Інформаційна безпека – Остроухов В. В. – Психотронна (“психофізична”) зброя

Її дія заснована передусім на використанні дистанційного впливу на людину з метою корекції її поведінки й фізіологічних функцій. Психотронна зброя, передбачає використання у воєнних, спеціальних цілях можливості та знання психотроніки, її засоби, методи, прилади, конструкції, генератори.

Засоби для змінювання свідомості особистості є різновидом психотронної зброї. Процес змінювання свідомості полягає у програмуванні поведінки на підсвідомому рівні (шляхом впливу на мозок) такими засобами: гіпноз, навіювання, ультразвукові мікрохвильові випромінювання, психохірургія, психофармакологія тощо. Отже, розглянемо детальніше реалізацію зазначених засобів змінювання свідомості: .

1. Засоби створення голографічних зображень в атмосфері: голосові синтезатори, що дозволяють формувати провокаційні повідомлення, передавати їх голосами лідерів країни та поширювати їх через засоби масової інформації.

2. Клас засобів програмно-математичного впливу на функції комп’ютерів, які здатні порушити й паралізувати інформаційні системи й мережі та інші автоматичні системи, що забезпечують функціонування органів управління державних і військових об’єктів, промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, банків тощо.

3. Комп’ютерний вірус – спеціальна програма, яка здатна до саморозповсюдження без відома користувача і всупереч його бажанню. Вона заражає програмне забезпечення шляхом свого об’єктного коду до коду зараженої програми. Є вже віруси (“вірус 666”), які згубно впливають на психофізіологічний стан оператора – користувача комп’ютера.

4. “Логічна бомба” – програмна закладка, яка завчасно впроваджується в інформаційні системи й мережі, що забезпечують управління об’єктами військової та цивільної інфраструктури. “Логічна бомба” за сигналом або у встановлений час приводиться в дію, знищуючи або модифікуючи інформацію в комп’ютері, виводячи його з ладу.

5. “Троянський кінь” (різновид “логічної бомби”) – програма, яка дозволяє здійснювати прихований, несанкціонований доступ до інформаційних ресурсів противника для добування розвідувальних даних.

Водночас засоби впровадження комп’ютерного вірусу і “логічної бомби” в державні, цивільні та військові інформаційні системи й мережі та керування ними на відстані поділяються на:

– нейтралізатори тестових програм, що забезпечують невиявлення випадкових і навмисних “недоліків” програмного забезпечення;

O засоби придушення інформаційного обміну в телекомунікаційних мережах, фальсифікації інформації в каналах державного та військового управління;

O засоби впровадження “потрібної” для іншої сторони “правдоподібної” інформації.

До великого класу засобів інформаційного впливу на соціотехнічні й технічні системи належать: засоби, що грунтуються на випромінюванні енергії (засоби радіоелектронної боротьби), електромагнітна зброя. Акустична зброя викликає безпричинний страх, головний біль, непередбачувані дії.

Інформаційні матеріали – сукупність джерел та систем, що містять інформацію, призначену для передачі.

За формою подання вони поділяються на:

O текстові інформаційні матеріали: документи, книги, журнали,

Газети, довідники, каталоги, рукописи;

O графічні або образотворчі: графіки, креслення, плани, схеми,

Карти;

O аудіовізуальні: звуко – та відеозапис, кінофільм, діапозитив, фотографія.

Розповсюдження інформаційних матеріалів ведеться спеціальними підрозділами спецслужб та (або) за їх матеріалами – засобами масової інформації.

Інформаційна зброя найбільшу небезпеку становить через те, що її застосування має знеособлений характер і легко маскується під заходи захисту. А в разі створення програмних продуктів у великому обсязі неважко утворити зони по декілька команд, які під час експлуатації програмної системи сформуються в дефект будь-якого типу. Крім того, така зброя дозволяє навіть вести наступальні дії анонімно, без оголошення війни.

Заборонити розроблення й використання ІЗ, як це зроблено щодо хімічної й бактеріологічної зброї, є маловірогідним. Обмежити зусилля багатьох країн у формуванні єдиного глобального інформаційного простору також неможливо.

Поява ІЗ змінила погляди на способи ведення війни й можливий характер війн майбутнього. Ефект від застосування такої зброї порівнюється з ефектом від застосування зброї масового ураження, а вартість значно нижча; вона повніше, ніж традиційна зброя, відповідає зростаючим тенденціям у досягненні державами своїх політичних цілей без прямого використання чисельних армій і безпосереднього знищення живої сили противника.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)

Інформаційна безпека – Остроухов В. В. – Психотронна (“психофізична”) зброя