Фінанси – Лондар С. Л. – Нормативна література

1. Конституція України. -: Преса України, 1997.

2. Бюджетний кодекс України: Ухвалений Верховною Радою України від 22 березня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 37-38 (зі змінами і доповненнями від 25.12.2008) //

3. Господарський кодекс України: Ухвалений Верховною Радою України від 16 січня 2003 р. № 436-1V (зі змінами і доповненнями від 25.12.2008) //

4. Закон України “Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України “Про акцизний збір” від 22.03.2001 р. № 2324-111 – ВР (зі змінами і доповненнями) //

5. Основи законодавства України про Загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 14.01.1998 р. № 16/98 – ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 23.

6. Закон України “Про цінні папери і фондовий ринок” від 23.02.2006 № 3480-ІУ //

7. Закон України “Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні” від 26.01.1993 № 2939-ХІІ (зі змінами і доповненнями) //

8. Закон України “Про податок з доходів фізичних осіб” від 22.05.2003 № 889-1V (зі змінами і доповненнями) //

9. Закон України “Про страхування” від 7.03.1996р. № 85/96- ВР (зі змінами і доповненнями) //

10. Закон України “Про лізинг” від 16.12.1997 р. № 723/97 – ВР (зі змінами і доповненнями) //

11. Закон України “Про систему оподаткування” від 18.02.1997 р. № 1251-12 (зі змінами і доповненнями) //

12. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 24.12.2002 р. № 349-ІУ (зі змінами і доповненнями) //

13. Закон України “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування” від 26.06.1997 р. № 400/97-ВР (зі змінами і доповненнями) //

14. Закон України “Про загальнодержавне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” від 23.09.1999 р. № 1105-Х1У (зі змінами і доповненнями) //

15. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням” від 18.01.2001 р. № 2240-1II – ВР (зі змінами і доповненнями) //

16. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” від 02.03.2000 р. № 1533-111 (зі змінами і доповненнями) //

17. Закон України “Про Національний банк України” від 20.05.1999 р. № 679-ХІV (зі змінами і доповненнями) //

18. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 20.03.1991 р. № 872-ХН (зі змінами і доповненнями) //

19. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про державну податкову службу в Україні”” від 05.02.1998 р. № 83/98 – ВР (зі змінами і доповненнями) //

20. Закон України “Про рахункову палату Верховної Ради України” від 11.07.1996 р. № 315/96 – ВР (зі змінами та доповненнями) //

21. Закон України “Про аудиторську діяльність” від 22.04.1993 р. № 3125-ХІІ (зі змінами та доповненнями) //

22. Закон України “Про державну підтримку малого підприємства” від 19.10.2000 № 2063-Ш (зі змінами та доповненнями) //

23. Закон України “Про страхові тарифи на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” від 22.02.2001 р. № 2272 (зі змінами та доповненнями) //

24. Закон України “Про національну програму сприяння розвитку малого підприємства в Україні” від 21.12.2000 № 2157-ІП //

25. Указ Президента України “Про заходи щодо підвищення ефективності контрольно-ревізійної роботи” від 27.08.2000 р. № 1031/2000 //

26. Указ Президента України “Про спрощену систему оподаткування, обліку і звітності суб’єктів підприємництва” від 3.08.1998 р. № 727 (зі змінами та доповненнями) //

27. Постанова Верховної Ради України “Про основні напрями бюджетної політики на 2006 рік” від 21.06.2005 p. № 2678-IV: Додаток 1. //

28. Постанова Верховної Ради України “Про основні напрями бюджетної політики на 2007 рік” //

29. Постанова Верховної Ради України “Про основні напрями бюджетної політики на 2008 рік” //

30. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження порядку формування та використання коштів резерву Пенсійного фонду” від 6.05.2001 р. № 435 (зі змінами та доповненнями) //

31. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Програми розвитку страхового ринку України на 2001-2004 роки” від 2.02.2001 р. № 98 //Офіційний вісник України. – 2001. -№ 6.

