Фінанси – Лондар С. Л. – 10.4. Фонд державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності. Страхування від нещасних випадків на виробництві

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності здійснює управління загальнодержавним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням.

Джерелами доходів бюджету Фонду соціального страхування з тимчасовою втратою працездатності є:

Страхові внески роботодавців – 1,5 % від фактичних витрат на оплату праці найманих працівників;

– страхові платежі найманих працівників – 0,5 % від сукупного оподатковуваного доходу податком на доходи фізичних осіб доходу, якщо його розмір менше одного прожиткового мінімуму доходів громадян для працездатної особи, 1 % – якщо сукупний оподатковуваний дохід перевищує зазначений розмір прожиткового мінімуму;

– страхові платежі осіб, які забезпечують себе роботою самостійно (особи, які займаються підприємницькою, адвокатською, нотаріальною, творчою та іншою діяльністю, пов’язаною з одержанням доходу безпосередньо від цієї діяльності);

– донараховані страхові внески, пеня і штрафи;

– благодійні внески підприємств, установ, організацій та фізичних осіб;

– асигнування з Державного бюджету України;

– інші надходження.

Кошти фонду соціального страхування з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, спрямовуються на:

– виплату застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, вагітністю і пологами, у разі народження дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, на поховання;

– фінансування санаторно-курортного лікування та оздоровлення застрахованих осіб і членів їх сімей;

– забезпечення поточної діяльності та утримання органів Фонду, розвиток його матеріально-технічної бази.

Допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується застрахованим особам залежно від трудового стажу в таких розмірах:

– 60 % середньої заробітної плати особам, які мають страховий стаж до 5 років;

80 % середньої заробітної плати особам, які мають страховий стаж від 5 до 8 років;

100 % середньої заробітної плати особам, які мають страховий стаж понад 8 років;

Близький за сутністю до вищерозглянутого фонду є Фонд соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань на виробництві, за допомогою якого здійснюється соціальний захист з охорони життя та здоров’я громадян у процесі їх трудової діяльності.

Фонд соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань на виробництві створений з метою проведення профілактичних заходів з охорони праці, відновлення здоров’я та працездатності потерпілих на виробництві внаслідок нещасних випадків, відшкодування їм завданої матеріальної та моральної шкоди. Страхування від нещасного випадку може бути обов’язковим і добровільним.

Фінансування Фонду соціального страхування від нещасних випадків здійснюється за рахунок:

– внесків роботодавців (для підприємства – з віднесенням на валові витрати виробництва, для бюджетних установ та організацій – з асигнувань, виділених на їх утримання та забезпечення);

– прибутку від розміщення тимчасово-вільних коштів Фонду на депозитних рахунках;

– штрафних санкцій за порушення законодавства з безпеки праці;

– добровільних внесків та інших пожертвувань.

Страхові тарифи диференційовані по групах галузей економіки (видах робіт) залежно від класу професійного ризику виробництва і їх розмір встановлюється законом. Наймані працівники не здійснюють відрахувань у фонд соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань на виробництві.

Розміри страхових внесків страхувальників обчислюються:

– для роботодавців – у відсотках до сум фактичних виплат на оплату праці найманих працівників від 0,2 до 13,8 %;

– для добровільно застрахованих осіб – у відсотках до мінімальної заробітної плати. Використовуються кошти Фонду на такі цілі:

– виплату пенсій по інвалідності;

– виплати пенсій у зв’язку з втратою годувальника; виплати втраченого заробітку;

– виплату одноразової допомоги потерпілому і членам сім’ї потерпілого;

– фінансування витрат на медичну і соціальну допомогу потерпілому.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Фінанси – Лондар С. Л. – 10.4. Фонд державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності. Страхування від нещасних випадків на виробництві