Охорона праці – Москальова В. М – Що належить до пожежного спорядження?

Яким чином забезпечується пожежна безпека?

Забезпечення пожежної безпеки неможливе без належного контролю й нагляду за дотриманням вимог норм виробничої та пожежної безпеки, технологічного режиму, правил і норм технічної документації.

Кожен об’єкт господарювання, який використовує, переробляє або зберігає вибухонебезпечні речовини й матеріали, має розробляти заходи щодо організації протиаварійних, газо – і пожежорятувальних робіт та встановлювати нормативний порядок їх виконання в умовах позаштатних ситуацій, а також організувати пожежну охорону для профілактичного та оперативного обслуговування дільниць, цехів та підприємств.

Нормативні та законодавчі акти в установленому порядку визначають рівень здатності пожежної охорони до виконання покладених функцій і порядок профілактичного та оперативного обслуговування об’єктів, необхідність створення підрозділів пожежної охорони та їх чисельність.

З метою забезпечення пожежної і вибухової безпеки, необхідно здійснювати контроль за вибухопожежонебезпечними параметрами вихідних речовин, складом атмосферного повітря виробничих приміщень, режимом роботи технологічного та електричного обладнання.

Контролю мають підлягати такі пожежовибухонебезпечні параметри, як температура спалаху, межа спалахування, температурна межа спалаху горючих та легкозаймистих рідин і т. ін.

Які загальні заходи розробляють для запобігання пожеж?

Для запобігання пожеж розробляють: організаційні, експлуатаційні, технічні, режимні, пожежоевакуаційні, тактико-профілактичні, будівельно-конструктивні та інші заходи.

До організаційних заходів відносять: правильне розміщення технологічного обладнання, машин, матеріалів, робочих місць з дотриманням відповідних проходів (проїздів); недопущення захаращення приміщень, проходів, під’їздів і т. ін.; організацію пожежних служб і ПТК на підприємствах; навчання працівників правилам пожежної безпеки; дотримання правил зберігання матеріалів на складах та техніки в гаражах і ремонтних майстернях.

Експлуатаційні заходи передбачають такі режими експлуатації технологічного обладнання і машин, в результаті яких повністю виключається можливість виникнення іскор і полум’я при роботі обладнання, машин, контакт нагрітих деталей обладнання з горючими матеріалами.

До технічних належать заходи, що стосуються правильного монтажу та експлуатації електрообладнання, печей і т. ін.

До заходів режимного характеру відносять пропускний характер відвідування підприємства працюючими, заборона куріння, застосування вогню, правильне зберігання промаслених ганчірок, безперервний контроль за зберіганням запасів вугілля, торфу та інших матеріалів здатних до самозаймання.

Тактико-профілактичні заходи передбачають швидку дію пожежних команд, забезпечення об’єктів первинними засобами пожежогасіння, а також утримання водопровідних систем.

Заходи запобігання пожежам від розрядів статичної та атмосферної електрики зводяться до влаштування заземлення та блискавкозахисту об’єктів.

Заходи будівельно-конструктивного характеру здійснюють у процесі проектування і будівництва будівель і споруд шляхом створення протипожежних конструкцій будівель, відсіків, розривів, зон і т. ін.

Що належить до пожежного спорядження?

У пожежній техніці використовують: інструмент, обладнання, пожежні мотопомпи і автомобілі, спеціальний одяг, газодимозахисне спорядження особового складу пожежних підрозділів.

До пожежного інструменту належать: ломи і сокири для зривання підлоги, перекриття і інших будівельних конструкцій; багри для розбирання покрівлі, перегородок, стропил; лопати для гасіння піском і землею, пожежні відра і бочки, ручні пожежні драбини для рятування людей з будівель, що горять.

Цими засобами для гасіння пожеж на будівництві і підприємствах обладнують пожежні пункти (щити). Крім цього до пожежного обладнання відносять інструмент для різання електричних дротів, бензомоторні пили і ранцеві газорізальні установки.

Пожежними мотопомпами, переносними і причіпними, перекачують воду з водоймищ і подають її для гасіння. Працюють мотопомпи від двигунів внутрішнього згоряння. Пожежні насоси призначені для всмоктування води і подавання її по рукавних лініях на позиції ствольщиків.

До пожежних автомобілів відносять автоцистерни, автонасоси, автомеханічні драбини, автомобілі пінного, порошкового гасіння, насосні станції, а також автомобілі рукавні, зв’язку, освітлення, газодимозахисної служби, технічної служби і штабні і т. д.

Одягом для пожежників служать штани, куртка із спеціальної тканини, рукавиці з крагами, чоботи і каска. До їх спорядження також входить пояс, карабін і поясна сокира.

Під час гасіння пожеж пожежники змушені працювати у середовищі диму, пари і газу, що утворюються в процесі горіння речовин і матеріалів. Окрім цього, при пожежі можуть бути порушені трубопроводи та ємності з різними газами, парами і рідинами, що мають отруйні властивості.

Для забезпечення роботи пожежників у непридатному для дихання середовищі шкідливі речовини відсмоктують або нагнітають у приміщення свіже повітря димососами, а також використовують індивідуальні засоби захисту – фільтруючі та ізолюючі протигази.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Охорона праці – Москальова В. М – Що належить до пожежного спорядження?