Практична психологія – Дуткевич Т. В

Практична психологія – Дуткевич Т. В. – Передмова

Стрімкий розвиток сучасного суспільства спирається на високорозвинені технології, що висувають чимдалі складніші вимоги до людини як їх суб’єкта. Як наслідок – хвиля інтенсивного розвитку практичної психології, одним з напрямів якого є підготовка відповідних фахівців

Практична психологія – Дуткевич Т. В. – НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ “ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ: ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ”

Стрімкий розвиток сучасного суспільства спирається на високорозвинені технології, що висувають чимдалі складніші вимоги до людини як їх суб’єкта. Як наслідок – хвиля інтенсивного розвитку практичної психології, одним з напрямів якого є підготовка відповідних фахівців

Практична психологія – Дуткевич Т. В. – МЕТА ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Стрімкий розвиток сучасного суспільства спирається на високорозвинені технології, що висувають чимдалі складніші вимоги до людини як їх суб’єкта. Як наслідок – хвиля інтенсивного розвитку практичної психології, одним з напрямів якого є підготовка відповідних фахівців

Практична психологія – Дуткевич Т. В. – ЗАВДАННЯ З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Стрімкий розвиток сучасного суспільства спирається на високорозвинені технології, що висувають чимдалі складніші вимоги до людини як їх суб’єкта. Як наслідок – хвиля інтенсивного розвитку практичної психології, одним з напрямів якого є підготовка відповідних фахівців

Практична психологія – Дуткевич Т. В. – ПЕРЕЛІК І ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ТЕМ КУРСУ “ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ”

МОДУЛЬ 1. Соціальні та правові умови розвитку практичної психології ТЕМА 1. МІСЦЕ ПСИХОЛОГІЇ В СИСТЕМІ ЛЮДИНОЗНАВСТВА Комплексне вивчення людини – теоретична основа практичного вирішення проблем людини та її розвитку. Актуалізація проблем людини в науці

Практична психологія – Дуткевич Т. В. – Модуль 1. СОЦІАЛЬНІ ТА ПРАВОВІ УМОВИ РОЗВИТКУ ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Тема 1. МІСЦЕ ПСИХОЛОГІЇ В СИСТЕМІ ЛЮДИНОЗНАВСТВА 1. Комплексне вивчення людини – теоретична основа практичного вирішення проблем розвитку людини. 2. Основні етапи та особливості розвитку наук про людину. 3. Структура людинознавства. 4. Сучасні погляди

Практична психологія – Дуткевич Т. В. – Тема 1. МІСЦЕ ПСИХОЛОГІЇ В СИСТЕМІ ЛЮДИНОЗНАВСТВА

Тема 1. МІСЦЕ ПСИХОЛОГІЇ В СИСТЕМІ ЛЮДИНОЗНАВСТВА 1. Комплексне вивчення людини – теоретична основа практичного вирішення проблем розвитку людини. 2. Основні етапи та особливості розвитку наук про людину. 3. Структура людинознавства. 4. Сучасні погляди

Практична психологія – Дуткевич Т. В. – 1. Комплексне вивчення людини – теоретична основа практичного вирішення проблем розвитку людини

Тема 1. МІСЦЕ ПСИХОЛОГІЇ В СИСТЕМІ ЛЮДИНОЗНАВСТВА 1. Комплексне вивчення людини – теоретична основа практичного вирішення проблем розвитку людини. 2. Основні етапи та особливості розвитку наук про людину. 3. Структура людинознавства. 4. Сучасні погляди

Практична психологія – Дуткевич Т. В. – 2. Основні етапи та особливості розвитку наук про людину

Впродовж ХХ століття науки про людину розвивалися нерівномірно. Природничі та суспільні науки інтенсивно розвивалися з кінця ХІХ ст. – та до початку 20-х років ХХ ст. За цей період у Росії створено 8 лабораторій,