32. Закон України “Про оплату за землю” від 19.09.1996 p. № 378/96-ВР (зі змінами та доповненнями) //

33. Закон України “Про державний бюджет України на 2007 рік” 19.12.2006 № 489-V //

34. Закон України “Про державний бюджет України на 2008 рік” 28.12.2007 № 107-V1 //

35. Закон України “Про державну податкову службу” 29.1 і.2005 № 3144-1V (зі змінами та доповненнями) //

36. Декрет Кабінету Міністрів України “Про місцеві податки і збори”, 20.05.1993 № 56-93 (зі змінами та доповненнями) //

37. Закон України “Про пенсійне забезпечення” від 05.11.1991 p. № 1788-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №2. – С. 13-21

38. Закон України “Про податок на додану вартість” від 03.04.1997 p. № 1697-ВР (зі змінами та доповненнями) //

39. Закон України “Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального страхування” від 11.01.2001 p. № 2213-111 // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 11. – С. 43-49.

40. Закон України “Про систему оподаткування” від 18.02.1997 p. № 77/97-ВР // Право України. – 1997. – №4. – С. 21-29.

41. Закон України “Про фіксований сільськогосподарський податок” від 17.12.1998 р. № 320-ІУ // Офіційний вісник України. – К., 1998. – № 52. – С. 9-17.

42. Інструкція Головної державної податкової Інспекції України “Про порядок обчислення і сплати акцизного збору” від 22.06.1993 р. № 24 // Галицькі контракти. – 1993. – № 45. – С. 8-12.

43. Указ Президента України “Про державне казначейство України” від 27.04.1995 р. № 3345/95 // Урядовий кур’єр. – 1995. – 30 травня.

44. Указ Президента України “Про спрощену систему оподаткування, обліку і звітності суб’єктів малого підприємництва” від 03.07.1998 р. № 727/98 // Офіційний вісник України. – К., 1998.-№ 27. – С. 6-13.

Основна література

1. Андрусенко Н. Перспективи розвитку системи соціальних внесків в Україні / Н. Андрусенко // Соціальне страхування. – 2007. – № 8. – С. 5-7.

2. Артус М. М. Фінансовий механізм в умовах ринкової економіки / Артус М. М. // Фінанси України. – 2005. – № 5. – СІ5-14.

3. Артус М. М. Проблеми трактування сутності та функцій категорії “Фінанси” / Артус М. М. // Фінанси України. – 2007. – № 4. – С. 121-131.

4. Бмунюк О. П. Фінанси: Навч. посіб. / О. П. Бмунюк, Л. І. Лачкова, В. І. Оспіщев [та ін.]; за ред. В.1. Оспіщсва. – К.: Знання, 2006. -415 с.

5. Боди Зви, Мертон Р. Финансы / Боди Зви, Р. Мсртон; пер. с англ. – М.: Изд. дом “Вильяме”, 2004.-592 с.

6. Б’юкенен Дж. М. Суспільні фінанси і суспільний вибір: Два протилежних бачення держави / Дж. М. Б’юкенен, Р. Масгрсйв; пер. з англ. – К.: Видавничий дім “КМ Академія”, 2004. – 176 с.

7. Василик ОД., Павлюк К. В. Державні фінанси України: підруч. [для студ. екон. спец. ВНЗ] // О. Д. Василик, К. В. Павлюк. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 606 с.

8. Геєць О. В., Домрачее В. М., Лондар СЛ. Основи банківської справи та управління кредитними ризиками / О. В. Геєць, В. М. Домрачсв, СЛ. Лондар. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2004.-235 с.

9. Динь І. М. Шляхи покращення персоніфікованого обліку та інформаційних технологій у системі Пенсійного фонду України / І. М. Динь // Актуальні проблеми економіки. -2007. -№ 10 (76). – С. 46-52.

