Регіональна економіка – Зінь Е. А. – Список літератури

Закони України

1. Конституція України. Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 року// Голос України. -1996. -13 липня.

2. Про внесення змін до Конституції України: Закон України, 8 грудня 2004 року// Голос України. – 2004. – 8 грудня, №233.

3. Бюджетний кодекс України, 21 червня 2001 року//Голос України. -2001. -24 липня, № 729.

4. Водний Кодекс України, 6 червня 1995 року// Голос України. – 1995.-20 липня, №133.

5. Господарський Кодекс України, січня 2003 року//Голос України. -2003. – 14 березня, №49-50.

6. Державна програма приватизації на 2000-2002 роки: Закон України, 18 травня 2000 року// Голос України. – 2000. – 27 червня, №113.

7. Загальнодержавна комплексна програма розвитку високих наукоємних технологій: Закон України, 9 квітня 2004 року// Голос України. -2004. -15 червня, № 108.

8. Загальнодержавна програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки: Закон України, 24 червня 2004 року//Голос України. -2004. – ЗО липня, №140.

9. Земельний Кодекс України, 25 жовтня 2001 року//Голос України. – 2001. -20 листопада, №217-218.

10. Лісовий Кодекс України, 8 лютого 2006 року//Голос України. – 2006. -31 березня, №59.

11. Про автомобільний транспорт: Закон України, 23 лютого 2006 року//Голос України. -2006. – 7 квітня, №64.

12. Про альтернативні види рідкого та газового полива: Закон України, 14 січня 2000 року//Голос України. -2000. -15 лютого, №28.

13. Про альтернативні джерела енергії: Закон України, 20 лютого 2003року//Голос України. -2003. -28березня, №60 .

14. Про бібліотеки і бібліотечну справу: Закон України, 27 січня 1995року//Голос України. -1995. -2березня, №41.

15. Про благоустрій населених пунктів: Закон України, 6 вересня 2005 року//Голос України. -2005. – 8 листопада, №211.

16. Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз: Закон України, 5липня2001 року//Голос України. -2001. – серпня, №40.

17. Про вищу освіту: Закон України, 17 січня 2002 року// Пзлос України. – 2002. – березня, №43.

18. Про внесення змін до Водного Кодексу України, 21 вересня 2000 року//Голос України. -2000. -25 жовтня, №195.

19. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо боротьби з нелегальною міграцією: Закон України, 18 січня 2001 року//Голос України. -2001. -20лютого, №32.

20. Про внесення змін до Закону України “Про банки і банківську діяльність: Закон України, 1 лютого 1996 року// Голос України. – 1996. -22 лютого, №35.

21. Про внесення змін до Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”: Закон України, 7 лютого 2002 року//Голос України. -2002. – 16 березня, №50.

22. Про внесення змін до Закону України “Про зайнятість населення”: Закон України, 21 листопада 1997 року//Голос України. – 1997. – ЗО грудня, №249.

23. Про внесення змін до Закону України “Про музеї та музейну справу”: Закон України, 14 травня 1999року//Голос України. – 1999. – 9 червня, №103.

24. Про внесення змін до Закону України “Про систему оподаткування:- Закон України, лютого 1997року// Голос України. – 1997. -25 березня.

25. Про державне прогнозування та розроблення програм економічного І соціального розвитку України: Закон України, 23 березня 2000 року// Голос України. – 2000. – 5 травня, № 79.

26. Про державні цільові програми: Закон України, 18 березня 2004 року//Голос України. -2004. -4 червня, №101.

27. Про державну виконавчу службу: Закон України, 24 березня 1998року//Голос України. -1998. -21 квітня, № 75.

28. Про державну підтримку малого підприємства: Закон України, 19 жовтня 2000 року// Голос України. – 2000. – 26 грудня, №245-246.

29. Про державну підтримку сільського господарства України: Закон України, 24 червня 2004 року// Голос України. – 2004. – 7 вересня, № 165.

30. Про державну службу: Закон України, 16 грудня 1993 року//Голос України. -1993. -5 січня, №2.

31. Про державне фінансування органів державної влади: Закон України, ЗО червня 1999 року//Голос України. – J999. -5 серпня, №143.

32. Про дошкільну освіту: Закон України, 11 липня 2001 року//Голос України. -2001. -2серпня, № 136.

33. Про житлово-комунальні послуги: Закон України, 24 червня 2004 року//Голос України. -2004. – 15 липня, №128.

34. Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: Закон України, 13 січня 2005 року// Голос України. – 2005. -8 лютого, №23.

35. Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю: Закон України, 4 листопада 2004 року// Голос України. -2004. -2 грудня, №228.

36. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення: Закон України, 7 лютого 2002 року// Голос України. – 2002. -16 березня, №50.

37. Про Загальнодержавну програму реформування І розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010роки: Закон України, 24 червня 2004 року// Голос України. -2004. – ЗО липня, № 140.

38. Про загальну середню освіту: Закон України, 13 травня 1999 року//Голос України. -1999. -23 червня, № 113.

39. Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: Закон України, 9 липня 2003 року// Голос України. – 2003. – 22 серпня, № 157.

40. Про залізничний транспорт: Закон України, 4 липня 1996 року//Голос України. – 1996. -13 вересня, № 169.

41. Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку малих міст: Закон України, 4 березня 2004 року// Голос України. – 2004. – 15 квітня, № 70.

42. Про зв’язок: Закон України, 16. травня 1995 року//Голос України. – 1995. -14 червня, №107.

43. Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування: Закон України, 26 червня 1997року//Голос України. -1997. -26 липня, № 138.

44. Про збір на обов’язкове соціальне страхування: Закон України, 26 червня 1997 року// Голос України. – 1997. – 29 липня, №139.

45. Про зерно та ринок зерна України: Закон України, 4 липня 2002 року//Голос України. -2002. -6 серпня, № 141.

46. Про Інноваційну діяльність: Закон України, 4 липня 2002 року// Голос України. – 2002. – 9 серпня, № 144.

47. Про Концепцію державної регіональної політики: Указ Президента України, 25 травня 2001 року//№341/2001.

48. Про меліорацію земель: Закон України, 14 січня 2000 року// Голос України. -2000. – З березня, №39.

49. Про місцеві державні адміністрації: Закон України, 9 квітня 1999 року// Голос України. – 1999. -12 травня, №84.

50. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України, 21 травня 1997року//Голос України. -1997. -12 червня, № 102.

51. Про музеї та музейну справу: Закон України, 29 червня 1995 року//Голос України. -1995. -15 серпня, № 153.

52. Про наукову І науково-технічну діяльність: Закон України, 1 грудня 1998року//Голос України. -1998. -22 грудня, №245.

53. Про недержавне пенсійне забезпечення: Закон України, 9 липня 2003року//Голос України. -2003. – 19 серпня, № 154.

54. Про оплату праці: Закон України, 24 березня 1995 року// Голос України. – 1995. -25 травня, №94.

55. Про органи самоорганізації населення: Закон України, 11 липня 2001 року// Голос України. -2007. – 15 серпня, № 145.

56. Про оренду землі: закон України, 1 жовтня 2003 року// ГЬлос України. -2003. – 11 листопада, №213.

57. Про освіту: Закон України, 23 березня 1996 року//Голос України. -1996. -25 квітня, № 77.

58. Про основи містобудування: Закон України, 16 листопада 1992 року//Голос України. -1992. – 9 грудня, №235.

59. Про основи соціального захисту бездомних громадян І безпритульних дітей: Закон України, 2 червня 2005 року// Голос України. -2005. -25 червня, №116.

60. Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року: Закон України, 18 жовтня 2005 року// Голос України. – 2005. -16 листопада, №217.

61. Про оцінку земель: Закон України, 11 грудня 2003 року// Голос України. -2004. – ЗО січня, № 18.

62. Про охорону дитинства: Закон України, 26 квітня 2001 року// Голос України. -2001. -6 червня, №98.

63. /7ро питну воду та питне водопостачання: Закон України, 10 січня 2002 року//Голос України. -2002. -26 березня, №56.

64. Про позашкільну освіту: Закон України, 22 червня 2000 року// Голос України. -2000. – 1 серпня, №137.

65. Про поштовий зв’язок: Закон України, 4 жовтня 2001 року// Голос України. -2007. -37 жовтня, №200.

66. Про приватизацію державного житлового фонду. Закон України, 8 жовтня 1992 року//Голос України. – 7992. -17 жовтня, №199.

67. Про приватизацію державного майна: Закон України, 19 лютого 1997 року//Голос України. – 1997. -20 березня, №49.

68. Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні: Закон України, 16 січня 2003 року// Голос України. – 2003. – 13 лютого, №28.

69. Про професійно-технічну освіту: Закон України, 10 лютого 1998року//Голос України. -1998. – березня, №45.

70. Про соціальну роботу з дітьми та молоддю: Закон України, 21 червня 2001 року//Голос України. -2001. -27липня, № 132.

