Теорія нотаріального процесу – Фурса С. Я

Теорія нотаріального процесу – Фурса С. Я. – ПЕРЕДМОВА

Створенню кафедри нотаріального па виконавчого процесу і адвокатури присвячується… Шановні читачі! Взявши до рук цю наукову працю Ви стали відрізнятися від інших тим, що шукаєте способи вдосконалення своєї професійної майстерності і це бажання підштовхує

Теорія нотаріального процесу – Фурса С. Я. – І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ НОТАРІАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ, ЙОГО ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ, ФУНКЦІЇ ТА СКЛАДОВІ 1.1. Поняття “нотаріальний процес”, “нотаріальна процедура”, “нотаріальне провадження”, “нотаріальна дія” та їх співвідношення Державне значення нотаріальної діяльності виявляється у тих правових наслідках,

Теорія нотаріального процесу – Фурса С. Я. – РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ НОТАРІАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ, ЙОГО ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ, ФУНКЦІЇ ТА СКЛАДОВІ

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ НОТАРІАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ, ЙОГО ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ, ФУНКЦІЇ ТА СКЛАДОВІ 1.1. Поняття “нотаріальний процес”, “нотаріальна процедура”, “нотаріальне провадження”, “нотаріальна дія” та їх співвідношення Державне значення нотаріальної діяльності виявляється у тих правових наслідках,

Теорія нотаріального процесу – Фурса С. Я. – 1.1. Поняття “нотаріальний процес”, “нотаріальна процедура”, “нотаріальне провадження”, “нотаріальна дія” та їх співвідношення

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ НОТАРІАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ, ЙОГО ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ, ФУНКЦІЇ ТА СКЛАДОВІ 1.1. Поняття “нотаріальний процес”, “нотаріальна процедура”, “нотаріальне провадження”, “нотаріальна дія” та їх співвідношення Державне значення нотаріальної діяльності виявляється у тих правових наслідках,

Теорія нотаріального процесу – Фурса С. Я. – Поняття “нотаріальний процес” і “нотаріальна процедура” та їх співвідношення

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ НОТАРІАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ, ЙОГО ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ, ФУНКЦІЇ ТА СКЛАДОВІ 1.1. Поняття “нотаріальний процес”, “нотаріальна процедура”, “нотаріальне провадження”, “нотаріальна дія” та їх співвідношення Державне значення нотаріальної діяльності виявляється у тих правових наслідках,

Теорія нотаріального процесу – Фурса С. Я. – Визначення поняття “нотаріальне провадження”

Законодавство про нотаріат не застосовує поняття “провадження”, а сучасна законодавча термінологія змістом нотаріальної діяльності визначає нотаріальну дію. Поняття “нотаріальна дія” має застосування у статтях 1,7,8,9,34 Закону України “Про нотаріат”. Але якщо ми звернемося до

Теорія нотаріального процесу – Фурса С. Я. – 1.2. Теорія нотаріального процесу (наука про нотаріальний процес) та її складові

Питання науки про нотаріат як складової загальної науки про право автор досліджує з 1997 р.18, а системно результати досліджень були викладені у багатьох наукових джерелах. Під наукою про нотаріат слід розуміти комплексну галузь правової

Теорія нотаріального процесу – Фурса С. Я. – 1.3. Функції теорії нотаріального процесу

Звернемо увагу на той аспект, що загальні підходи до визначення функцій теорії нотаріального процесу уважний і послідовний читач вже має, адже вони розкриті при аналізі функцій нотаріату. Теорія нотаріального процесу, як і переважна більшість

Теорія нотаріального процесу – Фурса С. Я. – 1.4. Нотаріальний процес як галузь права: його предмет та метод правового регулювання. Місце нотаріального процесу в системі права України

Якщо раніше пропонувалося розглядати теорію нотаріального процесу як сукупність певної інформації, присвяченої діяльності нотаріусів та інших осіб, які вчиняють нотаріальні дії, то на даному етапі звернемо увагу на те, яке значення має кількість і

Теорія нотаріального процесу – Фурса С. Я. – 1.5. Місце теорії нотаріального процесу в системі права України

З впевненістю можна стверджувати, що теорія нотаріального процесу нині посідає самостійне місце в системі права України, перебуваючи водночас у певних зв’язках з іншими його галузями. Будучи процесуальною галуззю, вона тісно пов’язана з нормами матеріального