Релігієзнавство – Лубський В. І

Релігієзнавство – Лубський В. І. – Розділ І. Релігієзнавство як наука

Становлення нової держави, а саме цей процес триває зараз в Україні, майже завжди супроводжується кризовими явищами, які охоплюють всі сфери людського буття і особливо соціально-економічну; вони впливають на масову свідомість населення і, в першу

Релігієзнавство – Лубський В. І. – §1. Релігія як предмет дослідження та структура сучасних релігій

Поняття релігії. Слово “Релігія” перекладається з латинської як благочестя, святиня, предмет культу. З цього випливає, що тут ми маємо справу з явищем, яке відноситься до чогось вищого, святого, надлюдського у людському житті. Це вище,

Релігієзнавство – Лубський В. І. – Розділ II. Основні теорії походження релігії

Проблема виникнення релігії дуже важлива для повного розуміння її суті і значення. Якщо ми хочемо досконало знати якесь явище чи річ, ми неодмінно поставимо питання: звідки, чому, як і коли вони виникли і, лише

Релігієзнавство – Лубський В. І. – Теологічні теорії походження релігії

Проблема виникнення релігії дуже важлива для повного розуміння її суті і значення. Якщо ми хочемо досконало знати якесь явище чи річ, ми неодмінно поставимо питання: звідки, чому, як і коли вони виникли і, лише

Релігієзнавство – Лубський В. І. – Традиціоналістична теорія

Проблема виникнення релігії дуже важлива для повного розуміння її суті і значення. Якщо ми хочемо досконало знати якесь явище чи річ, ми неодмінно поставимо питання: звідки, чому, як і коли вони виникли і, лише

Релігієзнавство – Лубський В. І. – Теїстична теорія

Ця теорія походження релігії з суті самого теїзму. Теїзм визнає буття Бога як істоти принципово протилежної світові кінчених речей і явищ, істоти абсолютної, необмеженої, що вище і людини, і природи; тобто надлюдської і надприродної,

Релігієзнавство – Лубський В. І. – Монотеїзм, політеїзм, генотеїзм

При розгляді проблем походження релігії виникає питання про те, в яких богів вірили на початку релігії люди? В залежності від характеру і складу ієрархічної побудови системи надприродних істот, якою оперує кожна релігія без винятку,

Релігієзнавство – Лубський В. І. – Академічний теїзм

При розгляді проблем походження релігії виникає питання про те, в яких богів вірили на початку релігії люди? В залежності від характеру і складу ієрархічної побудови системи надприродних істот, якою оперує кожна релігія без винятку,

Релігієзнавство – Лубський В. І. – Перші спроби наукового пояснення походження релігії

Спроби знайти, так би мовити, земні витоки релігії сягають в далеку стародавність. Ще в 5 ст. до н. е. Крітій (біля 460 – 403 рр. до н. е) висловив думку, що релігія є вигадкою

Релігієзнавство – Лубський В. І. – Наукові теорії походження релігії

Розвиток науки і культури, поглиблення досліджень в галузі вивчення людини і суспільства дали поштовх розвитку релігієзнавства. Але його не минули політичні пристрасті. Тому релігієзнавчі теорії набувають різного забарвлення: від апологетичного захисту релігії і намагання

Релігієзнавство – Лубський В. І. – Історичний характер релігії

Припущення багатьох дослідників 19 – пер. пол. 20 ст. про історичний характер релігії досягненнями сучасної науки перетворено в незаперечний факт. Доведено, що релігія має свій початок, вона виникла на певному етапі історії суспільства, її

Релігієзнавство – Лубський В. І. – Поява релігії

Припущення багатьох дослідників 19 – пер. пол. 20 ст. про історичний характер релігії досягненнями сучасної науки перетворено в незаперечний факт. Доведено, що релігія має свій початок, вона виникла на певному етапі історії суспільства, її

Релігієзнавство – Лубський В. І. – Чому виникла релігія

Релігія дуже складне явище духовного життя суспільства, вона виникла в складних умовах становлення людства, створення ним цивілізації. Відбувалось це внаслідок дії різних причин, а не якоїсь однієї, притому ж в складних, змінних умовах. Перш

