Міжнародні фінанси – Рогач О. І – ТРАНСФЕРНІ ЦІНИ

Однією з найскладніших проблем транснаціональних фірм є ціноутворення на товари, послуги, технологію, що рухаються між філіями в різних країнах. Для вирішення цього завдання менеджери мають збалансувати різні суперечливі мотиви та обставини, наприклад, питання раціонального розподілу фондів, податків на доходи, тарифів і квот, відносин з партнерами в спільних підприємствах і т. д.

Трансферні ціни – це механізм, що дає змогу:

– зменшити податки;

– зменшити тарифи;

– уникнути валютного контролю;

– збільшити питому вагу ТНК у прибутках спільного підприємства;

– приховати справжню прибутковість філії;

– перерозподілити фонди.

Ефект переміщення фондів

Трансферні ціни є інструментом, за допомогою якого фонди можуть бути переміщені в межах транснаціональної корпорації. Якщо батьківська компанія хоче вилучити фонди з філії в іншій країні, вона завищує ціни на товари, що продаються цій філії. Закордонна філія може, навпаки, фінансуватися батьківською компанією за допомогою зворотного механізму занижених цін на поставки їй товарів, послуг. Трансферні ціни використовуються також для переміщення фондів між філіями та дочірніми компаніями. Значний обсяг поставок проміжних товарів, напівфабрикатів із внутрішньофірмових джерел дає змогу широко застосовувати цей механізм у розрахунках між підрозділами ТНК.

Приклад нейтрального з погляду податків впливу високих трансферних цін на переміщення фондів дає табл. 20.1. Нехай існує два варіанти, в яких філія А має витрати на товари 2000 $, а філія В імпортує та перепродує ці товари кінцевому неафілійо-ваному споживачеві за 4000 $. В обох варіантах валовий прибуток консолідованої компанії становитиме 2000 $, а чистий прибуток, за умов однакової податкової ставки (50 %) і постійних інших витрат, – 800 $. Нехай у І варіанті (політика низьких цін) філія А вимагає від В за товари 2800 $. У II варіанті (політика високих цін) товари будуть продані філією А філії В за 3400 $. У результаті 600 $ перемістяться від В до А, тобто бажаного ефекту перерозподілу фондів буде досягнуто.

Податковий ефект

Одним із головних мотивів використання трансферних цін є податковий вплив цього механізму. Загальнокорпораційні прибутки можуть суттєво збільшуватися завдяки використанню трансферних цін. Це відбувається внаслідок мінімізації прибутків, що підлягають оподаткуванню в країнах з високими ставками податку, та максим і за ції доходів у країні з низькою ставкою податку.

Таблиця 20.1

Нейтральний щодо податків вплив високих трансферних цін на переміщення фондів (дол. США)

Міжнародні фінанси   Рогач О. І   ТРАНСФЕРНІ ЦІНИ

Таблиця 20.2 ілюструє податковий ефект трансферних цін. Вона має ідентичні з табл. 20.1 вихідні дані, але інші умови оподаткування: філія А – 25 %, філія В – 50 %. За цих умов у І варіанті (політика низьких цін) А буде платити 150 $ податків, В – 500 $. Загальні корпораційні податки становитимуть 650 $, а консолідований чистий прибуток – 950 $.

Припустімо тепер, що застосовуються трансферні ціни і філія А завищує внутрішньофірмову продажну ціну з 2800 до 3400 дол. (варіант II). Прибутки А зростають до 1200 $, а В – зменшуються до 400 $.

Як ми бачимо, загальнокорпораційний прибуток до оподаткування в обох варіантах однаковий – 1600 $. Але в другому варіанті він перерозподіляється на користь філії А, де менший податковий тягар. Як наслідок консолідований чистий прибуток збільшиться на 150 $.

Таким чином, за допомогою трансферних цін прибутки переводяться з більш високих до більш низьких податкових юрисдикцій. В екстремальному випадку філія може мати збитки у зв’язку з високими стартовими витратами, а отже нульову ефективну податкову ставку. Переказ прибутку на адресу такої філії означатиме, по суті, його безподаткове отримання. Якщо філія А продає товари філії В, а /а і /ь – це їхні податкові ставки, то можна сформулювати загальне правило:

Міжнародні фінанси   Рогач О. І   ТРАНСФЕРНІ ЦІНИ

Таблиця 20.2

Вплив високих трансферних цін на чистий прибуток

Міжнародні фінанси   Рогач О. І   ТРАНСФЕРНІ ЦІНИ


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – ТРАНСФЕРНІ ЦІНИ