10. Кириленко О. П. Бюджетні видатки на розвиток інфраструктури держави: теоретичне обгрунтування, вітчизняний досвід / О. П. Кириленко // Фінанси України. – 2008. – № 7. – С. 3.

11. Крупка М.1. Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України / М. І. Крупка. – Львів: вид. центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2001. -608 с.

12. Лазебник Л. Л. Щодо теорії фінансової політики: дослідження в координатах організаційно-економічних відносин / Л. Л. Лазебник// Актуальні проблеми економіки. -2006. – № 9(63). – С.51-64.

13. Лондар СЛ. Входження України у світовий економічний простір та трансформація фінансових визначень / СЛ. Лондар // Фінанси України. – 2006. – № 5. – С. 45.

14. Лондар СЛ., Башко ВИ. Методологічні основи управління фінансовими активами єдиного казначейського рахунку в Україні Входження України у світовий економічний простір та трансформація фінансових визначень / СЛ. Лондар, В. Й. Башко // Фінанси України. – 2008. -№ 12. – С. 53.

15. Лондар СЛ. Моделі прийняття рішень з проблем вдосконалення податкової політики в умовах ринкової трансформації України: монографія / СЛ. Лондар. – Львів: Вид-во Львівського державного університету імені Івана Франка, 2001. – 257 с.

16. Леоненко П. М. Теорія фінансів: Навч. посіб./П. M. Леоненко, П. Л. Юхименко, A. A. Ільєнко [та ін.]; за загальною ред. О. Д. Василика. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. -480 с.

17. Міняйло О. І. Регіональні особливості формування та розвитку державних фінансів в Україні / О. І. Міняйло, В. О. Романишин, Ю. А. Швед // Актуальні проблеми економіки. -2006. – № 4(58). – С. 58-65.

18. Науменкова СВ. Інституційний розвиток фінансового сектора України / С. В. Науменкова, С. В. Міщенко // Фінанси України. – 2008. – № 7. – С. 53.

19. Нікбахт Е. Фінанси / Е. Нікбахт, А. Гропеллі; [пер. з англ. В. Ф. Овсієнка, В. Я. Мусієнка]. – К.: Віл. Глобус, 1992.-С.5.

20. Олійник Д. С Питання вдосконалення контролю місцевих бюджетів / Д. С. Олійник // Фінанси України. – 2008. – № 7. – С. 84-92.

21. Пасічник Ю. В. Бюджетна система України та зарубіжних країн: Навч. посіб. І Ю. В. Пасічник. – К.: Знання – Прес, 2002. – 495 с. – (Вища освіта XXI століття).

22. Петровська І. О. Фінанси (з елементами статистики фінансів): Навч. посіб. /1. Петровська. Д. Клиновий. – К.: ЦУП, 2002. – 300 с.

23. Плакіда А. О. Державна політика щодо ліквідації основних загроз економічній безпеці / Плакіда А. О. // Економіка та держава. – 2007. – № 9. – С. 67-69.

24. Полозенко Д. В. Планово-індикативне й бюджетне планування в умовах ринку / Д. В. По-лозенко // Фінанси України. – 2008. – № 7. – С. 72.

25. Податкові важелі та стимули розвитку господарських систем (теоретичні засади та практика використання): Монографія / За заг. редакцією В. Л. Андрущснка, В. М. Мельника. – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2006. – 210 с.

26. Теорія фінансів: Навч. посібник [для студентів екон. спец.] / За заг. редакцією О. П. Чернявского, П. В. Мельника, В. М. Мельника. – К.: ДІЛ, 2000.

27. Тимошенко O. B. Економіко-організаційний механізм оподаткування підприємств: дис…. кандидата економічних наук: 08.06.01 / Тимошенко Олена Володимирівна. – К., 2004. -177 с.

