Міжнародний маркетинг – Барановська М. І. – 6.2.20. В чому полягає специфіка роботи агентів?

В багатьох країнах, і перш за все в Західній Європі і США, значного поширення набуло використання посередників, що отримали назву агенти. До таких посередників відносяться як окремі особи, так і різні фірми і організації, які представляють інтереси продавця або покупця і сприяють здійсненню операцій або здійснюють їх від чужого імені і за чужий рахунок.

Агенти не купують товари і не перепродають їх. Вони є лише представниками принципала (власника товару) або покупця, який визначає основні умови продажу, включаючи рівень цін і умови платежу. Існують наступні види агентів:

O агенти виробників;

O повноважні агенти з продажів;

O агенти по закупівлях.

Агент виробників представляє інтереси одного, двох або більше виробників товарів, що не конкурують між собою. Кожен з товаровиробників укладає агентську угоду, що визначає умови постачання і продажу товарів, сервісне обслуговування, а також комісійну винагороду. Залучення таких агентів особливо доцільно, коли здійснюється продаж товарів за каталогами або зразками. Використовуючи їх, агент збирає замовлення на окремі товари і передає їх принципалу, який вже поставляє товари безпосередньо споживачеві.

Повноважні агенти з продажів отримують право на продаж від імені товаровиробника всієї номенклатури продукції, що випускається ним. Вони виконують функції своєрідного відділу продажів товаровиробника, впливаючи значною мірою на ціну товару, умови його постачання, продажу і сервісного обслуговування.

Агенти по закупівлях є представниками покупця і від його імені і за його рахунок купують необхідні товари. Вони отримують товар, перевіряють його якість, складують, зберігають і доставляють його до місця призначення.

6.2.21. В чому полягає специфіка роботи брокерів?

Брокером зазвичай вважається агент, який зводить продавця і покупця, але сам безпосередньо участі в здійснені операції не приймає. Він не має права на товар, не бере участь у фінансуванні операцій і не несе ніяких ризиків.

В якості брокера може виступати як окрема особа, так і певна фірма. Такі структури набули поширення в багатьох країнах Європи. Наприклад, у Великобританії торгівля сировиною, і зокрема лісом, здійснюється в основному із залученням брокерських фірм.

За свої послуги брокери отримують комісійні, які покривають їх витрати і приносять певний прибуток, залежний у кожному конкретному випадку від компетенції брокерської фірми, її положення у діловому світі й активності. Комісійні брокерській фірмі виплачує той, хто безпосередньо звернувся до неї з проханням про надання необхідних послуг.

6.2.22. В чому полягає специфіка роботи комісіонерів?

В практиці посередницької діяльності на світовому ринку досить значного поширення набуло використання комісіонерів. Вони знаходить продавців і покупців товарів і здійснюють операції від свого імені і за чужий рахунок. Продавців і покупців прийнято називати комітентами. В контрактах, що укладаються з комітентами, на постачання товару, обумовлюються, зазвичай, обов’язки комісіонерів і всі основні вимоги та умови операцій, що здійснюються. Якщо ці умови порушуються комісіонером, то він несе відповідальність за можливі збитки комітента.

Комісіонери мають право фізичного володіння товаром. Вони поставляють товар на цільовий ринок і продають його за прийнятною ціною. З отриманої виручки комісіонери вилучають суму своїх витрат і комісійні, а суму грошей, що залишилася, передають власникові товару. Комісіонер може бути як оптовим, так і роздрібним торговцем.

6.2.23. В чому полягає специфіка роботи повірених?

Повірені особи є юридичними особами, що здійснюють свою діяльність на основі договорів, що укладаються, з декількома товаровиробниками продукції, що не конкурує між собою. Вони не мають права власності на товар і не несуть відповідальності за можливі ризики підприємницької діяльності. Операції повірені здійснюють від імені і за дорученням товаровиробників на основі повноважень, що надаються ним, обумовлених в договорах доручення.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Міжнародний маркетинг – Барановська М. І. – 6.2.20. В чому полягає специфіка роботи агентів?