Міжнародні фінанси – Рогач О. І – Вплив на вилучення заблокованих фондів

ТНК часто мають вибирати, в якій валюті виставляти рахунки із внутрішньокорпораційних трансакцій. Оскільки цей вибір може справити вплив як на податкові платежі, так і на валютний контроль, він розглядається як специфічний фінансовий механізм.

Вплив на податки

Вибір валюти для внутрішньокорпораційних розрахунків може впливати на прибуток після оподаткування, якщо передбачаються коливання курсу. Наприклад, британська філія ТНК США продає компоненти та напівфабрикати японській філії цієї ж компанії на суму 1000 $. Припустімо, що ефективна податкова ставка в Британії дорівнює 40 %, а в Японії (л) – 50 %. У якій валюті мають виставлятися рахунки, якщо очікується, що японська єна зростатиме відносно фунта стерлінгів та долара?

Нехай спочатку курсове співвідношення мало такий вигляд:

Міжнародні фінанси   Рогач О. І   Вплив на вилучення заблокованих фондів

Припустімо, що після зростання курсу єни до долара та фунта стерлінгів курсове співвідношення стало таким:

Міжнародні фінанси   Рогач О. І   Вплив на вилучення заблокованих фондів

Міжнародні фінанси   Рогач О. І   Вплив на вилучення заблокованих фондів

Рис. 20.5

Податкові наслідки вибору валюти рахунків при експорті з Великої Британії в Японію

Тоді можуть створитися дві ситуації (рис. 20.5):

А) рахунок виставляється в єнах. Японська філія не відчуватиме впливу зміни курсу, а британська філія отримає приріст доходів від зростання курсу. У неї залишиться 1 – ^ доходу після сплати британських податків. Ці доходи будуть консолідовані батьківською компанією США, якщо курс долара до фунта стерлінгів залишиться незмінним.

Таким чином, до зміни курсу єни британська філія отримає (1000 х 120,4) 120 400 єн, що дорівнює 702 ф. ст. Після підвищення курсу єни ця сума становитиме вже 1094 дол., або 768 ф. ст. Дохід від курсової різниці дорівнюватиме 768 – 702 = 66 ф. ст., а податок на нього (40 %) – 26,4 ф. ст., або 37,6 дол.;

Б) рахунок виставляється у фунтах стерлінгів. Філія у Великій Британії не відчуває зміни курсу своєї валюти, а японській філії необхідно витратити менше єн для сплати рахунку, що деномінований у фунтах, оскільки курс єни до фунта стерлінгів зріс. Це приведе до більших прибутків філії в Японії, а отже і до більших податків. У її розпорядженні залишиться 1 – г, курсових доходів,

Які будуть деноміновані в долари і переказані батьківській компанії.

В нашому умовному прикладі до підвищення курсу єни британська філія виставляла рахунок японській філії на 702 ф. ст. Щоб сплатити його, остання витрачала 120 400 єн. Після підвищення курсу єни для сплати цього рахунку було вже достатньо 110 000 єн. Курсові доходи японської філії склали 120 400- 110 000 = 10 400 єн, а податкові відрахування (50 %) -5 200 єн, або 47,3 дол.

Таким чином, економія податкових платежів у випадку деномінації рахунку в єнах становить порівняно з виставленням рахунку у фунтах стерлінгів: 47,3 – 37,6 = 9,7 дол.

Отже, можна сформулювати такий висновок: щоб зменшити податки, треба виставляти рахунки в єнах, якщо е. > еь; і у фунтах стерлінгів, якщо і. < г6.

У випадку зворотних поставок із Японії до Великої Британії становище буде іншим (рис. 20.6).

Міжнародні фінанси   Рогач О. І   Вплив на вилучення заблокованих фондів

Рис. 20.6

Податкові наслідки вибору валюти рахунків при експорті з Японії у Велику Британію

Якщо рахунок виписаний у фунтах стерлінгів, британська філія не відчує впливу зміни курсу. Японська філія отримує менше єн. Після сплати податку її доларові збитки становитимуть 1 – t.¡ від первісних валютних збитків. Якщо рахунок виставлено в єнах, то валютні збитки, навпаки, будуть завдані британській філії, оскільки вона мусить витратити більше фунтів стерлінгів для сплати рахунку в єнах, бо курс єни до фунта підвищився. Після оподаткування доходів збитки дорівнюватимуть 1 – ^ від обсягу збитків до оподаткування. Щоб мінімізувати податки, ТНК буде виставляти рахунки у фунтах, якщо л> і в єнах, якщо г. < гу

Можна сформулювати таке загальне правило: ТНК деноміну-ють внутрішньокорпораційні трансакції таким чином, щоб курсові доходи утворювалися у країнах з низькими ставками податків, а збитки – у країнах із високими податками.

Вплив на вилучення заблокованих фондів

Вибір валюти рахунків може також допомогти ТНК вилучати з країни з валютним контролем деякі заблоковані фонди філії. Інколи філії обмежені в репатріації прибутків. Прогнозування девальвації місцевої валюти може стимулювати ТНК пересунути зайві фонди до тих філій, де є можливість заробити більшу норму прибутку. Механізм такого трансферу ресурсів передбачає деномінацію експортних рахунків філії країни, де очікується девальвація, в місцевій валюті. Зниження її курсу зменшуватиме прибуток цієї філії (порівняно з ситуацією, коли рахунки виставлялися у “твердій” валюті). Водночас прибутки філій-імпортерів збільшуватимуться. Фактично валютна премія внаслідок девальвації буде пересунута з даної країни на користь транснаціональної корпоративної системи.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – Вплив на вилучення заблокованих фондів