28. Тимошенко O. B. Роль прямих податків у фіскальній політиці держави / О. В. Тимошенко // Формування ринкових відносин в Україні: 36. наук. пр. – К., 2006. – Випуск 2(57). – С. 30-35.

29. Тимошенко O. B. Аналіз напрямів трансформації податкової системи України 3 урахуванням факторів податкової конкуренції та податкової уніфікації / О. В. Тимошенко // Зовнішня торгівля: право та економіка. -2008. -№ 6(41)

30. Тимченко О. М. Оптимізація структури доходів бюджету: застосування рейтингової оцінки / О. М. Тимченко, Ю. В. Сизранська // Фінанси України. – 2008. – № 7. – С. 17-28.

31. Філімоненков О. С Фінанси підприємств: Навч. посіб. / О. С. Філімоненков. – (2-ге вид., переробл. і допов.]. – К.: МАУП, 2004. – 328 с. [318-321].

32. Фінанси: Навч. посіб. / [B. C. Загорський, О. Д. Вовчак, І. Г. Благун, І. Р. Чуй]. – К.: Знання, 2006. – 352 с.

33. Чугунов І. Я., Лондар СЛ. Фінансово-бюджстні відносини: аналіз тенденцій розвитку в умовах трансформації економіки: монографія / І. Я. Чугунов, СЛ. Лондар. – Львів: Вид-

Во Львівського національного університету імені Івана Франка, 2002. -203 с. 34. Шелудько В. М. Фінансовий ринок: підруч. / В. М. Шелудько. – К.: Знання, 2006. – 535 с.

Додаткова література

1. Анlрущенко В. Л. Фінансова думка Заходу в XX столітті: (Теоретична концептуалізація і наукова проблематика державних фінансів) / В. Л. Андрущенко. – Львів: Каменяр, 2000. -305 с.

2. Базилсвич В. Д. Державні фінанси: Навч. посіб. / В. Д. Базилевич, Л. О. Баластрнк; за загальною ред. В. Д. Базилевича. – К.: Атіка, 2002. – 368 с.

3. Берлин СИ. Теория финансов: Учеб. пособ. / СИ. Берлин. – М.: Приор, 2000.

4. Білик М. Д. Фінанси підприємств. Завдання для практичних занять з методичними вказівками: Навч. посіб. / М. Д. Білик, Н. Д. Бабяк, О. Б. Семенюк. – К.: Центр “Методика-інформ”, 2003. – 202 с.

5. Бланк И. А. Управление денежными потоками / И. А. Бланк. – К.: Ника-Цент: Эльга, 2002. – 736 с. – (Библиотека финансового менеджмента).

6. Бланк И. А. Управление финансовой стабилизацией предприятия / И. А. Бланк. – К.: Эльга: Ника-Центр, 2003. – 496 с. – (Энциклопедия фінансового менеджмента; Вып. 4).

7. Бланкарт Ш. Державні фінанси в умовах демократії: Вступ до фінансової науки / Ш. Бланкарт; пер. з нім. СЛ. Терещенко та О. О. Терещенка; передмова та наук, редагування В. М. Федосова. – К.: Либідь, 2000. – 654 с.

8. Боди 3., Мерлон Р. Финансы: Учеб. пособ. /3. Боди, Р. Мерлон; пер. с англ.- М.: Изд. дом “Вильяме”, 2000.

9. Большаков СВ. Основы управления финансами: Учеб. пособ. I СВ. Большаков. – М.: ИД “ФБК-Пресс”, 2000.

10. Булгакова СО. Казначейство зарубіжних країн: Навч. посіб. [2 вид. доп. та персроб.] / СО. Булгакова. – К.: КНТЕУ, 2005. – 418 с.

11. Булгакова С. О. Казначейська система виконання бюджету: Підруч. / СО. Булгакова. – К.: КНТЕУ, 2005.-416 с.

12. Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами / Дж. К. Ван Хорн; пер. с англ. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 800 с.

