Адміністративне право – Кісіль З. Р. – Президент України

До системи місцевих органів виконавчої влади належать:

А) місцеві державні адміністрації (в областях, районах, містах Києві і Севастополі, районах у м. Києві і м. Севастополі);

Б) відділи і управління місцевих державних адміністрацій;

В) місцеві органи управління міністерств і відомств;

Г) адміністрації підприємств, установ, організацій.

Місцеві державні адміністрації в своїй діяльності керуються положеннями Конституції, інших законодавчих та нормативно-правових актів України. Вони є органами державної виконавчої влади загальної компетенції на конкретній території. Місцеві державні адміністрації керують державною, господарською і соціально-культурною сферами на певній території. Місцеві державні адміністрації організують виконання рішень центральних і вищих органів держави, керують підпорядкованими їм органами управління. Вони забезпечують дотримання законів, охорону державного і громадського порядку, прав громадян, сприяють зміцненню обороноздатності країни. На основі законодавства, інших правових актів реалізують обширні повноваження по керівництву різними галузями і сферами управління.

У своїй діяльності місцеві державні адміністрації тісно співпрацюють з органами місцевого самоврядування. Вони реалізують повноваження, делеговані їм відповідними радами.

Основні завдання місцевих державних адміністрацій:

– виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня;

– забезпечення законності і правопорядку, дотримання прав і свобод громадян;

– виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і національних меншин – також програм їх національно-культурного розвитку. Закон України від 9 квітня 1999 року “Про місцеві державні адміністрації”, ст. ст. 1-5.

Відділи і управління місцевих державних адміністрацій є місцевими органами виконавчої влади галузевої або міжгалузевої компетенції. Вони безпосередньо керують на своїй території галузями адміністративно-політичної, господарської чи соціально-культурної сфер, або виконують певні функції міжгалузевого характеру, які покладені на них у процесі диференціації та розподілу повноважень базово-формуючим органом.

Компетенція відділів і управлінь місцевих органів виконавчої влади визначається спеціальними положеннями, затвердженими Кабінетом Міністрів України.

Президент України

Окремо слід сказати про главу держави – Президента України. Інститут президентства в Україні був введений Законом України від 5.07.1991 року “Про заснування поста Президента України і внесення змін і доповнень до Конституції України”. Згідно з Конституцією України, Президент України є главою держави і виступає від її імені (Конституція України, ст. 102.).

Якщо раніше Президент України був одночасно і главою виконавчої влади, то нині, згідно з Конституцією України, він є тільки главою держави. Проте, роль Президента України у організації і діяльності органів виконавчої влади є значною. Так, зокрема. Президент України подає на розгляд та наступне затвердження Верховної Ради України кандидатуру Прем’єр-міністра (главу уряду) України, призначає за поданням Прем’єр-міністра України керівників інших центральних органів виконавчої влади, а також голів місцевих державних адміністрацій та припиняє їхні повноваження.

Президент України має правову можливість призупиняти акти Кабінету Міністрів України та акти Ради Міністрів Автономної республіки Крим у випадку попереднього виявлення юридичних казусів, які, в процесі реалізації певного правового припису можуть викликати виникнення правових колізій, має право вето щодо прийняття законів Верховною Радою України.

Президент України приймає рішення про прийняття до громадянства України та припинення громадянства України; нагороджує державними нагородами та здійснює помилування (Конституція України, ст. ст. 102-112).

Президент України на основі та на виконання Конституції і законів України в межах своєї компетенції видає укази та розпорядження, які є обов’язковими для виконання на всій території України.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Адміністративне право – Кісіль З. Р. – Президент України