Ділове мовлення для державних службовців – Шевчук С. В

Ділове мовлення для державних службовців – Шевчук С. В. – ШАНОВНІ ПАНОВЕ!

В умовах розбудови України, утвердження її на міжнародній арені, закріплення української мови як державної, розширення процесів демократизації нашого суспільства постала настійна потреба впровадження української мови в усі сфери життєдіяльності держави, забезпечення використання її в

Ділове мовлення для державних службовців – Шевчук С. В. – 1. УКРАЇНСЬКА МОВА – ДЕРЖАВНА МОВА УКРАЇНИ

В умовах розбудови України, утвердження її на міжнародній арені, закріплення української мови як державної, розширення процесів демократизації нашого суспільства постала настійна потреба впровадження української мови в усі сфери життєдіяльності держави, забезпечення використання її в

Ділове мовлення для державних службовців – Шевчук С. В. – 1.1. ПОНЯТТЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

В умовах розбудови України, утвердження її на міжнародній арені, закріплення української мови як державної, розширення процесів демократизації нашого суспільства постала настійна потреба впровадження української мови в усі сфери життєдіяльності держави, забезпечення використання її в

Ділове мовлення для державних службовців – Шевчук С. В. – 1.2. МОВА Й МОВЛЕННЯ

Успіхи людини в житті, її взаємини з іншими членами суспільства залежать від уміння спілкуватися. Щоб досягти успіху в спілкуванні, потрібно добре володіти мовленням. Мовлення – це спілкування людей між собою за допомогою мови, тобто

Ділове мовлення для державних службовців – Шевчук С. В. – 1.3. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО МОВЛЕННЯ

Успіхи людини в житті, її взаємини з іншими членами суспільства залежать від уміння спілкуватися. Щоб досягти успіху в спілкуванні, потрібно добре володіти мовленням. Мовлення – це спілкування людей між собою за допомогою мови, тобто

Ділове мовлення для державних службовців – Шевчук С. В. – 2. ОФІЦІЙНО-ДІЛОВИЙ СТИЛЬ. МОВНІ НОРМИ

2.1. ПОНЯТТЯ СТИЛЮ Одна з найважливіших умов культури спілкування – дотримання мовного стилю. Мовний стиль – це сукупність мовно-виражальних засобів, зумовлених змістом, метою і функцією висловлювання. В українській літературній мові виділяють такі функціональні стилі:

Ділове мовлення для державних службовців – Шевчук С. В. – 2.1. ПОНЯТТЯ СТИЛЮ

2.1. ПОНЯТТЯ СТИЛЮ Одна з найважливіших умов культури спілкування – дотримання мовного стилю. Мовний стиль – це сукупність мовно-виражальних засобів, зумовлених змістом, метою і функцією висловлювання. В українській літературній мові виділяють такі функціональні стилі:

Ділове мовлення для державних службовців – Шевчук С. В. – 2.2. НАЙВАЖЛИВІШІ ОЗНАКИ, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ОФІЦІЙНО-ДІЛОВИЙ СТИЛЬ

2.1. ПОНЯТТЯ СТИЛЮ Одна з найважливіших умов культури спілкування – дотримання мовного стилю. Мовний стиль – це сукупність мовно-виражальних засобів, зумовлених змістом, метою і функцією висловлювання. В українській літературній мові виділяють такі функціональні стилі:

Ділове мовлення для державних службовців – Шевчук С. В. – 2.3. ПОНЯТТЯ МОВНОЇ НОРМИ

Послуговуючись офіційно-діловим стилем, треба дотримуватися загальноприйнятих мовних норм, стандартів, певних взірців, адже унормованість – головна ознака літературної мови. Норма літературної мови – це сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, що закріплюються в процесі суспільної

Ділове мовлення для державних службовців – Шевчук С. В. – ВИМОВА ГОЛОСНИХ ЗВУКІВ

Послуговуючись офіційно-діловим стилем, треба дотримуватися загальноприйнятих мовних норм, стандартів, певних взірців, адже унормованість – головна ознака літературної мови. Норма літературної мови – це сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, що закріплюються в процесі суспільної