Практична психологія – Дуткевич Т. В. – 3. Структура людинознавства

Сьогодні проблема людини досліджується кількома десятками дисциплін. Вони вивчають її матеріально-структурні (обумовлені будовою тіла, окремих органів), функціональні (обумовлені функціями), системні (визначені приналежністю до певної системи) особливості. Одним з перших проблему комплексного вивчення людини поставив

Практична психологія – Дуткевич Т. В. – 4. Сучасні погляди на предмет психології

Складність системи людинознавства викликає потребу у визначенні тих властивостей людини, які має вивчати психологія. Інакше кажучи, це проблема предмету науки, яка у психології відзначається особливою гостротою. Внаслідок пошуку наприкінці XIX – початку XX ст.

Практична психологія – Дуткевич Т. В. – 5. Підготовка практичних психологів

Складність системи людинознавства викликає потребу у визначенні тих властивостей людини, які має вивчати психологія. Інакше кажучи, це проблема предмету науки, яка у психології відзначається особливою гостротою. Внаслідок пошуку наприкінці XIX – початку XX ст.

Практична психологія – Дуткевич Т. В. – Тема 2. СТРУКТУРА ТА ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ПРИКЛАДНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

1. Сучасна система психології як науково-практична сфера суспільної діяльності. 2. Специфіка і взаємозв’язок наукової, практичної та побутової психології. 3. Структура і завдання прикладної психології. 4. Перспективи розвитку прикладної психології. Національна система соціально-психологічної служби. 1.

Практична психологія – Дуткевич Т. В. – 1. Сучасна система психології як науково-практична сфера суспільної діяльності

1. Сучасна система психології як науково-практична сфера суспільної діяльності. 2. Специфіка і взаємозв’язок наукової, практичної та побутової психології. 3. Структура і завдання прикладної психології. 4. Перспективи розвитку прикладної психології. Національна система соціально-психологічної служби. 1.

Практична психологія – Дуткевич Т. В. – 2. Специфіка і взаємозв’язок наукової, практичної та побутової психології

На сучасному рівні розвитку психології у ній достатньо чітко оформились сфери, підходи, дослідження, орієнтовані, по-перше на розробку фундаментальних теорій, здобуття нових психологічних знань; а по-друге, спрямовані на вирішення психологічних проблем людини та соціальних груп

Практична психологія – Дуткевич Т. В. – 3. Структура і завдання прикладної психології

Розвиток практичної психології тісно пов’язаний з розвитком техніки, виробництва та суспільних відносин. І хоча практична психологія не має на сьогодні чітко усталеної, завершеної структури, можна виділити ряд основних її напрямів. Основним принципом виділення структурних

Практична психологія – Дуткевич Т. В. – 4. Перспективи розвитку прикладної психології. Національна система соціально-психологічної служби

Розвиток практичної психології тісно пов’язаний з розвитком техніки, виробництва та суспільних відносин. І хоча практична психологія не має на сьогодні чітко усталеної, завершеної структури, можна виділити ряд основних її напрямів. Основним принципом виділення структурних

Практична психологія – Дуткевич Т. В. – Тема 3. МІЖНАРОДНІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ДОКУМЕНТИ ПРО ПРАВА ЛЮДИНИ

1. Забезпечення прав людини як умова іі самовдосконалення. 2. Основні групи прав людини, що фіксуються документами ООН. 3. Регіональні угоди про права людини. 4. Документи про права дитини. 1. Забезпечення прав людини як умова

Практична психологія – Дуткевич Т. В. – 1. Забезпечення прав людини як умова іі самовдосконалення

1. Забезпечення прав людини як умова іі самовдосконалення. 2. Основні групи прав людини, що фіксуються документами ООН. 3. Регіональні угоди про права людини. 4. Документи про права дитини. 1. Забезпечення прав людини як умова

Практична психологія – Дуткевич Т. В. – 2. Основні групи прав людини, що фіксуються документами ООН