13. Василии ОД. Теорія фінансів: Підручн. / О. Д. Василик. – К.: НЮС, 2000. – 416 с.

14. Василии ОД. Державні фінанси України: Підручн. / О. Д. Василик, К. В. Павлюк. – К.: НІОС, 2002.-608 с.

15. Вексельное обращение: теория и практика / под ред. А. Б. Авакова. – X.: Фолио, 2000. -382 с.

16. Дьяченко В. П. История финансов СССР / В. П. Дьяченко. – М.: Наука, 1978. – 493 с.

17. ДробозинаЛ. А. Общая теория финансов: Учебник /Л. А. Дробозина, Ю. Н. Константинова, Л. П. Окунева и др.; под ред. Л. А. Дробозиной. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. -256 с.

18. Єфименко ТІ. Податковий кодекс України: питання ефективності та суспільні злагоди / ТІ. Єфименко // Фінанси України. – 2007. – № 5. – С 3-12.

19. Завгородний В. П. Налоги и налоговый контроль в Украине / В. П. Завгородний. – К.: А. С. К., 2000.-639 с.

20. КейнсДж. М. Общая теорія занятости, процента и денег/ Дж. М. Ксйнс; пер. с англ. – М.: Прогресе, 1993.

21. Килячков A. A. Рынок ценных бумаг и биржевое дело / A. A. Килячков, Л. А. Чалдасва. – М.: Юристь, 2000.-391 с.

22. Кириленко О. П. Місцеві бюджети України: Історія, теорія, практика / О. П. Кириленко. – К.: НІОС, 2000.-384 с.

23. Ковалев B. B. Финансовый анализ: методы и процедуры / В. В. Ковалев. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 133 с.

24. Ковальчук СВ. Фінанси: Навч. посіб / СВ. Ковальчук, I. B. Форкун. – Львів: “Новий Світ

– 2000″, 2006. – 568 с.

25. Кудряшов В. П. Фінанси : Навч. посіб. / В. П. Кудряшов. – Херсон: Олді-плюс, 2006. -352 с.

26. Колтынюк Б. А. Рынок ценных бумаг: Учебн. / Б. А. Колтынюк. – [2-е изд.] – Спб.: Изд-во Михайлова В. А., 2001.-427 с.

27. Крисоватий АЛ. Податкова система: Навч. посіб. / АЛ. Крисоватий, О. М. Десятник. – Т.: Карт-бланш, 2004. – 331 с.

28. Кротюк В. Л. Національний банк – центр банківської системи України. Організаційно-правовий аналіз / В. Л. Кротюк – К.: Вид. дім “Ін Юре”, 2000. – 248 с.

29. Лагутін В. Д. Кредитування: теорія і практика: Навч. посіб. І В. Д. Лагутін. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000. -215с – (Вища освіта XXI століття).

30. Луніна І. О. Державні фінанси України в перехідний період / І. О. Луніна. – К.: HAH України. Ін-т екон. прогнозування, 2000. – 296 с.

31. Малые и средние предприятия. Управление и организация / Й. Ханне Пихлср; пер. с нем.

– М.: Между нар. Отношения, 2002. – 280 с.

32. Мельник В. М. Оподаткування та податкове регулювання виробництва: Монографія / В. М. Мельник. – Одеса: Астропринт, 1999. – 124с.

33. Мельник В. М. Оподаткування : наукове обгрунтування та організація процесу. Монографія / В. М. Мельник. – К.: Комп’ютерпрес, 2006. – 278 с.

34. Мельник В. М. Оподаткування підприємницької діяльності: Навч. посібник/ В. М. Мельник, I. A. Грицаєнко, О. С. Іванишина. – К.: “Кондор”, 2003. -160 с.