Релігієзнавство – Лубський В. І. – Первісні вірування

В сучасній етнографічній, історичній, філософській та іншій літературі часто вживається термін “первісна релігія”. Він досить точно визначає час існування явища, яке ми розглядаємо. Але він не зовсім точний у своєму буквальному змісті, бо в

Релігієзнавство – Лубський В. І. – Форми первісних вірувань

Сукупність названих елементів утворюють форми первісних релігійних вірувань, а ця сукупність в свою чергу обумовлена природними, виробничими, історичними та етнічними особливостями розвитку окремих племен і народів. Оскільки такі особливості вкрай різноманітні і численні, то

Релігієзнавство – Лубський В. І. – Розділ III. Філософія релігії

Філософія релігії виникла в XVII – XVIII ст Спочатку вона розвивалася в дусі західного просвітництва, виходячи з принципів вільнодумства та раціоналізму. В подальшому в ній відбувається поворот в бік ірраціоналізму і фідеїзму. Під терміном

Релігієзнавство – Лубський В. І. – Етична філософія релігії

Етична філософія релігії. Релігія у свій класичний період дає людині не тільки світогляд, все її розумне буття, вона дає їй також етику, мету, волю і діяльність, вказує зразок, критикує заповіді і закони. Подібно тому,

Релігієзнавство – Лубський В. І. – Розділ IV. Психологія релігії

Специфіка психології релігії полягає в тому, що вона виникла на стику декількох галузей знання. Психологія релігії склалася на перехрещенні філософії, релігієзнавства, психології та соціології, з яких вона запозичила основні принципи, методи, поняття. Без врахування

Релігієзнавство – Лубський В. І. – Розділ V. Соціологія релігії

1. Соціологія релігії – як частина соціології 1. Соціологія релігії – це частина соціології, одна з соціологічних дисциплін, що використовує вироблені соціологією поняття та методи для аналізу окремих соціальних феноменів, таких як сім’я, політика,

Релігієзнавство – Лубський В. І. – 1. Соціологія релігії – як частина соціології

1. Соціологія релігії – як частина соціології 1. Соціологія релігії – це частина соціології, одна з соціологічних дисциплін, що використовує вироблені соціологією поняття та методи для аналізу окремих соціальних феноменів, таких як сім’я, політика,

Релігієзнавство – Лубський В. І. – 2. Соціологія релігії – одна з багатьох наук, що займаються вивченням релігійного феномена

2. Соціологія релігії – одна з багатьох наук, що займаються вивченням релігійного феномена у різних його аспектах. Не лише соціологи, але й історики, філологи, психологи, в принципі – усі вчені, які мають справу з

Релігієзнавство – Лубський В. І. – а) Соціологія релігії та інші науки про релігію

2. Соціологія релігії – одна з багатьох наук, що займаються вивченням релігійного феномена у різних його аспектах. Не лише соціологи, але й історики, філологи, психологи, в принципі – усі вчені, які мають справу з

Релігієзнавство – Лубський В. І. – б) Соціологія релігії та феноменологія

Феноменологія релігії посідає проміжне становище між науками про релігію і теологією. Вона походить з визнання реального існування об’єкта релігійного поклоніння – “священного”, “зовсім іншого” у порівнянні з реальними об’єктами, з якими має справу людина

Релігієзнавство – Лубський В. І. – в) Соціологія релігії і теологія

Феноменологія релігії посідає проміжне становище між науками про релігію і теологією. Вона походить з визнання реального існування об’єкта релігійного поклоніння – “священного”, “зовсім іншого” у порівнянні з реальними об’єктами, з якими має справу людина

Релігієзнавство – Лубський В. І. – 3. Методи соціології релігії

Соціолог використовує для аналізу релігії методи, вироблені і застосовувані соціологією у дослідженні соціальних явищ загалом: опитування і статистичний аналіз; спостереження і експеримент; крос-культурний порівняльний аналіз; контент-аналіз, аналіз письмових джерел, історичних документів. Одним з найважливіших

