Маркетинг – Гаркавенко С. С. – Метод визначення ціни на основі коефіцієнта технічного рівня товару

Метод встановлення ціни на основі коефіцієнта технічного рівня товару передбачає визначення ціни, що базується на суб’єктивному сприйнятті товару споживачем, яке формується його якістю, корисністю та значущістю для споживача.

Коротко суть цього методу можна визначити так: Ціна нового товару тим більша, чим вищий його технічний рівень порівняно з базовим (еталоном, базовою моделлю фірми, товаром-конкурентом).

Цей метод дає змогу визначити ціни на нові види техніки шляхом порівняння його технічних параметрів з аналогічними параметрами виробів світового рівня.

Цінність товару визначається на основі експертних оцінок. Нижче наводиться послідовність визначення ціни товару на основі коефіцієнта технічного рівня (рис. 5.15).

Крок 1. Визначення переліку найважливіших параметрів, які характеризують споживчі характеристики товару

Працівники фірми визначають перелік найважливіших параметрів, які характеризують споживчі характеристики товару.

Крок 2. Підбір експертів, які оцінюватимуть товар

Підбираються експерти (споживачі, працівники фірми сервісних служб), які оцінюватимуть товар.

Крок 3. Оцінювання експертами важливості кожного з параметрів

Експерти оцінюють важливість кожного з параметрів. При цьому може бути використаний один з двох варіантів:

А) зворотне ранжування параметрів: найважливішому присвоюється найвищий ранг, а найменш важливому – перший (ставиться на перше місце);

Б) визначається вагомість кожного параметра для споживача у балах (за 10-ти або 100 бальною шкалою) або ваговий індекс (у %, при цьому загальна сума вагових індексів дорівнює 100%).

Крок 4. Визначення параметричних індексів

Експерти оцінюють товар за кожним параметром-визначаються параметричні індекси. Оцінювання проводиться або за 10-ти бальною шкалою, або у %. У другому варіанті максимальна оцінка товару за окремим параметром становитиме 100%.

На основі отриманих даних розраховується Середньоарифметичний Індекс. При цьому параметричний індекс визначається за одним з двох варіантів:

А) товар порівнюється з аналогічним товаром-конкурентом;

Б) товар порівнюється з гіпотетичним (ідеальним товаром, наділеним усіма характеристиками, які споживач хотів би бачити в товарі, тобто таким, що задовольняє вимогам споживача на 100%). При цьому одиничні параметричні індекси розраховуються за формулою (4.5):

ГБазі

Де Ц – одиничний параметричний індекс; Р. – значення параметра виробу;

РБаз – зналогічний параметр базового виробу, з яким проводиться Порівняння Еталона (або товару-конкурента).

Крок 5. Визначення зваженого параметричного індексу

На цьому етапі проводиться оцінка виробів з урахуванням важливості параметрів.

Зважений Індекс вагомості (ступінь

Параметричний = вагомості параметра у х Параметричний

Індекс балах) індекс

Далі за формулою (4.8) Розраховується середньозважений параметричний індекс.

Крок 6. Визначення ціни одного бала:

Ціна одного _ _Ціна базової моделі_ ^

Бала Загальна сума балів базового виробу

Крок 7. Визначення ціни кожного параметра нового виробу:

Ціна параметра Я Зважений параметричний ціна одного бала. (5.35) нового виробу індекс

Крок 8. Визначення ціни нового виробу:

Ціна нового Ціна Базового ВЮ**У Сума балів нового виробу Л “.

= (товару-конкурента або х ——- o і”ч§о)

Вир0бу гіпотетичного виробу) °УМа Бал, в Базового ВиР°БУ

Ситуація 20 Ілюструє послідовність визначення ціни товару параметричним методом на основі коефіцієнта технічного рівня товару.

Ситуація 20

Практикум Є. 584

Визначення ціни на Основі коефіцієнта технічного рівня Товару


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Маркетинг – Гаркавенко С. С. – Метод визначення ціни на основі коефіцієнта технічного рівня товару