35. Мендрул ОТ. Фондовий ринок: операції з цінними паперами: Навч. посіб. / Мендрул О. Г., Павленко I. A. – [2-ге вид., доп. і персроб.]. – К.: КНЕУ, 2000. – 156 с.

36. Мороз A. M. Банківські операції: Підручник / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна; за ред.. А. М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2000. – 384 с.

37. Науменкова C. B. Фінансовий ринок та інвестиції: 36. тестових вправ і завдань / C. B. Науменкова, A. B. Андреев, Ф. О. Журавка. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000.-421 с.

38. Озеров И. Х. Основы финансовой науки / И. Х. Озеров – M.: Тип. Тов-ва Сытина, 1914. -364 с.

39. Опарін В. М. Фінанси: Загальна теорія: Навч. посіб. / В. М. Опарін. – [Вид. 2-ге, доп. і перероб.] – К.: КНЕУ, 2001. – 240 с.

40. Перов A. B. Налоги и налогообложение: Учеб. пособ. / A. B. Псров, A. B. Толкушкин. – М.: Юротт-М, 2002. – 555 с.

41. Пигу А. Экономическая теория благосостояния / А. Пигу; пер. с англ. – Т. 1. – М.: Прогресс, 1985.-88 с.

42. Примастка Л. О. Фінансові деривативи: аналітичні та облікові аспекта: Монографія / Л. О. Примостка. – К.: КНЕУ, 2001. – 263 с.

43. РикардоД. Начала политической экономики и налогового обложения / Рикардо Д.; пер. с англ., [Соч. – Т. 1.]. – М.: Госполитиздат, 1955. – 360 с.

44. Романенко O. P. Фінанси: Підручн. / O. P. Романснко. – К. Центр навч. літ-ри, 2004. -312 с.

45. Савицкая Г. В. Методика комплексного анализа хозяйственной деятельности: Краткий курс / Г. В. Савицкая. – [2-е изд., испр.]. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 288 с.

46. Савлук М. І. Гроші та кредит: Підручн. / M. I. Савлук, A. M. Мороз, М. Ф. Пуховкіна та ін.; за заг. ред. МЛ. Савлука. – К.: КНЕУ, 2001. – 599 с.

47. Сафонова Л Д. Бюджетній менеджмент: Навч.-метод, посіб. [для самост. вивч. дисц.] / Л. Д. Сафонова. – К.: КНЕУ.-2001. – 186 с.

48. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов / Адам Смит; пер. с англ. – М.: Соцэкгиз. – 1962. – 684 с.

49. Сумароков В. М. Государственные финансы в системе макроэкономического регулирования / В. М. Сумароков. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 224 с.

50. Суторміна В. М. Фінанси зарубіжних корпорацій / В. М. Суторміна, В. М. Федоров, Н. С. Рязанова. – К.: Либідь, ] 992. – 259 с.

51. Страхування; Підручник / Керівник авт. колективу і наук. ред. С. С. Осадець. – К.: КНЕУ, 1998.-368 с.

52. Терещенко О. О. Фінансова санація та банкрутство підприємств / О. О. Терещенко. – К.: КНЕУ, 2000.-412 с.

53. Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання / О. О. Терещенко. – К.: КНЕУ, 2003.-554 с.

54. Федосов В. М. Государственные финансы: Учеб. пособ. [для студ. экон. вузов и факультетов] / В. М. Федосов, Л. Д. Буряк, Д. Д. Бутанов и др. – К.: Лыбидь, 1991. -294 с.

55. Фінанси підприємств: Підручн. / за ред. А. М. Поддєрьогіна. – К.: КНЕУ, 2004. – 486 с.

56. Финансово-кредитный словарь: в 3 т. / гл. ред. Н. В. Гаретовский. – М.: Финансы и статистика, 1998.-511 с.

57. Финансы: Учебн. [для вузов] / под ред. М. В. Романовского, О. В. Врублевской, Б. М. Са-банти. – М.: Перспектива; Юрайт, 2000. – 520 с.