Ділове мовлення для державних службовців – Шевчук С. В. – ВИМОВА ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ

Послуговуючись офіційно-діловим стилем, треба дотримуватися загальноприйнятих мовних норм, стандартів, певних взірців, адже унормованість – головна ознака літературної мови. Норма літературної мови – це сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, що закріплюються в процесі суспільної

Ділове мовлення для державних службовців – Шевчук С. В. – ВИМОВА ЗВУКОСПОЛУЧЕНЬ

1. Відповідно до закономірностей сполучуваності звуків у мовленні деякі орфоепічні норми випливають з асимілятивних змін у групах приголосних: 1) – ться вимовляється як [ц’: а]: [лиЕСтуйец’: а] – орфографічно Листується; [учац’: а] – учаться;

Ділове мовлення для державних службовців – Шевчук С. В. – ВИМОВА СЛІВ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ

1. Відповідно до закономірностей сполучуваності звуків у мовленні деякі орфоепічні норми випливають з асимілятивних змін у групах приголосних: 1) – ться вимовляється як [ц’: а]: [лиЕСтуйец’: а] – орфографічно Листується; [учац’: а] – учаться;

Ділове мовлення для державних службовців – Шевчук С. В. – АКЦЕНТУАЦІЙНІ НОРМИ

1. Відповідно до закономірностей сполучуваності звуків у мовленні деякі орфоепічні норми випливають з асимілятивних змін у групах приголосних: 1) – ться вимовляється як [ц’: а]: [лиЕСтуйец’: а] – орфографічно Листується; [учац’: а] – учаться;

Ділове мовлення для державних службовців – Шевчук С. В. – ЛЕКСИЧНІ НОРМИ

1. Відповідно до закономірностей сполучуваності звуків у мовленні деякі орфоепічні норми випливають з асимілятивних змін у групах приголосних: 1) – ться вимовляється як [ц’: а]: [лиЕСтуйец’: а] – орфографічно Листується; [учац’: а] – учаться;

Ділове мовлення для державних службовців – Шевчук С. В. – 3. КУЛЬТУРА УСНОГО ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ

3.1. ВИМОГИ ДО УСНОГО ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ Без спілкування люди не могли б жити в суспільстві, працювати та передавати свій досвід і знання іншим. Усе, що ми робимо, вимагає обміну інформацією. Отже, основою людських взаємин

Ділове мовлення для державних службовців – Шевчук С. В. – 3.1. ВИМОГИ ДО УСНОГО ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ

3.1. ВИМОГИ ДО УСНОГО ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ Без спілкування люди не могли б жити в суспільстві, працювати та передавати свій досвід і знання іншим. Усе, що ми робимо, вимагає обміну інформацією. Отже, основою людських взаємин

Ділове мовлення для державних службовців – Шевчук С. В. – 3.2. СТАНДАРТНІ ЕТИКЕТНІ СИТУАЦІЇ. СИСТЕМА МОВНИК ФОРМУЛ

“Органічною частиною культури спілкувальних взаємин, соціальної культури взагалі”11 є мовний етикет. Мовний етикет – це правила мовленнєвої поведінки, “сукупність словесних форм ввічливості”12, прийняті національним колективом мовців. Він охоплює стійкі формули спілкування (слова, словосполучення, мовні

Ділове мовлення для державних службовців – Шевчук С. В. – 3.3. ПРИЙОМ ВІДВІДУВАЧІВ

Сфери міжіндивідуальних стосунків, спілкування, комунікації належать до фундаментальних вимірів людського світу. Особливої гостроти ці проблеми набувають у зв’язку з наростанням у сучасному цивілізованому світі усамітнення, індивідуалізму, постійних спроб маніпулювання людиною, її свідомістю і психікою

Ділове мовлення для державних службовців – Шевчук С. В. – ПРАВИЛА СЛУЖБОВОЇ ОСОБИ, ЩО ПРИЙМАЄ ВІДВІДУВАЧІВ

