Економічна теорія. Політекономія – Семененко В. М

Економічна теорія. Політекономія – Семененко В. М. – Передмова

Життя як окремої людини, так і всього суспільства визначають потреби та інтереси. Вони спонукають людей до діяльності, результати якої слугують засобами задоволення потреб, реалізації інтересів. Розмаїття потреб та інтересів людей і суспільства зумовлюють різноманітність

Економічна теорія. Політекономія – Семененко В. М. – Модуль 1. Загальні засади соціально-економічного розвитку суспільства

Тема 1. Предмет, метод і функції економічної теорії 1.1. Виникнення економічної теорії, основні етапи розвитку та наукові течії. 1.2. Місце економічної теорії в системі економічних наук. Предмет і метод економічної теорії. 1.3. Економічні закони

Економічна теорія. Політекономія – Семененко В. М. – Тема 1. Предмет, метод і функції економічної теорії

Тема 1. Предмет, метод і функції економічної теорії 1.1. Виникнення економічної теорії, основні етапи розвитку та наукові течії. 1.2. Місце економічної теорії в системі економічних наук. Предмет і метод економічної теорії. 1.3. Економічні закони

Економічна теорія. Політекономія – Семененко В. М. – 1.1. Виникнення економічної теорії, основні етапи розвитку та наукові течії

Тема 1. Предмет, метод і функції економічної теорії 1.1. Виникнення економічної теорії, основні етапи розвитку та наукові течії. 1.2. Місце економічної теорії в системі економічних наук. Предмет і метод економічної теорії. 1.3. Економічні закони

Економічна теорія. Політекономія – Семененко В. М. – 1.2. Місце економічної теорії в системі економічних наук. Предмет і метод економічної теорії

Політична економія, а відповідно і економічна теорія, є суспільною, провідною методологічною наукою в системі економічних наук. За словами М. Твена, “знання політекономії – першооснова вмілого керівництва державою”. Така висока оцінка ролі економічної теорії викликана

Економічна теорія. Політекономія – Семененко В. М. – 1.3. Економічні закони і категорії

Політична економія, а відповідно і економічна теорія, є суспільною, провідною методологічною наукою в системі економічних наук. За словами М. Твена, “знання політекономії – першооснова вмілого керівництва державою”. Така висока оцінка ролі економічної теорії викликана

Економічна теорія. Політекономія – Семененко В. М. – 1.4. Функції економічної теорії

Економічна теорія перебуває у взаємодії з усією системою знань і суспільною практикою і виконує ряд функцій (рис. 1.4). Теоретико-пізнавальна функція полягає у пізнанні сутності, форм виявлення та організації виробничих відносин, притаманних їм економічних законів,

Економічна теорія. Політекономія – Семененко В. М. – Економічна теорія – методологія економічних наук

Економічна теорія перебуває у взаємодії з усією системою знань і суспільною практикою і виконує ряд функцій (рис. 1.4). Теоретико-пізнавальна функція полягає у пізнанні сутності, форм виявлення та організації виробничих відносин, притаманних їм економічних законів,

Економічна теорія. Політекономія – Семененко В. М. – Економіка – об’єкт дослідження економічних наук

Економічна теорія перебуває у взаємодії з усією системою знань і суспільною практикою і виконує ряд функцій (рис. 1.4). Теоретико-пізнавальна функція полягає у пізнанні сутності, форм виявлення та організації виробничих відносин, притаманних їм економічних законів,

Економічна теорія. Політекономія – Семененко В. М. – Економічні закони і категорії

Економічна теорія перебуває у взаємодії з усією системою знань і суспільною практикою і виконує ряд функцій (рис. 1.4). Теоретико-пізнавальна функція полягає у пізнанні сутності, форм виявлення та організації виробничих відносин, притаманних їм економічних законів,

Економічна теорія. Політекономія – Семененко В. М. – Функції і методи економічної теорії

Економічна теорія перебуває у взаємодії з усією системою знань і суспільною практикою і виконує ряд функцій (рис. 1.4). Теоретико-пізнавальна функція полягає у пізнанні сутності, форм виявлення та організації виробничих відносин, притаманних їм економічних законів,

Економічна теорія. Політекономія – Семененко В. М. – Економічна теорія – основа наукової політики

Економічна теорія перебуває у взаємодії з усією системою знань і суспільною практикою і виконує ряд функцій (рис. 1.4). Теоретико-пізнавальна функція полягає у пізнанні сутності, форм виявлення та організації виробничих відносин, притаманних їм економічних законів,

Економічна теорія. Політекономія – Семененко В. М. – Тема 2. Суспільне виробництво та його складові. Продуктивні сили і виробничі відносини

