Бюджетний менеджмент – Клець Л. Є

Бюджетний менеджмент – Клець Л. Є. – ВСТУП

Україна як суверенна держава обрала шлях ринкових та демократичних перетворень, поступової інтеграції в Європейське співтовариство. Усе це вимагає нових підходів до процесу вивчення питань формування та успішного функціонування фінансової системи країни, провідне місце в

Бюджетний менеджмент – Клець Л. Є. – Тема 1. БЮДЖЕТ ТА БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ

1.1. Сутність Державного бюджету України, його структура та функції 1.2. Бюджетна система та бюджетний устрій 1.3. Доходи та видатки Державного бюджету 1.4. Бюджетний дефіцит Мета вивчення: Зрозуміти економічну сутність та значення бюджету в ринковій

Бюджетний менеджмент – Клець Л. Є. – 1.1. Сутність Державного бюджету України, його структура та функції

1.1. Сутність Державного бюджету України, його структура та функції 1.2. Бюджетна система та бюджетний устрій 1.3. Доходи та видатки Державного бюджету 1.4. Бюджетний дефіцит Мета вивчення: Зрозуміти економічну сутність та значення бюджету в ринковій

Бюджетний менеджмент – Клець Л. Є. – 1.2. Бюджетна система та бюджетний устрій

Бюджетна система – це сукупність окремих її ланок, що пов’язані між собою відповідно до діючого законодавства, та базуються на певних принципах. У залежності від устрою держави відомі наступні типи бюджетних систем: 1) дворівневі бюджетні

Бюджетний менеджмент – Клець Л. Є. – 1.3. Доходи та видатки Державного бюджету

Доходи Державного бюджету – це частина грошових ресурсів, що централізується державою до загальнодержавного фонду для виконання та реалізації своїх функцій. Формування доходів здійснюється за рахунок: 1) внутрішніх джерел – виробленого в країні національного Доходу;

Бюджетний менеджмент – Клець Л. Є. – 1.4. Бюджетний дефіцит

Важливим завданням фінансової політики кожної держави з ринковим механізмом економіки є оптимізація складу й структури доходів і видатків бюджету та їх збалансування. Незбалансованість або недостатня надійність збалансування доходів та видатків бюджету ще на стадії

Бюджетний менеджмент – Клець Л. Є. – Тема 2. БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС ТА ЙОГО УЧАСНИКИ

2.1. Зміст та структура бюджетного процесу в Україні 2.2. Загальні засади організації ефективного бюджетного процесу 2.3. Учасники бюджетного процесу 2.4. Розпорядники бюджетних коштів Мета вивчення: Зрозуміти сутність, зміст та стадії бюджетного процесу, його законодавче

Бюджетний менеджмент – Клець Л. Є. – 2.1. Зміст та структура бюджетного процесу в Україні

2.1. Зміст та структура бюджетного процесу в Україні 2.2. Загальні засади організації ефективного бюджетного процесу 2.3. Учасники бюджетного процесу 2.4. Розпорядники бюджетних коштів Мета вивчення: Зрозуміти сутність, зміст та стадії бюджетного процесу, його законодавче

Бюджетний менеджмент – Клець Л. Є. – 2.2. Загальні засади організації ефективного бюджетного процесу

Ефективний бюджетний процес відображає здатність законодавчої та виконавчої влади всіх рівнів задовольнити всі потреби населення країни, відповідно до бюджетних запитів. Бюджетний процес вирішує велику кількість задач і проблем, що стоять перед суспільством, перш за

Бюджетний менеджмент – Клець Л. Є. – 2.3. Учасники бюджетного процесу

У бюджетному процесі на всіх його стадіях задіяні учасники бюджетного процесу, а саме – посадові особи та органи, які наділені бюджетними повноваженнями, тобто правами та обов’язками. Бюджетні повноваження учасників бюджетного процесу регулюються частково Конституцією