Міжнародні фінанси – Рогач О. І – Міжфірмові механізми

Сутність механізму

Прискорення (leads) або затримування (lags) платежів за внутрішньокорпораційними рахунками є ще одним поширеним механізмом пересування ліквідності серед філій. Прискорювати означає платити раніше. Філія, що утримує “м’яку” валюту та борги, деноміновані у “твердій” валюті, буде якомога більше прискорювати, використовуючи “м’яку” валюту, платежі за борги у “твердій” валюті. Мета цієї операції – сплатити валютні борги до того, як “м’яка” валюта впаде в ціні.

Затримувати означає платити пізніше. Фірма, що тримає “тверду” валюту та має борги, деноміновані у “м’якій” валюті, гальмуватиме ці виплати, сподіваючись, що це дасть їй можливість витратити меншу кількість “твердої” валюти. Фірма буде також прискорювати або затягувати надходження платежів на її адресу, намагаючись отримати платежі у “м’якій” валюті якомога скоріше, а платежі у “твердій” валюті – якомога пізніше.

Рішення щодо прискорення та затримування платежів (“лідз енд легз”) є дуже важливим елементом фінансової стратегії ТНК. Вони часто застосовуються не тільки між підрозділами транснаціональної компанії, але й у відносинах ТНК із незалежними фірмами.

Зміна потоків ліквідності

Таблиця 20.4 ілюструє вплив прискорення або затримування на зміни потоків ліквідності між структурними підрозділами однієї транснаціональної корпорації.

Нехай філія А щомісяця продає філії В на 500 $ товарів на умовах 90-денного кредиту. Таким чином, у середньому філія А має рахунки, за якими належить отримати платежі від В на суму 1500 $. Фактично це означає фінансування філією А робочого капіталу філії В на суму 1500 $. Якщо ТНК використовує механізм прискорення платежів, тобто змінює умови кредиту до

ЗО днів, це спричинить трансфер 1000 $ від філії В до філії А. Навпаки, якщо умови кредиту зміняться до 180 днів, тобто використовується політика затримання платежів, додаткові фінансові ресурси на суму 1500 $ перемістяться від філії А до філії В.

Таблиця 20.4

Вплив прискорення та затримування на внутрішньокорпораційні переміщення фондів (дол. США)

Міжнародні фінанси   Рогач О. І   Міжфірмові механізми

Існують певні вигоди “лідз енд легз” порівняно з прямими внутрішньофірмовими кредитами:

– не потрібно жодних формальних документів про заборгованість. Обсяг кредиту може бути збільшений або зменшений тільки за рахунок скорочення або пролонгації умов розрахунків;

– уряди менш активно втручаються у внутрішньокорпораційні платежі порівняно з прямими кредитами.

Міжфірмові механізми

Прискорення та затримання платежів між незалежними фірмами має своїм результатом переваги для однієї фірми та збитки для другої. Наприклад, американська компанія намагається отримати достроково платежі від іспанської фірми, що деноміновані в євро, оскільки очікує, що євро щодо долара знеціниться. Але іспанська фірма не поспішає прискорювати сплату рахунків американської компанії. Кредитні умови були для неї одним із важливих стимулів купувати товар у компанії США, тому іспанська фірма може погодитись прискорити платежі на користь американської компанії тільки за умови, шо американський кредитор запропонує їй знижку, яка приблизно дорівнює форвардній знижці євро. Зрозуміло, що така знижка може нейтралізувати для американської компанії всі вигоди прискореного збирання платежів у “м’якій” валюті.

Внутрішньофірмові механізми

Прискорення та затримання платежів найчастіше використовується у внутрішньофірмових операціях. Якщо підрозділи ТНК функціонують як окремі, самодостатні одиниці, потреба в механізмах “лідз енд легз” зменшується. Але у випадку інтенсивного внутрішньофірмового фінансування виникають додаткові стимули для компанії використовувати ці операції з метою перерозподілу ліквідних ресурсів.

Застосування техніки прискорення та затримання вимагає повного акціонерного контролю ТНК над закордонними підприємствами. В іншому разі така практика може розглядатися як нечесна відносно місцевих акціонерів. Адже вони володіють меншою часткою капіталу і не входять у корпораційну мережу, яка здатна вплинути на прибутки підприємства і забезпечити нерівномірність розподілу вигід між ТНК та акціонерами. Ще однією умовою використання “лідз енд легз” є спроможність батьківської компанії коригувати цей механізм для вимірювання прибутковості активів.

Урядові обмеження

Оскільки згадані механізми можуть приводити до змін у прибутках та перерозподілу фондів, уряди країн-реципієнтів намагаються обмежувати діапазон таких операцій. У багатьох країнах запроваджено ліміти термінів затримання платежів за експорт та імпорт. Деякі країни формально законодавчо не забороняють прискорення та затримання платежів, але практичне проведення таких операцій дуже ускладнене вимогами, щоб усі платежі здійснювалися відповідно до оригінальних (первісних) торговельних документів, якщо не виникли вагомі надзвичайні обставини.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – Міжфірмові механізми