2.1.Суспільне виробництво як матеріальна основа життя людини. 2.2.Фактори виробництва. Продуктивні сили та виробничі відносини. 2.3.Науково-технічний прогрес та його роль у розвитку виробництва. 2.1. Суспільне виробництво як матеріальна основа життя людини Поняття “економіка “вживається в

Економічна теорія. Політекономія – Семененко В. М. – 2.1. Суспільне виробництво як матеріальна основа життя людини

2.1.Суспільне виробництво як матеріальна основа життя людини. 2.2.Фактори виробництва. Продуктивні сили та виробничі відносини. 2.3.Науково-технічний прогрес та його роль у розвитку виробництва. 2.1. Суспільне виробництво як матеріальна основа життя людини Поняття “економіка “вживається в

Економічна теорія. Політекономія – Семененко В. М. – 2.2. Фактори виробництва. Продуктивні сили і виробничі відносини

Для здійснення господарської діяльності використовуються всі необхідні елементи виробництва, які прийнято називати факторами виробництва. Суспільне виробництво завжди передбачає функціонування двох факторів: 1) особистого; 2) матеріально-речового. Особистий фактор – люди, трудові колективи, які зайняті корисною

Економічна теорія. Політекономія – Семененко В. М. – 2.3. Науково-технічний прогрес та його роль у розвитку виробництва

Поступальний розвиток суспільного виробництва, його постійне вдосконалення є фундаментальними закономірностями економічного життя людства. Він грунтується на прогресі науки і техніки. Такий процес нерідко називають економічним прогресом. Проте це не зовсім коректна точка зору. Економічний

Економічна теорія. Політекономія – Семененко В. М. – Фактори матеріального виробництва

Поступальний розвиток суспільного виробництва, його постійне вдосконалення є фундаментальними закономірностями економічного життя людства. Він грунтується на прогресі науки і техніки. Такий процес нерідко називають економічним прогресом. Проте це не зовсім коректна точка зору. Економічний

Економічна теорія. Політекономія – Семененко В. М. – Суспільне виробництво – загальна умова людського життя

Поступальний розвиток суспільного виробництва, його постійне вдосконалення є фундаментальними закономірностями економічного життя людства. Він грунтується на прогресі науки і техніки. Такий процес нерідко називають економічним прогресом. Проте це не зовсім коректна точка зору. Економічний

Економічна теорія. Політекономія – Семененко В. М. – Людина – особистий фактор виробництва

Поступальний розвиток суспільного виробництва, його постійне вдосконалення є фундаментальними закономірностями економічного життя людства. Він грунтується на прогресі науки і техніки. Такий процес нерідко називають економічним прогресом. Проте це не зовсім коректна точка зору. Економічний

Економічна теорія. Політекономія – Семененко В. М. – Виробничі відносини в системі суспільних відносин

Поступальний розвиток суспільного виробництва, його постійне вдосконалення є фундаментальними закономірностями економічного життя людства. Він грунтується на прогресі науки і техніки. Такий процес нерідко називають економічним прогресом. Проте це не зовсім коректна точка зору. Економічний

Економічна теорія. Політекономія – Семененко В. М. – Економічний прогрес – основа суспільного прогресу

Поступальний розвиток суспільного виробництва, його постійне вдосконалення є фундаментальними закономірностями економічного життя людства. Він грунтується на прогресі науки і техніки. Такий процес нерідко називають економічним прогресом. Проте це не зовсім коректна точка зору. Економічний

Економічна теорія. Політекономія – Семененко В. М. – Рушійні сили економічного прогресу

Поступальний розвиток суспільного виробництва, його постійне вдосконалення є фундаментальними закономірностями економічного життя людства. Він грунтується на прогресі науки і техніки. Такий процес нерідко називають економічним прогресом. Проте це не зовсім коректна точка зору. Економічний

Економічна теорія. Політекономія – Семененко В. М. – Науково-технічний прогрес і його форми

Поступальний розвиток суспільного виробництва, його постійне вдосконалення є фундаментальними закономірностями економічного життя людства. Він грунтується на прогресі науки і техніки. Такий процес нерідко називають економічним прогресом. Проте це не зовсім коректна точка зору. Економічний

Економічна теорія. Політекономія – Семененко В. М. – Науково-технічна революція

Поступальний розвиток суспільного виробництва, його постійне вдосконалення є фундаментальними закономірностями економічного життя людства. Він грунтується на прогресі науки і техніки. Такий процес нерідко називають економічним прогресом. Проте це не зовсім коректна точка зору. Економічний

Економічна теорія. Політекономія – Семененко В. М. – Тема 3. Економічна система та її структура

1.1.Сутність і структура економічної системи. 1.2.Типологізація і порівняння економічних систем. 1.3.Історія та уроки формування економічної системи України. 3.1. Сутність і структура економічної системи Саме поняття “економічна система” в науковій літературі використовується недавно. Воно прийшло