58. Фінанси підприємств: Курс лекцій: Навч. посіб. / за ред. ГГ. Кірейцева. – К.: ЦУЛ, 2002. -268 с.

59. Чернов М. И. Финансовая политика организации: Учеб. пособ. / М. И. Чернов; под ред. М. И. Бяконова. – М.: ЮНИТИ: Дана, 2003.

60. Шемет ТС Міжнародні фінанси: Підручн. / Т. С. Шемет; за заг, ред. A. A. Мазаракі. – К.: КНТЕУ,2000.-336с.

61. Шуляк П. Н. Финансы предприятия: Учебн. / П. Н. Шуляк. – М.: Изд. Дом “Дашков и К”, 2000.-752 с.

62. Юрій СІ. Бюджетна система України: Навч. посіб. / СЛ. Юрій, Й. М. Бескид. – К.: H ЮС, 2000.-400 с.

Відомості про авторів

Лондар Сергій Леонідович

Народився на Волині. Вищу освіту здобув у Львівському державному університеті імені Івана Франка. Після закінчення аспірантури та захисту у 1987 році кандидатської дисертації працював у Львівському державному університеті імені Івана Франка на посадах асистента, доцента. У 1995 році перейшов на роботу у Львівський державний фінансово-економічний інститут, підпорядкований Міністерству фінансів України, де працював проректором з наукової роботи. В 2002 році переведений на роботу в місто Київ, у центральний апарат Міністерства фінансів України, працює на посаді заступника начальника Управління зведеного аналізу виконання бюджету. У цьому ж році захистив докторську дисертацію “Моделі прийняття рішень з проблем вдосконалення податкової політики в умовах ринкової трансформації економіки України”. З 2004 року перейшов на роботу в Український державний університет економіки і фінансів, де обіймав посади проректора з навчально-організаційної роботи, ректора. На сьогодні здійснює свою діяльність як перший віце-президент Державної навчально-наукової установи “Академія фінансового управління” Міністерства фінансів України, завідує кафедрою фінансів, грошового обігу та кредиту Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Основна проблематика наукових досліджень пов’язана із моделюванням впливу засобів фінансового управління на макропараметри національної економіки, а також вивченням можливостей використання систем підтримки прийняття управлінських рішень з метою вдосконалення бюджетної та грошово-кредитної політики в умовах нестабільної економіки.

Автор восьми навчальних посібників та більше 70 робіт з проблем сфери державних фінансів.

Тимошенко Олена Володимирівна

Проректор з науково-методичної та фінансово-економічної роботи Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі Міністерства фінансів України, кандидат економічних наук (2004 р.), доцент кафедри фінансів, грошового обігу та кредигу (2007 р.). Народилася 4 вересня 1979 року у м. Вінниці. Аспірантуру закінчила у ВПНЗ “Європейський університет”, тема дисертаційного дослідження “Економіко-організаційний механізм оподаткування підприємств”.

Протягом роботи в Університеті підготувала і читала курси дисциплін: “Фінанси”, “Фінанси підприємств”, “Фінансовий менеджмент”. “Ринок фінансових послуг”, “Фінансові проблеми малого та середнього бізнесу*’, “Податкова політика”. Науковий доробок становить більше сорока друкованих наукових та науково-методичних праць, займається дослідженням актуальних питань функціонування та розвитку ринку фінансових послуг, проблемами входження іноземного капіталу у вітчизняну банківську систему, є фахівцем у галузі фінансової математики, податкової системи, державних фінансів.

Приймає активну участь у всеукраїнських, міжнародних науково-практичних конференціях (Польща, Франція), у науково-дослідних тендерних темах Міністерства фінансів України.

Навчальний посібник “Фінанси” написаний з великою повагою та любов’ю до батьків: Володимира Павловича Компанієць та Катерини Іванівни Компанієць.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси – Лондар С. Л. – Нормативна література