Вікова та педагогічна психологія – Видра О. Г

Вікова та педагогічна психологія – Видра О. Г. – Передмова

Вікова та педагогічна психологія Є однією з базових дисциплін психолого-педагогічної підготовки студентів, які навчаються за напрямом “Технологічна освіта” спеціальності “вчитель технологій” та відповідних спеціалізацій. Мета Цього курсу – сформувати знання студентів про закономірності психічного

Вікова та педагогічна психологія – Видра О. Г. – МОДУЛЬ І. ПСИХІЧНИЙ РОЗВИТОК ЛЮДИНИ НА РІЗНИХ ВІКОВИХ ЕТАПАХ ЖИТТЯ

Тема № 1. Вступ до вікової та педагогічної психології Мета Першого заняття полягає в тому, щоб зрозуміти предмет і завдання вікової та педагогічної психології, проаналізувати особливості її розвитку у вітчизняній та зарубіжній науці, уяснити

Вікова та педагогічна психологія – Видра О. Г. – Тема № 1. Вступ до вікової та педагогічної психології

Тема № 1. Вступ до вікової та педагогічної психології Мета Першого заняття полягає в тому, щоб зрозуміти предмет і завдання вікової та педагогічної психології, проаналізувати особливості її розвитку у вітчизняній та зарубіжній науці, уяснити

Вікова та педагогічна психологія – Видра О. Г. – Тема № 2. Психологія дошкільного дитинства

Мета: Здійснити аналіз особливостей психічного розвитку і виховання дитини періоду новонародженості, немовляти, дітей раннього і дошкільного дитинства; навчитись визначати тип темпераменту за методикою Б. Й. Цуканова. Завдання: 1) проаналізуйте, зробіть конспект, та вивчіть теоретичні

Вікова та педагогічна психологія – Видра О. Г. – Основні анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини

Мета: Здійснити аналіз особливостей психічного розвитку і виховання дитини періоду новонародженості, немовляти, дітей раннього і дошкільного дитинства; навчитись визначати тип темпераменту за методикою Б. Й. Цуканова. Завдання: 1) проаналізуйте, зробіть конспект, та вивчіть теоретичні

Вікова та педагогічна психологія – Видра О. Г. – Особливості психічного розвитку новонародженої дитини

Оскільки мозок новонародженої дитини ще продовжує розвиватися, тому її психічне життя є проявами роботи підкоркових центрів, а також недостатньо розвинених відділів кори. Соціальна ситуація розвитку новонародженої дитини Не є завершеною, оскільки соціальним оточенням є

Вікова та педагогічна психологія – Видра О. Г. – Основні анатомо-фізіологічні особливості немовляти

Оскільки мозок новонародженої дитини ще продовжує розвиватися, тому її психічне життя є проявами роботи підкоркових центрів, а також недостатньо розвинених відділів кори. Соціальна ситуація розвитку новонародженої дитини Не є завершеною, оскільки соціальним оточенням є

Вікова та педагогічна психологія – Видра О. Г. – Особливості психічного розвитку немовляти

Оскільки мозок новонародженої дитини ще продовжує розвиватися, тому її психічне життя є проявами роботи підкоркових центрів, а також недостатньо розвинених відділів кори. Соціальна ситуація розвитку новонародженої дитини Не є завершеною, оскільки соціальним оточенням є

Вікова та педагогічна психологія – Видра О. Г. – Особливості психічного розвитку в ранньому дитинстві

Ранній дитячий вік охоплює період від 1 до 3 років. Найпершим, чим характеризується даний вік – зміною Соціальної ситуації розвитку, оскільки Емоційне спілкування з дорослими стає все рідшим, поступаючись місцем ситуативно-дійовому спілкуванню, практичному співробітництву,

Вікова та педагогічна психологія – Видра О. Г. – Психологічна характеристика дошкільного віку