1. Забезпечення прав людини як умова іі самовдосконалення. 2. Основні групи прав людини, що фіксуються документами ООН. 3. Регіональні угоди про права людини. 4. Документи про права дитини. 1. Забезпечення прав людини як умова

Практична психологія – Дуткевич Т. В. – 3. Регіональні угоди про права людини

Сьогодні права людини задекларовані також і у регіональних міжнародних документах про права людини. Серед них: 1. Американська декларація прав і обов’язків людини (02.05.1948); 2. Американська конвенція про права людини (22.11.1969), за якою створено міжамериканський

Практична психологія – Дуткевич Т. В. – 4. Документи про права дитини

Сьогодні права людини задекларовані також і у регіональних міжнародних документах про права людини. Серед них: 1. Американська декларація прав і обов’язків людини (02.05.1948); 2. Американська конвенція про права людини (22.11.1969), за якою створено міжамериканський

Практична психологія – Дуткевич Т. В. – Тема 4. ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ УКРАЇНИ ПРО СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНУ СЛУЖБУ

1. Основні положення Концепції про Національну систему соціально-психологічної служби України. 2. Законодавча та правова база психологічної служби в галузі освіти. 3. Порядок атестації практичних психологів освіти. 4. Специфіка нормативної та правової бази психологічної служби

Практична психологія – Дуткевич Т. В. – 1. Основні положення Концепції про Національну систему соціально-психологічної служби України

1. Основні положення Концепції про Національну систему соціально-психологічної служби України. 2. Законодавча та правова база психологічної служби в галузі освіти. 3. Порядок атестації практичних психологів освіти. 4. Специфіка нормативної та правової бази психологічної служби

Практична психологія – Дуткевич Т. В. – 2. Законодавча та правова база психологічної служби в галузі освіти

Розглянемо законодавчі акти України, що стосуються діяльності окремих складових Національної системи соціально-психологічної служби України. Найбільш розробленим сектором системи соціально-психологічної служби є психологічна служба в галузі освіти. її діяльність регламентується, насамперед, законами “Про освіту” (травень

Практична психологія – Дуткевич Т. В. – 3. Порядок атестації практичних психологів освіти

Оскільки нове положення про атестацію педагогічних працівників перебуває у стадії реєстрації, на сьогодні атестація практичних психологів здійснюється згідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України (наказ МО України від 20.08.1993 р. № 310,

Практична психологія – Дуткевич Т. В. – 4. Специфіка нормативної та правової бази психологічної служби у інших сферах суспільної практики

Оскільки нове положення про атестацію педагогічних працівників перебуває у стадії реєстрації, на сьогодні атестація практичних психологів здійснюється згідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України (наказ МО України від 20.08.1993 р. № 310,

Практична психологія – Дуткевич Т. В. – Модуль 2. ПРОФЕСІЯ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ В РІЗНИХ СФЕРАХ СУСПІЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

Тема 5. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІЇ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА 1. Освітньо-кваліфікаційна характеристика практичного психолога. 2. Освітньо-професійна програма підготовки практичного психолога. 3. Система типових функцій і задач практичного психолога. 4. Уміння практичного психолога. 5. Обов’язки і права практичного

Практична психологія – Дуткевич Т. В. – Тема 5. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІЇ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА

Тема 5. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІЇ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА 1. Освітньо-кваліфікаційна характеристика практичного психолога. 2. Освітньо-професійна програма підготовки практичного психолога. 3. Система типових функцій і задач практичного психолога. 4. Уміння практичного психолога. 5. Обов’язки і права практичного

Практична психологія – Дуткевич Т. В. – 1. Освітньо-кваліфікаційна характеристика практичного психолога

Тема 5. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІЇ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА 1. Освітньо-кваліфікаційна характеристика практичного психолога. 2. Освітньо-професійна програма підготовки практичного психолога. 3. Система типових функцій і задач практичного психолога. 4. Уміння практичного психолога. 5. Обов’язки і права практичного

