Маркетинговий аналіз – Липчук В. В. – Література

Білуха M. T. Основи наукових досліджень. – К.: Вища школа 1997.

Гаркавенко С. С. Маркетинг. – К.: Лібра, 1998.

Герасимчук В. Г. Маркетинг: теорія і практика: Навч. посіб. – К.: Вища школа, 1994.

Дудяк Р. П., Липчук В. В., Микитюк В. М. та ін. Маркетинг. – Житомир. Видавництво “Волинь”. 2003.

Котлер Ф. Основы маркетинга. – M.: Прогресс, 1992.

Липчук В., Дудяк Р. Маркетинг та його статистичне забезпечення: Навч. посіб. – Л.: Видавництво “СПОЛОМ”, 2000.

Моторин Р. М. Міжнародна статистика. – К.: Вища школа, 1993.

Прауде В. Р., Білий О. Б. Маркетинг: Навч. посіб. – К.: Вища школа, 1994.

Скибінський С. Маркетинг: Підручник. – Ч. 1. – К.: КНЕУ, 2005. Социологический справочник. – К.: Политиздат Украины, 1990. Статистика рынка товаров и услуг. – М.: Финансы и статистика. 1995.

Стратегія конкуренції: методика аналізу галузей і діяльності конкурентів. – К.: Основи, 1997.

Зване Дж., Берман Б. Маркетинг. – М.: Экономика, 1993.

Ястремський О., Гриценко О. Основи мікроекономіки. – К.: Знання, 1998.

Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V. Marketing. PodrKcznik Europejski. – Warczawa: PWE, 2002.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Маркетинговий аналіз – Липчук В. В. – Література