Ділове мовлення для державних службовців – Шевчук С. В

Ділове мовлення для державних службовців – Шевчук С. В. – ШАНОВНІ ПАНОВЕ!

В умовах розбудови України, утвердження її на міжнародній арені, закріплення української мови як державної, розширення процесів демократизації нашого суспільства постала настійна потреба впровадження української мови в усі сфери життєдіяльності держави, забезпечення використання її в

Ділове мовлення для державних службовців – Шевчук С. В. – 1. УКРАЇНСЬКА МОВА – ДЕРЖАВНА МОВА УКРАЇНИ

В умовах розбудови України, утвердження її на міжнародній арені, закріплення української мови як державної, розширення процесів демократизації нашого суспільства постала настійна потреба впровадження української мови в усі сфери життєдіяльності держави, забезпечення використання її в

Ділове мовлення для державних службовців – Шевчук С. В. – 1.1. ПОНЯТТЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

В умовах розбудови України, утвердження її на міжнародній арені, закріплення української мови як державної, розширення процесів демократизації нашого суспільства постала настійна потреба впровадження української мови в усі сфери життєдіяльності держави, забезпечення використання її в

Ділове мовлення для державних службовців – Шевчук С. В. – 1.2. МОВА Й МОВЛЕННЯ

Успіхи людини в житті, її взаємини з іншими членами суспільства залежать від уміння спілкуватися. Щоб досягти успіху в спілкуванні, потрібно добре володіти мовленням. Мовлення – це спілкування людей між собою за допомогою мови, тобто

Ділове мовлення для державних службовців – Шевчук С. В. – 1.3. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО МОВЛЕННЯ

Успіхи людини в житті, її взаємини з іншими членами суспільства залежать від уміння спілкуватися. Щоб досягти успіху в спілкуванні, потрібно добре володіти мовленням. Мовлення – це спілкування людей між собою за допомогою мови, тобто

Ділове мовлення для державних службовців – Шевчук С. В. – 2. ОФІЦІЙНО-ДІЛОВИЙ СТИЛЬ. МОВНІ НОРМИ

2.1. ПОНЯТТЯ СТИЛЮ Одна з найважливіших умов культури спілкування – дотримання мовного стилю. Мовний стиль – це сукупність мовно-виражальних засобів, зумовлених змістом, метою і функцією висловлювання. В українській літературній мові виділяють такі функціональні стилі:

Ділове мовлення для державних службовців – Шевчук С. В. – 2.1. ПОНЯТТЯ СТИЛЮ

2.1. ПОНЯТТЯ СТИЛЮ Одна з найважливіших умов культури спілкування – дотримання мовного стилю. Мовний стиль – це сукупність мовно-виражальних засобів, зумовлених змістом, метою і функцією висловлювання. В українській літературній мові виділяють такі функціональні стилі:

Ділове мовлення для державних службовців – Шевчук С. В. – 2.2. НАЙВАЖЛИВІШІ ОЗНАКИ, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ОФІЦІЙНО-ДІЛОВИЙ СТИЛЬ

2.1. ПОНЯТТЯ СТИЛЮ Одна з найважливіших умов культури спілкування – дотримання мовного стилю. Мовний стиль – це сукупність мовно-виражальних засобів, зумовлених змістом, метою і функцією висловлювання. В українській літературній мові виділяють такі функціональні стилі:

Ділове мовлення для державних службовців – Шевчук С. В. – 2.3. ПОНЯТТЯ МОВНОЇ НОРМИ

Послуговуючись офіційно-діловим стилем, треба дотримуватися загальноприйнятих мовних норм, стандартів, певних взірців, адже унормованість – головна ознака літературної мови. Норма літературної мови – це сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, що закріплюються в процесі суспільної

Ділове мовлення для державних службовців – Шевчук С. В. – ВИМОВА ГОЛОСНИХ ЗВУКІВ

Послуговуючись офіційно-діловим стилем, треба дотримуватися загальноприйнятих мовних норм, стандартів, певних взірців, адже унормованість – головна ознака літературної мови. Норма літературної мови – це сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, що закріплюються в процесі суспільної