Адміністративне право – Кісіль З. Р. – 3. Класифікація посад державних службовців

Закон України “Про державну службу” дає більш детальну класифікацію службовців, але ця класифікація побудована на залежності від тієї чи іншої посади, яку обіймає службовець, до речі, ці посади теж класифіковано. Що собою являє посада? Посада – це визначена структурою і штатним розписом первинна структурна одиниця державного органу та його апарату, на яку покладено нормативними актами коло службових повноважень.

Основними критеріями класифікації посад державних службовців є організаційно-правовий рівень органу, який приймає їх на роботу, обсяг і характер компетенції на конкретній посаді, роль і місце посади в структурі державного органу.

Встановлюються такі категорії посад державних службовців:

– перша категорія – посади голів державних комітетів та інших центральних органів виконавчої влади, Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим, голів держадміністрації в областях, містах Києві та Севастополі, перших заступників міністрів, керівників Адміністрації Президента України, Секретаріату Верховної Ради України та інші прирівняні до них посади;

– друга категорія – посади заступників керівника Адміністрації Президента України, заступників керівника Секретаріату Верховної Ради України, заступників керівника апарату Кабінету Міністрів України, керівників їх структурних підрозділів, секретарів постійних комісій Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, апарату Кабінету Міністрів України, радників та помічників Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, заступників міністрів, перших заступників голів облдержадміністрацій та інші; третя категорія – посади заступників керівників структурних підрозділів, завідуючих секторами, головних спеціалістів, експертів, консультантів Адміністрації Президента України, Секретаріату Верховної Ради України і апарату Кабінету Міністрів України, заступників Постійного Представника Президента України в Республіці Крим, заступників голів облдержадміністрацій, голів райдержадміністрацій, начальників управлінь, самостійних відділів (підвідділів) міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади, керівників управлінь, відділів, служб держадміністрацій та інші; четверта категорія – посади спеціалістів Адміністрації Президента України Секретаріату Верховної Ради України і апарату Кабінету Міністрів України, заступників начальників управлінь самостійних відділів (підвідділів) міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади, керівників управлінь, відділів, служб держадміністрацій та інші; п’ята категорія – посади спеціалістів міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, заступників керівників управлінь, відділів, служб облдержадміністрацій, спеціалістів апарату цих адміністрацій та інші; шоста категорія – посади керівників управлінь, відділів, служб районних державних адміністрацій, спеціалісти управлінь, відділів, служб облдержадміністрацій та інші прирівняні до них посади;

– сьома категорія – посади спеціалістів районних державних

Адміністрацій, їх управлінь і відділів та інші посади.

Згідно зі ст. 26 Закону України “Про державну службу”, встановлено 15 рангів державних службовців, які присвоюються в залежно від категорії займаної посади: перша категорія – 1,2,3 ранги; друга -3,4,5; третя – 5,6,7; четверта – 7,8,9; п’ята – 9,10,11; шоста -11,12, 13; сьома – 13,14,15 ранги.

За характером праці всі державні службовці поділяються на керівників, спеціалістів і технічних виконавців. ,

У системі посадових осіб особливе положення займають керівники. До керівників належать керівні працівники органів державної влади, а також підприємств, установ і організацій та їх структурних підрозділів. Вони керують діяльністю підлеглих їм працівників, очолюваних ними підприємств, установ, організацій, відділів, контролюють процес виконання останніми їх службових обов’язків, здійснюють поточне нормативно-індивідуальне провадження, з метою дискурсування посадової активності підконтрольних осіб тощо. Вони здійснюють приймання на роботу, звільнення та переміщення на посадах, встановлення обсягу повноважень, перевіряють та оцінюють виконання доручень, застосовують різні засоби стимулювання діяльності. Керівний склад загалом, за рівнем компетенції органу, поділяється на три рівні: вищої, середньої та низової ланки. Характерна риса цієї категорії працівників – вони мають підлеглих їм по службі працівників. їх основне завдання – оптимальна організація трудового процесу.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Адміністративне право – Кісіль З. Р. – 3. Класифікація посад державних службовців