Релігієзнавство – Лубський В. І. – 4. Виникнення та розвиток соціології релігії

Соціологія релігії починає формуватися як наукова дисципліна приблизно з середини минулого століття. Своїм виникненням вона багато чим зобов’язана тим процесам у європейському суспільстві, початок яких поклала епоха просвітництва і антифеодальних буржуазних революцій. Одним з

Релігієзнавство – Лубський В. І. – §1. Визначення релігії

Відповісти на питання “що таке релігія?” соціолог, на думку Вебера, може лише після того, як він вивчить цей феномен: “Визначення того, що є релігія, не може бути дане на початку дослідження такого типу, яким

Релігієзнавство – Лубський В. І. – Релігія на рівні індивідуальної системи, яка складає особистість

Оскільки цей рівень містить у собі і початкові стадії індивідуального розвитку, він дає можливість зрозуміти функції релігії у процесі розвитку способу існування людини, тобто відповісти на питання – якими є джерела і шляхи розвитку

Релігієзнавство – Лубський В. І. – Релігія на рівні соціальної системи

Оскільки цей рівень містить у собі і початкові стадії індивідуального розвитку, він дає можливість зрозуміти функції релігії у процесі розвитку способу існування людини, тобто відповісти на питання – якими є джерела і шляхи розвитку

Релігієзнавство – Лубський В. І. – Розділ VI. Футурологія релігії

Перед людством завжди стояло і тепер стоїть питання не тільки визначити історію, становлення та існування того або іншого явища, а й обумовити його подальшу долю. Такі ж завдання постають і перед релігією, і велика

Релігієзнавство – Лубський В. І. – Розділ VII. Характеристика релігій світу

Вивчення даної теми має не тільки теоретичне, а й важливе практичне значення. Релігія в сучасному світі має істотний вплив на свідомість і поведінку широких мас людей. Тому необхідно вивчити форми релігій, найбільш поширених у

Релігієзнавство – Лубський В. І. – Типи релігій

Вивчення даної теми має не тільки теоретичне, а й важливе практичне значення. Релігія в сучасному світі має істотний вплив на свідомість і поведінку широких мас людей. Тому необхідно вивчити форми релігій, найбільш поширених у

Релігієзнавство – Лубський В. І. – Родоплемінні релігії

Вивчення даної теми має не тільки теоретичне, а й важливе практичне значення. Релігія в сучасному світі має істотний вплив на свідомість і поведінку широких мас людей. Тому необхідно вивчити форми релігій, найбільш поширених у

Релігієзнавство – Лубський В. І. – Розділ VIII. Релігії народів Малої Азії і Східного Середземномор’я

Поруч з Двуріччям і Стародавнім Єгиптом територія Малої і Передньої Азії, яку становлять численні гори, нагір’я та пустелі – це територія найстародавнішого розселення людства. На території Малої Азії в 2-1 тис. до н. е.,

Релігієзнавство – Лубський В. І. – §1. Хеттська релігія

Поруч з Двуріччям і Стародавнім Єгиптом територія Малої і Передньої Азії, яку становлять численні гори, нагір’я та пустелі – це територія найстародавнішого розселення людства. На території Малої Азії в 2-1 тис. до н. е.,

Релігієзнавство – Лубський В. І. – §2. Фрігійська релігія

В північно-західній частині Малої Азії ше 2 тис. р. до н. е. оселилися племена фрігійців, які начебто в43 ст. до н. е. приймали участь в легендарній Троянській війні. Цілком достовірна їх участь в розгромі

Релігієзнавство – Лубський В. І. – §3. Сирійсько-фінікійська релігія

Східне Середземномор’я має дуже сприятливі умови для людського життя: теплий клімат, родючі грунти, можливість штучного зрошування, багата флора і фауна. Це підштовхнуло розвиток землеробства і тваринництва, а також різних ремесел. Трудолюбиві народи Східного Середземномор’я

Релігієзнавство – Лубський В. І. – §4. Халдейська релігія

Східне Середземномор’я має дуже сприятливі умови для людського життя: теплий клімат, родючі грунти, можливість штучного зрошування, багата флора і фауна. Це підштовхнуло розвиток землеробства і тваринництва, а також різних ремесел. Трудолюбиві народи Східного Середземномор’я

