Охорона праці – Москальова В. М – Що таке Державний пожежний нагляд та його основні завдання?

Що таке Державний пожежний нагляд та його основні завдання?

В системі МНС державний пожежний нагляд є спеціальною службою, яка здійснює заходи запобігання пожеж у населених пунктах та об’єктах господарювання.

Центральним органом Держпожнагляду є Державний департамент пожежної безпеки МНС (ДДПБ), якому підпорядковуються територіальні управління, відділи і частини органів Держпожнагляду.

Завдання, функції і права органів Держпожнагляду визначені Положенням про Державну пожежну охорону, ДДПБ, інструкцією з організації роботи органів ДПН.

Основні завдання Держпожнагляду полягають у вдосконаленні роботи щодо запобігання пожеж, забезпечення захисту від них міст, населених пунктів і об’єктів господарської діяльності, підвищення ефективності боротьби з вогнем, здійснення контролю за виконанням профілактичних заходів і вимог, встановлених Правилами пожежної безпеки.

В чому полягають основні функції Держпожнагляду?

Контролююча діяльність органів Держпожнагляду визначається наступними функціями:

Здійснення контролю за додержанням проектними і будівельними організаціями протипожежних вимог, передбачених відповідними державними нормами і правилами при проектуванні, будівництві і реконструкції будівель, споруд і підприємств;

Перевірка стану готовності пожежних підрозділів і служб населених пунктів, окремих підприємств та об’єктів господарювання;

Участь у роботі державних комісій по прийняттю в експлуатацію будівель, споруд і підприємств;

Розробка, разом із заінтересованими організаціями, правил пожежної безпеки при експлуатації будівель і виконанні будівельних робіт;

Проведення пожежно-технічного обстеження об’єктів підприємств, небезпечних у пожежному і вибухопожежному відношенні;

Розробка загальнодержавних правил пожежної безпеки, погодження проектів державних і галузевих стандартів, нормативно-технічних документів про пожежну безпеку;

Проведення експертизи проектів на забудову об’єктів щодо їх відповідності нормативним актам з пожежної безпеки, випробовування нових зразків пожежонебезпечного обладнання і ін.;

Перевірка стану профілактичної роботи на підприємствах і на окремих об’єктах.

Яку роботу здійснюють інспектори органів Держпожнагляду?

Інспектори Держпожнагляду в установленому порядку розробляють заходи щодо оснащення підрозділів пожежної охорони необхідними технічними засобами; здійснюють заходи щодо підвищення ефективності наукових досліджень відповідними організаціями з питань пожежного захисту і пожежної техніки; сприяють впровадженню нових засобів виявлення і гасіння пожеж на об’єктах господарювання; беруть участь у вирішенні питань щодо організацію пожежної охорони в населених пунктах; розробляють рекомендації щодо посилення пожежної безпеки в населених пунктах і на виробничих об’єктах; надають допомогу окремим підприємствам у навчанні робітників і службовців з питань пожежної безпеки; ведуть облік пожеж, аналізують їх причини і розробляють заходи по недопущенню їх виникнення; проводять розслідування причин пожежі і грубих порушень правил пожежної безпеки.

У разі виявлення недоліків інспектори видають керівникам об’єктів господарювання письмові розпорядження (приписи) на їх усунення. За невиконання приписів у зазначені строки і порушення правил пожежної безпеки винних притягають до відповідальності згідно з існуючими законами.

За порушення вимог пожежної безпеки, використання пожежної техніки та засобів пожежогасіння не за призначенням винні посадові особи притягаються органами Держпожнагляду до адміністративної відповідальності у вигляді штрафних санкцій.

Якщо порушення правил пожежної безпеки мали тяжкі наслідки, винні особи притягаються до кримінальної відповідальності згідно з Кримінальним кодексом, який передбачає виправні роботи строком до 2 років, а у разі наявності людських жертв – позбавлення волі від 3 до 8 років.

У разі виявлення порушень правил пожежної безпеки Держпожнагляд має право припинити або заборонити роботу підприємств, експлуатацію будівель, споруд, виробничих дільниць, агрегатів до усунення виявлених недоліків.

Органи Держпожнагляду у своїй діяльності не залежать від будь-яких інших громадських органів, об’єднань, політичних формувань або органів виконавчої влади.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Охорона праці – Москальова В. М – Що таке Державний пожежний нагляд та його основні завдання?