Економічна теорія. Політекономія – Семененко В. М. – 3.1. Сутність і структура економічної системи

1.1.Сутність і структура економічної системи. 1.2.Типологізація і порівняння економічних систем. 1.3.Історія та уроки формування економічної системи України. 3.1. Сутність і структура економічної системи Саме поняття “економічна система” в науковій літературі використовується недавно. Воно прийшло

Економічна теорія. Політекономія – Семененко В. М. – 3.2. Типологізація і порівняння економічних систем

Сучасна економічна наука пропонує багато класифікацій економічних систем залежно від їхньою поділу за найхарактернішими ознаками. Зокрема, аналіз і порівняння економічних систем здійснюється за формаційним, пофазним, інституціональним і загально цивілізаційним підходами. Найбільшого поширення набули формаційні

Економічна теорія. Політекономія – Семененко В. М. – 3.3. Історія та уроки формування економічної системи України

Специфічні процеси перебудови економіки України являють собою динамічний процес переходу від адміністративно-командної до ринкової економіки. Такої точки зору дотримується більшість сучасних реформаторів і науковців України, хоча необхідність формування (а вірніше – розвитку) ринкових відносин

Економічна теорія. Політекономія – Семененко В. М. – Суспільний лад та його компоненти

Специфічні процеси перебудови економіки України являють собою динамічний процес переходу від адміністративно-командної до ринкової економіки. Такої точки зору дотримується більшість сучасних реформаторів і науковців України, хоча необхідність формування (а вірніше – розвитку) ринкових відносин

Економічна теорія. Політекономія – Семененко В. М. – Економічна система

Специфічні процеси перебудови економіки України являють собою динамічний процес переходу від адміністративно-командної до ринкової економіки. Такої точки зору дотримується більшість сучасних реформаторів і науковців України, хоча необхідність формування (а вірніше – розвитку) ринкових відносин

Економічна теорія. Політекономія – Семененко В. М. – Типології економічних систем у сучасній економічній літературі

Специфічні процеси перебудови економіки України являють собою динамічний процес переходу від адміністративно-командної до ринкової економіки. Такої точки зору дотримується більшість сучасних реформаторів і науковців України, хоча необхідність формування (а вірніше – розвитку) ринкових відносин

Економічна теорія. Політекономія – Семененко В. М. – Економічне зростання та його типи

Специфічні процеси перебудови економіки України являють собою динамічний процес переходу від адміністративно-командної до ринкової економіки. Такої точки зору дотримується більшість сучасних реформаторів і науковців України, хоча необхідність формування (а вірніше – розвитку) ринкових відносин

Економічна теорія. Політекономія – Семененко В. М. – Тема 4. Економічні потреби та інтереси – головна рушійна сила соціально-економічного прогресу

4.1.Сутність і структура економічних потреб суспільства. 4.2.Економічні інтереси, їхня класифікація та взаємодія. 4.1. Сутність і структура економічних потреб суспільства Потреби як визначальний чинник доцільної поведінки економічних суб’єктів є однією з фундаментальних категорій економічної науки.

Економічна теорія. Політекономія – Семененко В. М. – 4.1. Сутність і структура економічних потреб суспільства

4.1.Сутність і структура економічних потреб суспільства. 4.2.Економічні інтереси, їхня класифікація та взаємодія. 4.1. Сутність і структура економічних потреб суспільства Потреби як визначальний чинник доцільної поведінки економічних суб’єктів є однією з фундаментальних категорій економічної науки.

Економічна теорія. Політекономія – Семененко В. М. – 4.2. Економічні інтереси, їхня класифікація та взаємодія

Економічні інтереси близькі за природою до економічних потреб, але вони не тотожні останнім (див. рис.4.2). Інтереси – це усвідомлені потреби існування різних суб’єктів господарювання, це суспільна форма прояву розвитку економічних потреб. Економічний інтерес –

Економічна теорія. Політекономія – Семененко В. М. – Сукупні потреби суспільства – мета економічної діяльності

Економічні інтереси близькі за природою до економічних потреб, але вони не тотожні останнім (див. рис.4.2). Інтереси – це усвідомлені потреби існування різних суб’єктів господарювання, це суспільна форма прояву розвитку економічних потреб. Економічний інтерес –

Економічна теорія. Політекономія – Семененко В. М. – Економічні інтереси

Економічні інтереси близькі за природою до економічних потреб, але вони не тотожні останнім (див. рис.4.2). Інтереси – це усвідомлені потреби існування різних суб’єктів господарювання, це суспільна форма прояву розвитку економічних потреб. Економічний інтерес –

