Охорона праці – Москальова В. М – На кого покладається відповідальність за виконання протипожежних заходів?

Чим забезпечується правова основа пожежної безпеки на рівні держави?

В Україні створена чинна законодавча та нормативно-правова база з питань пожежної безпеки, яка є невід’ємною частиною державної політики у сфері охорони життя та здоров’я населення, збереження національного багатства та природного навколишнього середовища.

Правовою основою державної політики у галузі пожежної безпеки є Конституція, Закон “Про пожежну безпеку” (17.12.1993 р.), постанови Верховної Ради, розпорядження Кабінету Міністрів, рішення органів виконавчої влади, місцевого та регіонального самоврядування, прийняті в межах їх компетенції.

Розробку та перегляд існуючої нормативної бази з питань пожежної безпеки здійснює Український науково-дослідний інститут пожежної безпеки, а також інші компетентні установи та навчальні заклади.

В Україні створено Державний реєстр нормативних документів з питань пожежної безпеки (НАПБ – 1996 р.), куди включено понад 360 нормативних документів, що поділяються на загальнодержавні, міжгалузеві, галузеві нормативні акти та державні стандарти з питань пожежної безпеки.

Про що йдеться у Законі “Про пожежну безпеку”?

Закон України “Про пожежну безпеку” визначає загальні, правові, економічні та соціальні основи забезпечення пожежної безпеки на теренах України та регулює відносини юридичних осіб у цій галузі належно від форм власності та видів господарювання.

У Законі йдеться про те, що органи центральної виконавчої влади у сфері пожежної безпеки здійснюють:

Єдину державну політику у галузі пожежної безпеки;

Основні напрямки наукових досліджень у цій галузі;

Розробку та затвердження державних стандартів, нормативів та правил;

Координацію робіт по створенню та випуску пожежної техніки та засобів пожежогасіння;

Керівництво та оперативне управління силами та технічними ресурсами, що залучаються для гасіння пожеж.

Для виконання всієї повноти робіт, пов’язаних із організацією пожежної безпеки в апаратах міністерств та центральних органів виконавчої влади створюються служби пожежної безпеки.

4.17. Обов’язки посадових осіб та громадян щодо дотримання пожежної безпеки
На кого покладається відповідальність за виконання протипожежних заходів?

Відповідно до чинного законодавства, відповідальність за порушення вимог пожежної безпеки покладається на керівників підприємств, установ та організацій, без права передовіряти її іншим підлеглим особам.

Керівники підприємств наказом призначають відповідальних за пожежну безпеку У структурних підрозділах, визначають обов’язки окремих посадових осіб за безпечну в пожежному відношенні експлуатацію технологічного обладнання та інженерного устаткування, а також утримання у справному стані засобів протипожежного захисту. Такі обов’язки мають відображатися, крім наказу, в посадових документах, інструкціях і положеннях.

На підприємствах, з урахуванням їх пожежної небезпеки, наказом та інструкцією встановлюється порядок проведення протипожежних заходів, відключення електропостачання у разі пожежної небезпеки, визначаються місця для куріння, порядок проведення вогневих робіт, дії працівників у разі пожежі, створення умов для виклику пожежних підрозділів та успішної ліквідації загоряння.

Керівники забезпечують загальне керівництво роботою у сфері пожежної безпеки в установах, організаціях та на підприємствах для чого повинні володіти вичерпною інформацією про пожежну безпеку керованих об’єктів.

Яку роботу здійснюють члени пожежно-технічних комісій (ПТК)?

В установах та на підприємствах з кількістю працюючих понад 50 чоловік за рішенням трудового колективу створюються ПТК. Робота ПТК організовується відповідно до Типового положення (Наказ МНС від 20.05.2009 р. №347) у виняткових випадках її функції може виконувати комісія з охорони праці. Відповідно до Правил пожежної безпеки при виконанні будівельно-монтажних робіт головою ПТК призначається головний інженер, а її членами – головні спеціалісти (головний механік, енергетик, технолог, інженер з охорони праці та ін.). У сфері пожежної безпеки в профілактичній роботі ПТК має підтримувати постійний зв’язок з місцевими органами державного пожежного нагляду.

Основні функції ПТК полягають у виявленні недоліків та порушень в процесі експлуатації технологічного обладнання, що можуть призвести до пожеж, вибухів або аварій, а також у розробці заходів щодо усунення виявлених недоліків та порушень.

Члени ПТК не менше 2-4 разів на рік зобов’язані здійснювати контрольний огляд усіх будівель і споруд, брати активну участь при розробці інструкцій та проводити відповідні заходи протипожежного захисту об’єктів. Протипожежні заходи, що розробляє ПТК, оформляються у вигляді актів і є обов’язковими для виконання в установлені ними терміни.

Протипожежні заходи, що розробляються ПТК поділяються на такі, що не вимагають для їх виконання спеціальних асигнувань і здійснюються у процесі повсякденного функціонування підприємств і такі, що вимагають для їх впровадження спеціальних асигнувань, які затверджуються вищим органом.

ПТК зобов’язана підтримувати зв’язок з пожежною охороною об’єкту та здійснювати контроль за виконанням приписів Держпожнагляду. Комісія не має права скасовувати або змінювати заходи, запропоновані приписами органів Держпожнагляду.

Важливим завданням ПТК є проведення масово-роз’яснювальної роботи та пропаганди серед працівників підприємства щодо необхідності дотримання протипожежного режиму та виконання правил і вимог пожежної безпеки.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Охорона праці – Москальова В. М – На кого покладається відповідальність за виконання протипожежних заходів?