Практична психологія – Дуткевич Т. В. – 2. Освітньо-професійна програма підготовки практичного психолога

Фахівець з вищою освітою повинен бути підготовленим до вирішення конкретних задач відповідно посаді. Він повинен легко адаптуватися до мінливих умов діяльності підприємств різних форм власності: володіти необхідним обсягом знань у культурній, правовій, соціально-психологічній, економічній

Практична психологія – Дуткевич Т. В. – 3. Система типових функцій і задач практичного психолога

Зміст підготовки обов’язково передбачає формування особистості психолога. Результатом такої підготовки повинна стати готовність психолога до розв’язання системи виробничих функцій та типових задач. Опис цієї системи подається у табл. 4. Таблиця 4 ВИРОБНИЧІ ТА ТИПОВІ

Практична психологія – Дуткевич Т. В. – 4. Уміння практичного психолога

Виходячи з аналізу типових задач діяльності фахівця з психології, визначається Система вмінь, Необхідних йому для вирішення типових задач. Психолог повинен володіти такими вміннями: А) дослідницькі (гностичні) вміння: O визначати психологічну проблему в умовах конкретної

Практична психологія – Дуткевич Т. В. – 5. Обов’язки і права практичного психолога

Виходячи з аналізу типових задач діяльності фахівця з психології, визначається Система вмінь, Необхідних йому для вирішення типових задач. Психолог повинен володіти такими вміннями: А) дослідницькі (гностичні) вміння: O визначати психологічну проблему в умовах конкретної

Практична психологія – Дуткевич Т. В. – Тема 6. ОСОБИСТІСТЬ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА

1. Критерії професійної придатності практичного психолога. 2. Модель особистості практичного психолога. 3. Вміння спілкуватися з клієнтом – стрижнева спеціальна здібність практикуючого психолога. 4. Етичний кодекс практичного психолога. 5. Формування особистості практикуючого психолога у ВНЗ.

Практична психологія – Дуткевич Т. В. – 1. Критерії професійної придатності практичного психолога

1. Критерії професійної придатності практичного психолога. 2. Модель особистості практичного психолога. 3. Вміння спілкуватися з клієнтом – стрижнева спеціальна здібність практикуючого психолога. 4. Етичний кодекс практичного психолога. 5. Формування особистості практикуючого психолога у ВНЗ.

Практична психологія – Дуткевич Т. В. – 2. Модель особистості практичного психолога

Для розробки моделі особистості психолога важливим джерелом знань виступає порівняння характеристик особистості різних фахівців (див. схему 3). Зокрема, американські вчені встановили, що для фізиків властиві висока інтелектуальна та емоційна енергія, недостатня соціальна пристосованість, незалежність

Практична психологія – Дуткевич Т. В. – 3. Вміння спілкуватися з клієнтом – стрижнева спеціальна здібність практикуючого психолога

Розглядаючи питання про професійно необхідні якості практикуючого психолога, важливо виходити з успішності його професійної діяльності. Саме вони визначатимуть мету, зміст, тривалість, форму його професійної підготовки. Ядром діяльності практикуючого психолога є спілкування, яке розгортається у

Практична психологія – Дуткевич Т. В. – 4. Етичний кодекс практичного психолога

Значні вимоги ставляться до моральної сфери особистості психолога. Систему моральних норм його діяльності регламентує Етичний кодекс психолога. Етичний кодекс – це збірник моральних правил поведінки, на базі яких будується діяльність і взаємини людей в

Практична психологія – Дуткевич Т. В. – 5. Формування особистості практикуючого психолога у ВНЗ

Значні вимоги ставляться до моральної сфери особистості психолога. Систему моральних норм його діяльності регламентує Етичний кодекс психолога. Етичний кодекс – це збірник моральних правил поведінки, на базі яких будується діяльність і взаємини людей в

Практична психологія – Дуткевич Т. В. – Тема 7. ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ МАЛОГО БІЗНЕСУ

