Економіка праці та соціально-трудові відносини – Гриньова B. M. – Запитання та завдання для самоконтролю

Основна форма й метод роботи МОП укладаються в розробці конвенцій і рекомендацій. Конвенція – це міжнародний акт, що, будучи ратифікованим державою – членом МОП, стає обов’язковим для виконання цією державою. Рекомендації – це орієнтири для держав, які використовуються ними під час розробки соціально-економічної політики, законів, інших заходів у соціально-трудовій сфері.

Важливий напрям роботи МОП і її органів – діяльність із забезпечення повної зайнятості населення, попередження й скорочення безробіття.

Основними цілями МОП у сфері зайнятості є:

– розширення зайнятості шляхом сприяння збалансованому й довгостроковому економічному зростанню;

– зниження рівня бідності за допомогою ефективної зайнятості;

– проведення активної політики на ринку праці;

– досягнення оптимального співвідношення між стабільністю зайнятості й стабільністю заробітної плати, захист найбільш уразливих груп трудящих, таких як жінки, молодь, мігранти.

На рішення завдань зайнятості й безробіття спрямовані такі конвенції й рекомендації МОП: Конвенція № 2 (1919 р.), доповнена Рекомендацією № 1 “Про безробіття й заходи для його попередження”; Конвенція № 122 і Рекомендація № 122 “Про політику у сфері зайнятості” (1968 р.), в яких уперше розроблені положення про активну політику зайнятості і про організацію роботи служб зайнятості населення. Ці положення доповнені Рекомендацією № 169 (1984 р.). Так, у ст. 1 Конвенції № 122 записано: “1.3 метою стимулювання економічного зростання й розвитку, підвищення рівня життя, задоволення потреб у робочій силі й ліквідації безробіття й неповної зайнятості кожний Член Організації проголошує й здійснює активну політику, спрямовану на забезпечення кожному громадянинові України повної, продуктивної й самостійно обраної зайнятості”.

Ця політика має на меті забезпечити:

А) роботою всіх, хто готовий приступити до роботи й шукає роботу;

Б) якомога більшу продуктивність роботи;

В) наявність права вибору зайнятості й найширших можливостей для кожного працівника одержати підготовку й використовувати свої навички й здібності для виконання роботи, до якої він придатний, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, релігії, політичних поглядів, іноземного походження або соціального статусу.

Політика МОП враховує належним способом стадію й рівень економічного розвитку й взаємний зв’язок між цілями у сфері зайнятості й іншими економічними та соціальними цілями. Вона здійснюється за допомогою методів, що відповідають національним умовам і практиці. Істотну частину діяльності МОП становить робота щодо професійної підготовки й перепідготовки працівників, їхньої професійної орієнтації й професійної реабілітації для країн – членів МОП. Так, у Рекомендації № 67 “Про професійне навчання” (1937 р.) визначено поняття професійної освіти, сформульовані питання її організації, рекомендовано програми для навчання до початку роботи й у процесі роботи з наймання, складання іспитів, рекомендується також безкоштовне навчання й надання матеріальної допомоги тим, хто навчається. У Рекомендації № 87 “Про професійне орієнтування” (1949 р.) розкрито поняття профорієнтування, показана сутність його застосування, методи проведення для різних категорій населення – школярів і дорослих, принципи керування, показана практика підготовки персоналу для проведення подібної роботи. Інші поняття розкрито у Рекомендації № 117 “Про професійне навчання” (1962 р.), у Конвенції № 142 і Рекомендації № 150 “Про розвиток людських ресурсів” (1976 р.).

Запитання та завдання для самоконтролю

1. Які основні функції та завдання МОП?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Гриньова B. M. – Запитання та завдання для самоконтролю