Міжнародний маркетинг – Барановська М. І. – 6.2.13. В чому полягає специфіка роботи роздрібних торговців?

На зовнішніх ринках існує значне число посередників, назви яких, а також функції, що вони виконують, не завжди трактуються однозначно. Найчастіше мова йде про таких посередниках, як:

O оптові торговці;

O роздрібні торговці;

O оптово-роздрібні торговці;

O експортні будинки;

O міжнародні торгові компанії;

O дистриб’ютори;

O дилери;

O консигнатори;

O агенти;

O брокери;

O комісіонери;

O повірені.

Нижче наведено їх детальнішу характеристику.

6.2.12. В чому полягає специфіка роботи оптових торговців?

Оптовий торговець купує товар у виробника і перепродає його іншим посередникам. В якості останніх зазвичай виступають фірми роздрібної торгівлі і підприємства, що виготовляють готову продукцію, але можуть бути і оптові підприємства. В даному випадку оптовик отримує право власності на товар і перепродає його іншому учаснику каналу розподілу, що використовується.

Сплативши вартість товару його власникові, оптовик прагне перепродати його за вищою ціною, щоб отримати максимальний прибуток.

Форми організації оптової торгівлі на світовому ринку є достатньо різноманітними. Серед них в першу чергу виокремлюють:

– пряму оптову торгівлю, що здійснює товаровиробник;

– оптову торгівлю через незалежні комерційні структури;

– оптову торгівлю на міжнародних біржах;

– аукціонну оптову торгівлю;

– оптову торгівлю на ярмарках;

– торгівлю на оптових ярмарках.

Особливості організації оптової торгівлі. Кількість оптових фірм, а також число операцій, які вони здійснюють, неоднакове для різних країн. Наприклад, у Фінляндії оптова торгівля найрозвиненіша, і основна частина оптових продажів припадає на чотири оптові фірми. При цьому найбільш крупна фірма KESCO контролює близько 20 % ринку оптових продажів. В той же час в Індії є кілька тисяч оптових фірм, які обслуговують тисячі невеликих роздрібних торговців. Наявність дрібних оптових фірм характерна і для Японії. Приблизно половина всіх оптових фірм цієї країни має в своєму штаті не більше чотирьох працівників. За чисельністю оптових фірм Японію можна співвідносити з США.

Відмінності в організації оптової торгівлі в різних країнах зумовлюють і диференціацію функцій, що реалізовуються оптовими фірмами. У зв’язку з цим виділяють оптові фірми з повним обслуговуванням і оптові фірми з обмеженим обслуговуванням. Оптові фірми з повним обслуговуванням виконують весь комплекс основних функцій, що реалізовує оптова торгівля. Вони можуть займатися реалізацією як широкого асортименту товарів, так і бути спеціалізованими підприємствами, орієнтованими на відносно вузький асортимент товарів [2, с.126].

Серед оптових фірм з обмеженим обслуговуванням зазвичай виділяють:

O підприємства, що працюють методом самообслуговування “кзш-знд-керри” (cash-and-carry), що припускає вибір покупцем товару на складі, його оплату готівкою і доставку за місцем призначення;

O підприємства так званої поличної торгівлі (rack jobber), що обслуговують в основному роздрібну торгівлю. Вони поставляють певний обмежений асортимент і обумовлюють порядок спільної роботи, включаючи угоди про ризики підприємницької діяльності;

O підприємства прямого постачання, що здійснюють закупівлю товару у виробника і поставляють безпосередньо споживачеві на основі замовлень підприємств оптової і роздрібної торгівлі;

O дрібнооптові підприємства, що здійснюють перепродаж товарів обмеженого асортименту дрібними партіями.

6.2.13. В чому полягає специфіка роботи роздрібних торговців?

Роздрібні торговці продають товари і надають послуги кінцевим покупцям, які придбають товари в цілях їх споживання. При цьому споживати товар може як сам покупець, так і хтось інший, кому буде на нього передано право.

Специфіка роздрібної торгівлі. Свою діяльність роздрібний торговець здійснює від свого імені і за свій рахунок. Набуваючи права на товар, він продає його за встановлюваною ним ціною. Винагорода, яку він отримує при цьому, дорівнює торговій націнці, яка виходить як різниця між ціною покупки товару роздрібним торговцем і ціною його перепродажу.

Основні підприємства роздрібної торгівлі. Наявність підприємств роздрібної торгівлі, їх склад і рівень розвитку різні для кожної з країн.

Роздрібна торгівля має свої особливості в кожній з країн. Ці особливості обумовлені рівнем розвитку культури, станом економіки, географічним положенням держави, його історичним шляхом розвитку. Основними відмінними рисами роздрібної торгівлі окремих країн є кількісний склад підприємств і їх розміри. Якщо в окремих промислово розвинених країнах має місце тенденція до створення крупних торгових фірм, все більше з’являється магазинів самообслуговування, то в інших країнах зберігається достатньо велике число малих роздрібних підприємств. Останнє характерне для Японії, Франції, Бельгії. Якщо в США і Німеччині на 1000 жителів цих країн доводиться 6 магазинів, то в Японії – 13, у Франції – 11.

При значній кількості підприємств роздрібної торгівлі середнє число зайнятих у них співробітників залишається невеликим. Так, в Японії і Франції в середньому на одне підприємство роздрібної торгівлі доводиться 3,7 людини, в Бельгії, Південній Кореї і Туреччині відповідно 1,5; 1,7 і 1,8 співробітника. У Великобританії, Австрії і Швеції ці цифри відповідно рівні 7,8; 6,6 і 4,2 чол.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Міжнародний маркетинг – Барановська М. І. – 6.2.13. В чому полягає специфіка роботи роздрібних торговців?