1. Специфіка змісту діяльності, завдань та функцій психологічної служби на підприємстві. 2. Характеристика досвіду роботи психологічної служби підприємства. 3. Психологічна служба організацій малого бізнесу. 1. Специфіка змісту діяльності, завдань та функцій психологічної служби на

Практична психологія – Дуткевич Т. В. – 1. Специфіка змісту діяльності, завдань та функцій психологічної служби на підприємстві

1. Специфіка змісту діяльності, завдань та функцій психологічної служби на підприємстві. 2. Характеристика досвіду роботи психологічної служби підприємства. 3. Психологічна служба організацій малого бізнесу. 1. Специфіка змісту діяльності, завдань та функцій психологічної служби на

Практична психологія – Дуткевич Т. В. – 2. Характеристика досвіду роботи психологічної служби підприємства

Найперші психологічні служби з’явилися на промислових підприємствах у 60-70 роках ХХ століття у межах новоствореної системи наукової організації праці. Іх виникнення було пов’язане з певним рівнем розвитку прикладних досліджень у галузі соціології, соціальної психології,

Практична психологія – Дуткевич Т. В. – 3. Психологічна служба організацій малого бізнесу

Специфіка організацій малого бізнесу полягає в обмеженій кількості персоналу. В цих установах відсутня система відділів, які є на промислових підприємствах: збуту і постачання, маркетингу і реклами, фінансового і кадрового [52]. Працівники, як правило, поєднують

Практична психологія – Дуткевич Т. В. – Тема 8. ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА СИСТЕМИ ОСВІТИ

1. Історія розвитку шкільної психологічної служби (ШПС). 2. Роль ШПС у вирішенні проблем школи. 3. Специфіка змісту діяльності, завдань та функцій психологічної служби системи освіти. 4. Структура, напрямки та форми діяльності шкільної психологічної служби

Практична психологія – Дуткевич Т. В. – 1. Історія розвитку шкільної психологічної служби (ШПС)

1. Історія розвитку шкільної психологічної служби (ШПС). 2. Роль ШПС у вирішенні проблем школи. 3. Специфіка змісту діяльності, завдань та функцій психологічної служби системи освіти. 4. Структура, напрямки та форми діяльності шкільної психологічної служби

Практична психологія – Дуткевич Т. В. – 2. Роль ШПС у вирішенні проблем школи

1. Історія розвитку шкільної психологічної служби (ШПС). 2. Роль ШПС у вирішенні проблем школи. 3. Специфіка змісту діяльності, завдань та функцій психологічної служби системи освіти. 4. Структура, напрямки та форми діяльності шкільної психологічної служби

Практична психологія – Дуткевич Т. В. – 3. Специфіка змісту діяльності, завдань та функцій психологічної служби системи освіти

На основі аналізу зарубіжного і вітчизняного досвіду, результатів експериментів по запровадженню посади шкільного психолога були сформульовані цілі, задачі ШПС, визначено зміст, форми роботи, функції, права та обов’язки шкільного психолога. Головна мета ШПС: Максимальне сприяння

Практична психологія – Дуткевич Т. В. – 4. Структура, напрямки та форми діяльності шкільної психологічної служби в Україні

Вирішуючи таке широке коло завдань, яке було окреслено вище, ШПС функціонує на Трьох наступних рівнях. 1. Науковий: ШПС – один з напрямків вікової та педагогічної психології, що вивчає закономірності психічного розвитку і формування особистості

Практична психологія – Дуткевич Т. В. – Модуль 3. ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА

Тема 9. ОСНОВНІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ: ПРОСВІТНИЦЬКО-ПРОПАГАНДИСТСЬКА, ПРОФІЛАКТИЧНА 1. Основні цілі та види діяльності практичного психолога. Взаємозв’язок видів та напрямів діяльності практичного психолога. 2. Просвітницько-пропагандистська робота практичного психолога. 3. Профілактична робота практичного психолога.