Міжнародні фінанси – Рогач О. І – ТРАНСФЕРИ ДИВІДЕНДІВ

Виплати дивідендів є найбільш поширеним та важливим засобом переміщення фондів від іноземних філій до батьківської компанії. Можна визначити такі детермінанти політики виплати дивідендів філіями:

– податки;

– валютні ризики;

– валютний контроль;

– фінансові потреби та вимоги;

– доступ до джерел фінансування та витрати на залучення фондів;

– норма виплати дивідендів батьківської фірми;

– політичний ризик.

Однак відносна важливість цих факторів для кожної ТНК різна. Це залежить від загальної корпоративної стратегії, рівня “міжнародності” компанії, політичних та економічних умов країн, де розташовані філії.

Норма виплати дивідендів батьківської компанії часто відіграє вагому роль у визначенні рівня дивідендів, які необхідно отримати з-за кордону. Деякі компанії вимагають такий самий процент виплат, як і в батьківської фірми, для кожної з її закордонних філій. Інші ТНК не ставлять такої вимоги, а просто встановлюють цільову ставку виплат як процент до загальних доходів, що отримані за кордоном. Орієнтацію на норму виплат батьківської фірми ТНК пояснюють тим, шо філії повинні внести їхню частку до суми дивідендів, шо належить виплатити акціонерам.

Податкові системи

Один із головних факторів, що впливає на рішення про виплату та трансфер дивідендів, – податки країни, що приймає. Змінюючи норми виплат для іноземних філій, ТНК може знизити загальний податковий тягар. Деякі країни встановлюють податки на нерозподілені прибутки за однією ставкою, а на розподілені прибутки – за іншою. В більшості країн діє система податкових утримань на дивіденди, що переказуються до батьківської компанії. Окремі країни встановлюють пільговий податковий режим для філій. Усі ці фактори, а також податковий режим батьківської фірми впливають на рішення щодо того, від яких структурних ланок ТНК і в якому обсязі слід отримувати дивіденди. Використання механізму міжнародних трансферів дивідендів може супроводжуватися попереднім або одночасним використанням інших каналів внутрішньокорпораційного переміщення фондів.

Фінансові умови

Фінансові потреби та вимоги, а також доступ до джерел фінансування та витрати на залучення додаткових фондів теж впливають на формування політики міжнародних трансферів дивідендів.

Фінансове становище та витрати на залучення додаткових фінансових ресурсів у філій у різних країнах світу неоднакові. Одні з них не мають вільних ресурсів та змушені позичати їх, сплачуючи високі проценти, інші мають легкий доступ до дешевих ресурсів або мають надлишкові ресурси готівки. За рівних інших обставин батьківська компанія зменшуватиме норму виплати дивідендів для філії, яка має високі витрати на позичкові ресурси, та збільшуватиме її для підрозділів, що можуть залучати дешеві ресурси.

Валютний контроль

Деякі країни обмежують виплату та трансфер дивідендів від філій. Іноді такий контроль стосується загального обсягу переказу дивідендів, він може обмежувати виплати певним процентом до доходів, капіталу і т. д. ТНК дуже чутливі до втручання урядів у дивідендну політику. Вони можуть навіть усупереч податковій та фінансовій доцільності вимагати від філій виплати дивідендів, щоб тільки продемонструвати постійність таких виплат. Навіть за умов заборони переказу дивідендів філія може оприлюднювати їхній розмір, сподіваючись у майбутньому скористатися цим у разі лібералізації валютного контролю.

Валютний ризик

Якщо філія передбачає валютні збитки внаслідок зміни курсів, вона може прискорити трансфер фондів до батьківської фірми у вигляді дивідендів. Таке прискорення (leading) звичайно є частиною більш широкої стратегії втечі від слабких валют до сильних, яка охоплює всі внутрішньокорпораційні платежі. Але в такому випадку зміна нормального графіка та дострокові прискорені виплати вимагають від компаній додаткової оцінки різниці у процентних ставках у країні, що приймає, та країні базування ТНК. Крім того, це справляє негативний вплив на відносини з урядом і викликає відповідну реакцію контрольних органів.

Інші фактори

Політичний ризик може спонукати фірму вимагати від філії виплати і трансферу якомога більшої частини прибутків.

Серед інших факторів, що впливають на дивідендну політику, – “вік” та масштаби іноземної філії. “Старіші” філії часто перераховують більшу частину своїх доходів у зв’язку з тим, що можливості реінвестицій у них відносно менші. Великі філії інтегруються в більш сталу та нейтралістську стратегію корпоративної дивідендної політики, в той час як невеликі філії більш гнучкі у цьому відношенні.

Спільні підприємства

Партнерство у спільному підприємстві суттєво впливає на дивідендну політику. Стратегія оптимального міжнародного розміщення фондів ТНК може заходити в суперечність із законними вимогами місцевих партнерів або акціонерів щодо отримання дивідендів. Адже місцеві партнери не обов’язково виграють від такої стратегії ТНК, оскільки перебувають поза “родиною” транснаціональної фірми. Місцеві партнери можуть добиватися більш регулярних та стабільних виплат і обмежувати спекулятивні фактори формування дивідендної політики ТНК.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – ТРАНСФЕРИ ДИВІДЕНДІВ