Фінанси – Юрій С. І., Федосов В. М. – Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами

Зумовленими народженням і похованням, створений у 2001 р. відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням” від 18 січня 2001 р. № 2240-ІН і е правонаступником Фонду соціального страхування України.

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності належить до цільових позабюджетних страхових фондів і е некомерційною самоврядною організацією. Він не може проводити будь-яку іншу діяльність, крім визначеної законодавством, та використовувати страхові кошти не за цільовим призначенням.

Управління Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності здійснюють правління та виконавча дирекція. В Автономній Республіці Крим, областях та містах Києві і Севастополі безпосереднє управління здійснюють правління та виконавча дирекції відповідних відділень Фонду.

Управління Фондом здійснюється на паритетній основі державою, представниками застрахованих осіб і роботодавців, що передбачає формування правління Фонду у пропорційному співвідношенні від трьох вказаних груп – по 15 представників від кожної.

Основним завданням Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності є організація та здійснення відповідного виду страхування.

Загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, пов’язане зі встановленням гарантій щодо захисту прав громадян на отримання матеріального забезпечення та соціальних послугу разі тимчасової непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною, дитиною-інвалідом, хворим членом сім’ї), вагітності та пологів, смерті громадянина або члена його сім’ї.

Джерела формування доходів бюджету Фонду соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності:

– страхові внески страхувальників-роботодавців і застрахованих осіб, що сплачуються на умовах і в порядку, передбачених законодавством;

– суми неприйнятих до зарахування витрат страхувальника за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, пені, штрафів та інших фінансових санкцій, застосованих до страхувальників та посадових осіб відповідно до чинного законодавства;

– благодійні внески підприємств, установ, організацій та фізичних осіб;

– асигнування з Державного бюджету України;

– прибуток, одержаний від тимчасово вільних коштів Фонду, в тому числі резерву страхових коштів Фонду, на депозитному рахунку;

– інші надходження відповідно до законодавства.

Основним джерелом формування доходів Фонду соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності є відповідні страхові внески, які сплачують страхувальники (роботодавці) та застраховані особи.

Для роботодавців страхові внески до Фонду встановлено у розмірі 1,5 % суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників (станом на 1 січня 2007 р.).

Для роботодавців на підприємствах та в організаціях громадських організацій інвалідів, де кількість інвалідів становить не менше 50 % загальної чисельності працюючих і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менше 25 % суми витрат на оплату праці, страхові внески – окремо 0,7 % суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників-інвалідів та 1,5 % суми фактичних витрат на оплату праці інших працівників. На підприємствах та в організаціях Українського товариства глухих і глухонімих (УТ0Г) і Українського товариства сліпих (УТОС) – 0,6 % суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників.

Ставки страхових внесків до Фонду соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності для застрахованих осіб – найманих працівників, встановлено у відсотках до суми оплати праці, яка підлягає обкладанню податком з доходів фізичних осіб, у таких розмірах:

– 0,6 % для найманих працівників, заробітна плата яких дорівнює або нижча за прожитковий мінімум, встановлений для працездатної особи;

– 1 % для найманих працівників, заробітна плата яких вища за прожитковий мінімум, встановлений для працездатної особи;

– 0,25 % для найманих працівникш-інвалідів, які працюють на підприємствах та в організаціях товариств УТОГ і УТОС.

Ставки страхових внесків для осіб, застрахованих на добровільній основі станом на 1 січня 2007 р. становили 2 % суми оподатковуваного доходу (прибутку).

З бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням, здійснюють видатки:

1) на виплату застрахованим особам передбачених законодавством допомог:

– у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю (включаючи догляд за хворою дитиною, дитиною-інвалідом, хворим членом сім’ї);

– у зв’язку з вагітністю і пологами;

– на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві);

2) фінансування санаторно-курортного лікування та оздоровлення застрахованих осіб і членів їх сімей;

3) утворення резерву страхових коштів у сумі, необхідній для фінансування матеріального забезпечення застрахованих осіб у розрахунку на місяць;

4) забезпечення поточної діяльності та утримання органів Фонду, розвиток його матеріально-технічної бази.

Допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю виплачується застрахованим особам залежно від страхового стажу в таких розмірах:

– 60 % середньої заробітної плати (доходу) застрахованим особам, які мають страховий стаж до 5 років;

– 80 % середньої заробітної плати (доходу) застрахованим особам, які мають страховий стаж від 5 до 8 років;

– 100 % середньої заробітної плати (доходу) застрахованим особам, які мають стаж понад 8 років;

– 100 % середньої заробітної плати (доходу) застрахованим особам, які належать до 1-4-ї категорій осіб, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; ветеранам війни та іншим особам згідно з чинним законодавством. ‘

Законодавством передбачено, що у 2007 р. допомога при народженні дитини та допомога у зв’язку з доглядом за дитиною до досягнення нею трирічного віку виплачується як незастрахованим, так і застрахованим особам за рахунок бюджетних коштів. Отже, у 2007 р. кошти Фонду соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності не спрямовувалися на виплату цих видів допомог.

Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття був створений відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” ВІД 2 березня 2000 р. № 1533-IIІ і почав функціонувати у 2001 р.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Фінанси – Юрій С. І., Федосов В. М. – Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами