Економіка праці та соціально-трудові відносини – Гриньова B. M

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Гриньова B. M. – ВСТУП

Розвиток національної економіки, зорієнтований на інноваційні фактори економічного зростання і підвищення рівня та якості життя населення, забезпечення політичної стабільності суспільства, зумовлює модернізацію форм і методів регулювання соціально-трудових відносин і оплати праці. Це потребує нових

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Гриньова B. M. – РОЗДІЛ І. РОЗВИТОК ТА РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

Розвиток національної економіки, зорієнтований на інноваційні фактори економічного зростання і підвищення рівня та якості життя населення, забезпечення політичної стабільності суспільства, зумовлює модернізацію форм і методів регулювання соціально-трудових відносин і оплати праці. Це потребує нових

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Гриньова B. M. – Тема 1. ОБ’ЄКТ, ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ “ЕКОНОМІКА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ”

Розвиток національної економіки, зорієнтований на інноваційні фактори економічного зростання і підвищення рівня та якості життя населення, забезпечення політичної стабільності суспільства, зумовлює модернізацію форм і методів регулювання соціально-трудових відносин і оплати праці. Це потребує нових

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Гриньова B. M. – 1.1. Теоретичні основи дисципліни

Розвиток національної економіки, зорієнтований на інноваційні фактори економічного зростання і підвищення рівня та якості життя населення, забезпечення політичної стабільності суспільства, зумовлює модернізацію форм і методів регулювання соціально-трудових відносин і оплати праці. Це потребує нових

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Гриньова B. M. – 1.2. Мета та завдання дисципліни

Розвиток національної економіки, зорієнтований на інноваційні фактори економічного зростання і підвищення рівня та якості життя населення, забезпечення політичної стабільності суспільства, зумовлює модернізацію форм і методів регулювання соціально-трудових відносин і оплати праці. Це потребує нових

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Гриньова B. M. – Тема 2. ТРУДОВІ РЕСУРСИ ТА ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ СУСПІЛЬСТВА

2.1. Характеристика населення як соціально-економічної категорії. 2.2. Відтворення та міграція населення. 2.3. Трудовий потенціал: формування, розвиток та оцінка. 2.1. Характеристика населення як соціально-економічної категорії Соціально-економічний став держави характеризується насамперед рівнем добробуту та якістю її

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Гриньова B. M. – 2.1. Характеристика населення як соціально-економічної категорії

2.1. Характеристика населення як соціально-економічної категорії. 2.2. Відтворення та міграція населення. 2.3. Трудовий потенціал: формування, розвиток та оцінка. 2.1. Характеристика населення як соціально-економічної категорії Соціально-економічний став держави характеризується насамперед рівнем добробуту та якістю її

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Гриньова B. M. – 2.2. Відтворення та міграція населення

Відтворення населення – це процес постійного оновлення населення внаслідок зміни поколінь, тобто народжуваності і смертності. У процесах відтворення населення розрізняють види руху, типи та режими (рис. 2.2). Рух населення характеризується особливостями зміни чисельності та

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Гриньова B. M. – 2.3. Трудовий потенціал; формування, розвиток та оцінка

Трудовий потенціал – це сукупність характеристик людини, які формуються в результаті матеріальних і духовних вкладень (здоров’я, інтелект, творчі здібності, освіта, професіоналізм, моральність, активність, організованість тощо). Науковці по-різному підходять до визначення компонентів трудового потенціалу. Деякі

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Гриньова B. M. – Тема 3. СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ЯК СИСТЕМА

3.1. Формування та розвиток системи соціально-трудових відносин. 3.2. Суб’єкти соціально-трудових відносин. 3.3. Рівні, типи та принципи функціонування соціально-трудових відносин. 3.1. Формування та розвиток системи соціально-трудових відносин З кінця XIX до 60-х років XX ст.

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Гриньова B. M. – 3.1. Формування та розвиток системи соціально-трудових відносин

3.1. Формування та розвиток системи соціально-трудових відносин. 3.2. Суб’єкти соціально-трудових відносин. 3.3. Рівні, типи та принципи функціонування соціально-трудових відносин. 3.1. Формування та розвиток системи соціально-трудових відносин З кінця XIX до 60-х років XX ст.

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Гриньова B. M. – 3.2. Суб’єкти соціально-трудових відносин

3.1. Формування та розвиток системи соціально-трудових відносин. 3.2. Суб’єкти соціально-трудових відносин. 3.3. Рівні, типи та принципи функціонування соціально-трудових відносин. 3.1. Формування та розвиток системи соціально-трудових відносин З кінця XIX до 60-х років XX ст.

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Гриньова B. M. – 3.3. Рівні, типи та принципи функціонування соціально-трудових відносин

Соціально-трудові відносини функціонують на чотирьох рівнях: – індивідуальний (працівник – роботодавець, працівник – працівник, роботодавець – роботодавець); – мікроекономічний (рівень підприємства), відносини на якому можуть мати як індивідуальний (працівник – роботодавець, працівник – працівник),

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Гриньова B. M. – Тема 4. МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН: ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ

4.1. Сутність механізму функціонування системи соціально-трудових відносин. 4.2. Регулювання соціально-трудових відносин з боку держави та підприємств. 4.1. Сутність механізму функціонування системи соціально-трудових відносин Основною метою функціонування механізму соціально-трудових відносин е підвищення рівня соціально-економічного розвитку

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Гриньова B. M. – 4.1. Сутність механізму функціонування системи соціально-трудових відносин

4.1. Сутність механізму функціонування системи соціально-трудових відносин. 4.2. Регулювання соціально-трудових відносин з боку держави та підприємств. 4.1. Сутність механізму функціонування системи соціально-трудових відносин Основною метою функціонування механізму соціально-трудових відносин е підвищення рівня соціально-економічного розвитку

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Гриньова B. M. – 4.2. Регулювання соціально-трудових відносин з боку держави та підприємств

На рівні держави трудові відносини регулює Кодекс законів про працю України (КЗпП), який було введено в дію 1 червня 1972 р. Цей Кодекс регулює, в першу чергу, зміст, виникнення і припинення трудових відносин, права

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Гриньова B. M. – Тема 5. СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО

5.1. Сутність соціального партнерства. 5.2. Узгодження інтересів суб’єктів соціального партнерства. 5.3. Чинники оптимального збалансування та реалізації інтересів суб’єктів соціального партнерства. 5.1. Сутність соціального партнерства Основна мета створення соціально-трудового партнерства полягає у формуванні зв’язків, відносин

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Гриньова B. M. – 5.1. Сутність соціального партнерства

5.1. Сутність соціального партнерства. 5.2. Узгодження інтересів суб’єктів соціального партнерства. 5.3. Чинники оптимального збалансування та реалізації інтересів суб’єктів соціального партнерства. 5.1. Сутність соціального партнерства Основна мета створення соціально-трудового партнерства полягає у формуванні зв’язків, відносин

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Гриньова B. M. – 5.2. Узгодження інтересів суб’єктів соціального партнерства

Система соціального партнерства будується на узгодженні й захисті інтересів різних соціальних груп. Враховуючи відмінність, різноспрямованість і незахищеність (за відокремленості) інтересів окремих соціальних груп, прошарків, класів, партнерські відносини передбачають взаємодії та взаємозалежності всіх суб’єктів соціально-трудових

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Гриньова B. M. – 5.3. Чинники оптимального збалансування та реалізації інтересів суб’єктів соціального партнерства

Ефективність збалансування та реалізації інтересів суб’єктів соціально-трудового партнерства багато в чому залежить від характеристик соціальної структури суспільства, основними з яких є такі: – ступінь (кількісно-якісні характеристики) соціальної та економічної нерівності між членами суспільства; –

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Гриньова B. M. – 6.1. Сутність, функції та структура ринку праці

1. Що таке соціальне партнерство? Яка мета його існування? 2. Назвіть суб’єкти соціального партнерства. 3. Що є предметом соціального партнерства на рівні: держави, підприємств, профспілкових організацій та організацій роботодавців? 4. У чому полягають інтереси

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Гриньова B. M. – 6.2. Сегментація ринку праці

Ринок праці не може бути однорідним, оскільки на різні робочі місця потрібні працівники зі специфічним набором знань і навичок. На ринку праці відбувається так звана сегментація, тобто поділ на стійкі замкнуті групи робочих місць

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Гриньова B. M. – 6.3. Взаємозв’язок між попитом та пропозицією на робочу силу

Ринок праці не може бути однорідним, оскільки на різні робочі місця потрібні працівники зі специфічним набором знань і навичок. На ринку праці відбувається так звана сегментація, тобто поділ на стійкі замкнуті групи робочих місць

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Гриньова B. M. – 6.4. Державне регулювання ринку праці

У багатьох країнах із розвиненою економікою головні функції регулювання ринку праці здійснюють профспілки. У країнах, які перебувають на стадії формування ринкових відносин, коли елементи інфраструктури ринку праці ще не діють достатньо ефективно, не відпрацьований

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Гриньова B. M. – 6.5. Особливості функціонування ринку праці в Харківській області

У 2004 р. Харківська область за кількістю працюючих на великих і середніх підприємствах посідала четверте місце в країні. В економіці регіону було зайнято 697,5 тис. осіб. У Харківській області, як і у цілому по