Економічна теорія. Політекономія – Семененко В. М. – Тема 5. Економічні відносини власності

5.1. Власність у системі виробничих відносин. 5.2. Основні тенденції розвитку у відносинах власності на сучасному етапі. Фор- Ми власності. 5.3. Інтелектуальна власність як складова і особлива форма відносин власності. 5.4. Роздержавлення і приватизація як

Економічна теорія. Політекономія – Семененко В. М. – 5.1. Власність у системі виробничих відносин

5.1. Власність у системі виробничих відносин. 5.2. Основні тенденції розвитку у відносинах власності на сучасному етапі. Фор- Ми власності. 5.3. Інтелектуальна власність як складова і особлива форма відносин власності. 5.4. Роздержавлення і приватизація як

Економічна теорія. Політекономія – Семененко В. М. – 5.2. Основні тенденції розвитку у відносинах власності на сучасному етапі. Форми власності

В економічній літературі процес розвитку відносин власності відображається поняттями “тип”, “вид”, “форма” власності. В іншій спеціальній літературі, законодавчих актах та офіційних документах ці поняття не розмежовуються, більше того, вони ототожнюються з поняттям “форма власності”.

Економічна теорія. Політекономія – Семененко В. М. – 5.3. Інтелектуальна власність як складова і особлива форма відносин власності

Зміст і взаємозв’язок категорій “власність”, “привласнення”, “реалізація власності” є методологічною основою з’ясування особливої складової всієї сукупності відносин власності – інтелектуальної власності. Останню доцільно розглядати в чотирьох аспектах – історичному, юридичному, економічному і психологічному. Історичний

Економічна теорія. Політекономія – Семененко В. М. – 5.4. Роздержавлення і приватизація як шляхи реформування відносин власності в Україні

Оскільки цивілізована економіка виступає як змішана економіка і за формою власності, і за організацією підприємницької діяльності, її слід доповнити положенням про те, що відповідний механізм господарювання органічно поєднує ринкові і неринкові відносини, ринковий механізм

Економічна теорія. Політекономія – Семененко В. М. – Еволюція відносин власності

Оскільки цивілізована економіка виступає як змішана економіка і за формою власності, і за організацією підприємницької діяльності, її слід доповнити положенням про те, що відповідний механізм господарювання органічно поєднує ринкові і неринкові відносини, ринковий механізм

Економічна теорія. Політекономія – Семененко В. М. – Різноманітність форм власності в Україні

Оскільки цивілізована економіка виступає як змішана економіка і за формою власності, і за організацією підприємницької діяльності, її слід доповнити положенням про те, що відповідний механізм господарювання органічно поєднує ринкові і неринкові відносини, ринковий механізм

Економічна теорія. Політекономія – Семененко В. М. – Приватна власність громадян

Оскільки цивілізована економіка виступає як змішана економіка і за формою власності, і за організацією підприємницької діяльності, її слід доповнити положенням про те, що відповідний механізм господарювання органічно поєднує ринкові і неринкові відносини, ринковий механізм

Економічна теорія. Політекономія – Семененко В. М. – Колективна власність

Оскільки цивілізована економіка виступає як змішана економіка і за формою власності, і за організацією підприємницької діяльності, її слід доповнити положенням про те, що відповідний механізм господарювання органічно поєднує ринкові і неринкові відносини, ринковий механізм

Економічна теорія. Політекономія – Семененко В. М. – Державна власність

Оскільки цивілізована економіка виступає як змішана економіка і за формою власності, і за організацією підприємницької діяльності, її слід доповнити положенням про те, що відповідний механізм господарювання органічно поєднує ринкові і неринкові відносини, ринковий механізм

Економічна теорія. Політекономія – Семененко В. М. – Одержавлення та його наслідки

Оскільки цивілізована економіка виступає як змішана економіка і за формою власності, і за організацією підприємницької діяльності, її слід доповнити положенням про те, що відповідний механізм господарювання органічно поєднує ринкові і неринкові відносини, ринковий механізм

Економічна теорія. Політекономія – Семененко В. М. – Роздержавлення і приватизація

Оскільки цивілізована економіка виступає як змішана економіка і за формою власності, і за організацією підприємницької діяльності, її слід доповнити положенням про те, що відповідний механізм господарювання органічно поєднує ринкові і неринкові відносини, ринковий механізм

Економічна теорія. Політекономія – Семененко В. М. – Тема 6. Форми організації суспільного виробництва

6.1.Характеристика натурального господарства. 6.2.Товарне виробництво та умови його виникнення. 6.3.Товар та його властивості. Двоїстий характер праці, втіленої в товарі. 6.4.Величина вартості товару. Закон вартості і його функції. 6.1. Характеристика натурального господарства Розвиток суспільства свідчить