Сфери міжіндивідуальних стосунків, спілкування, комунікації належать до фундаментальних вимірів людського світу. Особливої гостроти ці проблеми набувають у зв’язку з наростанням у сучасному цивілізованому світі усамітнення, індивідуалізму, постійних спроб маніпулювання людиною, її свідомістю і психікою

Ділове мовлення для державних службовців – Шевчук С. В. – ПРАВИЛА ДЛЯ ВІДВІДУВАЧІВ

Сфери міжіндивідуальних стосунків, спілкування, комунікації належать до фундаментальних вимірів людського світу. Особливої гостроти ці проблеми набувають у зв’язку з наростанням у сучасному цивілізованому світі усамітнення, індивідуалізму, постійних спроб маніпулювання людиною, її свідомістю і психікою

Ділове мовлення для державних службовців – Шевчук С. В. – 3.4. БЕСІДА

Бесіда – це розмова двох або більше осіб з метою отримання певної інформації, вирішення важливих проблем. Бесіда – чи не найскладніший з усіх жанрів усного ділового спілкування, оскільки значною мірою це експромт, а для

Ділове мовлення для державних службовців – Шевчук С. В. – ДЕСЯТЬ КРОКІВ, ЩО ДОЗВОЛЯТЬ ПРОВЕСТИ БЕСІДУ УСПІШНО

Бесіда – це розмова двох або більше осіб з метою отримання певної інформації, вирішення важливих проблем. Бесіда – чи не найскладніший з усіх жанрів усного ділового спілкування, оскільки значною мірою це експромт, а для

Ділове мовлення для державних службовців – Шевчук С. В. – 3.5. ТЕЛЕФОННА РОЗМОВА

Бесіда – це розмова двох або більше осіб з метою отримання певної інформації, вирішення важливих проблем. Бесіда – чи не найскладніший з усіх жанрів усного ділового спілкування, оскільки значною мірою це експромт, а для

Ділове мовлення для державних службовців – Шевчук С. В. – З.6. ЕТИЧНІ ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНИЙ ТЕЛЕФОНІВ

Мобільний телефон нині є неодмінним атрибутом кожної ділової людини. Послуговуючись ним, треба дотримуватися певних етичних норм, щоб не створювати незручностей для інших. Звичайно, традиційні правила спілкування по телефону, які названо вище, залишаються, але треба

Ділове мовлення для державних службовців – Шевчук С. В. – 3.7. КУЛЬТУРА ПЕРЕМОВИН

Мобільний телефон нині є неодмінним атрибутом кожної ділової людини. Послуговуючись ним, треба дотримуватися певних етичних норм, щоб не створювати незручностей для інших. Звичайно, традиційні правила спілкування по телефону, які названо вище, залишаються, але треба

Ділове мовлення для державних службовців – Шевчук С. В. – 3.8. НАРАДА

Нарада – спільне обговорення важливих питань і прийняття рішень у всіх сферах громадського й політичного життя. Наради – порівняно з багатьма іншими методами управління – мають значні переваги, оскільки дають можливість спільно аналізувати важливі

Ділове мовлення для державних службовців – Шевчук С. В. – 3.9. ЗБОРИ ЯК ФОРМА КОЛЕКТИВНОГО СПІЛКУВАННЯ

Збори – це зібрання членів якого-небудь колективу, організацій, установи з метою обговорення певних проблем. Це досить поширена форма колективного обговорення. За складом їх учасників збори переділяються на: відкриті – зібрання членів якої-небудь організації із

Ділове мовлення для державних службовців – Шевчук С. В. – 3.10. ІНТЕРВ’Ю

Збори – це зібрання членів якого-небудь колективу, організацій, установи з метою обговорення певних проблем. Це досить поширена форма колективного обговорення. За складом їх учасників збори переділяються на: відкриті – зібрання членів якої-небудь організації із

Ділове мовлення для державних службовців – Шевчук С. В. – ПЕРЕЛІК КОНТРОЛЬНИХ ПИТАНЬ ДЛЯ ІНТЕРВ’Ю ДРУКОВАНИМ ЗМІ