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Гриньова B. M. – Тема 7. СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ЗАЙНЯТОСТІ

7.1. Соціально-економічна сутність зайнятості та її види. 7.2. Причини, види та показники безробіття. 7.3. Державна політика у сфері зайнятості населення. 7.1. Соціально-економічна сутність зайнятості та її види Однією з найскладніших і найважливіших економічних категорій,

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Гриньова B. M. – 7.1. Соціально-економічна сутність зайнятості та її види

7.1. Соціально-економічна сутність зайнятості та її види. 7.2. Причини, види та показники безробіття. 7.3. Державна політика у сфері зайнятості населення. 7.1. Соціально-економічна сутність зайнятості та її види Однією з найскладніших і найважливіших економічних категорій,

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Гриньова B. M. – 7.2. Причини, види та показники безробіття

Ставлення до безробіття як до соціально-економічного явища не завжди було однозначним і з часом змінювалося. На початку XX ст., коли розміри безробіття у світовому масштабі були досить великі, вважалося, що воно є найбільшим соціальним

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Гриньова B. M. – 7.3. Державна політика у сфері зайнятості населення

Найважливішою передумовою й складовою формування соціально-економічних умов є державне регулювання зайнятості. Державне регулювання зайнятості населення – це система соціально-економічних й організаційно-правових заходів, які розробляють і реалізують органи державної влади, спрямовані на забезпечення ефективної зайнятості

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Гриньова B. M. – Тема 8. МОНІТОРИНГ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВОЇ СФЕРИ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕГУЛЮВАННЯ Й УДОСКОНАЛЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

8.1. Загальні положення і принципи моніторингу соціально-трудової сфери. 8.2. Методи і моделі соціально-економічних досліджень. 8.1. Загальні положення і принципи моніторингу соціально-трудової сфери Моніторинг соціально-трудових відносин – це система періодичного збору, узагальнення та аналізу соціальної

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Гриньова B. M. – 8.1. Загальні положення і принципи моніторингу соціально-трудової сфери

8.1. Загальні положення і принципи моніторингу соціально-трудової сфери. 8.2. Методи і моделі соціально-економічних досліджень. 8.1. Загальні положення і принципи моніторингу соціально-трудової сфери Моніторинг соціально-трудових відносин – це система періодичного збору, узагальнення та аналізу соціальної

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Гриньова B. M. – Індикатор 1. Забезпечення продуктивної зайнятості

Рівень безробіття – основний показник стану ринку праці, який характеризує співвідношення кількості безробітних до чисельності тих, хто пропонує свою працю, тобто економічно активного населення. Рівень зайнятості – участь населення в економічній діяльності, співвідношення кількості

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Гриньова B. M. – Індикатор 2. Оплата праці, підвищення рівня дохідності

Рівень безробіття – основний показник стану ринку праці, який характеризує співвідношення кількості безробітних до чисельності тих, хто пропонує свою працю, тобто економічно активного населення. Рівень зайнятості – участь населення в економічній діяльності, співвідношення кількості

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Гриньова B. M. – Індикатор 3. Умови праці та відпочинку

Рівень безробіття – основний показник стану ринку праці, який характеризує співвідношення кількості безробітних до чисельності тих, хто пропонує свою працю, тобто економічно активного населення. Рівень зайнятості – участь населення в економічній діяльності, співвідношення кількості

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Гриньова B. M. – Індикатор 4. Соціальний захист та задоволення духовних потреб

Рівень безробіття – основний показник стану ринку праці, який характеризує співвідношення кількості безробітних до чисельності тих, хто пропонує свою працю, тобто економічно активного населення. Рівень зайнятості – участь населення в економічній діяльності, співвідношення кількості

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Гриньова B. M. – 8.2. Методи і моделі соціально-економічних досліджень

Методи прогнозування – це сукупність прийомів мислення, способів, які дають змогу на підставі аналізу ретроспективних даних зробити висновки про можливий розвиток економіки у майбутньому. Методи прогнозування, як і самі прогнози, можна класифікувати за різними

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Гриньова B. M. – Метод ковзної середньої

Прогнозуючи числові ряди, треба враховувати дисконтування вихідних даних. Очевидно, кінцевим точкам ряду потрібно надати більше значення, а спостереженням, які належать до минулого, – менше. Це можна частково врахувати за допомогою процедури ковзних середніх із

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Гриньова B. M. – Тема 9. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

9.1. Особливості регулювання трудової діяльності населення. 9.2. Регулювання міграційних процесів. 9.1. Особливості регулювання трудової діяльності населення У 1987 р. Вашингтонський комітет з проблем кризи народонаселення опублікував Міжнародний індекс неблагополуччя, за допомогою якого спробував продемонструвати