Релігієзнавство – Лубський В. І. – Розділ IX. Іудаїзм

Іудаїзм – одна із древніх релігій, що збереглася до наших днів. Словом іудаїзм називають релігію, поширену серед євреїв. Це слово походить від назви древнього племені Іуди. Прихильники іудаїзму проживають на всіх континентах Землі. У

Релігієзнавство – Лубський В. І. – Реформований іудаїзм

Реформований іудаїзм. Протягом XIX ст. серед єврейського населення ряду країн Західної Європи і США виник і набув широкого розповсюдження рух, направлений до реформи іудейської релігії. Він був викликаний намаганням єврейської буржуазії пристосувати іудаїзм до

Релігієзнавство – Лубський В. І. – Іудейські обряди і свята

Іудейські обряди і свята. Серед обрядів найбільше значення має обряд обрізання. Згідно з біблейськими легендами Бог подарував єврейському патріарху Аврааму землю ханаанську, а вдячні євреї повинні за це в усьому йому підкорятися і на

Релігієзнавство – Лубський В. І. – Розділ X. Релігії ІНДІЇ

§1. Ведична релігія Індійська цивілізація – одна з найбільш стародавніх на нашій планеті. На території Індії знайдено чимало пам’яток палеоліту. Вже у другій половині 3-го тис, до н. е. в долині Інда (Північн.-Західн. Індостан)

Релігієзнавство – Лубський В. І. – §1. Ведична релігія

§1. Ведична релігія Індійська цивілізація – одна з найбільш стародавніх на нашій планеті. На території Індії знайдено чимало пам’яток палеоліту. Вже у другій половині 3-го тис, до н. е. в долині Інда (Північн.-Західн. Індостан)

Релігієзнавство – Лубський В. І. – Веданта, Міманса, Санкхья, Вайшешика, Йога і Ньяя

§1. Ведична релігія Індійська цивілізація – одна з найбільш стародавніх на нашій планеті. На території Індії знайдено чимало пам’яток палеоліту. Вже у другій половині 3-го тис, до н. е. в долині Інда (Північн.-Західн. Індостан)

Релігієзнавство – Лубський В. І. – §2. Брахманізм

В 6 – 5 ст. до н. е. в Стародавній Індії склалось чимало крупних рабовласницьких держав, серед яких особливо виділялися Магадха, Кошала, Гандхара. В цих чималих державах з’явилися значні міста, столиці царств чи просто

Релігієзнавство – Лубський В. І. – Брахманістський культ

Брахманістський культ. Брахманізм як новий ступінь релігійного розвитку виявив себе і в розробці релігійного культу. Всі боги набирають націоналізованого скульптурного вигляду. Так, Брахма зображується чотириликим і чотирируким, що має підкреслити його фізичну досконалість: він

Релігієзнавство – Лубський В. І. – §3. Індуїзм

Індуїзм – одна з найпоширеніших національних релігій світу, її сповідують біля 478 млн. чоловік. В Індії індуїсти становлять 84 % населення, Непалі – 89 %, Бангладеш – 18 %, Республіці Шрі-Ланка – 19 %.

Релігієзнавство – Лубський В. І. – Обряди й свята

Обряди й свята. І жерці – брахмани – з їх високоурочистими храмовими і респектабельними домашніми ритуалами, і напівписьменні сільські чаклуни-знахарі з їхніми заклинаннями – мантрами та діаграмами – янтрами однаково вписуються в ту гігантську

Релігієзнавство – Лубський В. І. – Розділ XI. Релігії Китаю

§1. Конфуціанство Виникнення конфуціанства завжди пов’язується із Стародавнім Китаєм. У чому специфіка релігійної структури і психологічних особливостей мислення, всієї духовної орієнтації в Китаї? Тверезо мислячий китаєць ніколи не задумувався над таємницями буття, проблемами життя

Релігієзнавство – Лубський В. І. – §1. Конфуціанство

§1. Конфуціанство Виникнення конфуціанства завжди пов’язується із Стародавнім Китаєм. У чому специфіка релігійної структури і психологічних особливостей мислення, всієї духовної орієнтації в Китаї? Тверезо мислячий китаєць ніколи не задумувався над таємницями буття, проблемами життя