Визначте на основі домовленості: – тематику інтерв’ю; – тривалість його; – місце публікації; – заплановану дату публікацій; – місце, де відбуватиметься інтерв’ю. Підготування: – складіть детальний перелік висвітлюваних питань; – визначте запитання, яких можна

Ділове мовлення для державних службовців – Шевчук С. В. – 3.10.1. Радіоінтерв’ю

Визначте на основі домовленості: – тематику інтерв’ю; – тривалість його; – місце публікації; – заплановану дату публікацій; – місце, де відбуватиметься інтерв’ю. Підготування: – складіть детальний перелік висвітлюваних питань; – визначте запитання, яких можна

Ділове мовлення для державних службовців – Шевчук С. В. – 3.10.2. Участь у телепередачі

Якщо Вас запрошують взяти участь у телевізійній програмі, передусім з’ясуйте, що це за програма: новини, ток-шоу, теледебати тощо. Вам треба також знати, відбуватиметься програма у прямому ефірі чи транслюватиметься в запису. Будьте обережні, коли

Ділове мовлення для державних службовців – Шевчук С. В. – ПЕРЕЛІК КОНТРОЛЬНИХ ПИТАНЬ ДЛЯ ІНТЕРВ’Ю НА РАДІО ЧИ ТЕЛЕБАЧЕННІ

Якщо Вас запрошують взяти участь у телевізійній програмі, передусім з’ясуйте, що це за програма: новини, ток-шоу, теледебати тощо. Вам треба також знати, відбуватиметься програма у прямому ефірі чи транслюватиметься в запису. Будьте обережні, коли

Ділове мовлення для державних службовців – Шевчук С. В. – 3.11. МИСТЕЦТВО ПУБЛІЧНОГО ВИСТУПУ. ДОПОВІДЬ

Публічне мовлення – це особливий вид тексту, створюваний за законами риторики, орієнтований на переконання. Метою переконання, на відміну вад інших видів впливу на людей, є передавання інформації в обгрунтованій, достатньо доказовій формі, щоб вона

Ділове мовлення для державних службовців – Шевчук С. В. – 1. Представлення доповідача

Публічне мовлення – це особливий вид тексту, створюваний за законами риторики, орієнтований на переконання. Метою переконання, на відміну вад інших видів впливу на людей, є передавання інформації в обгрунтованій, достатньо доказовій формі, щоб вона

Ділове мовлення для державних службовців – Шевчук С. В. – 2. Попередня інформація для доповідача

Публічне мовлення – це особливий вид тексту, створюваний за законами риторики, орієнтований на переконання. Метою переконання, на відміну вад інших видів впливу на людей, є передавання інформації в обгрунтованій, достатньо доказовій формі, щоб вона

Ділове мовлення для державних службовців – Шевчук С. В. – 3. Доповідь

Публічне мовлення – це особливий вид тексту, створюваний за законами риторики, орієнтований на переконання. Метою переконання, на відміну вад інших видів впливу на людей, є передавання інформації в обгрунтованій, достатньо доказовій формі, щоб вона

Ділове мовлення для державних службовців – Шевчук С. В. – 4. Страх перед аудиторією

Страх перед аудиторією – явище досить поширене серед промовців. Він дається взнаки по-різному: може тремтіти голос, мов під час першого освідчення у коханні, може вкриватися червоними плямами обличчя, ніби доповідач щойно вчинив щось ганебне,

Ділове мовлення для державних службовців – Шевчук С. В. – 5. Зв’язок з аудиторією

Страх перед аудиторією – явище досить поширене серед промовців. Він дається взнаки по-різному: може тремтіти голос, мов під час першого освідчення у коханні, може вкриватися червоними плямами обличчя, ніби доповідач щойно вчинив щось ганебне,

Ділове мовлення для державних службовців – Шевчук С. В. – 6. Жести

Страх перед аудиторією – явище досить поширене серед промовців. Він дається взнаки по-різному: може тремтіти голос, мов під час першого освідчення у коханні, може вкриватися червоними плямами обличчя, ніби доповідач щойно вчинив щось ганебне,

