Фінанси регіону – Коваленко М. А. – ВСТУП

В процесі реформування економіки, децентралізації управління в Україні підвищується роль територій у проведенні економічних реформ, розвитку інфраструктури ринку та соціальної інфраструктури, сприянні розвитку підприємництва. Зростає роль регіонів в управлінні майном територій та регулюванні використання людських, матеріальних, фінансових ресурсів, розвитку міжрегіонального економічного співробітництва, зовнішньоекономічних зв’язків.

Водночас посилюється роль держави у сприянні та координації діяльності місцевих органів виконавчої влади у сфері забезпечення фінансово-економічної стабільності, зміцненні грошового обігу, фінансово-бюджетної дисципліни, валютного і митного контролю, реалізації загальнодержавної, структурної, промислової, науково-технічної політики та інших національних пріоритетів і програм.

В Україні поки що залишається проблема становлення фінансової системи регіонів, зокрема з розроблення оптимальної фінансової моделі територіальної громади, яка б консолідувала державні фінансові ресурси, місцеві бюджети, фінанси малого та середнього бізнесу, колективних та державних підприємств, домогосподарств, ресурси кредитно-фінансових установ. На сьогодні немає єдиного дієвого механізму управління регіональними фінансовими ресурсами, що призводить до їхнього розпорошення й ускладнює контроль за ними.

На вимогу часу, у зв’язку з процесами регіоналізації економіки, підвищення ролі місцевих органів державної влади і самоврядування у організації соціально-економічного розвитку території, у вищих навчальних закладах України, які готують фахівців зі спеціальності “Фінанси і кредит”, запроваджено дисципліну “Управління фінансами регіону”.

Предметом дисципліни є вивчення системи фінансових взаємозв’язків підприємств, установ і організацій територіального господарського комплексу, функцій органів державної влади і місцевого самоврядування з фінансового забезпечення соціально – економічного розвитку регіону.

Мета вивчення дисципліни: формування знань щодо теоретичних і практичних засад територіальної організації фінансів, оцінки поточного стану та визначення напрямів фінансового розвитку регіонів України.

Завдання щодо вивчення дисципліни: засвоєння теорії фінансів регіону і регіонального фінансового розвитку; оволодіння знаннями про територіальну структуру фінансової системи; засвоєння об’єктивної необхідності раціонального та ефективного використання фінансових ресурсів регіону; засвоєння принципів територіальної організації фінансів.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: поняття і роль фінансів регіону; основні напрями діяльності регіональних органів влади в досягненні ефективних результатів в фінансовому розвитку регіону; методику аналізу фінансової діяльності у регіонах; порядок прийняття управлінських рішень, направлених на поліпшення фінансового стану підприємств, організацій регіону; методи прогнозування розвитку фінансів регіону; способи фінансового забезпечення соціально – економічного розвитку регіону.

Студент повинен вміти: на практиці застосувати ті знання, що передбачені робочою програмою дисципліни.

Даний навчальний посібник підготовлено на підставі узагальнення широкого кола вітчизняних і зарубіжних наукових досліджень з питань фінансів регіону, практики управління фінансами і фінансового забезпечення соціально – економічного розвитку території місцевими органами державної влади і самоврядування. Він призначений для студентів старших курсів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів Може бути корисним для регіональних фінансових менеджерів, слухачів курсів перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та всіх тих, хто опікується проблемами фінансів регіонів всіх рівнів, у тому числі області, району, міста, селища, села.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Фінанси регіону – Коваленко М. А. – ВСТУП