Міжнародні фінанси – Рогач О. І – МЕХАНІЗМИ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОГО БОРГУ КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ

Поняття і напрями реструктуризації боргу

Реструктуризація боргу – погоджені боржниками та кредиторами заходи, спрямовані на підтримку платоспроможності боржників у середньо – та довгостроковій перспективі.

Реструктуризація зовнішньої заборгованості країн, що розвиваються, відбувається шляхом:

– перенесення платежів – перенесення строків платежів основної частини боргу, процентів чи всіх платежів з обслуговування боргу на більш пізній строк порівняно з початково встановленим;

– скорочення суми боргу – зменшення суми не ви плаченої заборгованості шляхом прямого списання частини боргу або продажу боргу зі знижкою на вторинному ринку, або конверсії боргу в певні національні активи країни-боржника;

– рекапіталізації – обміну боргів на облігації боржників чи надання нових кредитів, призначених для оплати минулих боргів.

Реструктуризація боргів здійснюється за такими напрямами: ■ Реструктуризація боргів за офіційними кредитами. Переговори про вирішення проблеми заборгованості за офіційними кредитами ведуться в рамках Паризького клубу – неформальної організації урядів країн-кредиторів, що здійснює моніторинг

Державної заборгованості і ведення з країнами-боржниками багатосторонніх переговорів.

■ Реструктуризація боргів комерційним банкам. Переговори щодо заборгованості за банківськими кредитами ведуться в рамках комітетів комерційних банків-кредиторі в, зокрема Лондонського клубу приватних кредиторів. Реструктуризація боргів здійснюється за схемами: – Конверсія боргу в активи (своп борг/акції). Своп борг/акції – погашення невиплаченої частини зовнішньої заборгованості фірми її акціями, а держави – облігаціями казначейства. Таким чином банки-кредитори отримують частину власності в підприємствах країн-боржників, право на дивіденди за такими акціями, а також продаж їх на вторинному ринку. Найчастіше використовується безпосередній обмін боргів на акції компаній, що перебувають у державній власності. Можливим також є надання кредиторам права продажу боргів з дисконтом за національну валюту з метою подальшого придбання за цю валюту акцій місцевих підприємств. – Зворотний викуп боргових зобов’язань. Викуп боргу – купівля країн ою-позичальницею власних боргових зобов’язань на відкритому ринку зі значною знижкою. Така операція є вигідною для країни-боржника, якщо вона має значні золотовалютні резерви або може наростити їх за рахунок експорту. Однак у даному випадку може порушитись черговість повернення боргів, оскільки позичальник прагнутиме викупити не найдавніші борги, а ті, за якими дисконти є найбільшими. – Конверсія боргу в облігації (свк’юритизація боргу). Сек’юрити-зація боргу – емісія дебітором нових боргових зобов’язань у вигляді облігацій, які обмінюються на старий борг чи продаються на відкритому ринку. Якщо нові боргові зобов’язання продаються з меншим дисконтом, ніж попередні, така операція обміну приводить до скорочення зовнішнього боргу країни-боржника. Дана схема реструктуризації може бути ефективною лише за наявності домовленості між кредитором і боржником про визнання пріоритету нових боргових зобов’язань відносно старих боргів. В іншому випадку нові зобов’язання будуть продаватись з таким самим дисконтом, як і старі, і сек’юритиза ція не дасть бажаного ефекту. – Списання всього боргу або його частини. Списання боргу використовується лише в крайньому випадку, коли іноземні зобов’язання країни перевищують її платоспроможність. У такій ситуації держава-позичальниця змушена відволікати частину власного ВВП, необхідного для національного господарського розвитку, на погашення зовнішньої заборгованості.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Міжнародні фінанси – Рогач О. І – МЕХАНІЗМИ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОГО БОРГУ КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