Ділове мовлення для державних службовців – Шевчук С. В. – 7. Використання голосу

Страх перед аудиторією – явище досить поширене серед промовців. Він дається взнаки по-різному: може тремтіти голос, мов під час першого освідчення у коханні, може вкриватися червоними плямами обличчя, ніби доповідач щойно вчинив щось ганебне,

Ділове мовлення для державних службовців – Шевчук С. В. – 3.12. ПРЕЗЕНТАЦІЯ ЯК РІЗНОВИД ПУБЛІЧНОГО МОВЛЕННЯ

Поширеним нині жанром публічного виступу є презентація. Презентація – це публічне представлення чого-небудь нового, що нещодавно з’явилося чи було створено. Метою презентації може бути представлення досягнень організації або окремої особи, висвітлення різноманітних заходів, перспектив

Ділове мовлення для державних службовців – Шевчук С. В. – 3.13. УЧАСТЬ У ДЕБАТАХ

Дебати – це обговорення якого-небудь питання, полеміка. Найголовніше у дебатах – передання вашого повідомлення якомога зрозуміліше, водночас апелюючи до повідомлення опонента, тобто під час дебатів ваше завдання – переконати опонентів і слухачів у правильності

Ділове мовлення для державних службовців – Шевчук С. В. – 5.14. ВІЗИТНА КАРТКА ТА ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ

Візитна картка – це картка для вручення під час знайомства чи візиту. Візитна картка друкується не на дуже цупкому картоні розміром 5×9 см, при цьому жінки (як дружини, а не як офіційні особи) повинні

Ділове мовлення для державних службовців – Шевчук С. В. – 4. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО СКЛАДАННЯ ТА ОФОРМЛЮВАННЯ ДОКУМЕНТІВ

4.1. КЛАСИФІКАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ Документ – основний вид ділового мовлення, що містить інформацію, “зафіксовану на матеріальному носії, основною функцією якого є зберігати та передавати її в часі та просторі”22. Документ – це матеріальний об’єкт, що

Ділове мовлення для державних службовців – Шевчук С. В. – 4.1. КЛАСИФІКАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ

4.1. КЛАСИФІКАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ Документ – основний вид ділового мовлення, що містить інформацію, “зафіксовану на матеріальному носії, основною функцією якого є зберігати та передавати її в часі та просторі”22. Документ – це матеріальний об’єкт, що

Ділове мовлення для державних службовців – Шевчук С. В. – 4.2. НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ. СКЛАД РЕКВІЗИТІВ ДОКУМЕНТІВ

ДСТУ 4163-2003 “Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів” поширюється на організаційно-розпорядчі документи – постанови, розпорядження, накази, положення, рішення, протоколи, акти, листи тощо, створювані в результаті діяльності: – органів

Ділове мовлення для державних службовців – Шевчук С. В. – 4.3. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ТА РОЗТАШУВАННЯ РЕКВІЗИТІВ

Під час оформлювання документів треба дотримуватися головних правил їх складання, що передбачають правильне написання реквізитів, їх розміщення на бланку чи чистому аркуші паперу. Додержання цих вимог надає документові юридичної чинності. Реквізити Розташовування та правила

Ділове мовлення для державних службовців – Шевчук С. В. – 4.4. ВИМОГИ ДО БЛАНКІВ ДОКУМЕНТІВ

Для документів з високим рівнем стандартизації друкарським або іншим способом виготовляють бланки, що містять трафаретний текст. Бланк – це зуніфікована форма (службового) документа з надрукованою постійною інформацією й місцем, відведеним для змінної. Бланки виготовляють

Ділове мовлення для державних службовців – Шевчук С. В. – 4.5. ОФОРМЛЮВАННЯ СТОРІНКИ

Для документів з високим рівнем стандартизації друкарським або іншим способом виготовляють бланки, що містять трафаретний текст. Бланк – це зуніфікована форма (службового) документа з надрукованою постійною інформацією й місцем, відведеним для змінної. Бланки виготовляють