Дошкільним віком вважається період від 4 до 6-7 років. Основними особливостями цього віку є те, що складається нова соціальна ситуація розвитку, провідною діяльністю стає гра, під час якої дошкільники опановують інші види діяльності, виникають

Вікова та педагогічна психологія – Видра О. Г. – Тема № 3. Психічний розвиток дітей молодшого шкільного віку

Мета: Проаналізувати особливості анатомо-фізіологічного, психічного та особистісного розвитку молодших школярів; навчитися визначати рівень розвиненості практичного інтелекту особистості. Завдання: 1) проаналізуйте, зробіть конспект, та вивчіть теоретичні відомості з теми. Розкрийте і занотуйте основні поняття теми,

Вікова та педагогічна психологія – Видра О. Г. – Тема № 4. Психологія підліткового віку

Мета: Вивчити особливості анатомо-фізіологічного та психічного розвитку підлітків; проаналізувати праці В. О. Сухомлинського, в яких розкриваються особливості психології дітей підліткового віку та психолого-педагогічної роботи з ними; навчитися визначати рівень акцентуації рис характеру. Завдання: 1)

Вікова та педагогічна психологія – Видра О. Г. – Тема № 5. Психологія юнацького віку і дорослих людей

Мета: З’ясувати особливості анатомо-фізіологічного, психічного та особистісного розвитку юнаків і дорослих; розглянути проблему сенсу життя у юнацькому віці, основні кризи дорослого віку; навчитися визначати професійну спрямованість юнаків. Завдання: 1) ознайомтесь, проаналізуйте, зробіть конспект, та

Вікова та педагогічна психологія – Видра О. Г. – Характеристика типів особистості

Реалістичний тип (Р) – чоловічий, несоціальний, емоційно стабільний, орієнтований на сьогодення. Його представники займаються конкретними об’єктами та їх практичним використанням: інструментами, різними речами, тваринами, машинами. Віддають перевагу професіям, які вимагають моторних навичок, спритності, конкретності.

Вікова та педагогічна психологія – Видра О. Г. – МОДУЛЬ ІІ. ПСИХОЛОГІЯ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ

Тема № 6. Психологія навчальної діяльності учнів і навчання Мета: З’ясувати поняття учіння, навчальної діяльності учнів, її структуру, причини неуспішності і способи активізації навчальної діяльності школярів; розглянути поняття про навчання, його психологічні механізми і

Вікова та педагогічна психологія – Видра О. Г. – Тема № 6. Психологія учбової діяльності учнів і навчання

Тема № 6. Психологія навчальної діяльності учнів і навчання Мета: З’ясувати поняття учіння, навчальної діяльності учнів, її структуру, причини неуспішності і способи активізації навчальної діяльності школярів; розглянути поняття про навчання, його психологічні механізми і

Вікова та педагогічна психологія – Видра О. Г. – Тема № 7. Психологія виховання особистості

Мета: З’ясувати предмет і завдання психології виховання; розглянути психологічні механізми та прийоми виховання; навчитися визначати локус суб’єктивного контролю особистості учня як один з показників виховання волі в процесі навчання. Завдання: 1) ознайомтесь, проаналізуйте, зробіть

Вікова та педагогічна психологія – Видра О. Г. – Тема № 8. Психологічна культура вчителя технологій

Мета: З’ясувати психологічні особливості педагогічної та виховної діяльності вчителя технологій; розглянути та проаналізувати поняття про психологічну культуру вчителя технологій; навчитись визначати рівень розвиненості комунікативних та організаторських здібностей. Завдання: 1) ознайомтесь, проаналізуйте, зробіть конспект, та

Вікова та педагогічна психологія – Видра О. Г. – Список рекомендованої літератури для вивчення курсу

1. Абрамова Г. С. Возрастная психология: Учеб. пособие для студ. вузов. – 4-е изд., стереотип. – М.: Издательский центр “Академия”, 1999. – 672 с. 2. Анастази А. Психологическое тестирование: пер. с англ. / Под