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Гриньова B. M. – 9.1. Особливості регулювання трудової діяльності населення

9.1. Особливості регулювання трудової діяльності населення. 9.2. Регулювання міграційних процесів. 9.1. Особливості регулювання трудової діяльності населення У 1987 р. Вашингтонський комітет з проблем кризи народонаселення опублікував Міжнародний індекс неблагополуччя, за допомогою якого спробував продемонструвати

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Гриньова B. M. – 9.2. Регулювання міграційних процесів

Імміграційна політика формується за допомогою таких інструментів: 1. Якісні вимоги до іноземної робочої сили: А) наявність сертифіката про освіту. Так, наприклад, в ОАЕ потрібні дипломовані лікарі й середній медичний персонал, в Австралії – фахівці

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Гриньова B. M. – РОЗДІЛ II. УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ОПЛАТИ ПРАЦІ У РИНКОВИХ УМОВАХ

Тема 10. ПРАЦЯ ЯК СФЕРА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ОСНОВНИЙ ФАКТОР ВИРОБНИЦТВА 10.1. Сутність та характер праці. 10.2. Класифікація видів праці. 10.3. Виявлення рівня задоволення працею. 10.1. Сутність та характер праці Праця відіграє як в житті

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Гриньова B. M. – Тема 10. ПРАЦЯ ЯК СФЕРА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ОСНОВНИЙ ФАКТОР ВИРОБНИЦТВА

Тема 10. ПРАЦЯ ЯК СФЕРА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ОСНОВНИЙ ФАКТОР ВИРОБНИЦТВА 10.1. Сутність та характер праці. 10.2. Класифікація видів праці. 10.3. Виявлення рівня задоволення працею. 10.1. Сутність та характер праці Праця відіграє як в житті

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Гриньова B. M. – 10.1. Сутність та характер праці

Тема 10. ПРАЦЯ ЯК СФЕРА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ОСНОВНИЙ ФАКТОР ВИРОБНИЦТВА 10.1. Сутність та характер праці. 10.2. Класифікація видів праці. 10.3. Виявлення рівня задоволення працею. 10.1. Сутність та характер праці Праця відіграє як в житті

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Гриньова B. M. – 10.2. Класифікація видів праці

Залежно від змісту, предметів, засобів та умов праці можна виділити такі її різновиди. Класифікаційна схема видів праці наведена на рис. 10.2. Основними видами поділу праці на підприємстві є: функціональний, технологічний, предметний, професійний і кваліфікаційний.

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Гриньова B. M. – 10.3. Виявлення рівня задоволення працею

Залежно від змісту, предметів, засобів та умов праці можна виділити такі її різновиди. Класифікаційна схема видів праці наведена на рис. 10.2. Основними видами поділу праці на підприємстві є: функціональний, технологічний, предметний, професійний і кваліфікаційний.

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Гриньова B. M. – Тема 11. ПЛАНУВАННЯ ПРАЦІ

11.1. Визначення потреби у робочій силі. 11.2. Планування продуктивності праці. 11.3. Прогнозування розміру коштів на оплату праці. 11.1. Визначення потреби у робочій силі Метою планування чисельності працюючих є формування висококваліфікованого, оптимального за чисельністю складу

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Гриньова B. M. – 11.1. Визначення потреби у робочій силі

11.1. Визначення потреби у робочій силі. 11.2. Планування продуктивності праці. 11.3. Прогнозування розміру коштів на оплату праці. 11.1. Визначення потреби у робочій силі Метою планування чисельності працюючих є формування висококваліфікованого, оптимального за чисельністю складу

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Гриньова B. M. – 11.2. Планування продуктивності праці

Рівень продуктивності праці визначається кількістю продукції, що виробляється одним працівником за одиницю робочого часу, або кількістю робочого часу, що витрачається на виробництво одиниці продукції. Планування продуктивності праці здійснюється за методом прямого розрахунку і факторним

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Гриньова B. M. – 11.3. Прогнозування розміру коштів на оплату праці

Рівень продуктивності праці визначається кількістю продукції, що виробляється одним працівником за одиницю робочого часу, або кількістю робочого часу, що витрачається на виробництво одиниці продукції. Планування продуктивності праці здійснюється за методом прямого розрахунку і факторним

Економіка праці та соціально-трудові відносини – Гриньова B. M. – Тема 12. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА НОРМУВАННЯ ПРАЦІ

12.1. Поняття, зміст та завдання організації праці. 12.2. Організація робочих місць. 12.3. Форми розподілу і кооперації праці. 12.4. Основи організації нормування праці. 12.5. Різновиди норм праці. 12.1. Поняття, зміст та завдання організації праці Уперше