Людина і світ – Юрій М. Ф. – ВИМІРИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Для виміру економічної діяльності використовуються різні економічні величини і показники, що характеризують стан, властивості, якість економіки, її об’єктів, економічних процесів. Ці величини дозволяють дізнатися, як ідуть процеси виробництва, розподілу, споживання, які їх результати.

Економічні величини і показники можна розділити на об’ємні (характеризують кількість продукту) і якісні (характеризують відношення двох величин). Ви зустрічаєте дані про те, що Україна, наприклад, продає на світовому ринку 200 млн. тонн вугілля або що сьогодні 50% української міжнародної торгівлі припадає на країни з розвинутою ринковою економ і кою, Перед вами приклад об’ємних показників. Якщо ж економісти відзначають, що цього року спад виробництва складає 90% стосовно торішнього чи витрати на продукти харчування української сім’ї складають 50% сімейного бюджету, це приклади якісних показників.

Для оцінки рівня виробництва і розвитку економіки країни використовується ряд показників. У більшості країн обсяг річного виробництва національної економіки вимірюють черев показник валового національного продукту (ВНП). Цей показник використовується і в Україні.

ВНП визначається як сума ринкових цін усіх кінцевих продуктів (товарів і послуг). створених виробниками даної країни протягом року як усередині країни, так і за рубежем.

Чому мова йде тільки про кінцеві продукти? Щоб обсяг національного продукту був визначений правильно, необхідно всі продукти врахувати тільки один раз. Більшість товарів і послуг проходить безліч стадій виробничого процесу до того, як потрапити до кінцевого споживача. Наприклад, перш ніж книга потрапить до читачів у руки, вона повинна пройти кілька технологічних етапів від розробки змісту автором, виготовлення паперу, друкування до продажу.

У ВНП включаються продажі тільки кінцевих продуктів (у нашому випадку книги), крім продажів проміжних продуктів, тобто використовуваних при виготовленні кінцевого продукту (у нашому випадку папір, друкарські роботи, витрати видавництва). Це дозволяє виключити подвійний рахунок і завищену оцінку ВНП.

ВНП вважається вимірником економіки як цілого, тому що реально включає вартість усіх зроблених протягом року товарів і послуг. На основі ВНП розраховуються ще кілька показників: валовий внутрішній продукт, чистий національний продукт, національний дохід.

Зупинимося на подібному з ВНП і настільки ж часто використовуваному показнику – валовому внутрішньому продукті (ВВП). Це показник обсягу національного виробництва визначається як сума ринкових цін усіх кінцевих продуктів, зроблених за рік безпосередньо усередині країни і тільки національними виробниками.

Наприклад, продукція спільного українсько-шведського підприємства в Україні враховується у ВВП української економіки тільки в тій частині, що належить українській стороні. Продаж на внутрішньому українському ринку товарів закордонних фірм, розташованих на території України, теж не включається у ВВП нашої економіки.

Розділивши ВВП країни на кількість громадян, ми одержуємо показник, що називається ВВП надушу населення. За цим показником можна порівнювати ступінь економічного розвитку і рівень життя різних країн.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Людина і світ – Юрій М. Ф. – ВИМІРИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