71. Проспужбу в органах місцевого самоврядування: Закон України, 7червня 2001 року//Голос України. -2001. -10липня, №119.

72. Про соціальні послуги: Закон України, 19 червня 2003 року// Голос України. -2003. -22 липня, №115.

73. Про соціальний захист дітей війни: Закон України. 18 листопада 2004 року//Голос України. -2004. -28 грудня, №247.

74. Про статус депутатів місцевих рад: Закон України, 11 липня 2002року//Голос України. -2002. – 7 серпня, № 142.

75. Про стимулювання розвитку регіонів: Закон України, 8 вересня 2005 року//Голос України. -2005. -8листопада, №211.

76. Про театри і театральну справу: Закон України, 31 травня 2005 року// Голос України. -2005. -25 червня, №116.

77. Про транспорт: Закон України, 10 листопада 1994 року// Голос України. – 7995. -11 січня, №5.

78. Про трубопровідний транспорт: Закон України, 15 травня 1996 року//Голос України. -1996. -15 червня, № 108.

79. Про туризм: Закон України, 18 листопада 2003 року//Голос України. -2003. -26 грудня, №247.

Постанови Верховної ради України

80. Про дитячу безпритульність в Україні та шляхи подолання цього явища: Постанова Верховної Ради України, б вересня 2005 року//Голос України. -2005. -28 вересня, № 182.

81. Про інформацію Кабінету Міністрів про виконання Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”: Постанова Верховної Ради України, 7 березня 2002 року//Голос України. – 2002. -2 квітня, №61.

82. Про інформацію Кабінету Міністрів України про посилення боротьби з наркоманією в Україні: Постанова Верховної Ради

України, 22 вересня 2005 року// Голос України. – 2005. – 1 1 жовтня, №191.

83. Про інформацію Кабінету Міністрів України про стан виконання законодавства України щодо комплексного вирішення питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи: Постанова Верховної Ради України, 21 червня 2005 року// Голос України. -2005. -6липня, № 121.

84. Про інформацію Кабінету Міністрів України про стан зайнятості та безробіття на ринку праці в Україні: Постанова Верховної Ради України. 15 листопада 2001 року//Голос України. -2001. -27 листопада, №223.

85. Про інформацію Кабінету Міністрів України про стан справ в агропромисловому комплексі України: Постанова Верховної Ради України, 23 вересня 2005 року// Голос України. -2005. – 11 жовтня, № 191.

86. Про інформацію Кабінету Міністрів України про стан і формування цін та тарифів у житлово-комунальній сфері: Постанова Верховної Ради України, 7 червня 2001 року// Голос України. -2001. -21 червня, № 109.

87. Про Концепцію розвитку водного господарства України: Постанова Верховної Ради України, 14 січня 2000 року// Голос України. -2000. – 25 січня, №24.

88. Про рекомендації парламентських слухань “Демографічна криза в Україні: її причини та наслідки”: Постанова Верховної Ради України, 5 червня 2003 року// Голос України. – 2003. – 24 чер-вня,№ 115-116.

89. Про рекомендації парламентських слухань на тему: “Епідемія туберкульозу в Україні та шляхи її подолання: Постанова Верховної Ради України, 19 червня 2003 року//Голос України. – 2003.-24 липня, №136.

90. Про рекомендації парламентських слухань “Наслідки І перспективи приватизації в Україні: Постанова Верховної Ради України, 22 травня 2003 року//Голос України. -2003. -12 травня, №108.

91. Про рекомендації парламентських слухань про законодавчі аспекти регіональної політики та місцевого самоврядування: Постанова Верховної Ради України, 5 червня 2003 року// Голос України. -2003. -4 липня, № 122.

92. Про рекомендації парламентських слухань про хід реформування та заходи щодо поліпшення ситуації на селі: Постанова Верховної Ради України, б лютого 2003 року// Голос України. – 2003. -25 лютого, №36.

93. Про стан дотримання вимог природоохоронного законодавства при здійсненні діяльності пов’язаної з надрокористуван-ням в Україні: Постанова Верховної Ради України, 20 листопада 2003 року//Голос України. -2003. -2грудня, №228.

94. Про стан і перспективи розвитку професійно-технічної освіти в Україні: Постанова Верховної Ради України, 3 квітня 2003 року//Голос України. – 2003. -22 квітня, № 77.

95. Про стан, напрями реформування і фінансування освіти в Україні: Постанова верховної Ради України, 21 червня 2001 року// Голос України. -2001. – 11 липня, № 120.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Регіональна економіка – Зінь Е. А. – Список літератури