.

Основний орієнтир у розробці системи оброблення замовлень – скорочення часу між розміщенням замовлення та отриманням товару замовником, чому значною мірою сприяє автоматизація процесу оброблення замовлень, а також комп’ютерний зв’язок між продавцем і покупцем товару.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Маркетинг – Гаркавенко С. С. – ЕТАП 1. Визначення цілей товароруху