Охорона праці – Москальова В. М – Розділ 4. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

4.1 Основні поняття та визначення
Як відбувалось становлення пожежної справи на Україні?

Перші згадки про заходи боротьби з пожежами на території Київської Русі відображені у Законодавчому положенні, яке з’явилося ще у XI ст. Основні заходи запобігання пожежам полягали в обмеженні та забороні користування вогнем у літній період та суворих методах покарання винних.

Позитивні зміни у пожежній справі визначилися тоді, коли почалося впровадження протипожежних правил у будівництві. З 1735 р. при будівництві споруд почали зводити брандмауери – протипожежні стіни.

Становлення протипожежної справи в Україні припадає на 30-40 p. p. XIX ст., коли в місті Києві було засновано постійний штат пожежної частини поліції і створено пожежну охорону.

У 1870 р. в м. Києві та інших великих містах України були облаштовані перші пожежні гідранти. У м. Львові першу професійну пожежну команду було створено у 1849 р. її освячення відбулося під гаслом “Богу хвала, народу слава, ближнім – захист”.

У складі кожної пожежної частини були брандмейстер – керівник і його помічник. Частини об’єднувалися у пожежну команду, на чолі якої стояв брандмайор. Пожежні частини підпорядковувалися поліції. Озброєність пожежних частин перебувала в ті часи на низькому технічному рівні, але привертала увагу розкішна збруя, що сяяла прикрасами для дорогих коней рідкісної породи. Пожежники мали пишні мундири й блискучі мідні каски з вигадливими гребенями.

Основним вогнегасним засобом була вода та заливні труби, які обслуговувало близько 50 осіб. Понад 300 років пожежний насос ручної дії був основним інструментом для гасіння пожеж в Україні. Техніка гасіння пожеж в ті часи на десятиліття відставала від рівня розвитку містобудування.

Вітчизняні вчені зробили значний внесок у справу боротьби з вогнем, у розробку теорії процесу горіння, засобів пожежогасіння, захисту від блискавки та інше.

Останнім часом було внесено суттєві зміни в систему управління справами пожежної охорони держави. У 1992 р. створено Український науково-дослідний інститут пожежної безпеки МНС. 17 грудня 1993 р. Верховна Рада прийняла Закон “Про пожежну безпеку”.

Які нормативні акти регламентують вимоги пожежної безпеки?

Дотримання пожежної безпеки є складовою частиною державної політики щодо охорони життя та здоров’я людей, національного багатства та навколишнього природного середовища. З дня опублікування, 29 січня 1994 року, набрав чинності Закон “Про пожежну безпеку”, який визначає загальні правові, економічні та соціальні основи забезпечення пожежної безпеки на території держави, регулює відносини державних органів, юридичних і фізичних осіб у цій галузі незалежно від виду їх діяльності та форми власності.

Правовою основою діяльності в галузі пожежної безпеки є Конституція, Правила пожежної безпеки та інші Закони України, постанови Верховної Ради, накази та розпорядження Президента, декрети, постанови та розпорядження Кабміну, стандарти, будівельні норми та правила, відомчі нормативи, рішення органів державної виконавчої влади, місцевого та регіонального самоврядування, прийняті в межах їх компетенції.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Охорона праці – Москальова В. М – Розділ 4. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА